لغتنامه جامع گیاه شناسی

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 29 لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 29 لغتنامه جامع گیاه شناسی

:Abies alba cultivars (بخش چهارم : کولتیوار های اضافه شده)کولتیوار های Abes alba یا نراد های سفید کاشتنی عبارتند از :
'Abies alba'Madlin',Abies alba 'Majka Verbedn',Abies alba'Marek',Abies alba 'Mariensk
Laznecobr',Abies alba'Mastodont Holata',Abies alba 'Michaela',Abies alba'Mlada Boleslav Holata',Abies alba'Nana',Abies alba ‘Metensis',Abies alba 'Orlik Holata',Abies alba'Pancir',Abies alba'Pendula Holata',Abies alba 'Pendula Ewa',Abies alba 'Rokyta',Abies alba'Roman Holata',Abies alba'Scarabantia',Abies alba'Sejna',Abies alba'Sestka',Abies alba'Simi ',Abies alba 'Smilovice


http://www.conifertreasury.org
'Abies alba'Madlinhttp://www.conifertreasury.org
'Abies alba 'Majka Verbedn


http://www.conifertreasury.org
'Abies alba'Marek


http://www.conifertreasury.org
'Abies alba 'Mariensk Laznecobrhttp://www.conifertreasury.org
'Abies alba'Mastodont Holata


http://www.conifertreasury.org
'Abies alba 'Michaela


http://www.conifertreasury.org
'Abies alba 'Mlada Boleslav Holata


http://ns4.cpanel.hu
'Abies alba'Nanafiles.conifertreasury.org
'Abies alba ‘Metensishttp://www..conifertreasury.org
'Abies alba 'Orlik Holatahttp://www.conifertreasury.org
'Abies alba'Pancirhttp://www.conifertreasury.org
'Abies alba'Pendula Holatahttp://www.conifertreasury.org
'Abies alba 'Pendula Ewa


http://www.conifertreasury.org
'Abies alba 'Rokytahttp://wwws.conifertreasury.org
'Abies alba'Roman Holata
http://ns4.cpanel.hu
'Abies alba'Scarabantiahttp://www.conifertreasury.org
'Abies alba'Sejnahttp://www.conifertreasury.org
'Abies alba'Sestkahttp://www.conifertreasury.org
'Abies alba'Simihttp://www.files.conifertreasury.org
'Abies alba 'Smilovice
 
آخرین ویرایش:

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 30لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 30لغتنامه جامع گیاه شناسی

Abietanus

Fir Tree Like
صنوبری شکل
 

پیوست ها

 • Fir-like(www.123rf.com ).jpg
  Fir-like(www.123rf.com ).jpg
  8.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Fir tree like(files.turbosquid.com).jpg
  Fir tree like(files.turbosquid.com).jpg
  23.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 31لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 31لغتنامه جامع گیاه شناسی

-Ab
دور از -، ورا-، بی-، تا-، بد-، کاه-،
"1"

پیشوند: بر کنار از، دور، دور از، از، [abdicate]
Ab initio
(لاتین) از آغاز، از ابتدا، از اول
Ab intra
(لاتین) از درون
Ab ovo
(لاتین) از تخم، از آغاز، از ابتدا
"2"

فرا


پی نوشت:
"1"-واژه نامه زیست شناسی تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده- دکترحسن دیانت نژاد-دکتر داریوش فرهود- دکتر محمود کرمی
"2"-http://www.farsilookup.com

موضوع :واژه شناسی-Terminology
 

پیوست ها

 • Ab-(www.docstoc).jpg
  Ab-(www.docstoc).jpg
  48.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Prefixes--Ab- www.englishhints.jpg
  Prefixes--Ab- www.englishhints.jpg
  41.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 32لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 32لغتنامه جامع گیاه شناسی

Abacterial
بی ترکیزه- بی باکتری"1"
بدون باکتری- فاقد باکتری-غیر باکتریایی
در تصاویر پیوست یک نمونه گیاه آلوده به بیماری باکتریایی(Bacterial) یا آلوده به باکتری و یک نمونه گیاه سالم و غیر باکتریایی یا (Abacterial) نمایش داده شده است.پی نوشت:
"1"-واژه نامه زیست شناسی تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده- دکترحسن دیانت نژاد-دکتر داریوش فرهود- دکتر محمود کرمی

موضوع :واژه شناسی-Terminology
 

پیوست ها

 • Bacterial Spot on Pepper(www.apsnet).jpg
  Bacterial Spot on Pepper(www.apsnet).jpg
  47.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Abacterial Pepper www.greeneryuk.jpg
  Abacterial Pepper www.greeneryuk.jpg
  20.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه33 لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه33 لغتنامه جامع گیاه شناسی

Abate
کاهش دادن- کاستن-کاهاندن-کاهش یافتن-کاستن-کاهیدن"1"

کم کردن

پی نوشت:
"1"-واژه نامه زیست شناسی تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده- دکترحسن دیانت نژاد-دکتر داریوش فرهود- دکتر محمود کرمی

موضوع :واژه شناسی-Terminology
 

پیوست ها

 • Agricultural Abatement Graphs(httpwww.mfe.govt.nz).jpg
  Agricultural Abatement Graphs(httpwww.mfe.govt.nz).jpg
  34.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Agricultural Abatement Graphs1(httpwww.mfe.govt.nz).jpg
  Agricultural Abatement Graphs1(httpwww.mfe.govt.nz).jpg
  37.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 34لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 34لغتنامه جامع گیاه شناسی

Abatement
کاهش"1"

کم شدگی

پی نوشت:
"1"-واژه نامه زیست شناسی تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده- دکترحسن دیانت نژاد-دکتر داریوش فرهود- دکتر محمود کرمی

موضوع :واژه شناسی-Terminology
 

پیوست ها

 • Abate -Bioethanols Country Of Origin (wikimedia).jpg
  Abate -Bioethanols Country Of Origin (wikimedia).jpg
  55.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Abate-Biodiesel_chart(teenbiotechchallenge.ucdavis.edu).jpg
  Abate-Biodiesel_chart(teenbiotechchallenge.ucdavis.edu).jpg
  42.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 35 لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 35 لغتنامه جامع گیاه شناسی

Abirritant
افژول کاه- تحریک کاه "1"

کاهنده تحریک
برای مثال گیاه صبر زرد یا Aloe vera :
که از آن به عنوان یک درمان پوست چند منظوره استفاده می شود. این امر ممکن است تا حدی به دلیل حضور ماده ای ساپونینی می باشد ، که یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک عامل ضد میکروبی عمل می کند.

همچنین: گیاه آرون یا Aronia که در کاهش کلسترول خون، سرطان روده بزرگ، بیماری های قلبی عروقی التهاب مزمن، اختلالات مخاط معده (زخم معده)، التهاب چشمی (یووئیت) و نارسایی کبدی موثر است.

پی نوشت:
"1"-واژه نامه زیست شناسی تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده- دکترحسن دیانت نژاد-دکتر داریوش فرهود- دکتر محمود کرمی

موضوع :واژه شناسی-Terminology
 

پیوست ها

 • Abirritant plant -Aloe vera(wikimedia).jpg
  Abirritant plant -Aloe vera(wikimedia).jpg
  94.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Abirritant plant -Aronia_prunifolia wikimedia.jpg
  Abirritant plant -Aronia_prunifolia wikimedia.jpg
  36.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 36 لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 36 لغتنامه جامع گیاه شناسی

Abirritate
افژول کاهیدن "1"

کاستن تحریک
برای مثال گیاه Stemonae Tuberosae Radix در بازداشتن ریه از سرفه، از بین بردن کرم های روده ای،کاستن
سرفهبلند ، سل، سیاه سرفه، enterobiasis، شپش بدن، گال نقش بسیار موثری دارد.

پی نوشت:
"1"-واژه نامه زیست شناسی تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده- دکترحسن دیانت نژاد-دکتر داریوش فرهود- دکتر محمود کرمی

موضوع :واژه شناسی-Terminology
 

پیوست ها

 • Stemonae Tuberosae Radix-(gxsti01.vicp.net).jpg
  Stemonae Tuberosae Radix-(gxsti01.vicp.net).jpg
  36.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Stemonae Tuberosae Radix1-(gxsti01.vicp.net).jpg
  Stemonae Tuberosae Radix1-(gxsti01.vicp.net).jpg
  32.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 37لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 37لغتنامه جامع گیاه شناسی

Abirritation:
افژول کاهی"1"

تحریک کاهی

برای مثال خواص دارویی Kadamba با نام علمی Neolamarckia cadamba:کنترل بیماری های پوستی، تب، سرفه، اسهال، منوراژی، سوزش بدن، زخم، زخم، التهاب، احتباس ادرار، و ضعف عمومی شده و موجب کاهش آب از پوست پوست و استفراغ می شود. این گیاه همچنین موجب افزایش مقدار شیر پستان در مادران شیرده است.
[h=1] یا در گیاه Veratrum albumریشه بسیار سمی است، با اثری فلج کننده بر روی سیستم عصبی. در دو مورد مسمومیت کشنده حاصل از خوردن دانه ها مشاهده شده که در آن ، سموم veratridine و cevadine در خون رویت شده است. در سال 1983 پودر عطسه تولید شده از شاخ و برگ گیاهان در غرب آلمان گزارش شده که موجب مسمومیت ( intoxication) شدید در اسکاندیناوی گردیده است.[/h]
پی نوشت:
"1"-واژه نامه زیست شناسی تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده- دکترحسن دیانت نژاد-دکتر داریوش فرهود- دکتر محمود کرمی


موضوع :واژه شناسی-Terminology
 

پیوست ها

 • Abirritation plant-Veratrum_album_subsp._oxysepalum_flower-(upload.wikimedia.org).jpg
  0 بایت · بازدیدها: 0
 • Abirritation-Kadamba plant -(blog.blogbee.in).jpg
  Abirritation-Kadamba plant -(blog.blogbee.in).jpg
  80.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 38لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 38لغتنامه جامع گیاه شناسی

Ablate
وابریدن- قطع کردن-قطع شدن "1"

جدا کردن - جدا شدن
این پدیده در گیاهان به صورت جدا کردن یا واریدن ژنتیکی گیاه صورت می گیرد مثلا:از جمله ژن های کنترل کننده رشد گل در Arabidopsis یا رشادی چند ژن شناسایی- مریستمی است که در طول رشد گل خیلی زودآشکار می شوند. یکی از آنها ژن LEAFY یا (LFY) است ، که RNA آن در primordia یا نخسته ی گل پیش از آن که گل ، از مریستم انتهایی ساقه مورفولوژی شود،شناسایی شده است و این نشان می دهد که ژن LEAFY بالقوه برای راهبردهای پدیده جدا ساختن یا قطع ساختن ژنتیکی در گل Arabidopsis یا رشادی مفید موتر است


http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/23294/ch03.html

Genetic Ablation in Arabidopsis
تجزیه و تحلیل های هیستوشیمی گیاهان تراریخته Arabidopsis

http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/23294/ch03.html

منابع برای مطالعه در باره وابریدن ژنتیکی :
http://www.weigelworld.org/research/publications/1998/pdfs/nilsson-tpj-1998.pdf

پی نوشت:


"1"-واژه نامه زیست شناسی تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده- دکترحسن دیانت نژاد-دکتر داریوش فرهود- دکتر محمود کرمی

موضوع :واژه شناسی-Terminology
 
آخرین ویرایش:

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 39لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 39لغتنامه جامع گیاه شناسی

Ablation
وابرش"1"

جدایش-
گل های جایگزین شده از bracts های خالی در LFY :: DT-Aگیاهان ، نشان می دهد که سیگنال های مشتق شده از گل به طور معمول در Arabidopsis توسعه برگه متوقف می شود.در زیر وابرش ژنتیکی از سلول های کلاهک ریشه در Arabidopsis نشان داده شده است.

http://www.pnas.org/content/96/22/12941/F1.large.jpg
پی نوشت:


"1"-واژه نامه زیست شناسی تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده- دکترحسن دیانت نژاد-دکتر داریوش فرهود- دکتر محمود کرمی

موضوع :واژه شناسی-Terminology
 

ثریا قدوسی

عضو جدید
صفحه 40لغتنامه جامع گیاه شناسی

صفحه 40لغتنامه جامع گیاه شناسی

Aboriginal
بومی "1"
منطقه ای

برای مثال
گیاه بومیAboriginal plant به معنای یک گیاه است که در یک کشور یا یک منطقه از همان دوره ابتدا بوده است. مانند:
Solanum aviculare

http://sydney.edu.au/science/uniser...4_5/nativeplants/gallery/kangapple/kapple.jpgRubus rosifolius
http://sydney.edu.au/science/uniser...plants/gallery/raspberry/nativeraspberry4.jpgپی نوشت:


"1"-واژه نامه زیست شناسی تالیف: دکتر حسن ابراهیم زاده- دکترحسن دیانت نژاد-دکتر داریوش فرهود- دکتر محمود کرمی

موضوع :واژه شناسی-Terminology
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا