کمک.برنامه نویسی matlab

تبسم44

عضو جدید
سلام دوستان...ممنون میشم اگه این برنامه ها رو بلدین بنویسین و برام بفرستین....

1.برنامه مثلث خیام برای r مرحله

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

2.برنامه ای که اعداد a,b,c را دریافت کند و معادله ی ax^2+bx+c=0 را حل کرده و ریشه های معادله و نوع آنها را نمایش دهد.

3.برنامه ای را بنویسید که عددی را از ورودی بگیرد و بگوید که آیا برعکسش درست است یا خیر؟
(121 یا 14541)

4.برنامه ای را بنویسید که لیستی از اعداد را از ورودی دریافت کند و مرتب بودن یا نبودن آنها را بررسی کند.

5.برنامه ای را بنویسید که فرکانس f را از کاربر بگیرد و یک موج دندان اره ای و یک موج مربعی را در چندین تکرار چاپ کند.( با شکل)

6.یک اینورتر سه فاز را با ورودی 200v و بار سه فاز سری R-L با R=10اهم و L=100 میکرو هانری با مدولاسیون پهنای پالس در محیط matlab/simulink شبیه سازی کرده و ولتاژ و جریان بار را plot کند.
 

snitchboys

عضو جدید
تمرینای استادتونو آوردی بچه ها حل کنن ... یه کم از مخیلت استفاده کن خوب
 

khanom mohandes*

عضو جدید
سلام دوستان...ممنون میشم اگه این برنامه ها رو بلدین بنویسین و برام بفرستین....

1.برنامه مثلث خیام برای r مرحله

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

2.برنامه ای که اعداد a,b,c را دریافت کند و معادله ی ax^2+bx+c=0 را حل کرده و ریشه های معادله و نوع آنها را نمایش دهد.

3.برنامه ای را بنویسید که عددی را از ورودی بگیرد و بگوید که آیا برعکسش درست است یا خیر؟
(121 یا 14541)

4.برنامه ای را بنویسید که لیستی از اعداد را از ورودی دریافت کند و مرتب بودن یا نبودن آنها را بررسی کند.

5.برنامه ای را بنویسید که فرکانس f را از کاربر بگیرد و یک موج دندان اره ای و یک موج مربعی را در چندین تکرار چاپ کند.( با شکل)

6.یک اینورتر سه فاز را با ورودی 200v و بار سه فاز سری R-L با R=10اهم و L=100 میکرو هانری با مدولاسیون پهنای پالس در محیط matlab/simulink شبیه سازی کرده و ولتاژ و جریان بار را plot کند.

سلام اگه به جواب رسیدی منم راهنمایی کن . ممنون
 
سلام دوستان...ممنون میشم اگه این برنامه ها رو بلدین بنویسین و برام بفرستین....

1.برنامه مثلث خیام برای r مرحله

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

2.برنامه ای که اعداد a,b,c را دریافت کند و معادله ی ax^2+bx+c=0 را حل کرده و ریشه های معادله و نوع آنها را نمایش دهد.

a=input('a ra vared kon);
[FONT=&quot]b=input('b ra vared kon[/FONT]​
[FONT=&quot]c=input('c ra vared kon);[/FONT]​
[FONT=&quot]e=[a,b,c]; [/FONT]​
[FONT=&quot]delta=b^2-4*a*c;[/FONT]​
[FONT=&quot]if(delta>=0)[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]disp('rishe darad')[/FONT]​
[FONT=&quot]x1=(-b-sqrt(delta))/2*a[/FONT]​
[FONT=&quot]x2=(-b+sqrt(delta))/2*a[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]')[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]disp('x1,x2[/FONT]​


3.برنامه ای را بنویسید که عددی را از ورودی بگیرد و بگوید که آیا برعکسش درست است یا خیر؟
(121 یا 14541)

4.برنامه ای را بنویسید که لیستی از اعداد را از ورودی دریافت کند و مرتب بودن یا نبودن آنها را بررسی کند.

5.برنامه ای را بنویسید که فرکانس f را از کاربر بگیرد و یک موج دندان اره ای و یک موج مربعی را در چندین تکرار چاپ کند.( با شکل)

6.یک اینورتر سه فاز را با ورودی 200v و بار سه فاز سری R-L با R=10اهم و L=100 میکرو هانری با مدولاسیون پهنای پالس در محیط matlab/simulink شبیه سازی کرده و ولتاژ و جریان بار را plot کند.

فعلا اینو قبول کن فردام بقیه رو مینویسم برات هر چند دیره اما دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه:w25:
 

mohsen067

عضو جدید
دروود دوستان
یه سوال داشتم ، ممنون میشم اگه بهم پاسخ بدید .
فرمول جمله ی عمومی فرضا یه دنباله را داریم ، میخواستم ببینم با متلب چگونه میشه ، تک تک جملات محاسبه کرد .

سوالی که مد نظرم هست ، بدست اواردن انحراف معیار خطار با توجه به شکل مقابل هستش

principle.jpg

هدف برنامه این است که با دادن مقدار Ki ها و hi ها در دو وکتور k , h توسط کاربر ، انحراف معیار خطا را محاسبه کنیم ، و همانطور که از فرمول مشاهده میشود ، ممنون میشم راهنمائی کنید .
با تشکر .

در صورت اشتباه پست زدن ، از مدیر تالار تقاضا میکنم پست را به محل مناسب انتقال دهند .
 
آخرین ویرایش:

nazliii

دســتیار مـدیـر مهنـدسـی بـرق مخابراتمتخصص نیمه
دروود دوستان
یه سوال داشتم ، ممنون میشم اگه بهم پاسخ بدید .
فرمول جمله ی عمومی فرضا یه دنباله را داریم ، میخواستم ببینم با متلب چگونه میشه ، تک تک جملات محاسبه کرد .

سوالی که مد نظرم هست ، بدست اواردن انحراف معیار خطار با توجه به شکل مقابل هستش

مشاهده پیوست 217101

هدف برنامه این است که با دادن مقدار Ki ها و hi ها در دو وکتور k , h توسط کاربر ، انحراف معیار خطا را محاسبه کنیم ، و همانطور که از فرمول مشاهده میشود ، ممنون میشم راهنمائی کنید .
با تشکر .

در صورت اشتباه پست زدن ، از مدیر تالار تقاضا میکنم پست را به محل مناسب انتقال دهند .

خودتون تا جایی که میتونین بنویسین بعد بزارین اینجا دوستان براتون رفع اشکال کنند
 
بالا