عاج گیاهی

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
خرما ( palm ) یکی از مشهورترین خانواده های گیاهی است و نقش مهمی در طول تاریخ زندگی بشر داشته است . غذاهای زیادی با استفاده از خرما تهیه می شود . این گیاه همچنین به طور گسترده در طراحی منظر مورد استفاده قرار می گیرد . همین موارد آن را به یکی از گیاهان مهم دارای ارزش اقتصادی تبدیل کرده است .
در بسیاری از فرهنگ ها ، خرما سمبل ارزش هایی همچون پیروزی ، صلح و یا باروری است . همچنین خرما به عنوان سمبل مناطق گرمسیری شناخته می شود .
خانواده خرما ( Palmaceae ) از گیاهان گلدار و متعلق به راسته تک لپه ای ها می باشد . 202 جنس و حدود 2600 گونه از این خانواده شناخته شده که اغلب بومی مناطق گرمسیری ، نیمه گرمسیری و به طور کلی آب و هوا ی گرم می باشند . گیاهانی دو پایه ، باساقه های منفرد افراشته و یا خزنده بسیار کوتاه می باشند و اغلب با برگ های شانه ای فرد و همیشه سبزشان شناخته می شوند . اعضای این خانواده نه تنها از لحاظ ریخت شناسی ( مورفولوژیکی ) بلکه از نظر زیستگاهی ( اکولوژِیکی ) نیز بسیار متنوع بوده و طیف وسیعی از زیستگاه ها ، از جنگلهای بارانی گرفته تا بیابان ها را در بر می گیرند .

Phytelephas macrocarpa یک خرمای کند رشد و بومی آمریکای جنوبی ( برزیل و پرو ) است . نام جنس آن از واژه یونانی Phyton به معنی گیاه و elephas به معنی فیل گرفته شده است و علت چنین نامگذاری تولید عاج گیاهی توسط این گیاه می باشد .این گیاه دارای ساقه ای خزنده باریشه های نابجا ، برگ های شانه ای به طول 6 متر و گل های تک جنسی روی پایه های جداگانه می باشد . گل های نر خوشه ای در اسپادیسهای غیر منشعب بلند و استوانه ای و گل های ماده در گل آذین گویچه ای بسیار فشرده و کوچک قرار دارند . میوه ها دارای 6 تا 9 دانه بوده و دانه ها حاوی ماده مغذی آلبومن می باشند .

آلبومن در ابتدا شیر مانند و خوش طعم است که با رسیدن دانه به ماده فوق العاده سختی شبیه عاج تبدیل می شود . این ماده به عاج گیاهی معروف بوده و در ساخت وسایل تزیینی کاربرد دارد .

 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
خرما نخل رطب و ... اسم های مختلفی هستند با معنای متفاوت

آیا شما تفاوت آن ها می دانید؟

ممنون می شم ذکر کنید
 

Similar threads

بالا