روغنی

.................

هر چه لایق
محل سکونت
روستای عشق
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

امضا

به همه کس عشق بورز...به تعداد کمی اعتماد کن...وبه هیچ کس بدی مکن شکسپیر
بالا