داروهای سنتی و ترکیبی از گیاهان

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز

نسخه مرکب داروی گیاهی - رفع واریس
ریشه اگیر ترکی یک قسمت

برگ و میوه شاه بلوط یک قسمت

برگ گزنه یک قسمت

برگ آویشن شیرازی یک قسمت

طرز تهیه و روش استعمال :

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد با دو لیتر آب جوشانیده و به آب وان تا زیر زانو ریخته و نصف قاشق مرباخوری نمک هم به آن اضافه کنید

 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - رفع چاقی و چربی زیاد
برگ و ریشه گل قاصد یک قسمت

برگ نعناع هفت قسمت

برگ سنا بیست قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد با 250 میلی لیتر آب جوش مخلوط كرده و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز

نسخه مرکب داروی گیاهی - تصلب شرایین و گرفتگی رگ ها

ریشه سنبل الطیب یک قسمت

برگ دم اسب یک قسمت

گیاه دارواش چهار قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - بی اختیاری ادرار
سعد کوفی یک قسمت

سنبل الطیب یک قسمت

اسطو خودوس یک قسمت

کندر یک قسمت

بلوط یک قسمت

کمون کرمانی یک قسمت

عسل هجده قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروها را کوبیده سپس الک نموده سپس با عسل مخلوط نموده روزی 5 گرم با کمی آب میل کنید
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - مشکلات کبد و طهال
نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- دارو جهت بازكردن انسداد های کبد و طحال

طبا شیر سفید 7 گرم

ریوند چینی 7 گرم

پوست ریشه کبر 7 گرم

عصاره غافث 10 گرم

زرشک 10 گرم

زنبق 3 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را کوبیده سپس الک نموده و هر نوبت به مقدر 7 گرم با کمی سکنجبین میل کنید


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروی ضد قولنج کبدی

دارو : تمام گیاه علف چای ( هوفاریقون ) ( Hypericum perforatum)

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2- داروی ضد التهاب کبد که همراه با زیادشدن حجم ترشح صفرا باشد

دارو : تمام گیاه مامیران ( Chelidonium majus)

مقدر مصرف : 05/ تا 0/75 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجویز می شود .

نسخه شماره 3- داروی مقوی کبد

دارو : تمام گیاه قنطوریون صغیر ( Centaurium erythraea)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجویز می شود .

نسخه شماره 4- داروی مقوی کبد و ضد دردهای کبدی

دارو : ریشه یا گل برگ کاسنی ( Cichorium intybus)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5- داروی معالج عوارض کبدی

دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaria species)

مقدر مصرف :0/5 تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این گیاه تا اندازه ای سمی بوده مصرف مقادیر زیاد آن باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسی می شود لذا می بایستی زیر نظر پزشک مصرف شود .

نسخه شماره 6- داروی ضد درد کبد

دارو : تمام گیاه افسنطین ( Artmisia absinthium)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7- داروی معالج عوارض کبدی

دارو : میوه یا پوست گیاه زرشک ( Berberis vulgaris)

مقدر مصرف :4 تا 8 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 8- داروی معالج عوارض کبدی

دارو : ریشه یا تمام گیاه گل قاصد ( شیر مال ، کاسنی زرد ) ( Taraxacum officinalis)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9- داروی معالج عوارض کبدی

دارو : برگ اوکالیپتوس ( Eucalyptus

مقدر مصرف :3 تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 10- داروی پاک کننده کبد

دارو : برگ مریم گلی ( Salvia officinalis)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد التهاب و درد

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو : تخم و گیاه شنبلیله ( Trigonella foenum-graceum)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2- دارو جهت رفع التهاب دهان و اندام تنفسی دارو : برگ مریم گلی ( Salvia species)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3- دارو : ریشه شیرین بیان ( ریشه مجو ) ( Glycyrrhiza glabra)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4- داروی ضد التهاب دارو : تمام گیاه زرین گیاه ( Dracocephalum kotschyi )

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5- دارو : مَرغ شیندان ( Agropyrum repence )

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6- دارو : برگ و میوه انگور ( Vitis vinifera)

مقدر مصرف :4 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7- دارو : ریشه ختمی ( Althaea officinalis)

مقدر مصرف :3 تا 5 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 8- دارو : تمام گیاه بابونه ( Matricaria chamomilla)

مقدر مصرف :3 تا 5 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9- دارو : پوست بید ( Salix species)

مقدر مصرف :3 تا 5 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 10- دارو : گل یا تمام گیاه گلدار اکلیل الملک ( ناخنک ) ( Melilotus officinalis )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11- دارو : تمام گیاه مریم نخودی ( Teucerium chamaedrys)

مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد خونریزی
نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروی ضد خونریزی

دارو : صمغ عربی ( Acacia arabica)

مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2- داروی ضد خونریزی های اعضای داخلی بدن

دارو : تمام گیاه آژوکا ( Ajuca reptance)

مقدر امصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3- داروی ضد خونریزی تمام اعضای بدن بویژه ضد خونریزی سیـ-ـنه و ریه

دارو : ریشه انجبار ( Polygonum bistorta)

مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4- دارو جهت جلوگیری از خونریزی بینی

دارو : گل خشک شده درخت چنار ( Platanus orientalis)

طرز تهیه و استعمال : به صورت پودر تهیه و در بینی ریخته شود .

نسخه شماره 5- جهت جلوگیری از خونریزی

دارو : پوست گیاه شاه بلوط ( Castanea sativa)

مقدر امصرف : 0/5 تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6- جهت جلوگیری از خونریزی های داخلی

دارو : برگ یا ریشه یا دانه تمام گیاه گزنه ( Urtica unrens)

مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7- جهت جلوگیری از خونریزی های داخلی

دارو : تمام گیاه علف نقره ای ( Potentilla anserina)

مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 8- داروی معالج خونریزی ها

دارو : برگ مورد ( Myrtus commnis)

مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - یبوست

نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- دارو جهت یبوستهای اسپاسمی ( عصبی )

عصاره سیا توسه 19/7 میلی لیتر

عصاره بلادن 0/3 میلی لیتر

مقدر مصرف :

صبح وشب قبل از خواب 30 قطره از داروی فوق در یک استکان آب قند حل و میل شود .نسخه شماره 2- داروی ملین ( جهت برطرف كردن یبوست همراه با درد )

بابونه 20 گرم

بومادران 20 گرم

بردنجبوبه 10 گرم

نعناع 5 گرم

سنا 5 گرم

سیا توسه 5 گرم

طز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبح و شب یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید .نسخه شماره 3- داروی ملین

ریشه شیرین بیان 30 گرم

ترنجبین 60 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

بنفشه و ریشه شیرین بیان پودر شده را در یک فنجان آبجوش ریخته مدت 30 دققیه بگذارید تا دم بکشد سپس آن را صاف كرده و ترنجبین را با آن اضافه می کنند تا حل شود ، در خاتمه مخلوط را در یک نوبت میل کنید .نسخه شماره 4- داروی ملین

زردآلو پانزده عدد

آلو پانزده عدد

گل نیلوفر سه عدد

گل بنفشه 15 گرم

عدس پوست کنده 10 گرم

گشنیز خشک 10 گرم

تخم کاسنی نیم کوبیده 5 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را به مدت یک روز در آب خیسانده و بعد صاف می کنند . مخلوط صاف شده در یک نوبت جهت رفع یبوست و حرارت و غلبه گرمی در مناطق گرم توصیه كرده اند .

توجه : برای اینکه خیسانده تهیه شده خاصیت ملینی داشته باشد به آن 50 گرم ترنجبین اضافه می کنند .


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1

دارو : گز علفی ( Quercus infectoria )

مقدر مصرف : 20 تا 60 گرم ( بر حسب سن بیمار )

طرز مصرف : در کمی آب حل نموده و میل کنید .

نسخه شماره 2

دارو : گز خونساری ( گزانگبین ) ( Astragalus adscendens )

مقدر مصرف : 20 تا 60 گرم ( بر حسب سن بیمار )

طرز مصرف : در کمی آب حل نموده و میل کنید .

نسخه شماره 3

دارو : ترنجبین ( Alhagi camelorum )

مقدر مصرف : 10 تا 70 گرم ( بر حسب سن بیمار )

طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره 4

دارو : شیر خشت ( Cotoneaster numularia)

مقدر مصرف : تا 100 گرم ( بر حسب سن بیمار )

طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره 5

دارو : شکر سرخ ( Saccharum offcinarum )

مقدر مصرف : تا 100 گرم ( بر حسب سن بیمار )

طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره 6

دارو : شکر تیغال ( Echinops cephalotes)

مقدر مصرف : تا 15 گرم

طرز مصرف : بصورت دم كرده

نسخه شماره 7

دارو : بید خشت ( Salix excelsa)

مقدر مصرف : 20 تا 60 گرم ( بر حسب سن بیمار )

طرز مصرف : با کمی آب میل کنید .

نسخه شماره 8

دارو : دانه خاکشی ( Sisymbrium sophia)

مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم

طرز مصرف : با کمی آب سرد میل کنید .

نسخه شماره 9

دارو : میوه انجیر (Ficus carica )

مقدر مصرف : 10 تا 15 گرم

طرز مصرف : بصورت خیسانده در آب گرم یا در شیر میل کنید .

نسخه شماره 10 ( ملین قوی )

دارو : روغن کرچک ( Ricinus communis oil)

مقدر مصرف : یک قاشق مربا خوری تا یک قاشق غذا خوری بر حسب سن و وضع بدنی بیمار .

توجه : این دارو بهترین و مناسبترین و مطمئن ترین ملینهاست و برای کودکان هم مناسب است .

نسخه شماره 11

دارو : روغن بادام ( Prunus amygdalus oil)

مقدر مصرف : 15 تا 60 گرم ( بر حسب سن بیمار )

نسخه شماره 12

دارو : روغن نارگیل ( Cocos nucifera oil)

مقدر مصرف : 10 تا 40 گرم ( بر حسب سن بیمار )

نسخه شماره 13

دارو : روغن پنبه دانه ( Gossypium hearbaceum oil)

مقدر مصرف : 10 تا 30 گرم ( بر حسب سن بیمار )

نسخه شماره 14

دارو : روغن کنجد ( Sesamum indicum oil)

مقدر مصرف : 40 تا 60 گرم ( بر حسب سن بیمار )

نسخه شماره 15

دارو : روغن ذرت ( Zea mays or corn oil)

مقدر مصرف : 40 تا 60 گرم ( بر حسب سن بیمار )

نسخه شماره 16

دارو : روغن مغز گردو ( Juglans regia oil )

مقدر مصرف : 10 تا 15 گرم ( بر حسب سن بیمار )
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
داروی گیاهی - تقویتی
نسخه مرکب داروی گیاهی - تقویتی

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-

دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaria species)

مقدر مصرف : 1 تا 3 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است اثر ناراحت کننده داشته باشد .

نسخه شماره 2-

دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)

مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3-

دارو : تخم شنبلیله ( Trigonella foenum-graecum)

مقدر مصرف : 0/25 تا 1/25 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4-

دارو : زعفران ( Crocus sativus)

مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5-

دارو : پوست درچین ( Cinnamomuni zeylanicum)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6-

دارو : گل یا تمام گیاه بومادران ( Achillea millefolium )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7-

دارو : برگ مریم گلی ( Salvia officinalis)

مقدر مصرف : 1تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 8-

دارو : تمام گیاه مرزنجوش ( Origanum vulgare)

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9-

دارو : به لیمو یاورون ( Lippa citriodora )

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - کم کننده میل جنسی
نسخه هاي تك دارويي نسخه شماره 1- دارو : تخم سداب ( Ruta graveolence)

مقدر مصرف : 0/5 تا 1 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : مصرف مقادیر زیاد سداب سمی است و باید اجتناب شود .

نسخه شماره 2- دارو : تخم یا میوه پنج انگشت ( Vitex agnus - castus)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید

نسخه شماره 3- دارو : انار ترش ( Punica grantaum)

مقدر مصرف : روزی سه یار هر بار یک الی دو فنجان آب انار میل کنید .

نسخه شماره 4- دارو : ترنج ( بالنگ ) ( Citrus medica )

مقدر مصرف : روزی سه یار هر بار یک فنجان آب ترنج میل کنید .

نسخه شماره 5- دارو : عدس ( Lens esculenta)

مقدر مصرف : لااقل روزی یکبار مقدری عدس پخته را همراه غذا میل کنید
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - محرک جنسی
نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو : پیاز ( Allium cepa)

مقدر مصرف : 50تا 100 گرم

طرز تهیه و استعمال : مقدر فوق را روزی 2 مرتبه همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 2- دارو : زعفران ( Crocus sativus)

مقدر مصرف : 0/5 تا 1 گرم

طرز تهیه و استعمال : مقدر فوق را همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 3- دارو : تمام گیاه کرفس ( Apium graveolens)

مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم همراه غذا بصورت خام مصرف کنید .

نسخه شماره 4- دارو : تخم تره 0 Allium porrum)

مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم

مقدر فوق را با یک لیوان شیر چند روز متوالی میل کنید .

نسخه شماره 5- دارو : موسیر ( Allium ascalonicum)

مقدر مصرف : 10 تا 20 گرم

طرز مصرف : همراه غذا میل کنید

نسخه شماره 6- دارو : پوست درچین ( Cinnamomum zeylanicum )

مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم

طرز تهیه: مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

مقدر فوق را می توانید همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 7- دارو : تمام گیاه مارچوبه ( Asparagus officinalis)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : ضمنا گیاهان زنجبیل ، چوب چینی ، درچینی وانیل و ثعلب که بومی ایران نیست جهت قوه باه بکار برده می شود .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد سرطان


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروی جلوگیری کننده از تجزیه شدن خون سرطانی

دارو : گل همیشه بهار ( Calendula officinalis)

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : برگ تازه یا خشک شده گل همیشه بهار را جهت سرطان های پوستی توصیه نموده اند .

نسخه شماره 2- داروی پیشگیری سرطان دارو : شلغم ( Brassica napus)

مقدر مصرف : 100 تا 200 گرم بصورت پخته یا خام مصرف کنید .

نسخه شماره 3- دارو جهت سرطان پوست و دستگاه گوارش دارو : شاهتره ( Fumaria species)

مقدر مصرف : 10 تا 20 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4- دارو جهت درمان سرطانهای دستگاه گوارش دارو : بومادران ( Achillea millefolium)

مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5- دارو جهت سرطان پوست دارو : پوست بلوط ( Canstanea dentata C.sativa

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر 50 گرم پوست بلوط را در 1 لیتر آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی 2 مرتبه زخمها را شستشو دهید .

نسخه شماره 6- دارو ی پیشگیری از بروز سرطان دارو : سیر و پیاز ( Allium sativa and cepa)

مقدر مصرف : روزی 50 گرم تا 100 گرم سیر یا پیاز همراه غذا میل کنید
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - افزایش دهنده شیر

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-

دارو : میوه زیره ( Cuminum cyminum)

مقدر مصرف : 4تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2-

دارو : میوه انیسون ( Pimpincella anisum)

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3-

دارو : تخم جعفری ( Apium petroselinum)

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید

نسخه شماره 4-

دارو : تمام گیاه شوید ( Anethum graveolens)

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5-

دارو : تخم شنبلیله ( Trigonella foenum -graecum)

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6-

دارو : میوه رازیانه ( Foeniculum vulgar)

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - بیماری های زنان

نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- دارو جهت دردهای ماهیانه بانوان

گیاه اکلیل الجبل ( اکلیل کوهی ) یک قسمت

گیاه کیسه کشیش یک قسمت

پوست بید دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 2- داروی قاعده آور

سداب 0/1 گرم

صبر زرد 0/05 گرم

زعفران 0/1 گرم

افسنطین 0/1 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را پس از نرم كردن با هم مخلوط كرده و بصورت یک کاشه درآورده سپس دو تا سه کاشه در 24 ساعت به مدت 4 تا 5 روز تا باز شدن قاعده گی میل شود .نسخه شماره 3- دارو جهت دردهای قاعدگی

گل بابونه 20 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 4- دارو جهت دردهای قاعدگی ( همراه با یبوست )

بابونه 20 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

برگ سنا 10 گرم

رازیانه 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 5- داروی قاعده آور ( همراه با درد )

بومادران 20 گرم

زعفران 0/1 گرم

بابونه 20 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 6- داروهای قاعده آور ( همراه با یبوست )

بابونه 20 گرم

بومادران 20 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

نعناع 5 گرم

سنا 25 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو جهت عوارض یائسگی

دارو : ریشه سنبل الطیب ( Valeriana species)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2- داروی ضد دردهای قاعدگی

دارو : تمام گیاه علف چای ( هوقاریقون ) ( Hyperiarm perforatom)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3- داروی قاعدگی

دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4- داروی جهت اختلالات قاعدگی مزمن

دارو : برنجاسف ( شویلا ) ( Artemisia vulgaris)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5- دارو جهت عوارض زنانه

دارو : هلیله کابلی ( Terminulia chebyla)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6- دارو ی قاعده آور

دارو : گل گیاه گل گندم ( Centaurea cyamus)

طرز تهیه و استعمال : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7- دارو جهت دردهای قاعدگی

دارو : سیر ( Allium sativum)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد همراه غذا میل کنید یا 3 الی 4 پیاز آن را همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 8- دارو جهت دردهای قاعدگی

دارو : دانه شنبلیله ( Trigonella foenum - graecum)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9- دارو جهت دردهای قاعدگی

دارو : گل یا تمام گیاه بومادران ( Achillea species )

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این به عنوان ضد خونریزیهای قاعدگی مورد استفاده قرار می گیدر .

نسخه شماره 10- داروی مفید در مورد زیاد شدن زمان قاعدگی

دارو : برگ یا ریشه یا دانه تمام گیاه گزنه ( Urtica dioica)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11- داروی قاعده آور

دارو : جعفری ( Apium petroselinum)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . یا همراه غذا چند روز قبل از قاعدگی گیاه تازه آن را میل کنید .

نسخه شماره 12- داروی قاعده آور

دارو : شاهی ( Lepidium sativum )

روش و مقدر مصرف : چند روز قبل از تاریخ قاعدگی همراه غذا مقدری شاهی تازه میل کنید .

نسخه شماره 13 - داروی ضد اختلالات قاعدگی

دارو : مرزه ( Saturea hortensis)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 14 - داروی قاعده آور

دارو : میوه یا تمام گیاه رازیانه ( Foeniculum vulgaris )

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این بعنوان راحت کننده عمل زایمان نیز استفاده می شود .

نسخه شماره 15 - داروی قاعده آور

دارو : تمام گیاه سداب ( Ruta graveolens)

مقدر مصرف :0/5 تا 1 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این خاصیت ضد خونریزیهای رحمی را نیز درا می باشد .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد تب و تب بر
نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- داروی تب بر

ریشه بابا آدم 30 گرم

گیاه علف چای 20 گرم

ریشه شیرین بیان 15 گرم

برگ کاکوتی 10 گرم

برگ سنا 10 گرم

برگ گاوزیان 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده نیم ساعت قبل از ناهار و شام یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 2- داروی تب بر

پوست بید یک قسمت

ریشه کاسنی یک قسمت

گل اروانه یک قسمت

برگ بادرنجبويه یک قسمت

میوه ناخنک یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 3-داروی تب بر

مغز خیار 30 گرم

مغز تخم کدو 30 گرم

تخم کاسنی 30 گرم

عصاره شیرین بیان 10 گرم

نشاسته 10 گرم

کتیرا 10 گرم

آب کاهو به مقدر کافی

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروها را کوبیده و الک كرده و سپس با مقدری آب کاهو یا لعاب اسفرزه مخلوط و به صورت حب درآورده و هر بار تا 6 گرم مصرف شود .

توجه : نسخه فوق جهت تب و سردرد و سرسام ( ورم مغز ) مفید بوده و همچنین تشنگی را رفع كرده و خاصیت خواب آور درد .نسخه شماره 4- داروی ضد تب و خنک کننده

اسفرزه یک قسمت

تخم شربتی یک قسمت

تخم ریحان یک قسمت

اسطو خودوس یک قسمت

بالنگو یک قسمت

بارهنگ یک قسمت

به دانه یک قسمت

ریشه ختمی یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

دو قاشق غذا خوری از مخلوط داروی فوق ( ریشه ختمی قبلا کوبیده شده باشد ) را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنیدنسخه شماره 5- داروی تب بر

تخم کاسنی یک قسمت

خارخاسک یک قسمت

ناخنک یک قسمت

گل پنیرک یک قسمت

پوست بید یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

دو قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 6- داروی تب بر

زرد آلو 50 گرم

عناب 50 گرم

آلوی سیاه 50 گرم

پوست بید 50 گرم

بنفشه 10 گرم

نیلوفر 10 گرم

گشنیز 10 گرم

تخم کاسنی 5 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

ابتدا پوست بید را کوبیده و نرم كرده و همراه با سایر داروها در یک لیتر آب برای مدت 8 ساعت خیسانده و سپس آنرا صاف كرده و در یک نوبت میل کنید .نسخه شماره 7- داروی تب بر ( چهار تخم )

تخم خیار یک قسمت

تخم خیار چنبر یک قسمت

تخم هندوانه یک قسمت

تخم کدو یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروی فوق را با یکدیگر مخلوط كرده و می کوبند سپس روزی سه بار هر بار ده گرم با کمی آب میل کنید .نسخه شماره 8- داروی تب بر ( شش تخم )

تخم خیار یک قسمت

تخم کدو یک قسمت

تخم خیار چنبر یک قسمت

تخم هندوانه یک قسمت

تخم گرمک یک قسمت

تخم کاهو یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروی فوق را با یکدیگر مخلوط كرده و می کوبند سپس روزی سه بار هر مرتبه ده گرم با کمی آب میل می کنند


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو : پوست یا برگ درخت بید ( Salix alba )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 2- دارو : گل اروانه ( Salvia hydrangea )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 3- دارو : گل شاه پسند طبی ( Verbena officinalis )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 4- دارو : برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelcior )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 5- دارو : برگ یا چوب یا پوست ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba )

مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 6- دارو : ریزم با تمام گیاه همیشه بهار کوهی ( تنباکوی کوهی ) ( Arnica montana)

مقدر مصرف : 0/5 تا 1 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 7- دارو : ریشه کاسنی ( Cichorium intybus)

مقدر مصرف : 5تا 15 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 8- دارو : پوست کبوده و سپیدر ( Populus alba )

مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید

نسخه شماره 9- دارو : تمام گیاه بنفشه ( Viola ordorata )

مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 10- دارو : تخم خرفه ( Portulaca oleracea)

مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 11- دارو : برگ بارهنگ ( Plantago Lantceolata)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 12- دارو : پیاز ( Allium cepa)

طرز تهیه و مقدر مصرف : روزی 2 تا 3 پیاز همراه با غذا میل کنید .

نسخه شماره 13- دارو : ریحان ( Ocimum basilicum)

مقدر مصرف : 5 تا 15 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 14- دارو : ماش ( Vicia sativa)

مقدر مصرف : 30 تا 60 گرم

طرز تهیه : بصورت پخته میل کنید .

نسخه شماره 15- دارو : بادرنجبويه ( Melissa officinalis)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 16- دارو : گل گیاه شاه بلوط هندی ( Aesculus hipocastanum)

مقدر مصرف : 4تا 8 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - آرام بخش - مقوی قلب و اعصاب

نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- داروی مقوی قلب

سنبل الطیب یک قسمت

گل گاو زبان یک قسمت

بادرنجبويه یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 15 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی 2 بار هر بار یک فنجان صبح و شب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .نسخه شماره 2- داروی مقوی قلب

گل زالزالک 30 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

سنبل الطیب 5 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان صبح وشب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .نسخه شماره 3- داروی مقوی قلب

گل زالزالک 30 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

بابونه 10 گرم

زیره 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان صبح وشب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .نسخه شماره 4- داروی مقوی قلب

گل زالزالک 30 گرم

گیاه علف چای 30 گرم

بادرنجبويه 20 گرم

گل همیشه بهار 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان صبح وشب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .نسخه شماره 5- داروی مقوی قلب

گل زالزالک 30 گرم

دارواش 20 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیمکوب شده باشد ادرار یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان صبح وشب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .نسخه شماره 6- داروی مقوی قلب

اکلیل کوهی 20 گرم

بادرنجبويه 20 گرم

میوه نسترن 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیمکوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان صبح وشب میل کنید .نسخه شماره 7- داروی رفع طپش سریع قلب

تخم ریحان 12 گرم

گلاب 125 گرم

شکر 25 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

تخم ریحان را در مدت یک ساعت در گلاب خیسانده سپس شکر را به آن اضافه نموده روزی دو بار صبح و شب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .نسخه شماره 8- داروی رفع طپش سریع قلب

گل نیلوفر 6 گرم

چوب صندل 6 گرم

تخم گشنیز 6 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را نیم کوب كرده و در 2 لیوان آب به مدت یک شب خیسانده سپس آنرا صاف نموده کمی شکر به آن اضافه كرده روزی دو بار شب و صبح نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - بیماری های عصبی - ضد درد - آرام بخش
نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- داروی آرام بخش

گل بابونه یک قسمت

گیاه اسطو خودوس یک قسمت

برگ نعناع یک قسمت

ریشه سنبل الطیب دو قسمت

میوه رازیانه سه قسمت

گل و برگ پاخری سه قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار هر بار یک فنجان صبح و شب میل کنید .نسخه شماره 2- داروی آرام بخش اعصاب

ریشه سنبل الطیب سه قسمت

برگ نعناع سه قسمت

گیاه اسطوخودوس سه قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید .نسخه شماره 3- داروی آرام بخش اعصاب

ریشه سنبل الطیب یک قسمت

گل رازک یک قسمت

گیاه اسطوخودوس یک قسمت

گیاه فرنجمشک یک قسمت

گل بابونه یک قسمت

میوه انیسون یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید .نسخه شماره 4- دارو جهت رفع بی خوابی

ریشه سنبل الطیب یک قسمت

گیاه فرنجمشک یک قسمت

گیاه اسطوخودوس یک قسمت

گیاه پاخری یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید .نسخه شماره 5- دارو جهت رفع بیخوابی

بادرنجبويه 15 گرم

رازیانه 10 گرم

بابونه 5 گرم

نعناع 5 گرم

سنبل الطیب 5 گرم

علف چای 5 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید .نسخه شماره 6- دارو جهت رفع دردهای عصبی

سنبل الطیب 10 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

هل 10 گرم

علف چای 20 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید .نسخه شماره 7- داروی معالج عصبی

بادرنجبويه 25 گرم

گل بهار نارنج 10 گرم

میوه نسترن 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار هر بار یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .نسخه شماره 8- دارو جهت رفع سردرد

سنبل الطیب یک قسمت

اکلیل کوهی یک قسمت

بابونه یک قسمت

نعناع یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید .نسخه شماره 9- داروی معالج بیماریهای عصبی

سنبل الطیب 20 گرم

علف چای 20 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید .نسخه شماره 10- داروی معالج بیماری عصبی و آرام بخش

بادرنجبويه 20 گرم

علف چای 20 گرم

رازک 5 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید .نسخه شماره 11- داروی سردرد

اسطو خودوس 3 گرم

تخم گشنیز 3 گرم

فلفل سیاه 5 دانه

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار هر بار یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .نسخه شماره 12- دارو جهت رفع سردرد

صمغ عربی 10 گرم

تخم گشنیز 10 گرم

تخم کدو 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روری 2 بار هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا میل کنید .نسخه شماره 13- داروی معالج سردردهای عصبی

برگ بادرنجبويه 10 گرم

گل بهار نارنج 10 گرم

اسطوخودوس 10 گرم

میوه نسترن 10 گرم

میوه رازیانه 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از گیاهان را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و گرم گرم میل کنید .نسخه شماره 14-دارو جهت نوعی صرع در اطفال

گل سرخ بدون کاسبرگ 30 گرم

سنبل الطیب 20 گرم

تخم کاسنی 20 گرم

ریشه شیرین بیان 20 گرم

بابونه 5 گرم

لعاب به دانه مقدر کافی

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروها را کوبیده و الک كرده با لعاب به دانه مخلوط و بصورت حب دارورند سپس به مقدر 5 گرم جهت بالغین و 2 تا 3گرم جهت اطفال مصرف شود .


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروی آرامبخش اعصاب

دارو : ریشه سنبل الطیب ( Valeriana officinalis)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

توجه : این دارو علاوه بر این با مقدر فوق الذکر درای خواص زیر هم می باشد :

- خواب بخش و خواب آور در هنگامیکه در اثر خواب ترس آور دچار بیخوابی می شوند .

- معالج عصبیت قلبی

- آرامبخش در کارهای فکری زیاد

- ضد هیستری

- ضد تهیج شدگی و هیجان

- معالج کلیه حالات عصبی

- معالج حالت عصبی ترس

- ضد تشنج های عصبی

- ضد سرگیجه های عصبی

- ضد سرفه های عصبی

- ضد آسم عصبی

- معالج ناآرامیهای عصبی

- ضد ترس شبانه اطفال

نسخه شماره 2- داروی مقوی سیستم اعصاب

دارو : تمام گیاه اسطو خودوس ( Lavandula anagustifolia )

مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 3- داروی آرامبخش اعصاب

دارو : تمام گیاه علف چای ( هوفاریقون ) ( Hypericum perforatum )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 4- داروی آرامبخش

دارو : گلبرگ شقایق ( papaver rhoeas)

مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید. جهت اطفال روزی سه مرتبه هر دفعه یک قاشق مربا خوری از دم كرده فوق داده شود .

نسخه شماره 5- داروی آرامبخش

دارو : تمام گیاه ریحان ( Ocimum basilicum)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 6- داروی محرک اعصاب

دارو : برگ نعناع ( Mentha species)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 7- داروی مقوی اعصاب

دارو : برگ نارنج ( Citrus aurantium)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 8- داروی آرامبخش ملایم

دارو : شیرابه خشک شده انقوزه ( Ferula assa foetida)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : با کمی شربت قند میل کنید .

توجه : این دارو علاوه بر این بعنوان معالج هیستری هم مصرف میشود

نسخه شماره 9- داروی آرامبخش

دارو : گل بابونه اصلی ( Matricaria chamomilla)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 10- داروی آرامبخش

دارو : برگ مریم گلی ( Salvia officinalis )

مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 11- داروی معالج هیستری

دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa of ficinalis)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 12- داروی معالج هیستری

دارو : تمام گیاه سداب (Ruta graveolens)

مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 13- داروی معالج هیستری

دارو : کلاله زعفران ( Crocus sativus)

مقدر مصرف : 0/2 تا 0/5 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید. ( همراه غذا نیز می توان مصرف نمود )
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - بواسیر
نسخه هاي مركب نسخه شماره 1- دارو جهت واسیر

پوست سیا توسه یک قسمت

گیاه بومادران یک قسمت

ریشه شیرین بیان یک قسمت

میوه رازیانه یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 2- دارو جهت بواسیر

گیاه فرنجمشک سه قسمت

گیاه بومادران سه قسمت

گل همیشه بهار پنج قسمت

برگ سنا ده قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 3- دارو جهت بواسیر

ریشه گل قاصدک دو قسمت

ریشه کاسنی یک قسمت

ریشه زرشک دو قسمت

ریشه شیرین بیان پنج قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 4- دارو جهت بواسیر

هلیله کابلی 30 گرم

هلیله سیاه 30 گرم

بلیله 30 گرم

آمله 30 گرم

مقل ارزق 30 گرم

عسل 650 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

دانه ها را کوبیده با عسل مخلوط كرده و بصورت حب ( به اندازه یک نخود ) دارورید روزی 6 حب هر بار دو حب یک ساعت بعد از غذا میل کنید .نسخه شماره 5- دارو جهت بواسیر

هلیله کابلی 30 گرم

بلیله 30 گرم

مقل ارزق 100 گرم

عسل 500 گرم

روغن بادام شیرین 100 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقل ارزق را در آب گرم حل كرده و با عسل مخلوط کنید . سپس داروهای دیگر را کوبیده و الک كرده و توسط روغن بادام شیرین چرب نموده و در خاتمه با عسل و مقل ارزق مخلوط كرده و روزانه 15 گرم میل کنید .نسخه شماره 6- دارو جهت بواسیر

مقل ارزق 100 گرم

فلوس خیار شنبر 100 گرم

هلیله کابلی 50گرم

بلیله 30 گرم

آمله 30گرم

افتیمون 30 گرم

اسطوخودوس 30 گرم

عسل 1000 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقل ارزق و فلوس خیار شنبر را در آب گرم حل كرده و سپس بقیه داروها را کوبیده و الک كرده و با روغن بادام شیرین چرب نموده و در خاتمه تمامی داروها را با عسل مخلوط كرده و روزانه به مقدر 10تا 15 گرم میل کنید .نسخه شماره 7- داروی ضد خونریزی

مر (مرمکی ) یک قسمت

اقاقیا یک قسمت

بذرالبنج یک قسمت

صمغ عربی یک قسمت

برنج بوداده شده یک قسمت

آب برگ مورد مقدر کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را کوبیده و با آب مورد مخلوط و بصورت شیاف درآورده سپس این شیاف را جهت قطع خون مقعد که خواه از بواسیر و خواه از اسهال باشد مورد استفاده قرار می دهند .


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- دارو ی ضد دردهای بواسیر

دارو : برگ بارهنگ ( Plantago major)

مقدر مصرف : بصورت ضماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 2-

دارو : هلیله کابلی ( Terminalia chebula)

مقدر مصرف : 5 گرم ( یک قاشق مربا خوری )

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد روزی 2 مرتبه با مقدری آب گرم یا شیر میل کنید .

نسخه شماره 3- داروی ضد معالج بواسیر

دارو : روغن زیتون ( Olea europea)

مقدر و روش مصرف : 50 گرم روزی سه مرتبه هر مرتبه دو قاشق غذا خوری بعد از هر غذا میل کنید .

نسخه شماره 4-

دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaria species)

مقدر و روش مصرف : بصورت ضماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 5-

دارو : تخم شنبلیله ( Trigonella foenum - graecum)

مقدر و روش مصرف : به مقدر 60 تا 120 گرم تخم نیمکوب شنبلیله را در چهار تا پنج لیوان آب جوش ریخته ، مدت 5 دقیقه آنرا بجوشانید و پس از صاف كردن و ولرم شدن آنرا به بیمار تنقیه کنید
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - رماتیسم و نقرس

نسخه هاي مركب نسخه شماره 1-دارو ی ضد رماتیسم

پوست بید ده قسمت

گیاه بومادران سه قسمت

برگهای لبلاب (دردوست ) پنج قسمت

پوست سیا توسه دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت نیم ساعت آنرا کنار بگذارید تا دم بکشد پس از صاف كردن بصورت سرد روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 2- داروی ضد روماتیسم

پوست بید سه قسمت

گل بابونه دو قسمت

ریشه شیرین بیان یک قسمت

گیاه دم اسبی دو قسمت

مغز دانه لوبیا دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت نیم ساعت آنرا کنار بگذارید تا دم بکشد پس از صاف كردن بصورت سرد روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 2- داروی ضد روماتیسم

پوست بید چهار قسمت

ریشه شیرین بیان سه قسمت

گل بابونه چهار قسمت

میوه ابهل یک قسمت

برگ سنا یک قسمت

گیاه بنفشه سه قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 4- دارو جهت رماتیسم و نقرس

افسنطین 10 گرم

دم اسب 10 گرم

گزنه 10 گرم

ریشه قاصدک (کاسنی زرد) 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 5- داروی ضد نقرس و رماتیسم

میوه سرو کوهی (پیرو ) 10 گرم

گزنه 10 گرم

برگ غان 10گرم

میوه نسترن 10 گرم

نعناع 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 6- داروی ضد نقرس و دردهای مفاصل

بومادران 10 گرم

دم اسب 10 گرم

پوست بید 10 گرم

برگ غان 10 گرم

ریشه قاصدک (کاسنی زرد) 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف نموده و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 7- داروی ضد نقرس و دردهای مفاصل

سپستان 50 گرم

ریشه بادیان 30 گرم

ریشه کاسنی 30 گرم

میوه رازیانه 15 گرم

سورنجان 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروهای فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره 8- دارو جهت دردهای مفاصل

هلیله زرد 10 گرم

هلیله سیاه 10 گرم

مقل ارزق 10 گرم

سنبل الطیب 20 گرم

تخم کرفس 10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را پس از کوبیدن با هم مخلوط كرده مقدرزی از مخلوط فوق را با عسل یا مربا بصورت حب ( اندازه یک نخود ) درآورده و روزی 6 حب هر بار 2 حب میل کنید .نسخه شماره 9- دارو جهت دردهای مفاصل

زنجبیل 30 گرم

زیره 30 گرم

سورنجان 30 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را به صورت پودر نرم درآورده و روزی دو بار ره بار یک قاشق غذاخوری آنرا با آب میل کنید .نسخه شماره 10- دارو جهت دردهای مفاصل

بذر البنج 25 گرم

گل سرخ 25 گرم

زنجبیل 25 گرم

سورنجان 25 گرم

روغن کنجد 300 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را بصورت پودر درآورده و با روغن کنجد مخلوط و سپس بجوشانید تا سفت شود سپس آنرا در یک بطری نگهدرید و روزی دوبار مفصل دردناک را با آن ماساژ دهید .


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروی ضد دردهای روماتیسمی دارو : سیر Allium sativum

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد روزی سه بار همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 2- دارو جهت رفع عوارض روماتیسمی دارو : پیاز Allium cepa

مقدر مصرف : 40 تا 80 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را روزی سه بار همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 3- دارو ی ضد دردهای مفصلی حاد ومزمن دارو : پوست یا برگ گیاه بید ( Salix specied)

مقدر مصرف :3 تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4- داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : اکلیل الملک ( ناخنک ) ( Melilotus officinalis)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5- داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : مرغ ( شیندان ) ( Agropyrum repence)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6- داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior)

مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7- داروی ضد دردهای روماتیسمی و نقرسی

دارو : دانه های خردل سیاه و سفید ( Brassica nigra and alba)

طرز تهیه و مصرف : از خارج به شکل ضماد و مشمع و محلولهای مالیدنی مصرف کنید .

نسخه شماره 8- داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : پوست و جوانه های سپیدر ( Populus nigar)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9- داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : تمام گیاه بابونه اصلی ( Matricaria chamomilla)

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 10-داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : شاه بلوط هندی ( Aesculus hippocastanum )

مقدر مصرف :2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11- داروی ضد دردهای روماتیسمی دارو : برگ و میوه برگ بو ( Laurus nobilis)

مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 12- داروی ضد دردهای روماتیسمی دارو : ریشه و روغن کرچک ( Ricinus communis )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

جهت استفاده از روغن کرچک به مقدر کافی از آن روزی چند بار به موضع دردناک مالیده شود .

نسخه شماره 13- داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : تمام گیاه ترشک اسفناجی ( Rumex patientia )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 14- داروی ضد دردهای روماتیسمی دارو : پوست گیاه نارون قرمز ( Ulmus campestris )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 15- داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : برگ یا چوب یا پوست ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 16- داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : تمام گیاه گلدار اکلیل کوهی ( Rosmarinus officinalis )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره7 1-داروی ضد نقرس دارو : پیاز و دانه سورنجان ( Colchicum luteum)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

سخه شماره 18-داروی ضد نقرس دارو : تره ( Allium porrum )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره19-داروی ضد نقرس دارو : پوست بید ( Salix species )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 21-داروی ضد نقرس دارو : ریشه بابا آدم ( Arctium lappa L )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 22-داروی ضد نقرس دارو : ریشه گل قاصد ( قاصدک ) ( Taraxacum officinalis )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 23-داروی ضد نقرس دارو : تمام گیاه پونه ( Mentha pulegium )

مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .

توجه : این دارو کمی سمی است و فقط توسط پزشک تجزیه می شود .

نسخه شماره24-داروی ضد نقرس دارو : دانه سبوس برنج ( Oriza sativa )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 25-داروی ضد نقرس دارو : برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior )

مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 26-داروی ضد نقرس دارو : پوست دانه لوبیا ( Phasaeolus vulgaris )

مقدر مصرف : 7 تا 25 گرم در روز

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 27-داروی ضد نقرس دارو : تمام گیاه مامیران ( Chelidonium majus )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 28- داروی ضد نقرس دارو : میوه کاکنج ( عروسک پشت پدره ) ( Physalis alkekengi)

مقدر مصرف : 5 تا 10 عدد

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 29-داروی ضد نقرس

دارو : ریزم یا تمام گیاه همیشه بهار کوهی ( تنباکوی کوهی ) ( Arnica montana )

طرز تهیه و استعمال : بصورت مرهم به مقدر 0/4 گرم به همراه بادام تلخ کوبیده شده بر روی پارچه مالیده و در محل درد قرار دهید این عمل هر روز انجام شود .

نسخه شماره30 -داروی ضد نقرس دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 31-داروی ضد نقرس دارو : برگ یا چوب پوسته ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba)

مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نسخه مرکب داروی گیاهی - ضد فشار خون بالا

نسخه هاي مركب


نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-

دارو : برگ گل و گل زالزالک ( Crataegus monogyna)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 2-

دارو : دانه و برگ شنبلیله ( Trigonella foenum -graecum)

مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم و حتی تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 3-

دارو : پیاز گیاه سیر ( Allium sativa)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. ( یا روز 3تا 4 عدد پیاز را همراه غذا میل کنید )

نسخه شماره 4-

دارو : برگ و ساقه گیاه دارواش ( Viscum album )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 5-

دارو : ساقه و برگ جعفری ( Apium petroselinum)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 6-

دارو : تخم کرفس ( Apium graveolens)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 7-

دارو : برگ درخت زیتون ( Olea europea L)

مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
کاهش دردهای قاعدگی با گیاهان

(Herbal Therapy)
گیاهان دارویی
در ادامه ی مطلب " چگونگی کنترل قاعدگی دردناک " به بررسی تاثیر گیاهان مختلف در کنترل این ناراحتی در زنان می پزداریم.

گیاهان دارویی را می ‌توان به صورت عصاره‌ های خشک شده(کپسول ‌‌ها، قرص‌ ها و پودرها)، دم‌ کرده ‌ها یا تنتورها مورد استفاده قرار داد.

دم ‌کرده ‌ها را باید با یک قاشق چای ‌خوری از گیاه دارویی به ازای هر فنجان آب تهیه کرد. برای این کار می‌ باید برگ‌ ها و گل ‌ها را به مدت 5 تا 10 دقیقه و ریشه ‌ها را به مدت 10 تا 20 دقیقه در آب خیساند و روزانه 2 تا 4 فنجان از این خیسانده را در زمان دلخواه نوشید.

تنتورها، فرآورده‌ هایی تهیه شده از الکل(یا مخلوط آب و الکل) با قدرت گیاهی معادل یک قسمت گیاه دارویی در پنج قسمت حلال یا یک قسمت گیاه دارویی در ده قسمت حلال هستند.

معرفی برخی گیاهان
* 30 قطره از تنتور درخت عفیفه (Chaste Tree)یا ویتاگنوس و کوهاش سیاه Cohosh) (Black هر کدام به مقدار دو بار در روز درد را تخفیف می‌ دهد.

* دم ‌کرده تمشک قرمز (Red Raspberry)بافت رحم را تقویت می ‌کند.

* نسبت مساوی از تنتور هفت کول یا بداغ(Cramp Bark)، کوهاش سیاه، زغال اخته جامائیکا (Jamaica Dogwood) و سیب‌ زمینی وحشی هندی(Wild yam)، را می ‌توان با هم برای تسکین درد و کرامپ‌ های رحمی استفاده کرد. برای این منظور می‌ باید هر نیم ساعت 20 قطره برای چهار دوز متوالی و سپس بر حسب لزوم تا هشت دوز در روز به مدت هفت روز این مخلوط را استفاده کرد.
انواع گیاهان دارویی
* برای کاهش کرامپ‌ های قاعدگی، روزانه 2 لیوان از مخلوط آب، دو عدد سیب، دو ساقه کرفس(Celery) و یک پیاز رازیانهFennel)) توصیه می‌ شود.
کرفس و رازیانه دارای ماده " فیتواستروژن "(ماده‌ای شبیه به هورمون زنانه) هستند که ناراحتی ناشی از خون ریزی و کرامپ‌ های قاعدگی را کاهش می‌ دهند.

* آب آناناس نیز در تسکین کرامپ‌ های رحمی مفید است. آنزیم موجود در آب آناناس باعث شل شدن عضلات می‌ شود.

* برای کاهش ناراحتی ‌های قاعدگی، استفاده از مخلوط یک قاشق صبر زرد(Aloe Vera)، با کمی فلفل سیاه پس از غذا یک هفته قبل از شروع خون ریزی توصیه می‌ شود. در طول خون ریزی های قاعدگی، در صورت وجود کرامپ ‌های دردناک، می‌ توان هر نیم ساعت یک دوز از این مخلوط را تا تسکین کامل دردها مصرف نمود. لازم به ذکر است که صبر زرد از نوع مصرف خوراکی، عاری از عوارضی جانبی تولید کننده اسهال است.

* در برخی از زنان، قاعدگی دردناک ناشی از "اضطراب زن بودن" یا "اضطراب جنسیتی" است. در این موارد اسانس گل انار توصیه می ‌شود. اسانس گل انار اندام‌ های بدن زن را متعادل کرده و پذیرش ویژگی‌ های جنسی زنانه را برای وی آسان می‌ کند. اسانس گل انار برای برطرف کردن نشانه‌ های قبل از قاعدگی نیز مفید است. درمان با اسانس انار می‌ باید به طور مداوم و هر روز انجام گیرد و صرفا به روزهای خون ریزی قاعدگی محدود نشود.

* برای درمان کرامپ ‌های قاعدگی، دم ‌کرده پوست قره‌ قاط (Cranberry)بسیار مفید است. برای تهیه این دم کرده، چهار قاشق غذاخوری پوست قره ‌قاط، یک قاشق غذا خوری پونه معطر(Pennyroyal) و دو قاشق مربا خوری زنجبیل (Ginger)تازه رنده شده را در چهار لیتر آب سرد ریخته، روی اجاق بگذارید تا به جوش آید و برای مدت 2 تا 3 دقیقه به آرامی بجوشد و نیم ساعت پس از برداشتن این جوشانده از روی شعله، آن را صاف کنید. هر 15 دقیقه یک چهارم فنجان از این دم کرده را بنوشید تا درد کرامپ‌ های قاعدگی آرام گیرد.
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالارامروزه در سراسر جهان دوستداران و علاقه‌مندان به شیوه‌های درمانی طبیعی یک داروخانه کوچک گیاهی در آشپزخانه خود تدارک دیده‌اند و بسیاری از گیاهان دارویی شفابخش را به جای انواع مسکن‌ها و داروهای شیمیایی در این داروخانه کوچک نگهداری می‌کنند. این داروخانه می‌تواند انواع گیاهان دارویی چون هل، نعناع، سنبل‌الطیب، گل گاوزبان، بابونه، زنجبیل، هل، انواع چای‌های گیاهی، اسانس نعناع یا پونه را در خود جای دهد، گیاهان دارویی كه می‌توانند بهترین جایگزین برای انواع مسكن‌ها و قرص‌های شیمیایی باشند.

اگر می‌خواهید شما هم به جمع افرادی كه در آشپزخانه‌شان جعبه گیاهان دارویی دارند بپیوندید تنها کافی است 50 تا 100 گرم از هر یک از گیاهانی که به شما معرفی می‌کنیم، برای جعبه گیاهان دارویی خود تهیه کنید. دكتر سعید صانعی، درمانگر و مشاور گیاه‌درمانی برخی از ساده‌ترین و كاربردی‌ترین نسخه‌های گیاهی و خانگی را به شما معرفی می‌كند.

می‌خواهید فشار‌خون‌تان را كنترل كنید
روزی یك بار این دمنوش را بنوشید

افرادی که در اصطلاح سرد مزاج هستند به این معنا که بدن‌شان معمولا سرد است و گهگاه دچار افت فشار خون می‌شوند بهتر است از نسخه دمکرده نعناع و عسل استفاده کنند. برای تهیه این دمکرده کافی است یک قاشق غذاخوری نعناع را به مدت 10 دقیقه در آب جوش بریزند و پس از این مدت آن را صاف کرده و با یک قاشق غذاخوری عسل ترکیب کرده و میل کنند. این نسخه را می‌توانید هنگامی که این افراد دچار ضعف و افت فشار می‌شوند به آنها بدهید.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

نمی‌توانید عادت چای خوردن را ترك كنید
این دانه را چاشنی‌اش كنید

درمانگران طب سنتی بر این باورند که نوشیدن چای به مقدار زیاد موجب ضعیف‌شدن قلب، روده‌ها و بروز اختلال در هضم و جذب مواد غذایی در بدن می‌شود و اگر این روند استمرار داشته باشد موجب بروز اختلال‌هایی در بدن شده و سرانجام منجر به ابتلا به برخی بیماری‌ها می‌شود بنابراین این درمانگران توصیه می‌کنند افرادی که عادت دارند روزانه بیشتر از 3 فنجان چای مصرف کنند بهتر است چای خود را با دانه‌های گیاهی هل دم کرده و بنوشند تا به این ترتیب هل از میزان عوارض احتمالی چای در بدن آنها بکاهد.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

برای شب‌ادراری كودك‌تان نگرانید
هل‌درمانی كنید

شب ادراری در کودکان یکی از شایع‌ترین اختلال‌های دستگاه ادراری محسوب می‌شود که به‌راحتی با کمک نسخه‌ای ترکیبی از دانه‌های هل قابل درمان است. برای این منظور کافی است دم کرده دانه‌های هل را به کودک بخورانید. یک قاشق غذاخوری هل را از وسط نصف كرده و در یک لیوان آب جوش 15‌تا 20 دقیقه دم کنید. سپس این چای را از صافی بگذرانید و به کودک بخورانید. نوشیدن این چای کمک می‌کند تا شب ادراری کودک برطرف شود.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

تهوع بارداری خسته‌تان كرده
این نسخه را تجربه كنید

خانم‌های بارداری که مبتلا به تهوع و بی‌حالی ناشی از بارداری هستند و احساس می‌کنند این روند در مدت زمان بارداری آنها موجب آزارشان می‌شود می‌توانند با کمک این نسخه این مشکل را پشت سر بگذارند. این گروه کافی است یک فنجان از دمکرده دانه هل را بنوشند یا یک دانه هل را در دهان خود برای مدت کوتاهی نگه دارند. این دانه گیاهی کمک می‌کند علاوه بر برطرف‌شدن تهوع ناشی از بارداری از میزان کسالت و بی‌حالی آنها نیز کاسته شود.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

می‌خواهید از شرجوش‌های زیرپوستی راحت شوید
با سیاه‌دانه مرهم بسازید

درمانگران طب سنتی مصرف موضعی سیاه‌دانه و روغن کنجد را برای درمان جوش‌های زیرپوستی بسیار موثر می‌دانند. آنها برای تهیه این ترکیب به بیماران‌شان توصیه می‌کنند که روغن کنجد و پودر سیاه‌دانه را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را روی پوست صورت ماسک کنند. استفاده از این ترکیب به مدت 10تا 14 روز به بهبود جوش‌های زیرپوستی منجر می‌شود. علاوه‌بر‌این اگر در گروه جوان‌هایی قرار دارید که از دست جوش‌های التهابی و ترشحات چرکی آن رنج می‌برید می‌توانید برای درمان این جوش‌ها که غالبا بعد از بلوغ در نوجوانان به وجود می‌آید و در برخی موارد تا انتهای دوران جوانی ادامه پیدا می‌کند، از این ترکیب استفاده کنید. برای تهیه این خمیر کافی است 2 قاشق پودر سیاه‌دانه را با مقداری سرکه ترکیب کرده و آن را روی صورت خود ماسک کنید. این ترکیب کمک می‌کند تا جوش‌های التهابی و چرکی به مرور خشک و برطرف شوند.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

از پوست خشك خسته شدید
این روغن را امتحان كنید

افرادی که دارای پوست خشک و زبر هستند می‌توانند از این نسخه برای بهبود خشکی پوست خود بهره‌مند شوند. کافی است 2 نخود کندر را درون روغن بادام حرارت دهید تا زمانی که کندر درون روغن حل شود. پس از آن اجازه دهید که روغن سرد شود و از آن برای ماساژ پوست دست یا بدن‌تان استفاده کنید. این روغن تاثیر بسیار زیادی در بهبود خشکی پوست‌تان خواهد داشت.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

می‌خواهید اعصاب‌تان آرام شود
با این روغن ماساژ بگیرید

درمانگران طب سنتی ایران معتقدند ماساژ ستون فقرات با کمک روغن کنجدی که در آن کندر حل شده باشد برای تسکین اعصاب و آرامبخشی بیمار بسیار موثر است. برای تهیه این روغن کافی است به اندازه سرانگشت کندر را درون روغن کنجد انداخته و روغن را روی حرارت بگذارید تا کندر در آن حل شود. پس از خنک‌شدن این روغن آن را روی ستون فقرات ماساژ دهید. علاوه بر تسکین اعصاب و ریلکسی این ماساژ موجب بهبود تپش قلب و تسکین افرادی که دچار افزایش ضربان قلب شده‌اند می‌شود.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

برای كبودی دور چشم نسخه می‌خواهید
گلپر درمانی کنید

در طب سنتی ایران نسخه‌ای ساده و بسیار کاربردی وجود دارد که برای درمان کبودی و سیاهی دور چشم از سوی درمانگران توصیه شده است. برای تهیه این نسخه نیاز به برگ‌های خشک شده گلپر و مقداری روغن زیتون داریم. برای تهیه این مخلوط کافی است برگ‌های گلپر را درون مخلوط کن به صورت پودر در آورده و آن را با یک قاشق چای‌خوری روغن زیتون طبیعی ضماد کنید و به مدت 15دقیقه روی حلقه چشم و سیاهی‌های زیر چشم ماسک کنید. سپس این ماسک را از روی صورت برداشته و صورت‌تان را با آب نیم ولرم بشویید.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

زیاد نفخ می‌كنید
دمنوش گلپر بنوشید

یکی دیگر از خواص درمانی گلپر در تسکین دردهای ناحیه شکم است. نوشیدن دمنوش این گیاه دارویی خوشبو در مدت زمان کوتاهی می‌تواند موجب کاهش و تسکین دردهای ناحیه شکم که به دلیل ابتلا به نفخ یا اختلالات عملکردی دستگاه گوارش به ویژه معده به وجود آمده است، می‌شود. برای تهیه این دمنوش کافی است یک تا 2 قاشق برگ گلپر خشک را درون آب جوش ریخته و آن را به مدت 10 دقیقه روی حرارت ملایم قرار دهید.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

اگر زیاد عصبانی می‌شوید
این شربت را میل كنید

یکی از خواص معجزه‌آسای نعناع خاصیت آرام‌بخشی و نشاط‌آوری آن است. تهیه شربت نعناع که از دم کرده این گیاه و مقداری زعفران و شکر تهیه شده باشد در لحظاتی که دچار ناراحتی و اندوه هستید به افزایش نشاط و برطرف‌شدن اندوه کمک می‌کند و در زمان عصبانیت و خشم آرامبخش و تسکین‌دهنده است. برای تهیه این شربت کافی است 2 قاشق برگ خشک شده و پودر شده نعناع در 2 لیوان آب جوش دم کنید و پس از صاف‌کردن آن یک لیوان از آن را با یک قاشق شکر و مقدار اندکی زعفران مخلوط کرده و به صورت سرد یا گرم میل کنید.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

***ه امان‌تان را بریده
این چای گیاهی را تجربه كنید

حتما برای‌تان پیش آمده که با خوردن نخستین لقمه از غذا دچار ***که شوید و این ***که آنچنان شما را همراهی کند که از خوردن غذای‌تان لذت نبرید. در این هنگام به هر پیشنهادی عمل می‌کنید. ممکن است برای چند ثانیه نفس‌تان را حبس کنید یا یک لیوان آب را بی‌وقفه بنوشید. اما چاره کار شما تنها نوشیدن یک فنجان دم کرده گیاه نعناع است. این چای را سریع آماده کنید. پس از نوشیدن آن به سرعت ***که شما بند می‌آید
 
بالا