سیستماتیک گیاهی

orkidehm

مدیر تالار زیست شناسی
مدیر تالار
ازدوستان عزیزخواهشمندم مطالب مربوط به سیستماتیک روتواین تاپیک قراربدن

:gol:ممنون:gol:
 

orkidehm

مدیر تالار زیست شناسی
مدیر تالار
سیستماتیک یکی از شاخه‌های بسیار قدیمی و مهم علم گیاه شناسی است. انسانهای اولیه به گیاهان خوراکی و دارویی اطراف خود توجه خاصی داشتند و صدها نوع از آنها را می‌شناختند و به این ترتیب نخستین گروههای تاکسونومیک گیاهی بر اساس چنین شناختی شکل گرفت. سیستماتیک گیاهی اختلافات بارز و برجسته گروههای گیاهی را تصویر می‌کند.

نام هرگیاه در واقع کلیدی است که با آن دریچه‌ای بر زیست شناسی آن گیاه گشوده می‌شود. سیستماتیک گیاهی باشناخت و نامگذاری گیاهان و به نظم کشیدن آنها در گروههای خویشاوند و بسیار نزدیکی همچون جنس ، خانواده و ... سروکار دارد. بطور کلی این علم شامل مجموعه فعالیتهایی است که به منظور سازماندهی و ثبت تنوع گیاهان انجام می‌شود.
[h=1]اهداف سیستماتیک گیاهی[/h]فهرست کردن فلور جهان
ارائه راه به منظور شناسایی و ایجاد ارتباط
بوجود آوردن یک سیستم ارتباطی مستقیم و جهانی
نشان دادن مفاهیم تکاملی تنوع در عالم گیاهی

سیستم‌های طبقه بندی امروزی بر خلاف سیستم‌های قدیمی‌تر ، تنها بر پایه مشخصات مورفولوژیک استوار نبوده بلکه سایر اختصاصات بیولوژیک گیاهان را در طبقه بندی بکار می‌گیرد و در این راستا ، توجه به جنبه‌های تکاملی ، وابستگی‌های ژنتیکی و ساختار شیمیایی آنها از تاکید بیشتری برخوردار است.
توجه به اصل عمومی تک نیایی تاکسون‌ها در سیستماتیک گیاهی اهمیت شناخت و کاربرد علم تکامل گیاهان را برای دستیابی به قرابتها و دودمانهای تکاملی در سطوح نظام سلسه نسب روشن می‌سازد. چون در سیستمهای طبقه بندی امروزی که بر پایه صفات متعددی استوارند ریخت شناسی به تنهایی اساس طبقه بندی را تشکیل نمی‌دهد، لذا لزوما تمام صفات مورفولوژیک دارای ارزش یکسانی در طبقه بندی و توصیف تاکسونها نبوده و در هر مورد دارای کاربرد خاص خواهند بود.
[h=1]مراحل سیستماتیک گیاهی[/h]سیاحت و اکتشاف و جمع آوری گیاهان
پرس کردن و خشک کردن گیاهان و تهیه هرباریوم گیاهی
دوره سنتز یا استفاده از ویژگیهای ریخت شناسی ، شکل و ساختار گیاهان به منظور طبقه بندی آنها
مرحله تجربی که به تفسیر اطلاعات بدست آمده در قالب واژه‌های تکاملی وفیلوژنتیک مربوط می‌شود.
 

hrezaee2012

عضو جدید
با اجازه میخام کلید شناسایی گیاهان رو تو این تاپیک بزارم امیدوارم که بچه ها استقبال کنن
من از راسته Fabales شروع میکنم
هر چقدر تونستم میزام ببخشیدا؟!!!!
 

orkidehm

مدیر تالار زیست شناسی
مدیر تالار
با اجازه میخام کلید شناسایی گیاهان رو تو این تاپیک بزارم امیدوارم که بچه ها استقبال کنن
من از راسته Fabales شروع میکنم
هر چقدر تونستم میزام ببخشیدا؟!!!!

بفرمائیدماهم کمکتون میکنیم:smile:
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
تیره های متداول دو لپه ایها 1

تیره های متداول دو لپه ایها 1

[h=2]تیره های متداول دو لپه ایها 1[/h]


تصویر نمونهنام تیرهنام تیره به لاتیننام فارسیتوضیحات
Ranunculaceaeرانونکولاسهتیرهٔ آلالهدارای ۸۵ جنس و ۱۷۵۰ گونه است.
Caryophyllaceaeکاریوفیلاسهتیرهٔ میخکدارای ۸۹ جنس و ۲۰۷۰ گونه است.
Malvaceaeمالواسهتیرهٔ پنیرکدارای ۱۲۱ جنس و ۱۵۵۰ گونهاست.
Salicaceaeسالیکاسهتیرهٔ بیددارای ۲ جنس و ۳۳۵ گونه است.
Cruciferae یا
Brassicaceae
کروسیفرتیرهٔ خردلدارای ۳۹۰ جنس و ۳۰۰۰ گونهاست.
Ericaceaeاریکاسهتیرهٔ خلنگدارای ۱۰۳ جنس و ۳۳۵۰ گونهاست.
Primulaceaeپریمولاسهتیرهٔ پامچالدارای ۲۲ جنس و ۸۰۰ گونه است.
Rosaceaeرزاسهتیرهٔ گل‌سرخدارای ۱۰۷ جنس و ۳۱۰۰ گونهاست.
Leguminosaeلگومینوزتیرهٔ نخوددارای ۶۵۷ جنس و ۱۶۴۰۰ گونهاست.
Euphorbiaceaeاوفوربیاسهتیرهٔ فرفیوندارای ۳۲۶ جنس و ۷۷۵۰ گونهاست.
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
تیره های متداول تک لپه ایها

تیره های متداول تک لپه ایها

[h=2][/h]تصویر نمونهنام تیرهنام تیره به لاتیننام فارسیتوضیحات
Gramineae یا
Poaceae
گرامینهتیرهٔ گندمدارای ۷۳۷ جنس و ۷۹۵۰ گونه است.
Araceaeآراسهتیرهٔ گل شیپوریدارای ۱۰۶ جنس و ۲۹۵۰ گونه است.
Liliaceaeلیلیاسهتیرهٔ سوسندارای ۲۲۰ جنس و ۳۵۰۰ گونه است.
Amaryllidaceaeآماریلیداسهتیرهٔ نرگسدارای ۷۰ جنس و ۸۵۰ گونه است.
Iridaceaeایرایداسهتیرهٔ زنبقدارای ۹۲ جنس و ۱۸۵۰ گونه است.
Orchidaceaeاورکیداسهتیرهٔ ثعلبدارای ۷۹۵ جنس و ۱۷۵۰۰ گونه است.
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
[h=2]زرشکیان (Berberidaceae)[/h]


گیاهان
تیره زرشک (Berbridaceae)
بیشتر در مناطق معتدل نیمکره شمالی انتشار دارند و از نظر شکل بسیار متفاوت‌اند. برخی علفی ، عده‌ای درختچه‌ای و پاره‌ای پیچان هستند. برگها متناوب و غالبا گوشوارک دارند. گلها منفرد (در جنس پودوفیلوم) یا مجتمع به صورت خوشه‌های نسبتا متراکم (مانند زرشک هستند. گلپوش شامل دو چرخه سه پر (پودوفیلوم) یا چرخه‌های متعدد (زرشک و اپی‌مدیوم) است.


گلبرگها شکلهای متفاوت دارند و جز دوپودوفیلوم ، شامل نوشتجای هستند. نافه معمولا شامل دو چرخه پرچمی است. در برخی از جنسها ، نظیر زرشک ، بوسیله منافذ درپوش‌دار و پودوفیلوم توسط خط درز یا شکاف طولی باز می‌شوند. تخمدان یک برچه‌ای و شامل تخمکهای فراوان است. میوه در برخی از جنسها ، مانند زرشک و پودوفیلوم ، سته مانند و در اپی‌مدیوم خشک و دانه‌ها آلبومن‌دارند.

[h=1]کاربرد گیاهان تیره زرشک[/h]
عده‌ای از گیاهان تیره زرشک حاوی آلکالوئیدی از نوع
بربرین
هستند که ماده‌ای زرد رنگ است. ریزوم پودوفیلوم پلتالتوم ، که در آمریکای شمالی می‌روید ، به عنوان مسهل بکار می‌رود. میوه زرشک (بربریس) ، که به صورت سته و ترش مزه است ، مصرف خوراکی دارد. ماهونیا درختچه‌ای است که غالبا به عنوان گیاه زینتی در حاشیه پارکها و خیابانها کاشته می‌شود.


[h=1]شرح جنسهای تیره زرشک در ایران[/h][h=2]جنس زرشک (بربریس)[/h]
این جنس در ایران دارای 4 گونه است که تقریبا در بیشتر نقاط بویژه در نواحی شمالی انتشار دارند. ارتفاع این درختچه 1 تا 2.5 متر ، تیغ دار (دارای تیغ یا خار 2 تا 3 شاخه ای) گلهای آن زرد رنگ ، مجتمع در
گل آذین
متراکم ، میوه سته سرخ رنگی است که پس از خشک شدن سیاه رنگ می‌شود و محتوی 2 تا 3 دانه است. گونه معروف آن زرشک معمولی (بربریس ولگاریس) است.

[h=2]جنس اپی‌مدیوم[/h]
این جنس دارای یک گونه به نام
اپی‌مدیوم پنتاتوم
است که در کف جنگلهای شمال می‌روید. گیاهی است با گلهای زرد ، دارای 4 کاسبرگ و با 2 برگک و چهار گلبرگ زرد رنگ. برگهای آن معمولا سه بخشی و یا دوبار سه بخشی ، دارای میوه‌ای از نوع کپسول به شکل خورجینک و ریشه‌ای غیر غده‌ای است.

[h=2]جنس بونگاردیا[/h]
این جنس نیز فقط یک گونه به نام
بونگاردیا یا کریزوگونوم
دارد که در غالب نقاط می‌روید. ریشه این گیاه به شکل غده‌ای متورم و کروی است. گلها زرد رنگ ، کاسه فقط برگک ، میوه دارای شای متورم به رنگ سرخ- نارنجی است که هنگام رسیدن بطور نامنظم پاره می‌شود. همه برگها پایه‌ای و بن‌رست هستند.


[h=1]جنس لئونتیس[/h]
این جنس دارای ساقه برگ‌دار و گلهایی به رنگ زرد ، مجتمع در گل آذینهای متراکم از نوع خوشه‌ای مرکب است و سته گونه دارد. کاسه گل فاقد برگک ، گلبرگها در پایین شامل زواید فلسی ، میوه کپسول ، متورم و شامل 2 تا 4 دانه است.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
Berberis aggregata
Berberis asiatica
Berberis bergmanniae
Berberis chinensis
Berberis gagnepainii var.lanceifolia
Berberis aff.henryana
Berberis insignis
Berberis insolita
Berberis jamesiana
Berberis julianae
Berberis koreana
Berberis macrosepala
Berberis manipurana
Berberis mucrifolia
Berberis recurvata
Berberis sherriffii
Berberis sieboldii
Berberis thunbergii
Berberis veitchii
Berberis verruculosa
Berberis wilsonae
Berberis sp.1
Berberis sp.2
Berberis sp.3
Berberis sp.4
Berberis sp.5
Berberis sp.6
Berberis sp.7
Berberis sp.8
Berberis sp.9
Berberis sp.10
Berberis sp.11
Berberis sp.12
Berberis sp.13
Bongardia chrysogonum
Caulophyllum robustum
Diphylleia grayi
Diphylleia sinensis
[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
Epimedium acuminatum
Epimedium brachyrrhizum
Epimedium brevicornu
Epimedium campanulatum
Epimedium chlorandrum
Epimedium davidii
Epimedium diphyllum
Epimedium diphyllum subsp.kitamuranum
Epimedium dolichostemon
Epimedium epsteinii
Epimedium fangii
Epimedium fargesii
Epimedium flavum
Epimedium franchetii
Epimedium grandiflorum
Epimedium grandiflorum f.flavescens
Epimedium grandiflorum f.violaceum
Epimedium hunanense
Epimedium ilicifolium
Epimedium koreanum
Epimedium leptorrhizum
Epimedium lishihchenii
Epimedium membranaceum
Epimedium mikinorii
Epimedium myrianthum
Epimedium ogisui
Epimedium x omeiense
Epimedium pauciflorum
Epimedium pinnatum
Epimedium pinnatum subsp.colchicum
Epimedium platypetalum
Epimedium pubescens
Epimedium pubescens, E.fargesii & E.dolichostemon
Epimedium pubigerum
Epimedium rhizomatosum
Epimedium x rubrum
Epimedium sagittatum
Epimedium sempervirens
Epimedium setosum
Epimedium x sasaki
Epimedium stellulatum
Epimedium trifoliolatobinatum
Epimedium trifoliolatobinatum subsp.maritimum
Epimedium wushanense
Epimedium zushanense
Epimedium sp.1
Epimedium sp.2
Epimedium sp.3
Epimedium sp.4
Jeffersonia dubia
Mahonia bealei
Mahonia bodinieri
Mahonia confusa
Mahonia duclouxiana
Mahonia fortunei
Mahonia gracilipes
Mahonia aff.japonica
Mahonia napaulensis
Mahonia nitens
Mahonia oiwakensis
Mahonia polyodonta
Mahonia siamensis
Mahonia sp.
Nandina domestica
Podophyllum delavayi
Podophyllum hexandrum
Podophyllum pleianthum
Podophyllum veitchii
Podophyllum versipelle
Podophyllum sp.1
Podophyllum sp.2
Ranzania japonica
[/FONT]​
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
[SIZE=+2]Selected Monocotyledonous Plant Orders & Their Families[/SIZE][SIZE=+1]Alismatales[/SIZE]
Alismataceae, Butomaceae, Limnocharitaceae

[SIZE=+1]Hydrocharitales[/SIZE]
Hydrocharitaceae

[SIZE=+1]Najadales[/SIZE]
Aponogetonaceae, Najadaceae, Potamogetonaceae

[SIZE=+1]Commelinales[/SIZE]
Commelinaceae

[SIZE=+1]Eriocaulales[/SIZE]
Eriocaulaceae

[SIZE=+1]Restionales[/SIZE]
Restionaceae

[SIZE=+1]Juncales[/SIZE]
Juncaceae

[SIZE=+1]Cyperales[/SIZE]
Cyperaceae, Poaceae

[SIZE=+1]Typhales[/SIZE]
Sparganiaceae, Typhaceae

[SIZE=+1]Bromeliales[/SIZE]
Bromeliaceae

[SIZE=+1]Zingiberales[/SIZE]
Cannaceae, Costaceae, Heliconiaceae, Lowiaceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae, Zingiberaceae

[SIZE=+1]Arecales[/SIZE]
Arecaceae

[SIZE=+1]Cyclanthales[/SIZE]
Cyclanthaceae

[SIZE=+1]Pandanales[/SIZE]
Pandanaceae

[SIZE=+1]Arales[/SIZE]
Araceae, Lemnaceae

[SIZE=+1]Liliales[/SIZE]
Agavaceae, Dioscoreaceae, Haemodoraceae, Hypoxidaceae, Iridaceae, Liliaceae (includes former Amaryllidaceae), Pontederiaceae, Smilacaceae, Taccaceae, Xanthorrhoeaceae

[SIZE=+1]Orchidales[/SIZE]
Orchidaceae

[SIZE=+2]Part 2[/SIZE]
[SIZE=+2]Selected Monocotyledonous Plant Families & Their Genera[/SIZE][SIZE=+1]Agavaceae - Century Plant Family[/SIZE]
Agave (Century Plant), Beaucarnea (Ponytail Palm), Beschorneria, Calibanus, Cordyline (Cabbage Tree), Dasylirion (Sotol), Doryanthes (Spear Lily), Dracaena (Dragon Tree), Furcraea, Hesperaloe (Red Yucca), Manfreda, Nolina (Bear Grass), Phormium (New Zealand Flax), Polianthes (Tuberose), Sansevieria (Mother-in-Law's Tongue), Yucca

[SIZE=+1]Alismataceae - Water Plantain Family[/SIZE]
Alisma (Water Plantain), Sagittaria (Swamp Potato)

[SIZE=+1]Amaryllidaceae - Amaryllis Family - Included within Liliaceae.[/SIZE]
Agapanthus (Lily of the Nile), Amaryllis (Belladonna Lily), Clivia, Crinum, Eucharis (Amazon Lily), Galanthus (Snowdrop), Habranthus (Copper Rain Lily), Haemanthus (Blood Lily), Hippeastrum (Amaryllis), Hymenocallis (Tropical Spider Lily), Leucojum (Snowflake), Lycoris (Red Spider Lily), Narcissus (Daffodil), Nothoscordum (False Garlic), Sprekelia (Aztec Lily), Sternbergia (Lily of the Field), Tulbaghia (Society Garlic), Zephyranthes (Rain Lily)

[SIZE=+1]Aponogetonaceae - Aponogeton Family[/SIZE]
Aponogeton (Cape Pondweed)

[SIZE=+1]Araceae - Arum Family[/SIZE]
Acorus (Sweet Flag), Aglaonema (Chinese Evergreen), Alocasia (Elephant's Ear), Amorphophallus (Leopard Palm), Anthurium, Arisaema (Jack in the Pulpit), Arum (Solomon's Lily), Caladium, Calla, Colocasia (Taro), Dieffenbachia (Dumb Cane), Epipremnum (Pothos), Monstera (Split-Leaf Philodendron), Nephthytis, Philodendron, Pistia (Water Lettuce), Pothos, Scindapsus, Spathiphyllum, Syngonium (Arrow Head Vine), Xanthosoma (Malanga, Yautia), Zamioculcas, Zantedeschia (Calla Lily)

[SIZE=+1]Arecaceae (Palmae) - Palm Family[/SIZE]
Acoelorrhaphe (Paurotis Palm), Brahea, Butia (Pindo Palm), Chamaedorea (Parlor Palm), Chamaerops (Mediterranean Fan Palm), Chrysalidocarpus (Areca Palm), Cocos (Coconut Palm), Guihaia (Karst Palm), Howea (Kentia Palm), Jubaea (Chilean Wine Palm), Livistona (Fan Palm), Nannorrhops (Afghan Palm), Neodypsis (Triangle Palm), Phoenix (Date Palm), Rhapidophyllum (Needle Palm), Rhapis (Lady Palm), Sabal (Palmetto), Serenoa (Saw Palmetto), Syagrus (Queen Palm), Trachycarpus (Windmill Palm), Washingtonia (Fan Palm)

[SIZE=+1]Bromeliaceae - Bromeliad Family[/SIZE]
Aechmea (Urn Plant), Ananas (Pineapple), Billbergia (Vase Plant), Bromelia (Heart of Flame), Cryptanthus (Earth Star), Dyckia, Guzmania, Hechtia, Neoregelia, Puya, Tillandsia (Ball Moss), Vriesia

[SIZE=+1]Butomaceae - Flowering Rush Family[/SIZE]
Butomus (Flowering Rush), Limnocharis

[SIZE=+1]Cannaceae - Canna Family[/SIZE]
Canna

[SIZE=+1]Commelinaceae - Spiderwort Family[/SIZE]
Commelina (Dayflower), Commelinantia, Dichorisandra (Blue Ginger), Rhoeo (Moses in a Boat), Setcreasea (Purple Wandering Jew), Tinantia (Spotted Wandering Jew), Tradescantia (Spiderwort), Zebrina (Wandering Jew)

[SIZE=+1]Costaceae - Spiral Flag Family[/SIZE]
Costus (Spiral Flag), Dimerocostus, Monocostus, Tapeinochilus (Torch Ginger)

[SIZE=+1]Cyclanthaceae - Panama Hat Palm Family[/SIZE]
Carludovica (Panama Hat Palm), Cyclanthus

[SIZE=+1]Cyperaceae - Sedge Family[/SIZE]
Cladium (Saw Grass), Carex (Sedge), Cyperus (Papyrus), Eleocharis (Chinese Water Chestnut), Scirpus (Bulrush)

[SIZE=+1]Dioscoreaceae - Yam Family[/SIZE]
Dioscorea (Yam)

[SIZE=+1]Eriocaulaceae - Pipewort Family[/SIZE]
Eriocaulon (Pipewort)

[SIZE=+1]Haemodoraceae - Bloodwort Family[/SIZE]
Anigozanthos (Kangaroo Paw)

[SIZE=+1]Heliconiaceae - Heliconia Family[/SIZE]
Heliconia

[SIZE=+1]Hydrocharitaceae - Frog's-Bit Family[/SIZE]
Elodea (Water Weed), Hydrilla, Hydrocharis (Frog's-Bit), Vallisneria (Eel Grass)

[SIZE=+1]Hypoxidaceae - Star Grass Family[/SIZE]
Curculigo (Palm Grass), Hypoxis (Star Grass), Rhodohypoxis

[SIZE=+1]Iridaceae - Iris Family[/SIZE]
Acidanthera (Peacock Orchid), Alophia, Babiana (Baboon Flower), Belamcanda (Leopard Flower), Crocosmia (Montebretia), Crocus, Dierama (Wandflower), Dietes (African Iris), Freesia, Gladiolus, Iris, Ixia (Corn Lily), Lapeirousia, Moraea (Butterfly Iris), Nemastylis (Celestial), Neomarica (Walking Iris), Sisyrinchium (Blue-Eyed Grass), Sparaxis (Wandflower), Tigridia (Tiger Flower), Tritonia, Watsonia

[SIZE=+1]Juncaceae - Rush Family[/SIZE]
Juncus (Rush), Luzula (Wood Rush)

[SIZE=+1]Lemnaceae - Duckweed Family[/SIZE]
Lemna (Duckweed)

[SIZE=+1]Liliaceae (see also Amaryllidaceae) - Lily Family[/SIZE]
Allium (Onion), Aloe, Anthericum (Spider Plant), Asparagus, Aspidistra (Cast Iron Plant), Bowiea (Climbing Onion), Bulbine, Camassia (Camas), Chionodoxa (Glory of the Snow), Chlorophytum (Spider Plant), Colchicum (Autumn Crocus), Convallaria (Lily of the Valley), Eremurus (Desert Candle), Erythronium (Dog Tooth Violet), Eucomis (Pineapple Lily), Fritillaria, Galtonia (Summer Hyacinth), Gloriosa, Hemerocallis (Daylily), Hosta, Hyacinthus (Hyacinth), Kniphofia (Red Hot Poker), Lachenalia (Cape Cowslip), Lapageria (Chilean Bellflower), Ledebouria, Lilium (Lily), Liriope, Muscari (Grape Hyacinth), Ophiopogon (Monkey Grass), Ornithogalum (Star of Bethlehem), Paris, Polygonatum (Solomon's Seal), Rohdea (Chinese Sacred Lily), Ruscus (Butcher's Broom), Scilla (Squill), Smilacina (Solomon's Seal), Tricyrtis (Toad Lily), Trillium, Tulipa (Tulip), Veltheimia, Veratrum (False Hellebore)

[SIZE=+1]Limnocharitaceae - Limnocharis Family[/SIZE]
Limnocharis

[SIZE=+1]Lowiaceae - Orchidantha Family[/SIZE]
Orchidantha

[SIZE=+1]Marantaceae - Arrowroot Family[/SIZE]
Calathea (Peacock Plant), Maranta (Prayer Plant), Thalia

[SIZE=+1]Musaceae - Banana Family[/SIZE]
Ensete (Abyssinian Banana), Musa (Banana), Musella (Golden Mountain Banana)

[SIZE=+1]Najadaceae - Naiad Family[/SIZE]
Najas (Water Nymph)

[SIZE=+1]Orchidaceae - Orchid Family[/SIZE]
Bletilla (Hardy Orchid), Cattleya, Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis (Moth Orchid), Oncidium (Dancing Lady), Spiranthes (Ladies's Tresses), Vanda, Vanilla, etc.

[SIZE=+1]Pandanaceae - Screw Pine Family[/SIZE]
Freycinetia, Pandanus (Screw Pine)

[SIZE=+1]Poaceae (Gramineae) - Grass Family[/SIZE]
Andropogon (Bluestem), Arundinaria (Cane), Arundo (Giant Reed), Avena (Oats), Bambusa (Bamboo), Bouteloua (Grama Grass), Buchloe (Buffalo Grass), Chasmanthium (Inland Sea Oats), Chimonobambusa, Cortaderia (Pampas Grass), Cymbopogon (Lemon Grass), Cynodon (Bermuda Grass), Dendrocalamus, Elymus (Wild Rye), Hilaria, Hordeum (Barley), Miscanthus (Maiden Grass),
Muhlenbergia (Muhly Grass), Oryza (Rice), Otatea (Mexican Weeping Bamboo), Panicum (Switch Grass), Paspalum (Bahia Grass), Pennisetum (Fountain Grass), Phalaris (Canary Grass), Phragmites (Reed), Phyllostachys (Bamboo), Poa (Bluegrass), Pseudosasa (Arrow Bamboo), Saccharum (Sugar Cane), Sasa, Schizachyrium (Little Bluestem), Secale (Rye), Semiarundinaria, Setaria (Bristle Grass), Sorghastrum (Indian Grass), Sorghum, Spartina (Marsh Grass),Sporobolus (Dropseed), Stenotaphrum (St. Augustine Grass), Stipa (Feather Grass), Triticum (Wheat), Vetiveria (Vetiver), Zea (Corn), Zizania (Wild Rice), Zoysia

[SIZE=+1]Pontederiaceae - Pickerel Weed Family[/SIZE]
Eichhornia (Water Hyacinth), Pontederia (Pickerel Weed)

[SIZE=+1]Potamogetonaceae - Pond Weed Family[/SIZE]
Potamogeton (Pond Weed)

[SIZE=+1]Restionaceae - Restio Family[/SIZE]
Askidiosperma, Cannomois, Chondropetalum (Cape Thatching Reed), Elegia, Ischyrolepis, Restio (Cape Reed), Rhodocoma, Thamnochortus (Thatching Reed)

[SIZE=+1]Smilacaceae - Greenbrier Family[/SIZE]
Smilax (Greenbrier)

[SIZE=+1]Sparganiaceae - Bur Reed Family[/SIZE]
Sparganium (Bur Reed)

[SIZE=+1]Strelitziaceae - Strelitzia Family[/SIZE]
Phenakospermum, Ravenala (Traveller's Palm), Strelitzia (Bird-of-Paradise)

[SIZE=+1]Taccaceae - Tacca Family[/SIZE]
Tacca (Bat Plant)

[SIZE=+1]Typhaceae - Cattail Family[/SIZE]
Typha (Cattail)

[SIZE=+1]Xanthorrhoeaceae - Grass Tree Family[/SIZE]
Xanthorrhoea (Grass Tree)

[SIZE=+1]Zingiberaceae - Ginger Family[/SIZE]
Alpinia (Ginger Lily), Curcuma (Hidden Ginger), Globba, Hedychium (Butterfly Ginger), Kaempferia (Peacock Ginger), Zingiber (Ginger)
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
[SIZE=+2]Selected Dicotyledonous Plant Orders & Their Families[/SIZE][SIZE=+1]Caryophyllales[/SIZE]
Aizoaceae, Amaranthaceae, Basellaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Didiereaceae, Molluginaceae, Nyctaginaceae, Phytolaccaceae, Portulacaceae

[SIZE=+1]Magnoliales[/SIZE]
Annonaceae, Calycanthaceae, Lauraceae, Magnoliaceae, Myristicaceae

[SIZE=+1]Piperales[/SIZE]
Piperaceae, Saururaceae

[SIZE=+1]Aristolochiales[/SIZE]
Aristolochiaceae

[SIZE=+1]Nymphaeales[/SIZE]
Nymphaeaceae

[SIZE=+1]Ranunculales[/SIZE]
Berberidaceae, Ranunculaceae

[SIZE=+1]Papaverales[/SIZE]
Papaveraceae

[SIZE=+1]Hamamelidales[/SIZE]
Hamamelidaceae, Platanaceae

[SIZE=+1]Urticales[/SIZE]
Cannabaceae, Moraceae, Ulmaceae, Urticaceae

[SIZE=+1]Juglandales[/SIZE]
Juglandaceae

[SIZE=+1]Myricales[/SIZE]
Myricaceae

[SIZE=+1]Fagales[/SIZE]
Betulaceae, Fagaceae

[SIZE=+1]Polygonales[/SIZE]
Polygonaceae

[SIZE=+1]Plumbaginales[/SIZE]
Plumbaginaceae

[SIZE=+1]Dilleniales[/SIZE]
Paeoniaceae

[SIZE=+1]Theales[/SIZE]
Actinidiaceae, Hypericaceae, Theaceae

[SIZE=+1]Malvales[/SIZE]
Bombacaceae, Malvaceae, Tiliaceae, Sterculiaceae

[SIZE=+1]Violales[/SIZE]
Begoniaceae, Bixaceae, Caricaceae, Cistaceae, Cochlospermaceae, Cucurbitaceae, Flacourtiaceae, Fouquieriaceae, Loasaceae, Passifloraceae, Tamaricaceae, Turneraceae, Violaceae

[SIZE=+1]Salicales[/SIZE]
Salicaceae

[SIZE=+1]Capparales[/SIZE]
Capparaceae, Brassicaceae

[SIZE=+1]Ericales[/SIZE]
Ericaceae

[SIZE=+1]Ebenales[/SIZE]
Ebenaceae, Sapotaceae, Styracaceae

[SIZE=+1]Primulales[/SIZE]
Primulaceae

[SIZE=+1]Rosales[/SIZE]
Crassulaceae, Fabaceae, Hydrangeaceae, Pittosporaceae, Rosaceae, Saxifragaceae

[SIZE=+1]Haloragales[/SIZE]
Haloragaceae

[SIZE=+1]Myrtales[/SIZE]
Combretaceae, Lythraceae, Melastomataceae, Myrtaceae, Onagraceae, Punicaceae

[SIZE=+1]Proteales[/SIZE]
Eleagnaceae, Proteaceae

[SIZE=+1]Cornales[/SIZE]
Cornaceae, Garryaceae

[SIZE=+1]Celastrales[/SIZE]
Aquifoliaceae, Celastraceae

[SIZE=+1]Euphorbiales[/SIZE]
Buxaceae, Euphorbiaceae

[SIZE=+1]Rhamnales[/SIZE]
Rhamnaceae, Vitaceae

[SIZE=+1]Sapindales[/SIZE]
Aceraceae, Anacardiaceae, Burseraceae, Hippocastanaceae, Meliaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Simaroubaceae

[SIZE=+1]Geraniales[/SIZE]
Geraniaceae, Oxalidaceae

[SIZE=+1]Polygalales[/SIZE]
Malpighiaceae, Polygalaceae

[SIZE=+1]Apiales[/SIZE]
Apiaceae, Araliaceae

[SIZE=+1]Gentianales[/SIZE]
Apocynaceae, Asclepiadaceae, Gentianaceae, Loganiaceae

[SIZE=+1]Polemoniales[/SIZE]
Convolvulaceae, Cuscutaceae, Hydrophyllaceae, Polemoniaceae, Solanaceae

[SIZE=+1]Lamiales[/SIZE]
Boraginaceae, Lamiaceae, Verbenaceae

[SIZE=+1]Plantaginales[/SIZE]
Plantaginaceae

[SIZE=+1]Scrophulariales[/SIZE]
Acanthaceae, Bignoniaceae, Gesneriaceae, Martyniaceae, 0leaceae, Pedaliaceae, Scrophulariaceae

[SIZE=+1]Campanulales[/SIZE]
Campanulaceae, Goodeniaceae

[SIZE=+1]Rubiales[/SIZE]
Rubiaceae

[SIZE=+1]Dipsacales[/SIZE]
Caprifoliaceae, Dipsacaceae

[SIZE=+1]Asterales[/SIZE]
Asteraceae

[SIZE=+2]Part 2[/SIZE]
[SIZE=+2]Selected Dicotyledonous Plant Families & Their Genera[/SIZE][SIZE=+1]Acanthaceae - Acanthus Family[/SIZE]
Anisacanthus (Hummingbird Bush), Barleria (Phillipine Violet), Crossandra, Dicliptera, Dyschoriste (Snake Herb), Fittonia (Nerve Plant), Hypoestes (Polka Dot Plant), Justicia (Mexican Honeysuckle, Shrimp Plant), Megaskepasma (Brazilian Red-Cloak), Odontonema (Firespike), Pachystachys (Yellow Shrimp Plant), Peristrophe (Tilo-Pilo), Pseuderanthemum (Chocolate Plant), Ruellia (Mexican Petunia), Siphonoglossa (Tube-Tongue), Thunbergia (Sky Vine)

[SIZE=+1]Aceraceae - Maple Family[/SIZE]
Acer (Maple)

[SIZE=+1]Actinidiaceae - Actinidia Family[/SIZE]
Actinidia (Kiwi Fruit)

[SIZE=+1]Aizoaceae - Mesembryanthemum Family[/SIZE]
Aptenia (Baby Sun-Rose), Carpobrotus (Hottentot Fig), Delosperma (Hardy Ice-Plant), Faucaria (Tiger Jaws), Lithops (Living Stones), Pleiospilos (Split Rock)

[SIZE=+1]Amaranthaceae - Amaranth Family[/SIZE]
Alternanthera (Joseph's Coat), Amaranthus (Amaranth), Celosia (Cock's Comb), Froelichia (Cottonweed), Gomphrena (Batchelor Button)

[SIZE=+1]Anacardiaceae - Cashew Family[/SIZE]
Anacardium (Cashew), Cotinus (Smoke Tree), Mangifera (Mango), Pistacia (Pistache), Rhus (Poison Ivy, Sumac), Schinus (Pepper Tree, Pirul)

[SIZE=+1]Annonaceae - Annona Family[/SIZE]
Annona (Cherimoya, Custard Apple, Guanabana), Asimina (Pawpaw)

[SIZE=+1]Apiaceae (Umbelliferae) - Celery Family[/SIZE]
Aegopodium (Goutweed), Ammi (Bishop's Weed), Anethum (Dill), Apium (Celery), Carum (Caraway), Coriandrum (Cilantro, Coriander), Cuminum (Cumin), Daucus (Carrot), Eryngium (Eryngo), Foeniculum (Fennel), Hydrocotyle (Water Pennywort), Levisticum (Lovage), Pastinaca (Parsnip), Petroselinum (Parsley)

[SIZE=+1]Apocynaceae - Dogbane Family[/SIZE]
Adenium (Desert Rose), Allamanda, Amsonia (Bluestar), Carissa (Natal Plum), Catharanthus (Madagascar Periwinkle, Vinca), Mandevilla (Chilean Jasmine), Nerium (Oleander), Pachypodium (Madagascar Palm), Plumeria, Tabernaemontana (Indian Carnation), Thevetia (Yellow Oleander), Vinca

[SIZE=+1]Aquifoliaceae - Holly Family[/SIZE]
Ilex (Holly)

[SIZE=+1]Araliaceae - Aralia Family[/SIZE]
Aralia, Brassaia (Schefflera), X Fatshedera (Botanical Wonder), Fatsia, Hedera (Algerian Ivy, English Ivy), Panax (Ginseng), Schefflera (Umbrella Tree)

[SIZE=+1]Aristolochiaceae - Birthwort Family[/SIZE]
Aristolochia (Dutchman's-Pipe Vine), Asarum (Wild Ginger)

[SIZE=+1]Asclepiadaceae - Milkweed Family[/SIZE]
Asclepias (Milkweed), Calotropis (Bowstring Hemp), Caralluma, Ceropegia (Parachute Plant), Cryptostegia (Rubber Vine), Cynanchum, Echidnopsis, Edithcolea, Gonolobus, Hoodia, Hoya, Huernia, Sarcostemma, Stapelia (Carrion Flower), Stephanotis (Madagascar Jasmine)

[SIZE=+1]Asteraceae (Compositae) - Aster Family[/SIZE]
Achillea (Yarrow), Ageratum, Aphanostephus (Lazy Daisy), Arctotis, Artemisia (Wormwood), Aster, Baccharis, Baileya (Desert Marigold), Bellis (English Daisy), Berlandiera (Green-Eyes), Calendula, Calyptocarpus (Horse Herb), Centaurea (Basket Flower), Chrysanthemum (Ox-Eye Daisy), Cichorium (Chicory), Cirsium (Thistle), Coreopsis (Tickseed), Cosmos, Cynara (Artichoke), Dahlia, Dendranthema (Mum), Dimorphotheca (African Daisy), Dyssodia (Dahlberg Daisy), Echinacea (Cone-Flower), Encelia (Brittlebush), Engelmannia (Engelmann Daisy), Erigeron (Fleabane), Eupatorium (Boneset), Euryops (Shrub Daisy), Gaillardia (Indian Blanket), Gazania, Gerbera (Gerber Daisy), Gynura (Velvet Plant), Helichrysum (Strawflower), Helianthus (Sunflower), Lactuca (Lettuce), Leontopodium (Edelweiss), Liatris (Gayfeather), Machaeranthera (Tahoka Daisy), Matricaria (False Chamomile), Melampodium (Blackfoot Daisy), Palafoxia, Parthenium (Guayule), Pseudogynoxis (Flame vine), Ratibida (Mexican Hat), Rudbeckia (Black-Eyed Susan), Santolina, Senecio (Groundsel), Silphium (Compass Plant), Solidago (Goldenrod), Stevia, Tagetes (Marigold), Tanacetum (Tansy), Taraxacum (Dandelion), Tithonia (Mexican Sunflower), Verbesina (Crown-Beard), Vernonia (Ironweed), Viguiera (Golden-Eye), Wedelia, Zinnia

[SIZE=+1]Basellaceae - Basella Family[/SIZE]
Anredera (Madiera Vine), Basella (Malabar Spinach)

[SIZE=+1]Begoniaceae - Begonia Family[/SIZE]
Begonia

[SIZE=+1]Berberidaceae - Barberry Family[/SIZE]
Berberis (Agarita, Barberry), Epimedium, Mahonia (Grape Holly), Nandina, Podophyllum (Mayapple)

[SIZE=+1]Betulaceae - Birch Family[/SIZE]
Alnus (Alder), Betula (Birch), Carpinus (Hornbeam), Corylus (Filbert), Ostrya (Hop Hornbeam)

[SIZE=+1]Bignoniaceae - Bignonia Family[/SIZE]
Bignonia (Cross Vine), Campsis (Trumpetvine), Catalpa, Chilopsis (Desert Willow), Clytostoma (Lavender Trumpetvine), Incarvillea, Jacaranda, Pandorea (Bower Plant), Paulownia (Princess Tree), Pithecoctenium (Monkeycomb), Podranea (Pink Trumpetvine), Radermachera (China Doll), Tecoma (Esperanza), Tecomaria (Cape Honeysuckle)

[SIZE=+1]Bixaceae - Bixa Family[/SIZE]
Bixa (Achiote, Annatto)

[SIZE=+1]Bombacaceae - Bombax Family[/SIZE]
Adansonia (Baobab), Bombax (Red Silk-Cotton Tree), Ceiba (Kapok), Chorisia (Floss-Silk Tree), Durio (Durian), Pachira (Water Chestnut), Pseudobombax (Shaving-Brush Tree)

[SIZE=+1]Boraginaceae - Borage Family[/SIZE]
Borago (Borage), Cordia (Wild Olive), Ehretia (Anaqua), Heliotropium (Heliotrope), Lithospermum (Puccoon), Pulmonaria (Lungwort)

[SIZE=+1]Brassicaceae (Cruciferae) - Mustard Family[/SIZE]
Alyssum (Madwort), Armoracia (Horseradish), Aurinia (Alyssum), Brassica (Broccoli, Cabbage, Cauliflower, Kale, Mustard), Cardamine (Bitter Cress), Eruca (Rocket Salad, Arugula), Iberis (Candytuft), Lepidium (Peppergrass, Garden Cress), Lunaria (Money Plant), Matthiola (Stocks), Nasturtium (Watercress), Raphanus (Radish), Rorippa (Yellow Cress), Wasabia (Japanese Horseradish, Wasabi)

[SIZE=+1]Burseraceae - Torchwood Family[/SIZE]
Boswellia (Frankincense), Bursera (Gumbo-Limbo), Commiphora (Myrrh)

[SIZE=+1]Buxaceae - Boxwood Family[/SIZE]
Buxus (Boxwood), Pachysandra (Spurge), Simmondsia (Jojoba)

[SIZE=+1]Cactaceae - Cactus Family[/SIZE]
Acanthocereus, Aporocactus (Rattail Cactus), Ariocarpus (Living-Rock Cactus), Astrophytum (Bishop's-Cap Cactus), Aztekium, Backebergia (Teddy Bear Cactus), Borzicactus (Old Man-of-the-Mountain), Carnegiea (Saguaro), Cephalocereus (Old Man Cactus), Cereus, Cleistocactus (Scarlet Bugler), Copiapoa, Coryphantha, Digitostigma, Echinocactus (Horse Crippler, Barrel Cactus), Echinocereus (Pitaya), Echinofossulocactus (Brain Cactus), Echinopsis (Sea-Urchin Cactus), Epiphyllum (Orchid Cactus), Epithelantha (Button Cactus), Espostoa (Peruvian Old Man Cactus), Ferocactus (Barrel Cactus), Geohintonia, Gymnocalycium (Chin Cactus), Haageocereus, Harrisia (Moon Cactus), Hylocereus (Queen-of-the-Night), Leuchtenbergia (Agave Cactus), Lobivia (Cob Cactus), Lophocereus (Senita), Lophophora (Peyote), Mammillaria (Nipple Cactus), Melocactus (Turk's-Cap Cactus), Myrtillocactus (Garambullo), Neobuxbaumia, Nopalea (Cochineal Plant), Notocactus (Ball Cactus), Nyctocereus (Night-Blooming Cereus), Obregonia, Opuntia (Cholla, Prickly Pear), Pachycereus (Giant Mexican Cereus), Pediocactus (Snowball Cactus), Peniocereus (Night-Blooming Cereus), Pereskia (Leaf Cactus), Pereskiopsis, Pilocereus, Quiabentia, Rebutia (Crown Cactus), Rhipsalidopsis (Easter Cactus), Rhipsalis (Mistletoe Cactus), Schlumbergera (Christmas Cactus), Selenicereus (Moon Cactus), Stenocereus (Organ-Pipe Cactus), Stetsonia (Toothpick Cactus), Thelocactus, Trichocereus, Turbinicarpus

[SIZE=+1]Calycanthaceae - Calycanthus Family[/SIZE]
Calycanthus (Sweet-Shrub)

[SIZE=+1]Campanulaceae - Bellflower Family[/SIZE]
Campanula (Bellflower, Harebell, Rampion)

[SIZE=+1]Cannabaceae - Cannabis Family[/SIZE]
Cannabis (Hemp), Humulus (Hops)

[SIZE=+1]Capparaceae - Caper Family[/SIZE]
Capparis (Caper), Cleome (Spider Flower), Polanisia

[SIZE=+1]Caprifoliaceae - Honeysuckle Family[/SIZE]
Abelia, Lonicera (Honeysuckle), Sambucus (Elderberry), Symphoricarpos (Coralberry), Viburnum

[SIZE=+1]Caricaceae - Papaya Family[/SIZE]
Carica (Papaya)

[SIZE=+1]Caryophyllaceae - Carnation Family[/SIZE]
Arenaria (Sand Wort), Dianthus (Pinks), Gypsophila (Baby's Breath), Lychnis (Rose Campion), Saponaria (Bouncing Bet), Silene (Catchfly)

[SIZE=+1]Celastraceae - Bittersweet Family[/SIZE]
Celastrus (Bittersweet), Euonymus, Maytenus (Mayten)

[SIZE=+1]Chenopodiaceae - Spinach Family[/SIZE]
Atriplex (Saltbush), Beta (Beet), Chenopodium (Epazote, Pigweed), Kochia (Burning Bush), Spinacia (Spinach)

[SIZE=+1]Cistaceae - Rock Rose Family[/SIZE]
Cistus (Rock Rose)

[SIZE=+1]Cochlospermaceae - Cochlospermum Family[/SIZE]
Amoreuxia (Yellow Show), Cochlospermum (Silk-Cotton Tree)

[SIZE=+1]Combretaceae - Combretum Family[/SIZE]
Bucida (Black Olive), Conocarpus (Buttonwood), Quisqualis (Rangoon Creeper), Terminalia (Myrobalan)

[SIZE=+1]Convolvulaceae - Morning-Glory Family[/SIZE]
Convolvulus (Bindweed), Cuscuta (Dodder), Dichondra, Evolvulus, Ipomoea (Morning-Glory, Sweet Potato)

[SIZE=+1]Cornaceae - Dogwood Family[/SIZE]
Aucuba, Cornus (Dogwood)

[SIZE=+1]Crassulaceae - Crassula Family[/SIZE]
Aeonium, Crassula (Jade Plant), Echeveria, Graptopetalum (Ghost Plant), Kalanchoe, Sedum, Sempervivum (Hens-and-Chicks)

[SIZE=+1]Cucurbitaceae - Gourd Family[/SIZE]
Citrullus (Watermelon), Cucumis (Cucumber, Kiwano), Cucurbita (Pumpkin, Squash), Ibervillea (Wild Balsam), Lagenaria (Gourd), Luffa (Dishcloth Gourd), Momordica (Bitter Gourd), Sechium (Chayote), Seyrigia, Xerosicyos

[SIZE=+1]Didiereaceae - Didieria Family[/SIZE]
Alluaudia, Alluaudiopsis, Decaryia, Didieria

[SIZE=+1]Dipsacaceae - Teasel Family[/SIZE]
Dipsacus (Teasel), Knautia, Scabiosa (Pincushion Flower, Scabious)

[SIZE=+1]Ebenaceae - Ebony Family[/SIZE]
Diospyros (Persimmon)

[SIZE=+1]Eleagnaceae - Russian Olive Family[/SIZE]
Eleagnus (Russian Olive, Silverberry)

[SIZE=+1]Ericaceae - Heath Family[/SIZE]
Arbutus (Madrone), Calluna (Heather), Erica (Heath), Rhododendron (Azalea), Vaccinium (Blueberry)

[SIZE=+1]Euphorbiaceae - Spurge Family[/SIZE]
Acalypha (Chenille Plant, Copper Plant), Breynia (Snowbush), Cnidoscolus (Chaya), Codiaeum (Croton), Croton (Dove Weed), Euphorbia (Poinsettia, Spruge), Hevea (Rubber), Jatropha (Leather-Stem), Manihot (Manioc), Monadenium, Pedilanthus (Redbird Plant), Ricinus (Castor Bean), Sapium (Chinese Tallow)

[SIZE=+1]Fabaceae (Leguminosae) - Legume Family[/SIZE]
Acacia, Amorpha (Lead Plant), Albizia (Mimosa), Arachis (Peanut), Baptisia (False Indigo), Bauhinia (Orchid Tree), Caesalpinia (Pride-of-Barbados), Calliandra (Fairy Duster), Cassia (Senna), Ceratonia (Carob), Cercis (Redbud), Cicer (Garbanzo), Clianthus (Desert Pea), Clitoria (Butterfly Pea), Dalea, Delonix (Royal Poinciana), Dolichos (Hyacinth Bean), Erythrina (Coral Bean), Eysenhardtia (Kidneywood), Gleditsia (Honeylocust), Glycine (Soybean), Gymnocladus (Kentucky Coffee Tree), Indigofera (Indigo), Lathyrus (Sweet Pea), Lens (Lentil), Leucaena (Lead Tree), Lupinus (Bluebonnet, Lupine), Medicago (Alfalfa), Mimosa (Cat's-Claw), Myrospermum (Sweetwood), Oxytropis (Locoweed), Pachyrhizus (Jicama), Parkinsonia (Retama), Phaseolus (Bean), Pisum (Pea), Pithecellobium (Texas Ebony), Prosopis (Mesquite), Psophocarpus (Winged Bean), Psoralea (Indian Turnip), Pueraria (Kudzu), Robinia (Locust), Schrankia (Sensitive Briar), Sesbania (Rattlebox), Sophora (Texas Mountain Laurel), Spartium (Broom), Tamarindus (Tamarind), Trifolium (Clover), Vicia (Vetch), Vigna (Snail Vine), Wisteria

[SIZE=+1]Fagaceaae - Beech Family[/SIZE]
Castanea (Chestnut), Fagus (Beech), Lithocarpus (Tanbark Oak), Quercus (Oak)

[SIZE=+1]Flacourtiaceae - Flacourtia Family[/SIZE]
Hydnocarpus (Chaulmdogra-Oil Tree), Xylosma

[SIZE=+1]Fouquieriaceae - Ocotillo Family[/SIZE]
Fouquieria (Boojum Tree, Ocotillo)

[SIZE=+1]Garryaceae - Garrya Family[/SIZE]
Garrya (Silk-Tassel)

[SIZE=+1]Gentianaceae - Gentian Family[/SIZE]
Centaurium (Mountain Pink), Eustoma (Prairie Bluebell), Exacum (Persian Violet)

[SIZE=+1]Geraniaceae - Geranium Family[/SIZE]
Erodium (Storksbill), Geranium (Cranesbill), Pelargonium (Geranium), Sarcocaulon

[SIZE=+1]Gesneriaceae - Gesneriad Family[/SIZE]
Achimenes, Aeschynanthus (Lipstick Plant), Columnea, Episcia (Flame Violet), Gloxinia, Nautilocalyx, Nematanthus, Saintpaulia (African Violet), Sinningia (Gloxinia), Streptocarpus (Cape Primrose)

[SIZE=+1]Goodeniaceae - Goodenia Family[/SIZE]
Scaevola

[SIZE=+1]Haloragaceae - Water Milfoil Family[/SIZE]
Myriophyllum (Parrot's Feather), Proserpinaca

[SIZE=+1]Hamamelidaceae - Witch Hazel Family[/SIZE]
Hamamelis (Witch Hazel), Liquidambar (Sweetgum), Loropetalum

[SIZE=+1]Hippocastanaceae - Horse Chestnut Family[/SIZE]
Aesculus (Buckeye)

[SIZE=+1]Hydrangeaceae - Hydrangea Family[/SIZE]
Decumaria (Climbing Hydrangea), Deinanthe, Deutzia, Fendlera, Hydrangea, Jamesia, Kirengeshoma, Philadelphus (Mockorange), Platycrater

[SIZE=+1]Hydrophyllaceae - Waterleaf Family[/SIZE]
Phacelia

[SIZE=+1]Hypericaceae - Hypericum Family[/SIZE]
Hypericum (St. John's Wort)

[SIZE=+1]Juglandaceae - Walnut Family[/SIZE]
Carya (Hickory, Pecan), Juglans (Walnut)

[SIZE=+1]Lamiaceae (Labiatae) - Mint Family[/SIZE]
Agastache (Anise Hyssop), Ajuga, Coleus (Cuban Oregano), Hedeoma (Mock Pennyroyal), Hyptis, Hyssopus (Hyssop), Lamium (Dead Nettle), Lavandula (Lavender), Leonotis (Lion's-Ear), Marrubium (Horehound), Mentha (Mint), Monarda (Beebalm), Nepeta (Catmint), Ocimum (Basil), Origanum (Oregano), Orthosiphon (Cat's Whiskers), Perilla, Perovskia (Russian Sage), Phlomis (Jerusalem Sage), Physostegia (Obedient Plant), Plectranthus (Swedish Ivy), Poliomintha (Mexican Oregano), Rosmarinus (Rosemary), Salvia (Sage), Satureja (Savory), Scutellaria (Skullcap), Solenostemon (Coleus), Stachys (Lamb's Ears), Teucrium (Germander), Thymus (Thyme)

[SIZE=+1]Lauraceae - Laurel Family[/SIZE]
Cinnamomum (Camphor, Cinnamon), Laurus (Laurel), Lindera (Spicebush), Litsea (Pond-Spice), Persea (Avocado), Sassafras

[SIZE=+1]Loasaceae - Loasa Family[/SIZE]
Eucnide (Yellow Rock-Nettle)

[SIZE=+1]Lobeliaceae - Lobelia Family[/SIZE]
Lobelia

[SIZE=+1]Loganiaceae - Logania Family[/SIZE]
Buddleia (Butterfly Bush), Gelsemium (Carolina Jessamine), Spigelia (Indian Pink)

[SIZE=+1]Lythraceae - Loosestrife Family[/SIZE]
Cuphea (Mexican Heather), Heimia, Lagerstroemia (Crepe Myrtle), Lawsonia (Henna, Resedad), Lythrum (Loosestrife)

[SIZE=+1]Magnoliaceae - Magnolia Family[/SIZE]
Liriodendron (Tulip Poplar), Magnolia, Michelia (Banana Shrub)

[SIZE=+1]Malpighiaceae - Malpighia Family[/SIZE]
Galphimia (Thryallis), Malpighia (Barbados Cherry), Mascagnia (Butterfly Vine)

[SIZE=+1]Malvaceae - Mallow Family[/SIZE]
Abelmoschus (Okra), Abutilon (Flowering Maple), Alcea (Hollyhock), Callirhoe (Winecup), Gossypium (Cotton), Hibiscus, Kosteletzkya (Salt-Marsh Mallow), Lavatera (Tree Mallow), Malva (Hollyhock), Malvaviscus (Turk's-Cap), Pavonia (Rock Mallow), Sida (Dollar Weed), Sphaeralcea (Globe Mallow), Wissadula

[SIZE=+1]Martyniaceae - Martynia Family[/SIZE]
Ibicella, Martynia, Proboscidea (Unicorn Plant)

[SIZE=+1]Melastomataceae - Melastoma Family[/SIZE]
Centradenia, Medinilla (Malaysian Orchid Tree), Tibouchina (Princess Flower)

[SIZE=+1]Meliaceae - Mahogany Family[/SIZE]
Azadirachta (Neem Tree), Melia (Chinaberry), Swietenia (Mahogany)

[SIZE=+1]Molluginaceae - Mollugo Family[/SIZE]
Mollugo (Velcro Weed)

[SIZE=+1]Moraceae - Mulberry Family[/SIZE]
Broussonetia (Paper Mulberry), Cecropia (Ant Plant), Dorstenia, Ficus (Fig), Maclura (Bois D'Arc), Morus (Mulberry)

[SIZE=+1]Myricaceae - Bayberry Family[/SIZE]
Myrica (Bayberry, Wax Myrtle)

[SIZE=+1]Myristicaceae - Nutmeg Family[/SIZE]
Myristica (Mace, Nutmeg)

[SIZE=+1]Myrsinaceae - Myrsine Family[/SIZE]
Ardisia

[SIZE=+1]Myrtaceae - Myrtle Family[/SIZE]
Callistemon (Bottlebrush), Eucalyptus, Eugenia (Surinam Cherry), Feijoa (Pineapple Guava), Myrtus (Myrtle), Pimenta (Allspice), Psidium (Guava), Syzygium (Clove, Brush Cherry)

[SIZE=+1]Nyctagoinaceae - Four O'Clock Family[/SIZE]
Abronia (Sand Verbena), Bougainvillea, Mirabilis (Four O'Clock), Nyctaginia (Devil's Bouquet)

[SIZE=+1]Nymphaeaceae - Waterlily Family[/SIZE]
Cabomba (Fan Wort), Nelumbo (Lotus), Nuphar (Yellow Waterlily), Nymphaea (Waterlily), V ictoria (Giant Waterlily)

[SIZE=+1]Oleaceae - Olive Family[/SIZE]
Chionanthus (Fringe Tree), Forestiera (Elbow Bush), Forsythia, Fraxinus (Ash), Jasminum (Jasmine), Ligustrum, Menodora, Olea (Olive), Osmanthus (Sweet Olive), Syringa ( Lilac)

[SIZE=+1]Onagraceae - Evening Primrose Family[/SIZE]
Clarkia (Farewell-to-Spring), Fuchsia, Gaura, Oenothera (Evening Primrose)

[SIZE=+1]Oxalidaceae - Oxalis Family[/SIZE]
Averrhoa (Carambola, Star Fruit), Oxalis

[SIZE=+1]Paeoniaceae - Peony Family[/SIZE]
Paeonia (Peony)

[SIZE=+1]Papaveraceae - Poppy Family[/SIZE]
Argemone (Prickly Poppy), Bocconia, Eschscholzia (California Poppy), Hunnemannia (Mexican Tulip-Poppy), Papaver (Poppy)

[SIZE=+1]Passifloraceae - Passion Flower Family[/SIZE]
Adenia, Passiflora (Passion Flower)

[SIZE=+1]Pedaliaceae - Pedalium Family[/SIZE]
Sesamum (Sesame)

[SIZE=+1]Phytolaccaceae - Pokeweed Family[/SIZE]
Phytolacca (Pokeweed), Rivina (Rouge Plant)

[SIZE=+1]Piperaceae - Pepper Family[/SIZE]
Peperomia, Piper (Hoja Santa, Pepper)

[SIZE=+1]Pittosporaceae - Pittosporum Family[/SIZE]
Pittosporum

[SIZE=+1]Plantaginaceae - Plantain Family[/SIZE]
Plantago (Plantain, Psyllium)

[SIZE=+1]Platanaceae - Sycamore Family[/SIZE]
Platanus (Sycamore)

[SIZE=+1]Plumbaginaceae - Plumbago Family[/SIZE]
Ceratostigma (Chinese Plumbago), Plumbago

[SIZE=+1]Polemoniaceae - Phlox Family[/SIZE]
Gilia (Bird's-Eyes), Ipomopsis (Standing Cypress), Phlox

[SIZE=+1]Polygalaceae - Milk Wort Family[/SIZE]
Polygala (Milk Wort), Securidaca (Flor de Mole)

[SIZE=+1]Polygonaceae - Buckwheat Family[/SIZE]
Antigonon (Coral Vine, Queen's Wreath), Coccoloba (Sea Grape), Eriogonum (Buckwheat), Homalocladium (Centipede Plant), Muehlenbeckia (Wire Plant), Polygonum (Knotweed), Rheum (Rhubarb), Rumex (Dock, Sorrel)

[SIZE=+1]Portulacaceae - Purslane Family[/SIZE]
Anacampseros, Lewisia, Portulaca (Purslane), Portulacaria (Elephant Bush), Talinum (Jewels-of-Opar)

[SIZE=+1]Primulaceae - Primrose Family[/SIZE]
Cyclamen, Dodecatheon (Shooting Star), Lysimachia (Moneywort), Primula (Primrose)

[SIZE=+1]Proteaceae - Protea Family[/SIZE]
Banksia, Grevillea (Silk Oak), Macadamia, Protea

[SIZE=+1]Punicaceae - Pomegranate Family[/SIZE]
Punica (Pomegranate)

[SIZE=+1]Ranunculaceae - Buttercup Family[/SIZE]
Aconitum (Aconite), Anemone, Aquilegia (Columbine), Caltha (Marsh Marigold), Cimicifuga (Bugbane, Cohosh), Clematis, Consolida (Annual Larkspur), Delphinium, Nigella (Love-in-a-Mist), Ranunculus (Buttercup)

[SIZE=+1]Rhamnaceae - Buckthorn Family[/SIZE]
Berchemia (Supplejack), Ceanothus (California Lilac, New Jersey Tea), Colubrina (Snakewood), Rhamnus (Buckthorn), Zizyphus (Jujube)

[SIZE=+1]Rosaceae - Rose Family[/SIZE]
Amelanchier (Serviceberry), Cercocarpus (Mountain Mahogany), Chaenomeles (Flowering Quince), Cotoneaster, Cowania (Cliff Rose), Crataegus (Hawthorn), Cydonia (Quince), Duchesnea (Mock Strawberry), Eriobotrya (Loquat), Fallugia (Apache Plume), Fragaria (Strawberry), Kerria, Malus (Apple), Mespilus (Medlar), Photinia, Potentilla (Cinquefoil), Poterium (Burnet), Prunus (Almond, Cherry, Peach, Plum), Pyracantha, Pyrus (Pear), Raphiolepis (India Hawthorn), Rosa (Rose), Rubus (Bramble), Spiraea

[SIZE=+1]Rubiaceae - Madder Family[/SIZE]
Adina (Chinese Buttonbush), Asperula (Woodruff), Bouvardia, Cephalanthus (Buttonbush), Cinchona (Quinine), Coffea (Coffee), Gardenia, Hamelia (Firebush), Ixora, Pentas, Serissa

[SIZE=+1]Rutaceae - Rue Family[/SIZE]
Amyris, Casimiroa (White Zapote), Choisya (Mexican Orange), X Citrofortunella (Calamondin, Yuzuquat), Citrus (Grapefruit, Lemon, Lime, Mandarin, Orange, Tangerine), Dictamnus (Gas Plant), Eremocitrus, Esenbeckia, Evodia, Fortunella (Kumquat), Poncirus (Trifoliate Orange), Ptelea (Hop Tree), Ruta (Rue), Severinia (Box Orange), Zanthoxylum (Toothache Tree)

[SIZE=+1]Salicaceae - Willow Family[/SIZE]
Populus (Cottonwood, Poplar), Salix (Willow)

[SIZE=+1]Sapindaceae - Soapberry Family[/SIZE]
Cardiospermum (Balloon Vine), Dodonaea, Koelreuteria (Golden-Rain Tree), Litchi (Lychee), Sapindus (Soapberry), Ungnadia (Mexican Buckeye), Xanthoceras

[SIZE=+1]Sapotaceae - Sapodilla Family[/SIZE]
Bumelia, Manilkara (Chicle)

[SIZE=+1]Saururaceae - Lizard's Tail Family[/SIZE]
Houttuynia (Chameleon Plant)

[SIZE=+1]Saxifragaceae - Saxifrage Family[/SIZE]
Bergenia, Heuchera (Coralbells), Itea (Sweet-Spire), Ribes (Currant)

[SIZE=+1]Scrophulariaceae - Fig Wort Family[/SIZE]
Agalinis (Gerardia), Angelonia, Antirrhinum (Snapdragon), Asarina, Bacopa (Water Hyssop), Calceolaria (Pocketbook Flower), Castilleja (Indian Paintbrush), Digitalis, Leucophyllum (Cenizo, Texas Sage), Penstemon, Russelia (Firecracker Bush), Torenia (Wishbone Plant), Verbascum (Mullein), Veronica

[SIZE=+1]Simaroubaceae - Quassia Family[/SIZE]
Ailanthus (Tree-of-Heaven)

[SIZE=+1]Solanaceae - Nightshade Family[/SIZE]
Atropa (Belladonna), Browallia (Bush Violet), Brugmansia (Angel's Trumpet), Brunfelsia (Yesterday, Today & Tomorrow), Capsicum (Pepper), Cestrum (Night-Blooming Jessamine), Cyphomandra (Tamarillo, Tree Tomato), Datura (Jimson Weed), Lycium (Wolfberry), Lycopersicon (Tomato), Mandragora (Mandrake), Nicotiana (Tobacco), Nierembergia (Cupflower), Petunia, Physalis (Tomatillo), Solandra (Cup-of-Gold), Solanum (Eggplant, Naranjilla, Potato, Potato Vine), Withania (Ashwagandha)

[SIZE=+1]Sterculeaceae - Sterculia Family[/SIZE]
Brachychiton (Bottle Tree), Cola (Cola Nut), Firmiana (Parasol Tree, Varnish Tree), Theobroma (Chocolate)

[SIZE=+1]Styracaceae - Snowbell Family[/SIZE]
Halesia (Silverbell), Styrax (Snowbell)

[SIZE=+1]Tamaricaceae - Salt Cedar Family[/SIZE]
Tamarix (Salt-Cedar)

[SIZE=+1]Theaceae - Tea Family[/SIZE]
Camellia (Camellia, Tea), Cleyera

[SIZE=+1]Tiliaceae - Linden Family[/SIZE]
Corchorus (Jute), Tilia (Basswood, Linden)

[SIZE=+1]Turneraceae - Turnera Family[/SIZE]
Turnera

[SIZE=+1]Ulmaceae - Elm Family[/SIZE]
Celtis (Hackberry), Ulmus (Elm)

[SIZE=+1]Urticaceae - Nettle Family[/SIZE]
Boehmeria (Ramie), Pilea (Artillery Plant, Creeping Charlie), Urtica (Nettle)

[SIZE=+1]Verbenaceae - Verbena Family[/SIZE]
Aloysia (Beebrush), Callicarpa (Beautyberry), Caryopteris (Bluemist), Citharexylum (Fiddlewood), Clerodendrum (Glory-Bower, Mexican Hydrangea), Duranta, Lantana, Lippia (Red Brush), Phyla (Frogfruit), Stachytarpheta (Porterweed), Tectona (Teak), Verbena, Vitex (Chaste Tree)

[SIZE=+1]Violaceae - Violet Family[/SIZE]
Viola (Pansy, Violet)

[SIZE=+1]Vitaceae - Grape Family[/SIZE]
Ampelopsis (Pepper Vine), Cissus (Grape Ivy), Cyphostemma, Parthenocissus (Virginia Creeper), Vitis (Grape)

[SIZE=+1]Zygophyllaceae - Caltrop Family[/SIZE]
Guaiacum (Lignum Vitae), Larrea (Creosote Bush)
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
Types of AlgaeTypes of Algae and How To Control Them

Introduction

One of the most discussed topics on the web is how to get rid of algae. Algae will take over a tank when there is an imbalance of nutrients in the environment. It has been said before thatalgae control is nutrient controland that fact will become more obvious as you read on.
Many hobbyists see algae as aninvasion. They are "like weeds", choking out the good plants and just generally messing up the tank environment. But nature cannot be blamed for what it does... it is what it is. Algae is a natural part of the water systems on this planet. Don't hate it because it happens to show up in a luxurious environment that you yourself have setup. At the very least, algae is pointing out some sort of imbalance in your aquarium setup that needs to be corrected.

Algae can help clean water and can be used as food for fry.
Before we get to the types, I would like to mention some benefits of algae. That's right, algae can serve a purpose! The main benefit of algae is that it helps clean the water in the tank. Green algae is just like the higher plants, in that it uses organic wastes in the water and produces oxygen. Another benefit of algae is that it can provide an alternative food source for omnivorous and herbivorous fish, especially small fry from egglayers who may sometimes survive on "green water".
Types Of Algae

Here is a list of the most common types of algae.
Staghorn Algae
Description
What To Do
Staghorn algae looks like thick strands that may branch once or twice until it ends.
The color is a blue-green-grey and the algae itself feels slimy to the touch.
Usually grows in high-light slow moving areas of the tank.​
Manually remove the threads with hand, or remove the leaf they are attached to.
Lower light levels in tank.
Siamensis will eat this.​
Black Brush (Beard) Algae
Description
What To Do
Depending on extent of growth it could look like small tufts of black hairs, or a black carpet (as in the picture).
The strands don't ever get very long, one centimeter is the usual size.
It usually forms on slow-growing plants such as Anubias, but it can also grow on gravel.​
This is one of the worst algaes to get rid of. Itcannotbe manually removed off a leaf or other surface, the entire leaf must be removed.
Siamensis are one of the only known fish to eat this type of algae. If you have space it is highly recommended to get these fish as they really earn their keep.​
Green Spot Algae
Description
What To Do
Green Spot is just that, green spots on the glass or plant leaves.
It usually doesn't grow in epidemic proportions (as in the picture!) and is more of an aesthetic problem than anything else.
Faster growing plants will not succumb to this type of algae, but slow growers like Anubias may.​
This algae can't be scraped off with a fingernail. You must use a razor on glass, or a scrubby pad meant for acrylic tanks if you want to take this off.
Most rasping fish (otocinclus, plecos) cannot eat this algae as it is really fused onto the surface.​
Green Thread/Hair Algae
Description
What To Do
Image waiting​
This algae can grow fairly quickly and within a few days take over a tank.
It is usually in the form of long, wispy threads that can grow up to 20 centimeters.​
This algae can be removed manually, but it may grow back unless conditions are improved.
Reduce light levels, and nutrient levels if necessary.
Some algae eating animals will go after this, Siamensis , Live bearers, and even most shrimp.​
Green Water Algae
Description
What To Do
A single-celled algae that floats in the water column.
If it grows well enough it will soon turn the tank cloudy with green.​
This algae can't be manually removed except by a diatom filter.
It cannot be eaten by fish except small fry and perhaps water fleas (daphnia).
The best way to get rid of this is nutrient control of the water column.
I have dedicated an entire article to this type of algaeHERE.​
Blue Green Algae
Description
What To Do
This is actually not an algae, but a type of bacteria.
It grows in thick slimy sheets, under rocks, over gravel, and can eventually cover everything in the tank.
Sometimes small portions grow between the gravel and the sides of the tank.
It has a "musty" odor.​
This stuff can be removed manually, but it may grow back unless conditions are improved.
Excess waste and poor water quality is usually the fault.
There's no fish that will eat this stuff.
I have had good luck manually removing as much as I could from the tank, and dosing with Mardel Lab's Maracyn for 3-4 days.​
How to Control Them

Mentioned above are the types of algaes, and short descriptions on what to do about them. I labelled this sectionHow to Control Thembecause there really isn't a way to completely eradicate algae from your tanks. Algae exists everywhere. It can travel as spores through the air, it can come in on anything put in the tank (nets, hoses, fish, snails, live plants, etc.) There are various general ways to try and control all forms of algae, and I will go over them here.

Algae control is
nutrient control.
The main underlying method to controlling algae is a restriction of one or more things the algae needs to survive. What this boils down to is controlling the nutrients. Although not technically a nutrient, I will throw natural and man-made light into the mix, as this is another factor which can be controlled. As I've said before in other articles, figuring out which nutrients are out of control in your tank requires the use of a test kit. Without the use of a test kit, you will just face frustrating weeks and maybe months of "guessing games" with your tank. It could also be more expensive in the long run if you start buying products to help with one thing in particular, when really you should just be focusing on something entirely different.
It is also rare for an algae problem to go away within days. It may take weeks to completely control a particular kind of algae in your tank. So it is important that you understand which nutrients are the problem, and stick with the methods to help restrict them until the algae is no longer a problem.
Nitrogen
This element is one of the building blocks of life on Earth, and is necessary in order for most things to survive (including fish and plants.) The problem of nitrogen is when it builds in excess of what the ecosystem can handle. Plants (and algae) can use nitrogen in three common forms: Ammonia, Nitrite, and Nitrate. If any of these forms are elevated, then algae can take hold.Restrict nitrogen by feeding less, keeping a lighter fish load, and doing more water changes.

Light
This is probably the most common cause of algae in most tanks. Sometimes it is exposure to sunlight which will cause algae, sotry to restrict sunlight from hitting your fishtank.In planted tanks where more artificial light is used, it is common to have some algae breakouts if the plants are not established or there are not enough plants. If this is the case, thenincrease the number of fast growing plants you have, and include some floating plants to help starve the algae.

Phosphate
This element builds up in a tank from excess fish waste. Overfeeding and heavy fishload increase this element which can contribute to algae. Sometimes well-water can have phosphate from agricultural runoff.There are products to remove phosphate from the water column through the filter, and I have found these to work well.

Fertilizers
If you happen to have a planted tank and use fertilizer meant for aquatic plants, then overdosing can lead to algae problems.Add more plants, or ease off on the fertilizer dosage and try to find a balance.
 

* ziba *

عضو جدید
کاربر ممتاز
با اجازه میخام کلید شناسایی گیاهان رو تو این تاپیک بزارم امیدوارم که بچه ها استقبال کنن
من از راسته Fabales شروع میکنم
هر چقدر تونستم میزام ببخشیدا؟!!!!

فکر خوبیه منم میخواستم همین کارو شروع کنم ;)
 

* ziba *

عضو جدید
کاربر ممتاز
باقلاسانان (Fabales) یا راسته نخود یک راسته از گیاهان گلدار است . این راسته در گروه رزید ها ( Rosids ) از اودیکوت ها یا دولپه ای های واقعی از گروه فیلوژنی دوم گیاهان گلدار ( APG II ) در سیستم طبقه بندی قرار میگیرد . در تعریف APG II این راسته شامل خانواده های Fabaceae یا legumes ( شامل زیر خانواده های mimosoideae ، Caesalpioideae و Faboideae ) ،

Quillajaceae

، Polygalaceae یا milkworts ( شامل خانواده های Diclidantheraceae ، Moutabeaceae و Xanthophyllaceae ) و Surianaceae می باشد.

طبق سیستم کرانکوئیست و سایر سیستم های طبقه بندی ، راسته ی Fabales فقط شامل خانواده ی Fabaceae می باشد .

طبق سیستم کرانکوئیست خانواده های دیگری که توسط سیستم طبقه بندی APG II در راسته ی Fabales قرار گرفته اند در گروه های دیگری طبقه بندی می شوند . خانواده ی Polygalaceae در راسته خودش Polygalales و خانواده های Quillajaceae و Surianaceae در راسته Rosales .

خانواده ی Fabaceae به عنوان سومین خانواده ی بزرگ در جهان ، بیشترین گوناگونی Fabales را شامل می شوند در حالی که خانواده های دیگر بخش کوچکی از تنوع این راسته را شکل می دهند .

تحقیقات در مورد این راسته به طور وسیعی بر روی Fabaceae متمرکز شده است ، به دلیل تنوع زیستی وسیعش و اهمیتش به عنوان غذا .
خانواده ی Polygalaceae در میان خانواده های گیاهی نسبتا خوب بررسی شده است به دلیل تنوع زیاد جنس Polygala و همچنین به خاطر اعضای خانواده ، مشابه Fabaceae ، گیاهان خوراکی هستند در گونه های مختلف Lepidoptera ا ( butterfly و moth ) . در حالی که تاکسونومیست ها با استفاده از تکنیک های فیلوژنیک مولکولی ، حمایت قوی برای این راسته یافتند ، سؤالات در مورد روابط مورفولوژیکی خانواده ی Quillajaceae و Surianaceae با بقیه ی راسته ، به دلیل بررسی های محدود بر روی این خانواده ها باقی مانده است .

Fabales یک راسته ی جهانی از گیاهان است به جز زیر خانواده Papilionoideae ر ( Faboideae ) از Fabaceae که در شمالی ترین نقطه ی منطقه ی معتدل شمالی پراکنده شده است.

[h=2]منابع :[/h]
http://en.wikipedia.org/wiki/Fabales
 

* ziba *

عضو جدید
کاربر ممتاز
(Fabaceae ( Leguminosae - Papilionoideae

(
Caesalpiniaceae ( Leguminosae - Caesalpinioideae

(
Mimosaceae ( Leguminosae - Mimosoideae


(Fabaceae ( Leguminosae - Papilionoideae :

گیاهان علفی / چوبی / بالارونده . برگ ها معمولا متناوب ، گوشوارک دار ، شانه ای مرکب ، گاهی 2-3 بار شانه ای یا تشکیل شده از تنها یک یا 2-3 برگچه ، به ندرت وجود ندارد ؛ چین خوردگی برگچه ها تقریبا همیشه دو لایه ( اما روی هم پیچ در بعضی از گونه های Lathyrus ) . گل آذین گوناگون ، معمولا خوشه .
گل ها معمولا دو جنسی و نامنظم . KCA هیپوژین / پری ژین . K معمولا 5 ( 5 ) ، C5 ، همه جدا یا گاهی 2 تای پایینی به سمت رأس به یکدیگر پیوسته ، هم پوش در غنچه به طوری که بالایی ترین گلبرگ بیرونی است ، بقیه گلبرگ ها را پوشش می دهد ، و اغلب بزرگتر از آن ها ؛ A معمولا (10) / 1 + (9) ، بساک ها به وسیله ی شکاف ها شک.فا می شوند . G1/ به ندرت بیش تر ؛ تخمک ها 1-n ، حاشیه ای ؛ خامه معمولا 1 عدد . نیام ( گاهی ناشکوفا یا به صورت بخش های تک دانه ای شکاف می خورد ) ؛ دانه ها معمولا بدون خط جانبی . جهان وطنی .

حدود 450 جنس ، و بیش از 11000 گونه دارد . بسیاری از جنس ها بومی اروپا و یا آمریکای شمالی ، و بسیاری به عنوان زینتی پرورش داده می شوند . بسیاری از جنس ها محصولات با اهمیت اقتصادی ( نخود فرنگی ، لوبیا ، غیره ) تولید می کنند . این تیره و دو تیره Caesalpiniaceae و Mimosaceae اغلب با یکدیگر به عنوان Leguminosae تلقی می شوند .

جنس ها شامل :

Abrus
Acosmium
Adenocarpus
Adenodolichos
Adesmia
Aenictophyton
Aeschynomene
Afgekia
Aganope
Airyantha
Aldina
Alexa
Alhagi
Alistilus
Almaleea
Alysicarpus
Amburana
Amicia
Ammodendron
Ammopiptanthus
Amorpha
Amphicarpaea
Amphimas
Amphithalea
Anagyris
Anarthrophyllum
Andira
Angylocalyx
Antheroporum
Anthyllis
Antopetitia
Aotus
Aphyllodium
Apios
Apoplanesia
Apurimacia
Arachis
Argyrocytisus
Argyrolobium
Arthroclianthus
Aspalathus
Astragalus
Ateleia
Austrodolichos
Austrosteenisia
Baphia
Baphiopsis
Baptisia
Barbieria
Behaimia
Bergeronia
Bituminaria
Bobgunnia
Bocoa
Bolusafra
Bolusanthus
Bolusia
Bossiaea
Bowdichia
Brongniartia
Brya
Bryaspis
Burkilliodendron
Butea
Cadia
Cajanus
Calia
Calicotome
Callerya
Callistachys
Calophaca
Calopogonium
Calpurnia
Camoensia
Camptosema
Campylotropis
Canavalia
Candolleodendron
Caragana
Carmichaelia
Carrissoa
Cascaronia
Castanospermum
Centrolobium
Centrosema
Chadsia
Chaetocalyx
Chamaecytisus
Chapmannia
Chesneya
Chorizema
Christia
Cicer
Cladrastis
Clathrotropis
Cleobulia
Clianthus
Clitoria
Clitoriopsis
Cochlianthus
Codariocalyx
Collaea
Cologania
Colutea
Cordyla
Coronilla
Coursetia
Craibia
Cranocarpus
Craspedolobium
Cratylia
Crotalaria
Cruddasia
Cullen
Cyamopsis
Cyathostegia
Cyclocarpa
Cyclolobium
Cyclopia
Cymbosema
Cytisophyllum
Cytisopsis
Cytisus
Dahlstedtia
Dalbergia
Dalbergiella
Dalea
Dalhousiea
Daviesia
Decorsea
Dendrolobium
Derris
Desmodiastrum
Desmodium
Dewevrea
Dichilus
Dicraeopetalum
Dillwynia
Dioclea
Diphyllarium
Diphysa
Diplotropis
Dipogon
Dipteryx
Discolobium
Disynstemon
Dolichopsis
Dolichos
Dorycnium
Droogmansia
Dumasia
Dunbaria
Dussia
Dysolobium
Ebenus
Echinospartum
Eleiotis
Eminia
Endosamara
Eremosparton
Erichsenia
Erinacea
Eriosema
Errazurizia
Erythrina
Etaballia
Euchilopsis
Euchresta
Eutaxia
Eversmannia
Exostyles
Eysenhardtia
Fiebrigiella
Fissicalyx
Flemingia
Fordia
Galactia
Galega
Gastrolobium
Geissaspis
Genista
Genistidium
Geoffroea
Gliricidia
Glycine
Glycyrrhiza
Gompholobium
Gonocytisus
Goodia
Grazielodendron
Gueldenstaedtia
Halimodendron
Hammatolobium
Haplormosia
Hardenbergia
Harleyodendron
Harpalyce
Hebestigma
Hedysarum
Herpyza
Hesperolaburnum
Hippocrepis
Hoita
Holocalyx
Hovea
Humularia
Hymenocarpos
Hymenolobium
Hypocalyptus
Indigofera
Inocarpus
Isotropis
Jacksonia
Kennedia
Kotschya
Kummerowia
Lablab
Laburnum
Lamprolobium
Lathyrus
Latrobea
Lebeckia
Lecointea
Lennea
Lens
Leptoderris
Leptodesmia
Leptosema
Lespedeza
Lessertia
Leucomphalos
Liparia
Lonchocarpus
Lotononis
Lotus
Luetzelburgia
Lupinus
Luzonia
Maackia
Machaerium
Macropsychanthus
Macroptilium
Macrotyloma
Margaritolobium
Marina
Mastersia
Mecopus
Medicago
Melilotus
Melliniella
Melolobium
Mildbraediodendron
Millettia
Mirbelia
Monopteryx
Mucuna
Muelleranthus
Mundulea
Myrocarpus
Myrospermum
Myroxylon
Mysanthus
Neocollettia
Neoharmsia
Neonotonia
Neorautanenia
Neorudolphia
Nephrodesmus
Nesphostylis
Nissolia
Nogra
Olneya
Onobrychis
Ononis
Ophrestia
Orbexilum
Oreophysa
Ormocarpopsis
Ormocarpum
Ormosia
Ornithopus
Oryxis
Ostryocarpus
Otholobium
Otoptera
Oxylobium
Oxyrhynchus
Oxytropis
Pachyrhizus
Panurea
Paracalyx
Paramachaerium
Parochetus
Parryella
Pearsonia
Pediomelum
Peltiera
Periandra
Pericopsis
Petaladenium
Peteria
Petteria
Phaseolus
Phylacium
Phyllodium
Phyllota
Phylloxylon
Physostigma
Pickeringia
Pictetia
Piptanthus
Piscidia
Pisum
Plagiocarpus
Platycelyphium
Platycyamus
Platylobium
Platymiscium
Platypodium
Platysepalum
Podalyria
Podocytisus
Poecilanthe
Poiretia
Poitea
Polhillia
Pongamiopsis
Pseudarthria
Pseudeminia
Pseudoeriosema
Pseudovigna
Psophocarpus
Psoralea
Psoralidium
Psorothamnus
Pterocarpus
Pterodon
Ptycholobium
Ptychosema
Pueraria
Pultenaea
Pycnospora
Pyranthus
Rafnia
Ramorinoa
Retama
Rhodopis
Rhynchosia
Rhynchotropis
Riedeliella
Robinia
Robynsiophyton
Rothia
Rupertia
Sakoanala
Salweenia
Sarcodum
Sartoria
Schefflerodendron
Scorpiurus
Sellocharis
Sesbania
Shuteria
Sinodolichos
Smirnowia
Smithia
Soemmeringia
Sophora
Spartidium
Spartium
Spathionema
Spatholobus
Sphaerolobium
Sphaerophysa
Sphenostylis
Sphinctospermum
Spirotropis
Spongiocarpella
Stauracanthus
Stirtonanthus
Streblorrhiza
Strongylodon
Strophostyles
Stylosanthes
Styphnolobium
Swainsona
Swartzia
Sweetia
Sylvichadsia
Tadehagi
Taralea
Taverniera
Templetonia
Tephrosia
Teramnus
Teyleria
Thermopsis
Tipuana
Trifidacanthus
Trifolium
Trigonella
Tripodion
Uleanthus
Ulex
Uraria
Uribea
Urodon
Vandasina
Vatairea
Vataireopsis
Vatovaea
Vavilovia
Vermifrux
Vicia
Vigna
Viminaria
Virgilia
Weberbauerella
Wiborgia
Wisteria
Xanthocercis
Zollernia
Zornia
Fabaceae
Temporal range: PaleoceneRecent[SUP][1][/SUP]
Kudzu (Pueraria lobata)
Scientific classification
Kingdom:Plantae
(unranked):Angiosperms
(unranked):Eudicots
(unranked):Rosids
Order:Fabales
Family:Fabaceae
Lindl.
Type genus
Faba (now included in Vicia)
Mill.
Subfamilies[SUP][2][/SUP]
Caesalpinioideae
Mimosoideae
Faboideae
Fabaceae distribution map. Legumes are found in four major biomes: rain forest,temperate, grass, and succulent.[SUP][3][/SUP]


منابع :

شناسایی عملی گیاه / دکتر جیمز کالن / ترجمه : دکتر علیرضا نقی نژاد ، مهندس صدیقه خدادادی / انشارات دانشگاه مازندران

http://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae

http://en.wikipedia.org/wiki/Faboideae
 

* ziba *

عضو جدید
کاربر ممتاز
توضیحات :

خط مورب (/) به جای "یا" و ؛ حرف "n" به جای " بسیار " یا " متعدد " مورد استفاده قرار گرفته است . ( یعنی بیش از 10 یا 12 عدد ).

اختصارات : K = قطعات کاسه یا کاسبرگ ها ؛

C = قطعات جام یا گلبرگ ها ؛

P = قطعات گلپوش در صورتی که غیر قابل تمایز باشند ؛

G = برچه ها ؛

A = پرچم ها .

برای مثال ، " Antepetalous" به معنای پرچم های رو ب هروی گلبرگی است .

پرانتز برای اشاره به این است که قطعات هر چرخه خاص به یکدیگر پیوسته اند ؛ برای مثال ، (5)C به جام 5 لوبه به هم پیوسته در زیر به صورت یک فتجان یا لوله اشاره می کند .

در دو لپه ای ها ، تخمدان زبرین و زیرین کاملا مشخص نیست ، بنابرین همیشه بیان میشود که آیا گلپوش و پرچم ها هیپوژین ، پری ژین یا اپی ژین هتند یا نه ، که اطلاعات مشابهی می دهد . بسیاری از تیره ها با گلبرگ های به هم پیوسته به شکل لوله در پایه به عنوان هیپوژین ( K ) ، پری ژین ( CA ) توصیف می شوند ، این مورد به پرچم های قرار گرفته روی جام گل و تخمدان زبرین اشاره دارد . در تک لپه ای ها موقعیت تخمدان همیشه مشخص است .

در گیاهانی با تخمدان های زیرین ، قطعات کاسه ( کاسبرگ ها ) در صورتی به صورت جدا ( یعنی بدون پرانتز ) نشان داده می شوند که قطعات در بالای نقطه اتصالشان روی تخمدان کاملا جدا باشند ، و همینطور در صورتی به هم پیوسته اند که آن ها در بالای این نقطه به هم پیوسته باشند . به دست آوردن اطلاعات دقیق در این مورد مشکل است .

اطلاعات در مورد نوع گل آذین همیشه ارائه می شود ، اما باز هم برای خلاصه کردن آن مشکل وجود دارد ؛ اطلاعات ارائه شده در اینجا نباید به عنوان شرح کامل محدوده ی انواع گل آذین موجود در یک تیره خاص ، در نظر گرفته شود . شش نوع عمده گل آذین به این صورت اشاره می شوند :

خوشه ها ، سنبله ها ، خوشه مرکب ، گرزن ها ، چتر ها و کپه ها .

در صورتی که ماهیت دقیق گل آذین مشخص نشده باشد ، واژگان "دسته ای" یا "گروهی" مورد استفاده قرار می گیرد .

"خوشه دار" یا خوشه ای زمانی استفاده میشود که سنبله ها ، خوشه ها یا اساسا خوشه گرزن های نامحدود در همان تیره وجود داشته باشند ؛ "گرزنی" یا گرزن دار در روشی مشابه برای پوشش انواع متفاوت گل آذین محدود استفاده می شود .

تعداد تخمک به تعداد تخمک های در هر برچه ، جداگانه اشاره می کند ( در صورتی که از برچه های به هم پیوسته تشکیل شده باشد ) ، مگر اینکه به وسیله هر خانه تعریف شود .
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
توضیحات :

خط مورب (/) به جای "یا" و ؛ حرف "n" به جای " بسیار " یا " متعدد " مورد استفاده قرار گرفته است . ( یعنی بیش از 10 یا 12 عدد ).

اختصارات : K = قطعات کاسه یا کاسبرگ ها ؛

C = قطعات جام یا گلبرگ ها ؛

P = قطعات گلپوش در صورتی که غیر قابل تمایز باشند ؛

G = برچه ها ؛

A = پرچم ها .

برای مثال ، " Antepetalous" به معنای پرچم های رو ب هروی گلبرگی است .

پرانتز برای اشاره به این است که قطعات هر چرخه خاص به یکدیگر پیوسته اند ؛ برای مثال ، (5)C به جام 5 لوبه به هم پیوسته در زیر به صورت یک فتجان یا لوله اشاره می کند .

در دو لپه ای ها ، تخمدان زبرین و زیرین کاملا مشخص نیست ، بنابرین همیشه بیان میشود که آیا گلپوش و پرچم ها هیپوژین ، پری ژین یا اپی ژین هتند یا نه ، که اطلاعات مشابهی می دهد . بسیاری از تیره ها با گلبرگ های به هم پیوسته به شکل لوله در پایه به عنوان هیپوژین ( K ) ، پری ژین ( CA ) توصیف می شوند ، این مورد به پرچم های قرار گرفته روی جام گل و تخمدان زبرین اشاره دارد . در تک لپه ای ها موقعیت تخمدان همیشه مشخص است .

در گیاهانی با تخمدان های زیرین ، قطعات کاسه ( کاسبرگ ها ) در صورتی به صورت جدا ( یعنی بدون پرانتز ) نشان داده می شوند که قطعات در بالای نقطه اتصالشان روی تخمدان کاملا جدا باشند ، و همینطور در صورتی به هم پیوسته اند که آن ها در بالای این نقطه به هم پیوسته باشند . به دست آوردن اطلاعات دقیق در این مورد مشکل است .

اطلاعات در مورد نوع گل آذین همیشه ارائه می شود ، اما باز هم برای خلاصه کردن آن مشکل وجود دارد ؛ اطلاعات ارائه شده در اینجا نباید به عنوان شرح کامل محدوده ی انواع گل آذین موجود در یک تیره خاص ، در نظر گرفته شود . شش نوع عمده گل آذین به این صورت اشاره می شوند :

خوشه ها ، سنبله ها ، خوشه مرکب ، گرزن ها ، چتر ها و کپه ها .

در صورتی که ماهیت دقیق گل آذین مشخص نشده باشد ، واژگان "دسته ای" یا "گروهی" مورد استفاده قرار می گیرد .

"خوشه دار" یا خوشه ای زمانی استفاده میشود که سنبله ها ، خوشه ها یا اساسا خوشه گرزن های نامحدود در همان تیره وجود داشته باشند ؛ "گرزنی" یا گرزن دار در روشی مشابه برای پوشش انواع متفاوت گل آذین محدود استفاده می شود .

تعداد تخمک به تعداد تخمک های در هر برچه ، جداگانه اشاره می کند ( در صورتی که از برچه های به هم پیوسته تشکیل شده باشد ) ، مگر اینکه به وسیله هر خانه تعریف شود .
مرسی از توضیحات؛ لطفا در متن از کلمات کامل استفاده کنید. بهتره به جای جهان وطنی از جهان گستر استفاده کنید. در ضمن حتی المکان از Wikipedia استفاده نکنید.
 
آخرین ویرایش:

* ziba *

عضو جدید
کاربر ممتاز
مرسی از توضیحات؛ لطفا در متن از کلمات کامل استفاده کنید. بهتره به جای جهان وطنی از جهان گستر استفاده کنید. در ضمن حتی المکان از Wikipedia استفاده نکنید.

سلام برای توضیح راسته از ویکی پدیا استفاده کردم

ولی هدف شرح خانواده هاست که از کتاب دکتر علیرضا نقی نژاد می خوام استفاده کنم که این توضیحات مربوط به شیوه بیان در اون کتاب هست

چون می خوام طبق اون کتاب پیش برم نمی تونم تو مطالبی که عینا از کتاب نقل می کنم تغییری بدم مثلا واژه جهان وطنی رو نمی تونم تغییر بدم این اصطلاحیه که نویسنده استفاده کرده
 

* ziba *

عضو جدید
کاربر ممتاز
(Caesalpiniaceae ( Leguminosae - Caesalpinioideae :

دزختی / درختچه ای /علفی . برگ ها معمولا شانه ای ، به ندرت دو شانه ای ، هرگز به صورت پهنک دمبرگی تقلیل نیافته ، گوشوارک دار ، گل ها معمولا دو جنسی و نامنظم . KCA هیپوژین / پری ژین . K معمولا 5 / (5) ، 5_C3 ، گلبرگ ها هم پوش به طوری که بالایی ترین گلبرگ درون گلبرگ های جانبی است ، که خودشان به وسیله ی 2 تای پایینی هم پوشانی می شوند ، 10_A3 ، اغلب به سمت پایین اریبی ، بساک ها اغلب بوسیله ی منافذی شکوفا می شوند ، دانه گرده دانه دار ، G1 ؛ تخمک ها n_1 ، حاشیه ای . نیام ؛ دانه ها معمولا بدون خط جانبی . اساسا نواحی گرمسیری .

تیره شامل 162 جنس و حدود 2000 گونه است . تعداد کمی از جنس ها بومی اروپا و یا آمریکای شمالی ، و گونه های جنس های گوناگون به عنوان زینتی پرورش داده می شوند ، به ویژه Cercis و Gleditsia ، که در اروپا مقاوم هستند و Delonix و Amherstia ، که در نواحی گرم تر پرورش داده می شوند .

جنس ها شامل :

Tribe Caesalpinieae:Acrocarpus
Arapatiella
Arcoa
Balsamocarpon
Batesia
Burkea
Bussea
Caesalpinia
Campsiandra
Cenostigma
Chidlowia
Colvillea
Conzattia
Cordeauxia
Delonix
Dimorphandra
Diptychandra
Erythrophleum
Gleditsia
Gymnocladus
Haematoxylum
Hoffmannseggia
Jacqueshuberia
Lemuropisum
Lophocarpinia
Melanoxylum
Moldenhawera
Mora
Moullava
Orphanodendron
Pachyelasma
Parkinsonia (= Cercidium)
Peltophorum
Poeppigia
Pomaria
Pterogyne
Pterolobium
Recordoxylon
Schizolobium
Sclerolobium
Stachyothyrsus
Stahlia
Stenodrepanum
Stuhlmannia
Sympetalandra
Tachigali
Tetrapterocarpon
Vouacapoua
Zuccagnia

Tribe Cassieae :Androcalymma
Apuleia
Brenierea
Cassia
Ceratonia
Chamaecrista
Dialium
Dicorynia
Distemonanthus
Duparquetia
Eligmocarpus
Kalappia
Koompassia
Labichea
Martiodendron
Mendoravia
Petalostylis
Senna
Storckiella
Zenia

Tribe Cercideae :


Adenolobus
Barklya
Baudouinia
Bauhinia
Cercis
Gigasiphon
Griffonia
Lysiphyllum
Piliostigma
Tylosema

Tribe Detarieae:

Subgroup 1 (22 genera) :


Lineage 1a (12 genera) :

Augouardia
Colophospermum
Gossweilerodendron
Guibourtia
Hardwickia
Hymenaea
Kingiodendron
Oxystigma
Peltogyne
Prioria
Stemonocoleus
Trachylobium

Lineage 1b (10 genera) :

Apaloxylon
Baikiaea
Bathiaea
Copaifera
Detarium
Gilletiodendron
Hylodendron
Sindora
Sindoropsis
Tessmannia

Subgroup 2 (59 genera) :Lineage 2a (31 genera) :

Afzelia
Brachystegia
Brodriguesia
Cryptosepalum
Cynometra
Daniella
Endertia
Eperua
Eurypetalum
Gilbertiodendron
Goniorrachis
Hymenostegia
Intsia
Lebruniodendron
Leonardoxa
Leucostegane
Loesenera
Macrolobium
Maniltoa
Neochevalierodendron
Oddoniodendron
Paramacrolobium
Pellegriniodendron
Plagiosiphon
Saraca
Schizoscyphus
Schotia
Scorodophloeus
Talbotiella
Tamarindus
Zenkerella

Lineage 2b- BAMBIJT-clade (6 genera) :

Aphanocalyx
Bikinia
Icuria
Julbernardia
Michelsonia
Tetraberlinia

Lineage 2c (22 genera) :

Amherstia
Anthonotha
Berlinia
Brachycylix
Brownea
Browneopsis
Crudia
Dicymbe
Didelotia
Elizabetha
Englerodendron
Heterostemon
Humboldtia
Isoberlinia
Librevillea
Lysidice
Microberlinia
Paloue
Paloveopsis
Phyllocarpus
Polystemonanthus
Pseudomacrolobium


Delonix regia


Brownea grandicepsBauhinia variegata
Dialium guineense
Moullava spicata (India)
منابع :

شناسایی عملی گیاه / دکتر جیمز کالن / ترجمه : دکتر علیرضا نقی نژاد ، مهندس صدیقه خدادادی / انشارات دانشگاه مازندران

http://en.wikipedia.org/wiki/Caesalpinioideae

http://en.wikipedia.org/wiki/Cercideae

http://en.wikipedia.org/wiki/Detarieae
 

mastane20

عضو جدید
کاربر ممتاز
خانواده نعناعیان در ایران با 46 جنس، 410 گونه و زیرگونه شناخته شده است. شمار زیادی از اعضای این خانواده در طب سنتی و طب رایج از گذشته های دور تاکنون در بین مردم به کار می رفته و به عنوان گیاهان زینتی و آشپزخانه ای استفاده می شده است.

هیچگونه مرجع مشخصی در ارتباط با مطالعه تاریخچه استفاده از این گیاهان به عنوان غذا و دارو (اتنوبوتانی) و داروشناسی قومی (اتنوفارماکولوژی) در ایران وجود ندارد و اغلب انتشارات و مستنداتی که مربوط به استفاده این گونه ها در ایران است، جامع نیست.

از کل تعداد خانواده نعناعیان در ایران 18 درصد از گونه ها به منظور اهداف دارویی مورد استفاده قرار می گیرند و برگ ها بشترین قسمت مورد استفاده در این گیاهان است. کاربردهای دارویی این گیاهان بطور کلی در 13 دسته اصلی طبقه بندی می شود.

خانواده نعناعیان با 220 جنس و نزدیک به 4 هزار گونه در تمام دنیا یکی از بزرگترین و مشخص ترین خانواده ها در میان خانواده های گل دار است.

این خانواده بطور تقریبی در سراسر دنیا پراکنده است. برخی از جنس ها مانند پونه سا، گوش بره، سنبل بیابانی، مریم گلی و لب خرگوشی دارای تنوع زیادی در نواحی مدیترانه و قسمت های مرکزی و جنوب غربی آسیا است.

در میان خانواده های گیاهی رایج، خانواده نعناعیان به دلیل دارابودن روغن های فرار بهتر شناخته شده است.

تعداد زیادی از اسانس های فعال از لحاظ بیولوژیکی از اعضای گوناگون این خانواده جدا شده است. این خانواده همچنین بواسطه حضور دی ترپنوئیدها در اعضای خود مشهور است.

بطور قطع این گیاهان از زمان های ماقبل تاریخ توسط انسان استفاده می شده است. مدارکی که از کاوش های باستان شناسی به دست آمده، نشان دهنده آن است که تعدادی از گونه های این خانواده که امروزه با عنوان گیاهان وحشی شناخته می شوند، در مقیاس محلی کشت می شدند.

این خانواده یکی از بزرگترین منابع گیاهان آشپزخانه ای، سبزی خوراکی و دارویی در تمام دنیا است. گونه هایی از نعناعیان مانند آویشن، مریم گلی، مرزنجوش، حسن یوسف و ریحان به عنوان طعم دهنده غذایی سبزی ها و در صنعت استفاده شده است.

همچنین برخی از گونه های این خانواده در طب سنتی و مدرن به کار رفته است. ایران گذشته ای بسیار ستودنی در زمینه طب سنتی دارد که به زمان تمدن بابلی آشوری باز می گردد.

یکی از مهم ترین میراث باستانی آزمایش های پیچیده مردم در طول هزاران سال است که تلاش کرده اند گیاهانی را برای بهبود سلامت بیابند و هر نسل تجربه خود را به این سنت اضافه کنند.

به علت تنوع گونه ها و بومی بودن در خانواده نعناعیان تعداد زیادی از این گونه ها در طب سنتی و طب رایج در بین مردم ایران استفاده می شده است؛ ولی هیچگونه منبع مشخصی در زمینه اتنوبوتانی و داروشناسی بومی در ایران وجود ندارد و بیشتر مستندات و انتشارات مربوط به استفاده آنها، در ایران باستان بوده و جامع نیستند.

بطور کلی خانواده نعناعیان علاوه بر کاربردهای دارویی و طبی کاربردهای دیگر همچون آشپزخانه ای، عطرسازی و تزیینی دارد.

گونه های پونه نعناع، آویشن، اسطوخودوس، ریحان، مرزنجوش، فرنجمشک و مرزه به عنوان گیاهان آشپزخانه ای و عطردهنده از زمان های قدیم تاکنون استفاده می شده است. این استفاده به واسطه حضور اسانس ها در این خانواده است.

تعدادی از جنس های این خانواده شامل اسطوخودوس، نعناع، پونه سا، شاطرا، مریم نخودی، مریم گلی و آویشن نیز به عنوان گیاهان تزیینی مورد استفاده قرار می گیرند.

عمده ترین مرکز کشت خانواده نعناعیان منطقه مدیترانه است.

منبع : فصل نامه طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با عنوان ˈ فصل نامه سیناˈ
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
[FONT=Times New Roman, Times, serif]The Lamiaceae are herbs shrubs, or trees comprising about 258 genera and 6,970 species, commonly with aromatic, herbage, quadrangular stems, and verticillate inflorescences. The leaves are usually opposite or whorled, and are simple or occasionally pinnately compound; stipules are absent. The flowers are bi***ual and zygomorphic, cymosely clustered on the secondary inflorescence axes. The calyx is synsepalous, typically 5-merous, sometimes 2-lipped, and usually has 5-15 conspicuous ribs. The corolla is sympetalous and typically bilabiate with 2 lobes forming an upper lip and 3 lobes forming a lower lip. The androecium consists of either 4 didynamous stamens or only two stamens that are adnate to the corolla tube or perigynous zone, alternate with the lobes. The gynoecium consists of a single compound ovary of 2 carpels, an unlobed to deeply 4-lobed superior ovary with 4 apparent locules (by intrusion of the ovary wall), each with a single basal-axile ovule. The style is terminal to gynobasic; stigmas 2, tiny and inconspicuous, at the apices of the style branches. A hypogynous, often asymmetric nectariferous disk is generally present between the stamens and ovary. The fruit is a drupe with 1-4 pits, a 4-seeded indehiscent pod or a schizocarp splitting into four 1-seeded nutlets that rarely may be fleshy and drupaceous. [/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Worldwide: 258 genera and 6970 species
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Hawaiian Flora: [FONT=Times New Roman, Times, serif]15 genera and [FONT=Times New Roman, Times, serif]70 [FONT=Times New Roman, Times, serif]species[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
Distribution:
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cosmopolitan [/FONT]
Major Genera:
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Salvia (800), Hyptis (400), Clerodendrum (400), Thymus (350), Plectranthus (300), Scutellaria (300), Stachys (300), Nepeta (250), Vitex (250), Teucrium (200), Premna (200), and Callicarpa (140) [/FONT]
Economic Use(s):
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Provide essential oils or spices, including peppermint, spearmint, catnip, basil, and oregano. The tubers of a few species of Stachys are edible. Tectona (teak) is an important timber tree. Many ornamentals.
UH Manoa Campus Accession(s)
[FONT=Times New Roman, Times, serif][/FONT]
Lyon Arboretum Accession(s)
[FONT=Times New Roman, Times, serif]:[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Key Characters [/FONT]

[TD="colspan: 2"] Flower:[FONT=Times New Roman, Times, serif] Complete, Perfect . [/FONT]
Floral Symmetry:
[FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] Bilateral. [/FONT][/FONT]
Perianth:
[FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] +, Differentiated. [/FONT][/FONT]
Tepals (T):
[FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] . [/FONT][/FONT]
Calyx (K):
[FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] 5, Coalescent, Hypogynous. [/FONT][/FONT]
Corolla (C):
[FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] 5, Coalescent, arising from Perigynous Zone (PZ). [/FONT][/FONT]
Androecium (A):
[FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] 2 or 4, Distinct, adnate to Perigynous Zone. [/FONT][/FONT]
Gynoecium (G):
[FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] Syncarpous, Pistil=1, Carpels/pistil=2, Locules/pistil=4 (by false septation), Ovules/locule=1. [/FONT][/FONT]
Ovary:
[FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] Superior. [/FONT][/FONT]
Placentation:
[FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif]Basal-Axile.[/FONT][/FONT][/FONT]
Infloresence:
[FONT=Times New Roman, Times, serif] [FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] Main axis indeterminate; lateral axes cymosely branched, commonly Verticillate Cymes. [/FONT][/FONT] [/FONT]
Fruit:
[FONT=Times New Roman, Times, serif] [FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif]Drupes or 1-seeded Nutlets. [/FONT][/FONT] [/FONT]
Phyllotaxy:
[FONT=Times New Roman, Times, serif] [FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] Opposite or Whorled. [/FONT][/FONT] [/FONT]
Leaves:
[FONT=Times New Roman, Times, serif] [FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] Simple to Pinnate. [/FONT][/FONT] [/FONT]
Stipules:
[FONT=Times New Roman, Times, serif] [FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] -. [/FONT][/FONT] [/FONT]
Other distinctive features:
[FONT=Times New Roman, Times, serif] [FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] Herbage strongly Aromatic; Stamens Didynamous (when four are present); Flowers often strongly 2-lipped; Stems usually Quadrangular; Ovary often deeply 4-lobed with Gynobasic Style; Style usually apically divided; Nectary Disk present, often assymmetric, with one or more prominent, scale-like lobes. [/FONT][/FONT] [/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Floral [/FONT][FONT=Times New Roman, Times, serif]Formula:[/FONT] http://iran-eng.com/figures/LAMIACEAE_formula.jpg
Profile Diagram of FlowerTransverse Diagram of Flower http://iran-eng.com/figures/LAMIACEAE_Image2.jpg http://iran-eng.com/figures/LAMIACEAE_Image1.jpg
[TR]
[/TD]
[/TR]
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
[SIZE=+2]System of Classification*[/SIZE]
Aceraceae, Acoraceae, Adoxaceae, Agavaceae, Aizoaceae, Alismataceae, Alliaceae, Amaranthaceae, Amaryllidaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Aponogetonaceae, Aquifoliaceae, Araceae, Araliaceae, Arecaceae, Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Asphodelaceae, Asteraceae, Balsaminaceae, Begoniaceae, Berberidaceae, Betulaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Butomaceae, Buxaceae, Calycanthaceae, Cactaceae, Campanulaceae, Cannabinaceae, Cannaceae, Caprifoliaceae, Capparaceae, Caryophyllaceae, Celtidaceae, Cercidiphyllaceae, Chenopodiaceae, Cleomaceae, Clethraceae, Colchicaceae, Commelinaceae, Convallariaceae, Convolvulaceae, Cornaceae, Crassulaceae, Cucurbitaceae, Cupressaceae, Cyperaceae, Dioscoreaceae, Dipsaccaceae, Dracaenaceae, Ebenaceae, Equisetaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Fagaceae, Flacourtiaceae, Fumariaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, Ginkgoaceae, Haloragaceae , Hamamelidaceae, Hemerocallidaceae, Hippocastanaceae, Hyacinthaceae, Hydrangeaceae, Iridaceae, Juncaceae, Lamiaceae, Lardizabalaceae, Lauraceae, Liliaceae, Linaceae, Linnaeaceae, Lobeliaceae, Lythraceae, Magnoliaceae, Malvaceae, Marantaceae, Marsileaceae, Moraceae, Musaceae, Nelumbonaceae, Nyctaginaceae, Nymphaeaceae, Nyssaceae, Oleaceae, Onagraceae, Oxalidaceae, Paeoniaceae, Papaveraceae, Passifloraceae, Phytolaccaceae, Pinaceae, Piperaceae, Plantaginaceae, Platanaceae, Plumbaginaceae, Poaceae, Polemoniaceae, Polygonaceae, Polygonataceae, Pontederiaceae, Portulacaceae, Potamogetonaceae, Primulaceae, Punicaceae, Ranunculaceae, Resedaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Ruscaceae, Rutaceae, Salicaceae, Sansevieraceae, Sapindaceae, Saururaceae, Saxifragaceae, Schisandraceae, Scrophulariaceae, Smilaceae, Solanaceae, Sparganiaceae, Styracaceae, Taxaceae, Taxodiaceae, Tetragoniaceae, Theaceae, Tiliaceae, Tropaeolaceae, Typhaceae, Ulmaceae, Urticaceae, Uvulariaceae,Valerianaceae, Verbenaceae, Veronicaceae, Violaceae, Vitaceae, Xanthorhoeaceae, Zingiberaceae
* Base on the APGII system of plant classification, some families are grouped together as one family.
 

138553879

عضو جدید
روند تكامل در تزيينات چوب در دسته هاي مختلف گياه را بگوييد؟كسي در اين باره چيزي مي داند؟
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
این آوند دارای دیواره عرضی نیست و تا حدودی چوبی شده اما تزئیناتی از چوب در آن قرار دارد ،ترکیباتی که روی این آوند قرار می گیرد این تزئینات ضخامتش بیشتر است و حلقوی است.وجود تزئینات در روی دیواره تراکئیدها و جسم آوندی نشان دهنده ی پستی آن گیاه است،یعنی کاملا چوبی نشده،ضخیم شدن به شکل حلقه ای انجام شده. اگر به شکل مارپیچی باشد شکل مارپیچی تکامل یافته تر است ،اگر نردبانی باشد باز تکامل یافته تر است ،گاهی نیز به شکل مشبک دیده می شود. این تزئینات در تراکئیدها دیده می شود.آوند چوبی منقوط در این شکل کل دیواره چوبی است فقط منافذی وجود دارد که ضخیم نیست و بیشتر در نهان دانگان دیده میشود.
 

ثریا قدوسی

عضو جدید
روند تكامل در تزيينات چوب در دسته هاي مختلف گياه را بگوييد؟كسي در اين باره چيزي مي داند؟
سلام
پرسش شما مربوط به سرفصل یا تاپیک پرسش و پاسخ گیاهی هست . برای سهولت در گرفتن پاسخ ،عناوین رو حتما مطالعه بفرمایید
موید باشید
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
سیستماتیک ورده بندی گیاهان
منظور از علم رده بندی گیاهی تقسیم بندی گیاهان برای سهولت آشنایی با آنهاست.
با مطالعه طبقه بندی گیاهی از آغاز تاکنون می توان آنها را در سه نوع رده بندی مصنوعی، طبیعی و فیلوژنتیک قرار داد.

رده بندی مصنوعی:
در این رده بندی اختصاصات ظاهری گیاهان ملاک و مبنا قرار میگرفت و هر چند دانشمندان سعی می نمودند که نقائص آنرا مرتفع سازند و طبقه بندی بهتر و حقیقی تری جانشین نمایند، چون گونه های گیاهی را لایتغیر می پنداشتند نتیجه مثبتی عاید نگردید.
در گذشته رده بندی هایی را از روی حجم، طول عمر، فصلی بودن، فوائد گیاهان برای انسان نموده اند .... مثل :

از نظر اندازه: درخت، درختچه، بوته، گیاهان پیچ و علفی
از نظر فصل رشد: بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه
رده بندی طبیعی:
این رده بندی بر اساس روابط قرابت و خویشاوندی و وراثتی گیاهان استوار است و طبق نظریات امروزه اساس تکاملی دارد. این رده بندی بر خلاف رده بندی مصنوعی علمی است.
اولین رده بندی طبیعی توسط دوژوسیو پیشنهاد شد که در این طریقه مقایسه چندین صفت و شکل ظاهری چند عضو از گیاهان مورد نظر اساس رده بندی قرار میگیرد.
رده بندی فیلوژنتیک:
نظریه تکامل موجودات گیاهشناسان را متوجه تکامل تدریجی گیاهان نمود و به این نتیجه رسیده اند که هر گروه گیاهی در طی قرون و اعصار تکامل میباید که به وسیله یک شجره نامه مشخص شود. طرح شجره نامه گیاهی را فیلوژنی گویند و هر فیلوم phylum گیاهی یکی از شاخه های این شجره نامه است. رده بندی فیلوژنتیک بر روی تکامل رستنیها و مطالعات فیلوژنی پایه گذاری شده است و نباتاتی در یک گروه قرار میگیرند که مشخصات و اختصاصات مشترک آنها از نیاکان فسیل آنها که امروزه وجود ندارند به ارث رسیده و از آنها مشتق شده باشند.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
بهترین رده بندی گیاهی:
رده بندی طبیعی که بر مبنای فیلوژنی استوار است تنها رده بندی اصولی و اساسی است و پیروی از آن کار محقق و محصل را آسان میسازد، چون اساس عینی دارد نه ذهنی.

واحدهای رده بندی گیاه:
امروزه گیاهان را به دسته های بزرگ یا شاخه و سپس هر شاخه را به رده یا طبقه و هر طبقه را به راسته و هر راسته را به تیره یا خانواده و تیره را به طایفه یا قبیله و هر قبیله را به جنس و هر جنس را به گونه و هر گونه را به نژاد و هر نژاد را به واریته و هر واریته را به فرم و هر فرم را به موتان تقسیم کرده اند.
واحد های فوق دارای واحدهای فرعی دیگری هستند که با اضافه نمودن کلمه زیر از آن مشخص میگردد مثلا واحد فرعی گونه همان زیرگونه نامیده میشود. مثلا گیاه گندم را میتوان بدین ترتیب رده بندی کرد.

شاخه: گیاهان گلدار یا پیدازادان
زیر شاخه: نهاندانگان
رده: تکلپه ایها
راسته: گندمیها
تیره: گندم یا گندمیان
قبیله: جوها
جنس: گندم
گونه: خوراکی
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
واحدهای فرعی رده بندیم داریم که عبارتند از:

ژوردانون
سنوسپیشیز
اکوسپیشیز
اکوتیپ
ژنوتیپ
فنوتیپ
بیوتیپ
کلون .... و لینه ....
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
در حال حاضر معمولا از سیستم های رده بندی زیر در نقاط مختلف جهان پیروی میشود که عبارتند از:
سیستم انگلر و پرانتل (Engler & Prantel)
سیستم بسی – هالیر – هاچین سن (Bessey-Hallier-Hatchin son)
سیستم آمبرژه (Emberger)
...
خب اگر بخواهیم طبقه بندی مونو از نوک هرم شروع کنیم یوکاریوت های گیاهی رأس هرم قرار میگیره که:
یوکاریوت های گیاهی را به دو دسته تقسیم میکنند:
الف: تالوفیت Tallophytes: که از یک یا تعدادی سلول تشکیل شده اند و فاقد اندام مشخص ریشه، ساقه و برگ اند، آنها را به سه رده جلبکها (Algues) قارچها (Champignons) و گلسنگها (Lichens) تقسیم میکنند.
ب: کروموفیتها Cormophytes: که دارای اندامی به نام ساقه و برگ میباشند و شامل گروههای زیر میباشند:
1- برموفیتها Bryophytes: دارای ساقه و برگ هستند ولی فاقد ریشه حقیقی میباشند. شامل خزه ها و هپاتیک ها.
2- ریزوفیتها Rhizophytes:یا گیاهان آوندی که دارای ریشه و ساقه و برگ بوده و این اندامهای رویشی واجد دستگاه آوندی هستند که انتقال شیره گیاهی را بعهده دارند.
ریزوفیتها از نظر دستگاه زایشی به دو دسته تقسیم میشوند:
1- پتریدوفیتها Pteridophytes: فاقد گل هستند و تولید مثل در آنها توسط اندامهای دیگری غیر از گل انجام میگیرد و بهمین علت بنام نهانزادان آوندی درآمده اند.
2- اسپرمافیتها یا گیاهان گلدار Spermaphytes: یا اسپرماتوفیت که بعلت دارا بودن گل بنام گیاهان عالی یا گلدار که هم بدون استثناء دارای تخمچه Ovules و بعد از بارور شدن دانه، تولید میکنند و یا بالاخره بنام پیدازادان (Cryptogames) اطلاق میگردد.
در دسته ای از اسپرمافیتها تخمک آشکار بوده و در تخمدان احاطه نگردیده و مستقیما در سطح فوقانی برگها قرار دارند و در نتیجه دانه آشکار بوده و توسط میوه پوشیده نشده است و میان اوراقی موسوم به براکته Beracetes دارد. مانند کاج که به این دسته بازدانگان Gymnospermes اطلاق میگردد.
در دسته دیگر تخمک و در نتیجه دانه مخفی بوده و در فضای مسدودی بنام تخمدان قرار دارد به این دسته نهاندانگان Angyospermes گویند.
دسته ای مابین نهاندانگان و بازدانگان وجود دارد بنام کلامیدوسپرم ها که حد واسط این دو است.
پس داریم:
شاخه پیدازادان را به 3 زیرشاخه تقسیم میکنند:
1- نهاندانگان Angiosperemes که دانه آنها درون میوه مخفی است.
2- کلامیدوسپرمChlamidospermesحدواسط بین نهاندانگان و بازدانگان است.
3- بازدانگانGymnospermesکه دانه آنها آشکار است.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
زیرشاخه نهاندانگان Angiosperemes

این زیرشاخه فعلا در حدود 25000 گونه دارد و هر سال بر اثر کشت گونه های جدید بر تعداد آنها افزوده میگردد و قسمت عمده ای از پوشش سبز کره زمین را تشکیل میدهد. در کلیه گیاهان این زیرشاخه مادگی از یک یا چند برگ تغییر شکل یافته بنام برچه (Carpelle) تشکیل شده که دو لپه آنها بهم متصل میباشد. قسمت تحتانی مادگی ضخیم شده و فضای مسدودی بنام تخمدان را بوجود می آورد که دانه در آن قرار میگیرد. سالهاست که نهاندانگان را بواسطه تک لپه ای بودن یا دولپه ای بودن دانه آنها به 2 رده تکلپه ایها و دولپه ایها تقسیم میکنند و هرچند دو رده مزبور با مشخصات بارزی در بین آنها وجود دارد از یکدیگر کاملا متمایزند ولی آمبرژه معتقد است که این رده بندی چندان صحیح بنظر نمیرسد، زیر شاخه نهندانگان از نظر فیلوژنیک دارای فیلوم های متنوعی هستند
در اینجا هم نهاندانگان رو به 2 رده تکلپه ای و دولپه ای تقسیم میکنیم

تکلپه ایها Monocotyledones
جنین این گیاهان دارای یک لپه است، اما مشخصات دیگری دارند که توسط آن میتوان آنها را از دولپه ایها مشخص کرد.
1- ریشه آنها افشان است.
2- نباتات تکلپه ای اغلب فاقد ساختمان پسین ریشه و ساقه بوده و در آن طبقات زوایای مشخص و متمایزی برای ساختمان ثانویه وجود ندارد.
3- در برش عرضی میکروسکوپی ساقه گیاه تکلپه دستجات چوب و آبکش بوسیله یک حلقه ازسلولهای آندودرمی احاطه شده است.
4- در مورفولوژی خارجی گل تکلپه ایها تعداد قطعات گل تریمر و یا مضربی از آن است.
5- در تکلپه ایها کاسه و جام گل اغلب رنگین و همرنگ میباشند و تپال (Tepal) خوانده میشود، در صورتیکه در دولپه ایها اکثرا کاسه گل سبز رنگ و سپال (Sepal) و جام گل رنگین (Petal) خوانده میشود.
6- برگ تکلپه ایها عموما کشیده و دارای رگبرگ موازی است.
تکلپه ایها را به 4 دسته تقسیم میکنیم:
1- تکلپه ایهایی که دارای کاسه و جام همرنگ و در عین حال رنگین (بجز رنگ سبز) باشند مانند زنبق، سنبل و سوسن.
2- تکلپه ایهایی که دارای کاسه و جام سبز رنگ هستند مانند خرما و نارگیل.
3- تکلپه ایهایی که فاقد جام گل هستند مانند گندم، ارزن و گل شیپوری.
4- تکلپه ایهایی که در آب زندگی میکنند مانند عدس آبی یا بارهنگ آبی ...
حدود 7 یا 8 تیره از تکلپه ایها که از همه مهمتر هستند و در کشاورزی حائز اهمیت عبارتند از:
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
تیره لاله یا سوسنیان Liliaceae
اختصاصات مهم تیره: گیاهان این تیره به طور کلی علفی، ژئوفیت، پیاز یا ریزوم دارند. گلهایشان هرمافرودیت، منظم و یا بشکل خوشه، قطعات گل تریمر و اغلب یک شکل و گاهی آزاد و زمانی به هم متصل اند. نافه دارای شش پرچم است که معمولا در دو ردیف سه تایی قرار گرفته اند. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان صورت میگیرد. مادگی دارای سه کارپل بهم چسبیده و تخمدان سه خانه ای تشکیل میدهد. تخمدان آنها کاملا در بالای سطح اتصال کاسبرگ و گلبرگ و اتامین واقع است و تخمدان فوقانی یا Superovare خوانده میشود. میوه کپسول یا سته است و دانه دارای آلبومن زیادی است. اغلب گیاهان این تیره زینتی هستند و نظر به اینکه ترکیبات شیمیایی آنها با یکدیگر متفاوت است به همین جهت مورد استعمال مختلف دارند، بعضی از آنها خوراکی هستند مانند مارچوبه و پیاز و برخی مصارف دارویی دارند.
جنس های معروف تیره لاله:
سوسن Lilium
پیاز Allium
لاله Tulipa
مارچوبه Asparagus
مهرسلیمان Palygonatum
دراسنا Dracena :
شمشیری Phormium tenax
سنبل Hyancinthus
پیاز دریایی یا سنبل کوهی Scilla maritima :
گل مروارید Convallaria – maialis :
اله واژگون Fritillaria:
سریش Eremurus :
زنبق رشتی یا سوسن زرد Hemeracalis :
گل حسرت یا سورنجان Colchium :
گل زنگوله ای Jucca filamentesa :
 

Similar threads

بالا