[دانلود] جزوات و فایل های آزمون نظام مهندسی معماری

DDDIQ

مدیر ارشد
به نام خداوند جان و خرد

جزوات و فایل های آزمون نظام مهندسی معماری • تاپیک های مرتبط :
مقررات ملی ساختمان, بخشنامه ها و نشریه ها • فهرست تاپیک :

آزمون طراحی
مجموعه چند فایل #5
ضوابط و مقررات تهیه و ترسیم نقشههاي معماري (در کاربري مسکونی)#9
آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (بخش صدور پروانه) #10


آزمون اجرا
دستورالعمل اجرايي گودبرداري‌هاي ساختماني #2
گودبرداری و سازه های نگهبان (دکتر حمید رضا اشرفی) #85
دستورالعمل اجرايي گودبرداري‌هاي ساختماني #85
دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري#86
ماشين آلات ساختماني #6
قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها ( نشریه 4311 ) #7
قانون كار #8
آزمون نظارت
____________________________
لطفا در صورت امکان برای حفظ و دسترسی راحت تر , فایل های خود را در باشگاه مهندسان آپلود و ضمیمه بفرمائید؛
لطفا با توجه به اینکه بعضی مطالب مشترک میباشد کل فهرست را مشاهده بفرمائید ؛
 
آخرین ویرایش:

yaghoobb

عضو جدید
جمع اوری اطلاعات برای ازمون طراحی و نظارت

جمع اوری اطلاعات برای ازمون طراحی و نظارت

با سلام به همه دوستان.من 10 روز پیش یک تاپیک شبیه به همین موضوع نوشتم اما مدیر محترم حذف کردن.این تاپیک جدید برای کسانی هست که تازه میان و سر در گم هستن .من خودم ازمونها رو قبول شدم.و هر فایلی برام مونده بود رو میزارم تو شیر.هم برا نظارت هم طراحی .تو فایل طراحی هم سوالهای سالهای گذشته هست هم یه سری برش و چیزهای دیگه اماده با استاندارد.طراحیها بد نیستن.اون اماده ها رو حتما الگو کنید ببربد سر جلسه(با مقوا) مثل برش پله یا 17.5 یا 18 وپنجره و پارکینگ سر جلسه خیلی به 1 یا 2 میلیمتر گیر ندین.اگر کسی فایلهارو گرفت ممنون میشم برام اینجا بنویسه.امیدوارم بدرتون بخوره .از مدیر محترم تقاضا دارم این تایپیک بمونه و صمیمانه از سایت خوبتون تشکر میکنم. http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=G8YyL48i
 

DDDIQ

مدیر ارشد
آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري

آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري

آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري
(بخش صدور پروانه)
حوزه معاونت شهرسازي و معماري


بخش اول: گردشکار صدور پروانه ........................................... ١

گردش آار صدور پروانه .................................................. ٢
بخش دوم: ضوابط ساخت و ساز .............................................. ٣
محل استقرار ساختمان در زمين: ٤
نحوه احداث بنا درشرق، غرب و يا جنوب ملك: .............................. ٤
نحوه اقدام درخصوص باق يمانده املاك واقع در طرحهاي اجرايي شهرداري: ....... ٥
نحوه احداث بنا در املاک زير ١٠٠ مترمربع: ................................ ٥
نحوه احداث بنا در املاک دارای اصلاحی: ................................... ٥
لغو مصوبات عدم نياز به رعايت اصلاحي در املاك بر گذرهاي تعريضي : ...... ٦
حداکثر پيشآمدگی مجاز: ................................................. ٦
نحوه احداث بنا در حد ٦٠ درصد به علاوه ٢ متر و عدم رعايت پخ ٤٥ درجه در مجاورت
گذر:................................................................... ٦
حذف تدريجي پخها در نماهاي شهري: ........................................ ٧
لزوم رعايت ٦٠ ٪ مساحت: ................................................ ٧
عدم رعايت پخ ٤٥ درجه: ................................................ ٧
نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع: .............................. ٨
تقليل سطح اشغال با افزايش ارتفاع: .................................... ٨
ارتفاع و طبقه مجاز در تراکم ١٢٠ درصد: ................................. ٨
نوسازی املاک بناي موجود بيش تر از تراآم طرح تفصيلی: ................... ٩
زمينهای شيبدار و نحوه احداث بنا: ...................................... ٩
تعريف زيرزمين، در اراضی شيبدار: ...................................... ١٠
عدم احداث ساختمانهای مجزا: ............................................ ١٠
نحوه احداث بنا در املاک دارای واحد تجاری: ................................ ١٠
عدم احتساب سرسرای انتظار و اطلاعات ساختمان در تراکم: ................. ١٠
سطوح جزء تراکم: ...................................................... ١٠
ارائه تسهيلات به شهروندان و بهبود فضاهاي عمومي: ......................... ١١
وضعيت داخلی ساختمانها: ............................................... ١٢
تسهيلات مربوط به حياط خلوت و راه پله: ................................. ١٤
ضوابط حياط خلوتها: ................................................... ١٦
محاسبه سطوح راه پله و حياط خلوت در ساختمان هاي مسكوني: .................. ١٦
محاسبه زيربناي نورگيرها: ............................................... ١٧
وحدت رويه در پيشروي طولي ساختمان: ...................................... ١٧
ضوابط بالكن ها: ....................................................... ١٩
تراکمهای مسکونی: ...................................................... ٢٠
تراکم کاربردی اداری: .................................................. ٢٠
تراکم جايگزين تجاری منتفی شده: ......................................... ٢٠
ضوابط تکميلی نورگيرها: .......................................... ٢١
نحوه مترکشی و محاسبه زيربنا : ............................................ ٢٤
ضوابط پارآينگ: .............................................. ٢٥
حوزه بندی پارکينگ: .................................................... ٢٨
موارد عدم امکان تامين پارکينگ از نظر فنی و نحوه برخورد شهرداری: ........ ٣٠
ضوابط مقرارت راه پله و آسانسور ........................................ ٣٨
ضوابط افراد معلول جسمی – حرکتی ........................................ ٤٨
ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی ...................... ٤٩
مقررات ملي ساختمان .................................................... ٦٧
مقررات استفاده از اراضی: .............................................. ٦٩
٧٥ .............................................. : اصلاحيه مصوبه ٣٢٩ ک.م. ٥

بخش سوم: عوارض ......................................................... ٧٨

عوارض مربوط به مسکونی جهت تخريب و بازسازی و پروانه ساختمانی: .......... ٧٩
عوارض تمديد پروانه: ................................................... ٨١
عوارض تغيير نقشه: .................................................... ٨١
عوارض اضافه اشکوب: ................................................... ٨٢
عوارض کسری پارکينگ .................................................... ٨٣
عوارض مازاد تراکم: ................................................... ٨٦
عوارض تغيير آاربرد: ................................................... ٨٧
عوارض پيش آمدگی: ...................................................... ٩١
عوارض بيمه کارگران: ............................................ ٩٢
عوارض ايمنی ساختماﻧﻬا در شهر تهران: ................................ ٩٢
عوارض حجمی استخر: .................................................... ٩٣
معافيت از تجميع در کاربرهای مسکونی و مختلط: ............................ ٩٤
عوارض پذيره تجاری: .................................................... ٩٦
عوارض پذيره اداري: ................................................... ٩٨
حوزه معاونت شهرسازي و معماري - اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه
عوارض پذيره صنعتی: ................................................... ١٠٠
عوارض پذيره واحدهاي آلخانه اي و آشاورزي: ............................. ١٠١
عوارض پذيره جهت شرآتهاي مشاور: ....................................... ١٠٢
عوارض ورزشی: ......................................................... ١٠٣
عوارض هتل ها: ........................................................ ١٠٥
عوارض زير بنا جهت صدور پروانه ساختمان های غير (مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی،
ورزشی): .............................................................. ١٠٦
عوارض تفکيک اراضی: ................................................... ١٠٧
عوارض آموزشي دولتي: ................................................... ١١٠
عوارض زيربنای فضاهای آموزشی غير دولتي: ............................. ١١٠
عوارض مازاد بر تراکم فضاهای آموزشی: .................................. ١١٠
عوارض پارآينگ هاي طبقاتي: ............................................ ١١١
نحوه محاسبه عوارض پمپ بنزين و جايگاه های چند منظوره: ................... ١١٢
نحوه محاسبه عوارض خانه های خدا(مسجد، کليسا، کنيسه، کنشت) : .............. ١١٣
عوارض اماکن موقوفه مذهبی : ............................................ ١١٤
عوارض جهت تغيير کاربری املاک واقع در طرح های دولتی: ................... ١١٥
نحوه محاسبه عوارض واحدهای توليدی نان سنتی: ............................. ١١٦
نحوه محاسبه عوارض واحدهای توليدی نان غيرسنتی: .......................... ١١٦
١١٧ ..................... ( تذآرات مندرج در آتاب ارزش معاملاتي املاك (سال ١٣٨١
١٢٠ ...................... ( تذآرات مندرج در آتاب ارزش معاملاتي املاك (سال ١٣٨٤

بخش چهارم: مدارک فنی ................................................... ١٢٥

مدارك فني مورد نياز جهت صدور پروانه: .................................. ١٢٦
نقشههاي محاسباتي سازه نگهبان و جداره گود : ............................ ١٢٦
چک ليست زلزله .........................................................١٢٨
١٣٠ ....................................................... چک ليست مبحث ١٩
استعلام از آتش نشاني در ساختمان هاي ٦ طبقه و بيشتر: ...................... ١٣٣
١٣٣ ....................... : ٧٤/١١/٢٤ – ٨١١/ تاآيد بر اعمال بخشنامه ٧٤٠١٨٧٤٠
استعلام آتش نشاني در مورد آاربري هاي عمومي: ............................. ١٣٣
صلاحيت مهندسين طراح و ناظر: ............................................ ١٣٤
محدوده عمل و نحوه اجرا و آنترل مقررات ملي ساختمان در ساخت و ساز (توافقنامه):
١٣٥
ارائه خدمات مهندسي براي پروژههاي با زيربناي ناخالص بيش از ٣٠٠٠ مترمربع :
١٣٦ ......................................................................
روند مراحل آنترل و بررسي آيتمهاي ضروري در فرآيند صدور پروانه (صرفاً در بخش آنترل
فني): .................................................................. ١٤٠
قوانين مرتبط با صدور پروانه انواع کاربردهای مورد درخواست .............. ١٤١
مراحل کنترل ........................................................... ١٤٣
اعلام عوارض ........................................................... ١٥٠
استعلامات .............................................................. ١٥١
 

پیوست ها

 • zavabet shahrsazi.zip
  6.7 مگایابت · بازدیدها: 5

DDDIQ

مدیر ارشد
قسمت 1 : ضمیمه فایل در باشگاه

قسمت 1 : ضمیمه فایل در باشگاه

با سلام خدمت دوستان
با توجه به اینکه تعدادی از دوستان در دانلود فایل های این لینک #5 که توسط جناب مهندس yaghoobb ارسال شده مشکل داشتند , فایل ها رو در باشگاه ضمیمه میکنم
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=G8YyL48i
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
1- نشریه شماره 92 - جزئیات معماری ساختمان آجری/ مقررات ملی ساختمان, بخشنامه ها و نشریه ها
2- ضوابط و مقررات تهیه و ترسیم نقشههاي معماري (در کاربري مسکونی)#9
3 - آموزش ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (بخش صدور پروانه) #10

4- دو جزوه طراحی معماری
5- چند فایل کد
6- خلاصه اقلیم معماری


ادامه دارد
 

پیوست ها

 • jozve_tarahi- memari.pdf
  166.3 کیلوبایت · بازدیدها: 8
 • moghadamat tarahi memari.pdf
  3.1 مگایابت · بازدیدها: 11
 • file cad.zip
  2.9 مگایابت · بازدیدها: 7
 • eghlim.zip
  33.3 کیلوبایت · بازدیدها: 5

DDDIQ

مدیر ارشد
قسمت 2 : ضمیمه فایل در باشگاه

قسمت 2 : ضمیمه فایل در باشگاه

ضوابط و مقررات طراحی , ترسیم و کنترل
نقشه های معماریگروه تخصصی معماری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان
بهار 90


ادامه دارد
 

پیوست ها

 • zavabet tarahi va kontorol naghshe memari.pdf
  439.1 کیلوبایت · بازدیدها: 3
آخرین ویرایش:

DDDIQ

مدیر ارشد
قسمت 3 : ضمیمه فایل در باشگاه

قسمت 3 : ضمیمه فایل در باشگاه

دیتیل ( detail )
فرمت :pDF

جزئیات پی و شالوده , دیوار , کف سازی , ستون و سقف , بخش ارتباطات قائم و....

* لینک دانلود تفکیک شده (مدیافایر) در فایل ضمیمه
 

پیوست ها

 • details fehrest.pdf
  143.2 کیلوبایت · بازدیدها: 7
 • link dl.zip
  7.4 کیلوبایت · بازدیدها: 6

holooooooo

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
دیتیل های کتاب راهنمای ساختمان سازی _ تالیف آقای دکتر ساعد سمیعی

دیتیل های کتاب راهنمای ساختمان سازی _ تالیف آقای دکتر ساعد سمیعی

http://up.persianscript.ir/uploads/3db0-rahnemaye-sakhtean-sazi-detail-.rar
از اینجا دانلود کنید، دیگه نیاز نیست سایتی عضو باشید...
 

shinyboy

عضو جدید
سلام

یه سری جزوه برای طراحی هست تو اینترنت کسی اونا رو تهیه کرده ؟!؟! این جزوه ها تو کلاس های امادگی برای طراحی نوشته شده و نسخه دست نویسه که کردن پی دی اف اگه کسی تهیه کرده لطفا بگه ! در مورد سطح کیفیتش هم بنویسین اگه بشه که آپلودش کنید که عالیه ! 12-660x330.jpg
 

Architect Abbas

عضو جدید
دوستان عزيز من پيشنهاد مي كنم كه جزوه استاد صمصام رو خريداري كنيم چرا كه جزوه خانه عمران اشراق موضوع ها را قطعي نگفته مثل ستون گذاري كه ميگه فلزي استفاده كنيد يا بتني در صورتي كه آقاي صمصام ميگه فقط فلزي (من يك روز در كلاسش شركت كردم كه به علت مشكلات كاري و دوري راه از شهرستان به كرج نتونستم كامل برم)يا ميگفت زير رمپ معلول يا پله نمي توان ماشين يا انباري يا هرچيز ديگر طراحي كرد چرا كه سر گير ميشه و حساب كه ميكني حق با ايشون بود ولي در اين جزوه و طرح هاي جزوه دوم اصلا به اين چيزها دقت نكرده و چند نكته ديگه
http://shagul.blog.ir/tag/%D8%AE%D8%...%A7%D8%AF%2093
http://shagul.blog.ir/post/11
 

parisa007

عضو جدید
http://uplod.ir/xbhtfbarpzgt/مباحث_22_گانه_بدون_هيچگونه_تبليغي_براي_آزمون_خردادماه_93.rar.htm
 

makhtoum

عضو جدید
دوستان بازم باید جمع شیم یه چیز توپ واسه آزمونا بخریم!
اول اینو بدقت بخونین:
http://azmoonline.com/main/post/148
من یه مبحثشو دیدم امتحان کردم واقعا کمکم کرد
چطوره جمع شیم باهم بخریمش که واسه همه ارزون در بیاد؟
واسه نظارت معماری 20 هزار تومن واسه معماری-اجرا 24 تومن
به نظرم معماری-اجرا روبخریم که معماری-نظارت هم زیر مجموعه همونه
فقط زودتر خواشن که زودترم باید قلقشو در بیاریم!

 

agin

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
مشاهده پیوست نکات آزمون طراحی معماری.pdf
سلام بچه ها
نکاتی که راه شهرسازی اصفهان گذاشته رو براتون گذاشته بودم اما فایلش باز نمیشه دیگه ، و دوستان زیادی ازم خواستن که فایل رو بفرستم براشون
دوباره اینجا قرار میدم تا امکان دانلود داشته باشه
موفق باشین
 
آخرین ویرایش:

mms_6613

عضو جدید
دانلود بخش 5 ( آخر) جزوه اشراق

دانلود بخش 5 ( آخر) جزوه اشراق

مشاهده پیوست 5.rar

من فقط این جزوه رو در اختیار همه گذاشتم.وگرنه نویسندگانش اشخاص محترم دیگه ای هستند. بنظرم نسبت به کتاب صدیق خیلی سرتره ولی شما از خوندن مباحث مطرح در آزمون طراحی خصوصا 3و4و15 غافل نشید.جزوات نیز از همین مباحث استخراج شدن پس منابع اصلی رو فراموش نکنید.جزوه هم خوبه چون همون مطالب موجود در مباحث رو تصویری کرده لذا فهمش آسونتر میشه. به تاپیک تمرین گروهی هم سری بزنید حتما.چون دوستان اونجاها خیلی زحمت میکشن و شما اونجا میتونید خیلی بیشتر به مسایل مربوط به این آزمون تسلط پیدا کنید. و در آخر اینکه بجز اطلاعات شما به تمرین فراوان واسه سرعت بخشیدن به حل چالشهای گوناگون این آزمون نیاز دارید چونکه شک نکنید زمان کم خواهید آورد.
موفق و پیروز باشید;)
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

EHSAN.1984

عضو جدید
کلیدواژه آبان 93

کلیدواژه آبان 93

سلام از دوستمون مینا تشکر میکنم کلیدواژه رو دیدم مال سال 92 هست من کلید واژه 93 رو دارم که با توجه به تغییر نکردن منابع قابل استفادست.هم واسه نظارت هم واسه اجرا;)مشاهده پیوست key-memari-nezarat(aban93)9325632.pdf
 

archi_arch

مدیر بازنشسته
کلیدواژه 94

کلیدواژه 94

کلیدواژه 94
نظارت-معماری و اجرا-معماری

فایل پسورد نداره. فقط برنامه اکروبات ریدر یا هر pdfخوان دیگه ای که دارید رو به روز کنید و از ورژنهای بالاتر استفاده کنید.
 

پیوست ها

 • memari-nezarat-full3.rar
  3.1 مگایابت · بازدیدها: 4
 • memari-ejra-full3.rar
  3 مگایابت · بازدیدها: 4
آخرین ویرایش توسط مدیر:

archi_arch

مدیر بازنشسته
کلیدواژه 94

کلیدواژه 94

اینم یه کلیدواژه دیگه
از سایت ای سیویل

تو این یکی راهنمای مبحث 19 و کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان هم گنجانده شده
 

پیوست ها

 • Memari-nezarat[Mordad].zip
  6.1 مگایابت · بازدیدها: 4
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا