دانیال س

محل سکونت
تهران
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

Following

دنبال کنندگان

بالا