جوادی مهندس

شهریوری با ادب ، فوق العاده و دوست داشتنی. یا حق ( جواد عباسپور )

گوش کردن آهنگ
محل سکونت
بابل ( شهر بهار نارنج )
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
دانشگاه
صنعتی نوشیروانی بابل
مهارت و تخصص
تدریس خصوصی

Following

دنبال کنندگان

بالا