حسین72

محل سکونت
بوشهر
رشته
مهندسی نفت

امضا

من از مظلومی که به ظالم احترام بگذارد نفرت دارم
ژان پل سارتر

دنبال کنندگان

بالا