امیر1984

قابل ذکر نمی باشد.

طراحی کردن و صحبت کردن در موردش
محل سکونت
کوچه علی چپ
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا


در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

Following

دنبال کنندگان

بالا