رفیعی

محل سکونت
تبریز
رشته
مهندسی پزشکی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

تماس

Skype
abzargostar

دنبال کنندگان

بالا