مقالات در مورد جامدات

moji5

کاربر فعال كامپيوتر و اينترنت
اصول مکانیک کوانتومی موجی
دلایل ظهور مکانیک کوانتومی

بررسی ساختار اتمی به این نتیجه منجر می شود که رفتار الکترونها در اتم را نظیر رفتار فوتونها ،

نمی توان با قوانین فیزیک کلاسیک یعنی قوانینی که در آزمایش با اجسام ماکروسکوپی ثابت می شوند،
توضیح داد. وجود ترازهای انرژی گسسته در لایه های الکترونی اتم و قواعد حاکم بر انتقال بین ترازها
و پر شدن این حالتهای انرژی را نیز نمی توان با بکارگیری مفاهیم قراردادی مکانیک و قوانین
الکترومغناطیس توجیه کرد
دانلود فایل
 

moji5

کاربر فعال كامپيوتر و اينترنت
سنگ زنی محوری
Cylindrical Grinding
سنگ زنی محوری یا استوانه ای به دو نوع مختلف تقسیم بندی می شود :
سنگ زنی سطوح خارجی (External Grinding )
سنگ زنی سطوح داخلی (Internal Grinding )
حرکات اصلی در سنگ زنی محوری :
1- چرخش قطعه کار به دور میله یا Mandrel
2- چرخش سنگ سنباده
3- حرکت به داخل و خارج قطعه کار
4- حرکت عرضی چرخ روی قطعه کار
چه قطعاتی برای سنگ زنی محوری مناسب می باشند :
1- شفتهای پله ای گرد(با سطوح پله ای یا قطر های متفاوت)
2- قطعاتی با سطوح استوانه ای مختلف المرکز
3- قطعات حلقوی که به سطوح داخلی و خارجی هم مرکز نیازمندند
4- قطعات ساتوانه ای که نیاز به سنگ زنی شعاعی یا شیار زنی دارند

__________________
 

moji5

کاربر فعال كامپيوتر و اينترنت
سنگ زني خزشی
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]مقدمه[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]سمباده کاري يکي از عملکردهايي است که تکنولوژي امروز به آن دست يافته است . عملکردهايي که به عنوان پايان پروسه هاي پي در پي تلقي شده و باعث اضافه کردن صافي سطح بيشتر مي شود . [/FONT][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]از لینک زیر می توانید مقاله را دانلود کنید.

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
(zip فايل.دانلود 219kb)
[/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=-0]پسورد[FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=-0][SIZE=-0]:[/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif] www.enginear.blogfa.com[/FONT][/SIZE][/FONT]
[/FONT]
 

moji5

کاربر فعال كامپيوتر و اينترنت
سنگ زنی
روش سنگ زنی باراندمان بالا ( High Efficiency deep ) رامی توان ترکیبی از سرعت بالاوتکنیک سنگ زنی خزشی دانست.
ازجمله مشخصات بارز این روش سنگ زنی که آن راروش فوق العاده وتاحدودی باورنکردنی تبدیل کردعمق براده برداری دریک مرحله است بطوری که دراین روش شما می توانید دریک مرحله تاعمق 25mr راسنگ زنی کنیددرصورتی که درسنگ زنی معمولی به طورمتوسط 0.05-0.1 میلی مترمی باشدازجمله سایرمشخصات روش به سرعت بالای سنگ می توان اشاره کردکه 80m/s وبیشتربوده وسرعت قطعه کاردرحدود10m/min بیشترمی باشد.
دراین روش سنگ زنی استفاده ازمایع خنک کننده بافشاربالاودبی زیادکاملا لازم وضروریست امادرکل حرارت ایجاد شده دراین روش نسبت به سنگ زنی رفت وبرگشتی کمتراست.
دراین روش ازسنگ های ( Cvbic Boron nitride )که ازطریق سنتزدانه های آنها درفشارودمای زیاد(بیش از 50Kbar و2000C )ساخته می شونداستفاده کرده واین سنگ ها نسبت به سنگ های اکسیدآلمینیومی وکاربیدسیلیکوتی که سنگ های معمولی ازآنها تهیه می شوندآهسته ترساییده شده واین بدان معنی است که دراستفاده های طولانی سنگCBN (نیتریدبورمکعبی ) دقت شکل خودراحفظ خواهدکرد.
لازم به ذکراست که CBN سخت ترین ماده بعداز الماس است وتادمای 1000C مقاومت خودرادرمقابل ذوب شدن حفظ می کنددرحالی که الماس در 800C ذوب می شود.
عیب یابی گیربکس بامکانیزم جدید درشرکت چرخشگربااستفاده ازروش های آنالیز ارتعاشی وتحلیل نویز افزایش نویزوارتعاش ماشین آلات همواره مویدبروز اشکال مکانیکی می باشد.زیراهرگزپارامتری مذکوردریک مجموعه بدون دلیل افزایش نمی یابدمشکلاتی چون به هم خوردن تعادل جرمی سایش یاتاقانها ویاچرخدنده ها بهم خوردن هم خطی بین گردنده ها می توانند ازعوامل افزایش نویز وارتعاش باشند.
باتوجه به این موضوع که هرعیب مکانیکی ارتعاش بامشخصات مربوط به خودراتولید می کندودارای نویزی خاصی می باشدمی توان بااندازه گیری نویز ارتعاشات وتجزیه وتحلیل آن عیب مکانیکی مجموعه راشناسایی کرد.
لذاپروژه مذکوردرراستای نیل به این هدف انجام می پزیردکه بتوان با سیستم های تجزیه وتحلیل نوین ،درحداقل زمان وبادقت بالامجموعه گیربکس رادرمرحله نهایی کنترل کرده ورفع عیوب احتمالی دریک مجموعه رادرحد مطلوبی تسریع داد.
امروزه به موازات پیشرفت روشهای تولیدمحصولات درکارخانجات وبه کارگیری فرآیندهای اتوماتیک دربخشهای مختلف صنعت ،گسترش واستفاده ازروش های نوین درقسمت کنترل کیفی بسیارچشمگیرشده و واردمراحل جدیدی شده است.
به کارگیری انواع سنسورهای حساس وپیشرفته درمراحل مختلف اعم ازخط تولید،کنترل کیفی ،تعمیرات و... استفاده ازشیوه های مختلف برای کنترل فرآیندتولیدوآشکارساختن عیوب احتمالی درمرحله کنترل کیفی تعمیرات پیشگیرانه راممکن ساخته است.عیب یابی آنالیزهای صوتی وارتعاشی وتجزیه وتحلیل پاسخ های یک مجموعه به عوامل مختلف تحریک ،یک روش بسیارکارا می باشدکه درطیف وسیعی ازشاخه های مختلف صنعتی کاربردپیداکرده است.
این روش عیب یابی دربخش های مختلفی چون سیستم های استاتیکی ودینامیکی ،ماشین آلات دوار،انواع سازه ها،سیستم های حرارتی ،شیمیایی و... پیشرفت بسیارزیادی داشته ودرهریک اززمینه های فوق دارای روش های مدون ومعینی هستند.
دقت بالا دامنه کاربردی وسیع ومتنوع وراحت بودن استفاده ازابزارآلات آنها پس ازنصب اولیه ،صرفه جویی اقتصادی درتعمیرات ازعوامل مهم کارایی روش های جدیدشناخته شده است .باتوجه به نقش انواع گیربکسها که به منظورتغییرگشتاورویاتغییرد وردربخش های مختلف صنعت مورداستفاده قرارمی گیرند،کارایی ،قابلیت اطمینان ،بازده بالا وافزایش عمرمفیددرآنهابسیارحایزاهم ییت است بنابراین کنترل کیفی ،تعمیربه هنام ونگهداشت دقیق اساس ارضای نیازهای لازمه یک گیربکس درداخل کشوروسالم یامعیوب بودن آن توسط اپراتورهای باتجربه وازطریق گوش کردن به صدای تولیدشده ازگیربکس توسط گوشی خاصی صورت می گیرد.وابسته بودن تشخیص درمجموعه گیربکس ازاشکالات مهم روش فوق می باشدبنابراین استفاده ازاین روش جدیدبادقت اطمینان بالادراین مرحله ازتولیدکاملا محسوس است
 

moji5

کاربر فعال كامپيوتر و اينترنت
كدهاي عملياتي در دستگاههاي تراش CNC HEPCO به ۳ دسته تقسيم مي شوند:
۱.كدهاي اصلي يا عمليات G
۲.كدهاي فرعي يا عمليات M
۳.متغيرهاي وابسته
از لینک زیر می توانید کدها را دانلود کنید.
(CNC)

پسورد: www.enginear.blogfa.com
 

moji5

کاربر فعال كامپيوتر و اينترنت
فرز CNC پانتوگراف
پانتوگراف وسيله ايست که با کمک آن مي توان از هر نوع نقشه و تصويري نسخه برداري کــرد. اين وسيله امکــان ايجاد تصاوير با مقياسهاي مختلف را از روي الگو مهيا مي سازد.
در فرزهاي پانتوگراف سنتي از خط کش پانتوگراف (که جهت تغيير مقياس به وسیله اپــــــــــراتور بکار مي رود) جهت عمليات فرز کاري استفاده مي شود.
در فرز پانتوگراف CNC الگو از کامپيوتر به دستگاه منتقل شده و دستگاه به صورت اتوماتيک الگو را بر روي سطح مورد نظر ايجاد مي نمايد.

دانلود مقاله
منبع :www.ssme.ir
________
 

moji5

کاربر فعال كامپيوتر و اينترنت
بسمه تعالي
در اين پروژ ه كه بيشتر در مورد جيگ و فيكسچرهای پنوماتيكي براي عمليات جوشكاري كه بيشتر در صنايع خودروسازي استفاده مي شود پرداخته شده است در فصلهاي انتخابي جيگ ها و فيكسچرهاي مختلف چه براي عمليات جوشكاري چه ماشين كاري تقسيم بندي و در مورد آنها توضيح داده شده است ولي در فصلهاي آتي در مورد اجزا و طريقه ساخت جيگ و فيكسچرهاي پنوماتيكي جوشكاري كه نقش بسزايي در ساخت يك خودرو در توليدات بالادارند پرداخته شده است .
برای دانلود بر روی گزینه دانلود مقاله راست کلیک کرده و گزینه save target as را بزنيد.
دانلود مقاله به صورت كامل <<دانلود مقاله>>
 

moji5

کاربر فعال كامپيوتر و اينترنت
[FONT=georgia, times new roman, times, serif]مقدمه [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]صنعت طراحی قید وبست ها (جیگ وفیکسچرها) را می توان شاخه بزرگی از صنایعی دانست که عامل تامین نیازهای صنعتی جوامع امروزی می باشند. صنعت قید وبست ها نقش ارزنده ای را در سازندگی وتولیدات صنعتی دارند. البته بر استادان ذیصلاح ودست اندرکاران صنعت پوشیده نیست که برای تولید بیشتر محصولات جهت نیل به پیشرفت اقتصادی ودرنهایت خود کفایی در خصوص صنعت نیاز به سیستم هایی می باشد تادر تسریع وبالا بردن کیفیت تولید نقش موثری داشته باشند. لذا آموزش طراحی وکار با جیگ وفیکسچرها چه به صورت تخصصی در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی و چه به صورت استفاده از کتابها در سطح کارخانجات ومراکز صنعتی اجتناب نا پذیر می نماید[/FONT]
[FONT=georgia, times new roman, times, serif]تعریف جیگ :

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]یک جیگ دستگاه مخصوصی است که قطعه کار را می گیرد یا نگه می دارد یا روی یک قسمت ماشین کاری شده قرار می گیرد. جیگ یک ابزار تولید می باشد که نه تنها قطعه کار را تعیین محل می کند ونگه میدارد همچنین ابزار برش را برای انجام کار راهنمایی می کند. جیگ ها معمو لا" با بوشهای سوراخکاری فولادی برای راهنمایی مته ها یا دیگر ابزار برش به کار می روند. به عنوان یک اصل جیگ های کوچک بر روی میز بسته نمی شوند هر چند اگر سوراخها بزرگتر از 4/1 اینچ باشند. معمولا" لازم است که جیگ در یک آشیانه قرار گیرد یا به طور محکمی به میز وصل گردد.[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]تعریف فیکسچر :[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]یک فیکسچر ابزار تولیدی است که برای تعیین محل ونگهداشتن یک یاچند قطعه کار به کار میرود به طوریکه عملیات لازم بتوانند انجام شوند. یک فیکسچر باید به طرز محکمی به میز ماشین متصل گردد. از آنجایی که فیکسچرها بیشتر روی ماشینهای فرز کاری مورد استفاده قرار می گیرند لازم است طوری طراحی شوند که برای عملیات مختلف مناسب باشند. هدف اصلی از کاربرد فیکسچر تعیین محل کردن قطعه کار به طور سریع ودرست – نگهداری آن به طرز خوبی ومحکم گرفتن آن می باشد. فیکسچرها در طرحهای مختلفی از ساده یا پیچیده برای کارهای مختلف وبا در نظر گرفتن تعداد تولید ساخته شده اند. به عنوان قطعات نگهدارنده فیکسچرها به ساده کردن عملیات فلزی باوسایل مخصوص روی تمام ماشینهای استاندارد کمک می کند. در ذیل موارد زیادی که ممکن است به فیکسچر احتیاج داشته باشد نوشته شده است :[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]مونتاژ – خم کاری – سوراخکاری داخلی – پرداخت کاری – صیقل کاری- سنگ کاری – بازرسی صیقل وپرداخت بلبرینگها و یاتاقانها – فرز کاری – رنده کاری – قلاویز کاری – تراشکاری و جوشکاری و... [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]فرق بین جیگ وفیکسچر :[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]درواقع فرق گذاشتن قاطع بین این دو وسیله مشکل است ولی به طور کلی می توان گفت که جیگ هدایت کننده مته برای عملیات سوراخکاری می باشد در حالیکه فیکسچر خود به ماشینی که عمل برش را انجام می دهد محکم بسته شده و بدون تیغه عمل برش را انجام میدهد. فیکسچرها اغلب برای سرعت عمل در ماشینهای فرز وهمچنین انواع ماشینهای صفحه تراش استفاده می شود. در بعضی مواقع به خصوص از جیگ و فیکسچربه طور مرکب برای تهیه قطعات مشکلتر که طراحی آن ایجاب می کند استفاده می شوند.[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]انواع جیگها :

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]1- شابلونهای سوراخکاری ساده [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]2- جیگهای صفحه ای با پیچهای گیره بندی [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]3- جیگها صفحه ای سوراخکاری با گیره ها وپایه ها ی [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]4- جیگهای سوراخکا ری کانالی [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]5- جیگهای مرکب سوراخکاری و مونتاژ[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]انواع فیکسچرها : [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]1- فیکسچرهای فرز کاری بغل تراش [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]2- فیکسچرهای صفحه ای زاویه دار قلاویز کاری [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]3- فیکسچرهای فرز کاری گیره ای [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]4- فیکسچرهای فرز کاری ساده با صفحه زاویه دار [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]انواع جیگها :

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]1- شابلونهای سوراخکاری ساده :[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]اطلاعات مقدماتی :[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]وقتیکه سوراخهای قطعه کار بدون کمک ابزار ویژه سوراخ می شوند مرکز آنها باید به وسیله [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]lay out(روشی که در قالبهای فلزی برای سوراخ کردن ورقها بکار می رود) تنظیم گردد. این روش به وسیله خطوط دستی وسمبه نشان کردن انجام می شود که در مواردی که لازم است چند قطعه کار ساخته شود این عمل کند ودر عین حال غیر قابل قبول می باشد. برای جفت کردن قطعات ابتدا سوراخها دریکی از قطعات بامته تنظیم می شود و سپس قطعه بعدی با قطعه اول جفت وتنظیم می شود. این روش تضمین می کند که سوراخهای دو قطعه با هم در یک خط قرار دارند. ولی اگر چند قطعه با این روش تهیه گرددقطعات یکسان نخواهند بود. استفاده از نمونه به طور موقتی یا شابلون درستی بیشتری در قرار وتعیین محل سوراخها تعیین میکند ولی این روش برای تعداد زیادی قطعات همچنان کند وگران می باشد.شابلونهایی که مته را هدایت میکنند و به موجب آن تنظیم سوراخها رابه وسیله روشlay out حذف می کنند درستی و دقت بیشتری در سوراخکاری کار به وجود آورده و همچنین در زمان ومقدار زحمت صرفه جویی می کنند. آنهامانند پلی میان روشهای تنظیم lay out و استفاده از نمونه های گران در جیگهای سوراخکاری می باشد.[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]شرح شابلونهای سوراخکاری :[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]یک شابلون سوراخکاری یک نمونه از جیگهای باز ساده می باشد که تشکیل شده از یک صفحه تخت که شامل سوراخهایی برای راهنمایی مته ها می باشد. ممکن است این صفحه برای جفت شدن با خطوط بیرونی سطح قطعه کار به شکل قطعه کار ساخته شود و سوراخهایی درآن تعبیه شده باشد شکل 2a و ممکن است این صفحه طوری باشد که فقط قسمتی از آنبا خطوط بیرونی قطعه کار جفت شود شکل2b . [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]هدف :[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]شابلونهای سوراخکاری برای تعداد کار زیاد به کار می روند زیرا سوراخها با دقت ویکنواختی بیشتری نسبت به تنظیم جداگانه و مجزای یک یک سوراخها سوراخ می شوند . همچنین وقتی که یک جیگ سوراخکاری کم خرج مورد نیاز باشد برای تعداد کار کم نیز این جیگ استفاده می شود.[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]انتخاب عوامل تعیین کننده :[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]شابلونهای سوراخکاری وقتی برای سوراخکاری مطلوب می باشند که درستی بیشتر از حالت درست مورد نظر باشد. از آنجائیکه شابلون سوراخکاری عمل تنظیم کردن را حذف می نماید ارزش آن وقتی به مورد دانسته می شود که تعداد زیادی قطعه کار باید سوراخ شوند. شابلونها در جایی برای تولید کم استفاده می شوند که ارزش ابزار باید تا حداقل ممکن پایین نگه داشته شودو کار به دقت زیادی احتیاج ندارد. برای تولید زیاد جیگهای موثر وبهتری ساخته می شود وبرای دقت بیشتر روش گیره بندی وقرار بهتری استفاده می شود. [/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]مزایا وعیوب :[/FONT]

[FONT=georgia, times new roman, times, serif]شابلونهای سوراخکاری چند مزیت دارند : در طرح وساختمان ساده و از نظر قیمت ارزان هستند- به راحتی جا به جا می شوند و به سرعت روی قطعه کار قرار می گیرند. با این همه شابلونهای سوراخکاری ضد ضربه نبوده و ممکن است یک اپراتور بی احتیاط درصد زیادی از کار را ضایع کند. عمل سوراخکاری آهسته انجام می گیرد زیرا که برای سوراخکاری پین قفل کننده باید در اولین سوراخ قرار بگیردو این اعمال باعث کند شدن عمل سوراخکاری می گردند.به علاوه شابلونهای سوراخکاری وقتیکه لازم باشد کار در تلرانس محدودی انجام گیرد رضایتبخش نیستند.[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
 
بالا