رضادهقانی فارغان

هنرستان هنرهای زیبا بندعباس. تحصیل در رشته گرافیک دانشگاه ملی شیراز. خدمت سربازی در راهنمایی رانندگی. تحصیلات مهندسی معماری دانشگاه ازاد بندرعباس. مجرد. 34 ساله

نقاشی. ساحل دریا. باغ.مسافرت.
محل سکونت
بندرعباس
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس
دانشگاه
دانشگاه ازاد اسلای واحد بندرعباس
مهارت و تخصص
طراحی معماری فضاهای مسکونی.فزهنگی. خدماتی.هنری. طراحی منطرشهری. هنرگرافیک. نقاشی محیطی. طراحی حجم و نما وراندو دست ازاد.
بالا