شرح چهل حدیث

msadegh59

عضو جدید
[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]‎‏اربعین حدیث یا «شرح [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]چهل حدیث[/FONT][/FONT][FONT=&quot] »[/FONT][FONT=&quot]، یکی از آثار گرانبهای اخلاقی و عرفانی رهبر کبیر [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]انقلاب[/FONT][/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حضرت[/FONT][FONT=&quot] [FONT=&quot]امام خمینی[/FONT][/FONT][FONT=&quot](س) است که در سال 1358 هجری قمری (1318 شمسی) و پس از پیروزی [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]انقلاب اسلامی[/FONT][/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]به زبان فارسی نوشته شده است. در این اثر، چهل حدیث از روایات پیشوایان دین از کتاب شریف اصول کافی ( 34 حدیث اوّل ـ غیر از حدیث11 ـ در مسائل اخلاقی و [/FONT][FONT=&quot]6 [/FONT][FONT=&quot]حدیث آخر در مسائل اعتقادی) به وجهی مبسوط و با بیانی شیوا و اثرگذار شرح شده اند. این اثر از طرف [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی[/FONT][/FONT][FONT=&quot](س)، در 900 صفحه منتشر شده است[/FONT]
 
بالا