[مقالات معماری منظر] بررسي تأثير آموزش طراحي منظر به شيوه تكه انگاری

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
عنوان:
بررسي تأثير آموزش طراحي منظر به شيوه تكه انگاری

نویسندگان:
علي اصغر اديبي
مهرداد كريمي مشاور

چکیده:
آموزش طراحي معماري منظر مي تواند به شيوه هاي متفاوتي انجام پذيرد. دليل اين امر از يك سو تنوع در روش هاي طراحي و از سوي ديگر تنوع در روش هاي آموزش است. از طرف ديگر مي توان به اين موارد، عدم شكل گيري زيربناي هنري دانشجويان پيش از ورود به گرايش طراحي منظر و نوع يادگيري دانشجويان را نيز اضافه نمود كه موجب پيچيدگي بيش از حد آموزش طراحي منظر مي گردد. از اين رو نياز است تا به گونه اي تأثير روش هاي طراحي و همچنين روش هاي آموزش آن بر دانشجويان معماري منظر بررسي گردد تا بتوان بر اساس روشي كه متناسب با اهداف تعريف شده براي طراحي معماري منظر است، عمل نمود. ..........

واژه های کلیدی:
آموزش معماري منظر، تكه انگاري، رويكرد سيستماتيك، رويكرد شهودي
 

پیوست ها

  • بررسي تأثير آموزش طراحي منظر به شيوه تك هانگار.pdf
    791.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا