سلام

zahra.civil

عضو جدید
کسی هس بتونه در مورد کنترل هایی که بعد از طراحی دال با safe.12 باید انجام داد منو راهنمایی کنه؟

از کجا بدونم دال طراحی شده جوابگوی بارهای وارده بر آن هست و آرماتوربندی آن برای اجرا کدام است؟
 
بالا