داروهاي گياهي رسمي ايران

Spectrum

کاربر فعال تالار زبان انگلیسی ,

توليد كننده
آليكوم ALICOM
نياك
اشكال دارويي :قرص روكشدار 260 ميلي گرمي

موارد مصرف :
آليكوم در زيادي فشار خون ، چربي خون ، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبوز بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :
قرص آليكوم حاوي 100 ميلي گرم پودر سير ( Allium sativum ) مي باشد .

مواد موثره :
تيو آلليل ها و شمتقات آنها نظير آليئين ،‌آليسين ،‌آجوئين ،‌دي آلليل دي سولفايد و دي آلليل تري سولفايد

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
مطالعات نشان داده است كه سير با اثر مستقيم روي عضلات صاف ديواره عروق باعث وازوديلاتاسيون عروق محيطي مي گردد به نظر مي رسد اين دارو با باز نمون كانالهاي پتاسيم موجب هيپر پلاريزه سيون پتانسيل غشا و وازوديلاتاسيون عروق مي گردد .همچنين مطالعات در آزمايشگاه كه با عصاره آبي ، عصاره الكلي و با پودر سير انجام پذيرفته نشان داده است كه سير ازطريق فعال كردن نيتريك اكسايد سنتتاز باعث افزايش توليد نيتريك اكسايد و در نتيجه پائين آمدن فشار خون مي گردد اين نتايج توسط آزمايشات در انسان نيز تاييد گرديده است .از سير در كاهش كلسترول و تري گليسيرد احتمالا از طريق مهار آنزيم هاي كليدي سنتز كلسترول و اسيد هاي جرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم A و استيل كوآكربوكسيلاز ظاهر مي شود .سير با افزايش فعاليت فيبرينو ليتيكي ،‌افزايش انعقاد و وقفه و تجمع پلاكتي از ايجاد لخته جلوگيري مي كند

.
تداخل دارويي :در بيماراني كه تحت درمان با استيل ساليسيليك اسيد و يا ساير داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پايين آورنده قند خون مي باشند با احتياط مصرف شود .

مقدارمصرف :
روزي 3 بار ، هر بار 2-1 قرص بعد از غذا ميل شود .

موارد احتياط :
مصرف زياد سير ممكن است باعث خونريزي پس از جراحي گردد .

عوارض جانبي :
با مقدار مصرف پيشنهاد شده عوارضي مشاهده نشده است ولي مصرف مقادير زياد آن و يا در صورت خالي بودن معده ممكن است اختلالات گوارشي نظير سوزش معده ، تهوع ،‌استفراغ و اسهال ايجاد نمايد . همچنين در افراد حساس واكنش هاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و حملات آسم با مصرف سير گزارش شده است .

موارد منع مصرف :
اين فرآروده در افراد حساس به سير و افراد ميتلا به زخمهاي حاد دستگاه گوارش ممنوعيت مصرف دارد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :
مطالعات در آزمايشگاه نشان داده است كه سير موجب انقباضات رحمي مي گردد و ايمني مصرف آن در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است لذا توصيه مي شود در اين دوران مصرف نگردد .
 

Spectrum

کاربر فعال تالار زبان انگلیسی ,

توليد كننده
آلتادين ALTHADIN
دينه ايران

اشكال دارويي :
قرص مكيدني 700 ميلي گرمي
موارد مصرف :
آلتادين در درمان التهاب و تحريك مخاط گلو بكار مي رود همچنين به عنوان خلط آور در سرفه هاي تحريكي ناشي از افزايش ترشحات مجاري تنفسي فوقاني استفاده مي شود.
اجزاء فرآورده :
قرص آلتادين حاوي 220 ميلي گرم پودر گل ختمي ، 150 ميلي گرم عصاره تام شيرين بيان و 2 ميلي گرم اسانس نعناع مي باشد .
مواد ويژه :
موسيلاژ ( گالاكتورونيك ، گلوكورنيك اسيد ، رامنوز ... ) پكتين ، آسپاراژين ، لسيتين ، منتول ، فلاونوييدها و گليسيريزين .
آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
آلتادين با داشتن موسيلاژ و ساير مواد موثر داراي خاصيت نرم كننده و كاهش دهنده تحر يكات و التهابات خفيف در مخاط دهان و گلو مي باشد . احتمالا اين اثر با ايجاد يك غشا و مانع فيزيكي براي جلوگيري از گسترش تحريكات ظاهر مي شود .
مقدار مصرف :
طبق دستور پزشك و يا هر 2 تا 3 ساعت يك قرص مكيده شود .
مصرف در حاملگي و شيردهي :
ايمني مصرف آلتادين در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود .
 

Spectrum

کاربر فعال تالار زبان انگلیسی ,

توليد كننده
آلتيب ALTIB
گل دارو

اشكال دارويي :
پودر در بسته هاي 40 گرمي
موارد مصرف :آلتيب در درمان اضطراب ، بي خوابي و سردردهاي با مشناء عصبي بكار مي رود
اجزاء فرآورده :
پودر مخلوط گياهي آلتيب از مجموعه اي از گياهان زير تشكيل شده است :1- ريزوم و ريشه سنيل الطيب 32% Valeriana officinalis2-برگ بادرنجبويه 17% Melissa officinalis3- سرشاخه هاي گلدار گاو زبان 17% Borage officinalis4-گلهاي بابونه 17% Matrivaria chamomoilla5- برگ اسطوخودوس 17% Lavandula stoechas
مواد موثره :
كامازولن ،‌والرينيك اسيد ، والپوتريات ها ، ليناليل استات ، سيترال و سيترونلال
آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
اين فرآورده به عنوان داروي مضعف سيستم عصبي مركزي (CNS ) عمل مي كند ولي مكانيسم دققي آن بطور كامل شناخته نشده است .مطالعات بيو شيميايي نشان داده است كه والرينيك اسيد موجود در گياه سنبل الطيب احتمالا باعث وقفه رد سيستم آنزيمي مسئول كاتاوليسم گابا مي شود . افزايش غلظت گابا (GABA ) موجب كاهش فعاليت سيستم عصبي مركزي (CNS ) و بروز اثر آرامبخش والرينيك اسيد مي گردد .طبق بررسي هاي انجام شده عصاره هيدروليكي بادرنجبويه داراي اثر آرامبخش روي سيستم اعصاب مركزي (CNS) ( در موش ) مي شود .
تداخل دارويي :
مصرف اين دارو مي تواند موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرام بخش گردد
مقدارمصرف :
روزي 2 بار هر بار 2-1 قاشق مربا خوري از پودر آلتيب را در يك ليوان آب جوش به مدت 15 دققيه دم كرده و پس از صاف كردن ميل شود .
موارد احتياط :
مصرف مقادير زياد اين فراورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي كند بنابراين هنگام رانندگي يا كار با ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارد احتياط شود .
عوارض جانبي :
به دليل وجود بابونه در اين فرآورده امكان بروز واكنشهاي آلرژيك (درماتيت ، آنافيلاكسي ) در افراد حساس به اين گياه وجود دارد .
مصرف در حاملگي وشيردهي :
ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود .
 

Spectrum

کاربر فعال تالار زبان انگلیسی ,

توليد كننده
آنتوم ANETHUM
ايران داروك

اشكال دارويي :
قرص 650 ميلي گرميگرانول در بسته هاي 100 گرمي
موارد مصرف :آنتوم در زيادي چربي خون ( كلسترول و تري گليسريدها ) پيشگيري و درمان آرتريو اسكلروز و كوليكهاي صفراوي بكار مي رود .
اجزاء فرآورده :
آنتوم از عصاره گياهان زير تهيه شده است1- دانه وبرگ شويد 68% Anethum graveolens2- ريشه كاسني 5% Cichorium intybus 3-سرشاخه هاي گلدار شاهتره 5% Fumaria parviflora4-ليمو عماني 4% Citrus sp
مواد موثره :
روغن هاي فرار نظير كارون ، ليمونن ،‌گليكوزيد ، تلخ لاكتوكوپيكرين و آلكالوييد پروتوپين ، هيسپريدين و كورستين .
آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
مكانيسم اثر اين دارو تا كنون شناخته نشده است آزمايشات باليني انجام شده اثرات پائين آروندگي چربي خون اين فراورده را تاييد نموده است .تركيبات موجود در آنتوم موجب افزايش ترشحات صفرا شده بريا كورستين و لاكتوكوپيكرين موجود در اين فراورده نيز اثر مهار كنندگي آنزيمهاي ليپوژناز گزارش شده است . آزمايشات در آزمايشگاه نشان داده است كه عصاره شاهتره مانع تشكيل سنگهاي صفراوي مي گردد .
مقدارمصرف :
قرص : روزي 3 بار ، هر بار 3-2 قرص با آب يا آّ ب ميوه ميل شود .گرانول :‌روزي 2 تا 3 بار ، هر بار يك قاشق مرباخوري از گرانول را در يك ليوان آب جوش ريخته و پس از 10 دققيه ميل نماييد .
مصرف در حاملگي وشيردهي :
ايمني رد مصرف اين فراورده در زنان باردار وشيرده به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود .
 

Spectrum

کاربر فعال تالار زبان انگلیسی ,
آنتي ديابتيك ANTI-DIABETIC


اشكال دارويي :
پودر در بسته هاي 100 گرمي
موارد مصرف :آنتي ديابتيك در درمان زيادي قند خون بكار مي رود .
اجزاء فرآورده :
آنتي ديابتيك از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است1- برگ توت سياه 20% Morus nigra2-دانه شنبليله 60% Trigonella foenum -graecum3-برگ زيتون 10% Olea europea4-ريشه شيرين بيان 5% Glycyrrhiza glabre5-پونه 5% Mentha pulegium
مواد موثره :
تري كونلين ، كومارين ف نيكوتينيك اسيد ،‌د-اكسي نوجري مايسين و اولئوروپئين .
آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
مكانيسم اثر دقيق اين فراورده شناخته نشده است مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه د- اكسي نوجري مايسين موجود در برگ توت سياه وارد واكنشهاي آنزيمي شده و بجاي قند مورد مصرف آنزيمها قرار گرفته و آنها را غير فعال مي كند همچنين با ايجاد وقفه در عمل آنزيم گليكوزيداز مي توان از شكسته شدن زنجيره قندها جلوگيري نمايد .مطالعات در انسان نشان داده است كه اثرات پايين آورنده قند خون دانه شنبليله ممكن است به علت نيكوتينيك اسيد ،‌كومارين و تريگونلين موجود در آن باشد .
مقدارمصرف :
روزي 2 بار ، هر بار 2 قاشق غذا خوري از فرآورده را با يك ليوان آب جوش دم كرده و پس از صاف كردن ميل شود
موارد احتياط :
مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي پايين آورنده قند و چربي خون ،‌داروهاي ضد انعقاد ، داروهاي هورموني و وقفه دهنده هاي منوآمين اكسيداز MAOI بايد با احتياط صورت گيرد .
مصرف در حاملگي وشيردهي :
ايمني درمصرف اين فراورده در زنان باردار وشيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود .
نكات قابل توصيه :
از آنجا كه شنبليله موجود در آنتي ديابتيك ( به دليل داشتن فيبرهاي موسيلاژي ) ممكن است باعث جلوگيري از جذب ساير داوها گردد . لذا توصيه مي شود اين فرآورده با فاصله زماني مناسب از ساير داروها مصرف گردد .
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
سیاه دانه

Nigella sativa

تهیه و تنظیم :حمیدرضا نباتی
به فرانسه Aigelle Cultivee وAnis Noir
به انگلیسی Black Cumin
گونه N.sativaمعمولا گونه ای است که کاشته میشود وگونه دیگری نیزکه در ایران میروید واز نظر شکل وخواص مشابه آن است به نام Nigella Arvensis L. می باشد.

گياهي است علفي يك ساله، پوشيده از كركهاي ظريف با برگهاي تقسيم شده با بريدگيهاي بسيار عميـق به طـوري كه برگ را به صورت نواري باريـك در مي آورد. رنگ برگ آن سبز غباري، گلهاي آن منفرد، برگچه هاي زير گل درشت و به رنگ آبي يا سفيد و گلبرگها خيلي كوچك دانه هاي كوچك آن سياه است و وقتي فشار داده مي شـود بوي مطبوعـي از آن استشـمام مي شود. دانه ي آن بيضي شكل، مثـلثـي و به رنگ سياه در ابعاد 2-1 ميليمتر مي باشد. ساقه های ایستاده به ارتفاع 60 تا 70 سانتیمترمیباشد.
موطن این گیاه جنوب اروپاو آسیای غربی بوده است و از قدیم این گیاه را خصوصا در کشورهای گرمسیر می کاشته اند.این گیاه به سادگی با محیط جدیدخو می گیرد. در اروپا و مصر و هندوستان آن را در مزارع مي كارند ولي در ايران از قديم به طور خودرو وجود داشته است و در آذربايجان و اصفهان و اراك نيز مي رويد. اين گياه به طور پرورشي نيز در ايران كاشته مي شود. . بهترین روش برای کاشت این گیاه، از طریق بذر است. بهترین زمان برای کاشت پائیزه وبهاره ی آن امکان پذیر است،ولی در کشت بهاره محصول بهتری خواهیم داشت.پس از تهیه ی بستر خاک با فاصله 30در30سانتی متر بذر ها کاشته می شوند.گاهی بذر به صورت درهم درکرت پاشیده می شود. آب و هوای گرم وتقریبا خشک نیاز دارد.
مناسب ترین PH خاک برای پرورش سیاه دانه شش تا هفت و نیم است.درخاکهای رسی وشنی.
در کشت پائیزه سیاه دانه در تیرماه و در کشت بهاره در شهریور ماه قابل برداشت می باشند. با زرد شدن کپسول ها می توان اقدام به برداشت ویا پس از ریشه کنی کلی بوته و خشک کردن با خرمن کوبی،بذرها داخل کپسول را جدا کرد .
در دانه های سیاه دانه 35%روغن ثابت ویک گلوکزید به نام ملانتین وحدود 1.5 در صداسانس وجود دارد . ملانتین به صورت مجزاماده ای سمی است.


مزاج
در سوم گرم و خشک


خواص درمخزن :
شونیز لغت فارسی است و شونوز وسیاهدانه وبه عربی حبه السوداء وبه یونانی سنو ودیسقوریدوس شنون گفته به هندی کلونجی نامند.
· مسخن ) گرم کننده حرارت دهنده (
· مجفف رطوبت ) خشک کنند دوایی که موجب از بین رفتن رطوبات یا تقلیل آن شود ( .
· مقطع اخلاط (آنچه حرارت لطیفه نفوذ کند مابین خلط لزج وسطح عضو ودفع اونماید بدون تصرف در قوام خلط).
· منضج(دوایی که خلط و ماده را بپزد و مهیای دفع کند)
· جالی است. ( باعث تحریک رطوبات لزج و دفع آنها از سطح عضو و مسامات شود، هر دوای جالی ملیّن نیز هست).
· مدر شیر وبول وحیض (دارویا غذایی که ادرار ( پیشاب ) یا حیض یا شیر را جاری کند)
· مسقط جنین زنده ومرده ومشیمه(پردهای که بچه تا هنگامی که در شکم مادر است در آن قرار دارد . این پرده بهنگام تولد کودک باوی بیرون آید)
· ویرقان(عارضهای که در اثر ضایعات کبد و ختلال عمل آن پدیدار میشود)
· وسپرز(طحال ،غده ایست قرمز و کمی بنفش رنگ که در سمت چپ شکم در عقب معده و در جلو و بالای کلیه چپ عمل مهمش ساختن گلبولهای سفید و از بین بردن گلبولهای قرمز است که آهن آنها را مجددا بکبد میفرستد و در آنجا ذخیره میشود )
· وقولنج ریحی (نفاخ،باد(دردی که در ناحیه شکم خصوصا نواحی مجاور به قسمتهای مختلف قولنج حاصل مشود) شربا وضمادا نافع است.
· تریاق (داروی‌ضدزهر)سموم بارده
· شرباوبخورا(دود حاصل از سوزانده) وحمولا (صورت شیاف واژن )بادهن(روغن) سوسن،اعضاء الصدر(سینه، شش،وارتباطات آنها)والغذاء(معده و کبد و طحال باشد)
· والنفض(امعائ و مثانه و قضیب(مردانه الت)و فم (دهانه )الرحم مقعده) وغیرها جهت سرفه بارده (سردی )ودرد سینه وانتصاب نفس(بلند نفسی)
· وغثیان(قی کردن استفراغ کردن) واستسقا(مرضی که موجب شود آب در انساج شکم جمع شود استسقا)
· ومداومت خوردن آن هر صباح مدر بول وحیض وشیر
· وبا روغن جهت سرخ کردن رخساره وتصفیه بشره(ظاهرپوست بدن)
· وبا سرکه جهت اخراج اقسام کرم جهت سک دیوانه گزیده ورتیلا وبا سکنجبین جهت تب ربع (تب که یکروز گیرد و دو روز گذارد )وتب بلغم کهنه
· وبا آب وعسل جهت تفتیت(شکسته و ریزه کردن) سنگ گرده(کلیه) ومثانه وتبهای مزمنه.
· وبا نطرون(سدیم) جهت عسر البول(شاشبند شدن)
· وسوخته آن جهت بواسیرخصوصا که با رب مورد بنوشند بی عدیل.
· وگرم کرده آن بر سر جهت زکام وبرسائر اعضا جهت تحلیل ریاح(بادها) سریع الاثر
· وبوئیدن خام آن ویا در سرکه خیسانیده آن یک شب در صره(کیسهای‌که‌درقدیم‌در آن‌دینارودرهم‌می‌ریختند) بسته وبه دستور سعوط(عطسه آور) در سرکه خیسانیده آن یک شب وصبح سائیده جهت درد سر بارد مزمن وتفتیح (گشایش)سده خیشوم(گرفتگی بینی) وزکام(عارضه التهاب مخاطب بینی است که غالبا با آب ریزش و گرفتگی بینی همراه است ) ونزله(التهاب حادیامزمن نسج مخاطی همراه باازدیادترشحات معمولی یاعفونی) ولقوه(لب‌ودهان‌یافک, بطرفی‌کج‌میشود) بغایت نافع وبی عدیل.
· وچون هفت عدد دانه آن را در شیرزنان بخیسانند یک ساعت وبسایند ودر بینی کسیکه یرقان داشته وچشمهای اوزرد شده باشد قطور نمایند بغایت نافع وزائل سازدوبه سبب قوت تفتیحی که دارد وسعوط(عطسه آور)
· مسحوق(کوبیده‌شده) آن با دهن(روغن) ایرسا جهت ابتدای نزول آب در چشم نافع وبه دستور با اکتحال(به چشم کشیدن) استعمال آن جهت نزول در ابتداوکماد(خود سیاه دانه گرم بروی موضع قرار گیرد یا هر گیاه دیگر را)
· ومضمضه مطبوخ آن با سرکه به تنهایی ویا با چوب صنوبر جهت درد دندان بارد(سرد) وتفتیح(گشایش) سده خیاشیم(گرفتگی بینی)
· وبا سرکه خمر ویا انگور جهت ثالیل(زگیل ها) ورفع خال وتقشر(پوست از دل او باز شدن) جلد ودرد مفاصل وبهق (لک‌وپیس )وبرص(لکه‌های سفید روی پوست) وسعفه(ناخوشی جلدی مانند کچلی و اگزما و ریزش طبقات شاخی اپیدرمی پوست مرض جلدی) وقوبا
· وبا بول اطفال جهت تحلیل،وثالیل(زیگیلها) وخال مجرب.
· وبا آب حنظل ترکه براطراف ناف طلا (دوغ نطول،ماست طلا،شیراز (ماست چکیده) کنندجهت اخراج حب القرع(کرم کدو) و قوی الاثر.
· وبا آب شیح(درمنه) جهت اخراج حیات بقوت تمام وسائیده آن با خون افعی ویا خون و یا خون خفاش وبا خون خطاف(چلچله) جهتوضح(پیسی که در پیشانی است) بغایت موثر
· وبا عسل وروغن جهت درد رحم ووجع(درد) آن در حین نفاس
· وبا روغن گل سرخ جهت انواع جرب(بیماری انگلی خارش دار).
· وضماد سوخته آن با موم گداخته وروغن سوسن ویا حنا ومانند آن هر دو مفید ومانع ریختن موی آن ورویاننده آنست بشرط مداومت.
· وضماد اندک بریان کوبیده آن با گلاب جهت زخمهای سوداوی ساق پا مجرب.
· وبا بول صبیان(کودکان) جهت قروح(زخمها) شهدیه سر وسائرقروح بارده رطبه (زخمهای سرد تر چرکی) و بو داده کوبیده جوش داده آن با روغن زیتون وصاف کرده به قدر سه چهار قطره در بینی جهت رفع زکام که عطسه بسیار باشد مجرب است.
· وبا روغن حبه الخضراء(درخت بنه، سقز)در گوش جهت تفتیح سده(گشایش گرفتگی) ورفع ریاح (بادها)ودرد آن نافع
· ودخان (دود)آن کویزاننده(جایخالی کننده،دورکننده) هوام(جانوران زهر دار).
· واکثار(مصرف بیش از اندازه) شرب شونیز مورث (علت ، سبب)خناق (عدم نفوز نفس به شش) وسدر(آن را گویند که هرگاه مردم بر پا خیزد دوچشم او تاریک شود وسر اوبگرددوبیم باشد که بیوفتد،ذخیره )
· وروغن آن با روغن زیتون وکندر جهت اعاده باه مایوسین شربا وطلاء مجرب دانسته اند.
· وروغن آن طلاء بر اعضای تناسل وکمر جهت آوردن نعوظ بی عدیل است ورافع درد های بارده وسستی اعصاب وسده آن.
· وبه دستور آشامیدن آن با اشیای مناسبه جهت امور مذکوره سریع الاثراست.
· مصلح آن در سرکه خیسانیدن آن، کتیرا مقدار شربت آن تا دو درم درگرم مزاجان .
· تدبیر آن قی کردن وآشامیدن شیر.درغثیان(دل بهم خوردن)
· مضر گرده(کلیه)

بدل انیسون و نصف وزن آن تخم شبت
منابع

• مخزن الدویه (جلد سوم) ذیل کلمه شونیز
• تولید و فرآوری گیاهان دارویی)مرحوم دکتر رضا امیدبیگی(
• کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی (داراب یزدانی)
• معارف گیاهی (حسین میر حیدر جلدپنجم)
• شناخت گیاهان دارویی ومعطر جلد دوم(سید عباس میر جلیلی)
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
اسطوخودوس


تهیه و تنظیم

حمیدرضا نباتی، فاطمه کارگر شریف
ارائه شده در جلسه عمومی انجمن شماره 314
Order
راسته
Family
تیره،خانواده
Genus
جنس،سرده
Species
گونه
Lamiales
Labiatae (Lamiaceae)
نعناعیان
Lavandula
اسطوخودوس
1- L. angustifolia
(اسطوخودوس)2- L. strica
3- L. Stoechas
4-L. coronopifolia (ایرانی)
5-L. officinalis

Lavandula Angustifolia

رده بندي علمي

معرفی و گیاهشناسی :
به فرانسهLavande Stoechas و Stoechas Arabique
به انگلیسیFrench Lavender و Topped Lavender
اسطوخدوس (لاواند)به طور کلی به فرانسه (Lavande) وبه انگلیسی Lavender)) گفته میشود،از خانواده نعناییان واز جنس Lavandula.
دارای گلهای به رنگ بنفش یا آبی به شکل خوشه خشبی و چند ساله با ارتفاع 40 تا 60 سانتیمتر،دارا ی ساقه هایی چهارگوش که در قسمت های پایین چوبی می شوند. برگ هایش نیزه ای شکل و به رنگ سبز تیره است که دارای کرک های فراوانی هستند و به همین دلیل به رنگ خاکستری تا نقره ای دیده می شوند. قسمت هوایی گیاه دارای بوی نافذی است. میوه اش از نوع فندقه می باشد که به رنگ قهوه ای تیره دیده می شوداين گياه بومي ايران نيست و در سالهاي اخير به ايران وارد شده است. گلهاي اين گياه جاذب زنبور عسل بوده و عسل مرغوبي از آن توليدمیشود.ودارای گونه های مختلفی می باشند که بومی مناطق مدیترانه ای هستند واز نظر زینتی وعطری نیز کاشته می شوند.

مخزن:
لغت یونانی است به معنی حافظ الارواح و به عربی آنس الارواح ممسک الارواح . اهل مکه معظمه گیاه آن را ضرم و گل آن را زهرالضرم و به سریانی سحاوس که نام جزیره ایست که در آنجا می روید و اهل تنکابن تروم و به هندي دهار و در بنگاله تنتنه نامند در اطراف عظیم آباد و بنگاله هم میشود ولیکن اندکی کم قوت

نیازهای اکولوژیکی و پراکنش :
از گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک است در زمان رویش به تابش نور زیاد هوای گرم و رطوبت کم نیاز دارد. چنین شرایطی باعث افزایش عملکرد گل،کمیت و کیفیت اسانس میشود. به طور کلی اسطوخودوس بسیار کم توقع است.تحقیقات نشان داده است کمیت و کیفیت اسانس ارتباط مستقیمی با میزان نور دارد. بدیهی است که کاشت آن در مناطق کم نور باعث کاهش اسانس و ترکیبات استری(لینانیل استات) می شود . اگر چه اسطوخودوس می تواند در فصل سرما دمای حدود 20- تا15- را تحمل کند اما در فصل بهار به هنگام رویش گیاه و تولید شاخه و برگ به سرما بسیار حساس است. رطوبت زیاد برای آن مناسب نیست و آبیاری زیاد کمیت و کیفیت اسانس را کاهش می دهد. اسطوخودوس از مرحله ی تشکیل گل قادر است خشکی را به مدت طولانی تحمل کند تا حدی به شوری مقاوم است و آلودگی هوا را به خوبی تحمل می کند. در هر نوع خاکی قادر به رویش است اما خاک های سبک و غنی از مواد غذایی برای آن مناسب هستند. خاک های سنگین و خاک هایی که باعث آب ایستایی می شوند برای کشت آن مناسب نیستند.PHمناسب خاک 6.4-8.2 می باشد مصرف کود حیوانی پوسیده نقش عمده ای در افزایش عملکرد آن دارد. به بسیاری از آفات و بیماری ها و نماتد خاک مقاوم است .

کاشت:
تکثیر این گیاه به دو صورت انجام می شود:
الف) تکثیر به وسیله ی بذر به روش غیر مستقیم (کشت در خزانه و سپس انتقال نشاءها به زمین اصلی).
ب) تکثیر به روش غیرجنسی (قلمه) که قلمه ها را از ساقه های سبز و جوان گیاهان یک ساله و یا از ساقه های خشبی گیاهان 4 تا 5 ساله تهیه می کنیم

برداشت:
برداشت شامل جمع آوری ساقه های گل دهنده ی دارای گل می باشد که توسط داس یا ماشین های برداشت انجام می گیرد. برداشت گلها ، آنها را در کیسه های بزرگ ریخته و بلافاصله جهت استخراج اسانس ، گلها را به کارخانه های مربوط منتقل می کنند . مقدار عملکرد گل متفاوت است و به نوع گیاه و شرایط اقیلمی محل رویش گیاه بستگی دارد . معمولاً از هر 8 تا 10 کیلوگرم تازه یک کیلوگرم گل خشک به دست می آید . گل های باز شده ی اسطوخودوس از بیشترین اسانس بر خوردار هستند. عملکرد گل تازه از سال چهارم به بعد3.5 تن در هکتار است و عملکرد اسانس نیز بیش از 20کیلو گرم در هکتار است .

فرآوری وترکیبات شیمیایی:
اسانس اسطوخودوس از تقطیر سرشاخه های گل دار با بخار آب حاصل می گردد. اگر این عمل در محل برداشت محصول صورت بگیرد، بازده بیشتری خواهد داشت. از نظر ترکیبات شیمیایی برگ ها و گل های این گیاه دارای 5/0 تا 5/1 اسانس، کومارین، فلاونوئید، استرول و تانن هستند. اسانس اين گياه بیرنگ یا به رنگ زرد کمرنگ است و اجزای آن عبارتند از: لینالیل استات، لینالول، کامفور و ژرانیول. لینالیل استات مهمترین ترکیب اسانس می باشد که 35 تا 60 درصد اسانس را تشکیل می دهد.

مزاج :
در اول گرم و در دوم خشک

خواص :
- مُحلِل است. ( اخلاط را از موضعی که چسبیده جدا کند و اجزای آن را از هم گسسته و به بخار دفع کند).
- مُلَطِّف است. ( به حرارت معتدله خود، خلط غلیظ را رقیق می کند).
- مُفتِّح سُدَداست). باز كردن انسدادهاي مجاري داخل احشاء شكم مخصوصاً كبد و كليه(
- جالی است. ( باعث تحریک رطوبات لزج و دفع آنها از سطح عضو و مسامات شود، هر دوای جالی ملیّن نیز هست).
- مُقویبدن، دِماغ (مغز)، قلب، احشا و مقوی همه قوا ست.
- در تقویت ارواح دِماغ ( مغز) بی نظیر است / جاروب دِماغ ( مغز) از اخلاط ناصالح سودا و بلغم است.
- جهت درمان صرع، مالیخولیا، نسیان ( فراموشی) و رفع غم و وسواس مفید است و مفرح و مقوی حافظه و ذهن است.
- خواب آور است. ( امروزه ثابت شده که قابلیت تحریک مغز و نخاع را کم کرده و قابلیت خواب آوری دارد)
- مانع عفونت اخلاط است. ( اثر ضد میکروبی آن امروزه، مخصوصاً در تیفوئید ، عفونتهای تنفسی و در التیام و ضدعفونی کردن زخم ها اثبات و ذکر شده است)
است.
- طبیخ آن ( جوشانده آن) جهت امراض سینه، سِعال(سرفه) ، نَزله( خلط پشت حلق)، آسم مفید است و از زوفا قوی تر است.
- مسهل بلغم و سودا ست.
- ضماد آن و استعمال موضعی جوشانده آن جهت تسکین دردمفاصل و نقرس سودمند.
- طبیخ آن ( جوشانده آن) جهت امراض سینه، سِعال(سرفه) ، نَزله( خلط پشت حلق)، آسم مفید است و از زوفا قوی تر است.
- مسهل بلغم و سودا ست.
- ضماد آن و استعمال موضعی جوشانده آن جهت تسکین دردمفاصل و نقرس سودمند
موارد تضرر :
مضر صفراوی مزاجان و عطش آور است و گویند به ریه آسیب می زند .
مصلح:
کتیرا و صمغ عربی است و چون با سکنجبین خورده شود احتیاج به مصلح دیگری ندارد.

مواردی از بازار :
لوسيون موضعي گاليکس Galix Topical Lotion
اجزاء فراورده:
اسانس باريجه (Ferula gummosa) واسانس اسطوخدوس (Lavandula stoechas)
موارد مصرف:
درمان آکنه
لوسيون مو ضعي ضد لک لاواند Lavand Antispot Topical Lotion
اجزاء فراورده:
اسانس اسطوخدوس (Lavandula stoechas) واسانس شمعداني عطري (Pelargonium roseum)
موارد مصرف: کک مک ، لک هاي حاملگي ، لک هاي آفتاب زدگي ، لک هاي پوستی دوران پيريمنابع:

1) مخزن الدویه (جلد اول) ذیل کلمه اُسطوخودوس
2) آبدست طبیب( تألیف استاد محمد عبادیانی)
3) مجموعه آثار دکتر سیدجلال الدین مصطفوی ( جلد دوم)
4) تولید و فرآوری گیاهان دارویی) دکتر رضا امیدبیگی(
5) کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی (داراب یزدانی)
6) معارف گیاهی (حسین میر حیدر جلدپنجم)
7) شناخت گیاهان دارویی ومعطر جلد دوم(سید عباس میر جلیلی)
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
بادرنجبویه
به نام خالق درد و درمانبادرنجبویه

Mellisa officinalis L
فرانسه :Citronelle,the de france,melisse officinale
انگلیسی :Lemon_balm,balm_mint,common balm, balm
آلمانی :Zitronenkraut,melissenkraut,citronenkraut ,melisse
ایتالیایی :Limoncira appiastro,erbaeedrata,Melissa, cedronella
عربی: بادرنجبویه, ترنجان ,حشیشه النحل,بادرنکبویه, کروان ,اطرحاباس الرحوبا,ابن حار,مفرحة القلب
فارسی:بادرنجبویه, وارنگ بو, فرنجمشکگیاهشناسی :
گیاهی از خانواده نعناعیان (Labiatae) پایا و پر شاخه وپرپشت که ارتفاع ان از50تا80 متر وبراساس اقلیم بیشتر یا کمتر هم میرسد و بطور کلی 2نوع دارد.
در مخزن الادویه آمده است:
نوع اول صغیر و برگ آن لطیف و طولانی و اطراف برگ آن مشرف مانند اره و ساق آن پرشعبه شبیه به ریحان و گل آن بنفش مایل به سرخی و به جای سبزی با طعام می خورند و این نوع صغیر ربیعی و صیفی می باشد و هر سال تخم آن سبز می شود نه ریشه ی آن و تخم آن شبیه کتان و کوچکتر از آن می باشد و این را بقله ی اترجیه و ترنجان نیز می نامند.
نوع دوم نیز در بو شبیه به آن و از آن تند تر و برگ آن مایل به تدویر و این صحرایی و پستانی نیز می باشد. بی ساق و شاخه ی آن بسیار از بیخ می روید و برگ آن با خشونتی و عریض و از برگ نعناع بزرگ تر و گل آن سفید و کم تخم. ساقه ها همانند ساير گياهان خانواده نعناعيان چهارگوش و مستقيم هستند و به ندرت اتفاق مي افتد که به صورت خوابيده روي زمين قرار بگيرند.
گلهای کوچک سفید یا قرمز متمایل به بنفش دارد که در زاويه بين برگها ظاهر شده و در خرداد تا اواسط مرداد ظاهر می شوندوبوی خوش لیمو دارد که به همین خاطربه ان سیترونل(Citronelle) هم می گویند کاسه و جام آن داراي دو لوب است که لوب بالايي داراي دو لوب و لوب تحتاني داراي سه لوب است. بر روي کاسه ي گل 13 رگه قابل تشخيص است. پرچمها دي دينام ( 2بزرگ و 2 کوچک) هستند و ميوه ي چهارفندقه اي قهوه اي رنگ دارد.
برگها قلبي شکل ، متقابل و دندانه داربا دندانه هاي فاصله دار از هم است. روي برگها را کرکهاي ريز سفيدرنگي پوشانده است رنگ برگها معمولا در سطح فوقاني سبز تيره و در سطح تحتاني سبز روشن است برگها داراي رگبرگهاي برجسته و ظاهري ناصاف هستند.
ريشه ها نازک استوانه ای سخت وفیبر دار و نسبتا منشعب به رنگ قهوه اي و از روي استولونها خارج مي شوند.

تاریخچه:
پرورش این گیاه حتی در زمان های قدیم در بین ملل مختلف جهان به منظور درمان بیماریها مرسوم بوده است . بین ادویه معطر جایگاه خاصی در فارماکوپه های قدیمی یونانی(در سال1557) داشته است ودانشمندان مختلفی از ان در اثار خود نام برده اند:
بو علی سینا ان را در ردیف دارو های مقوی قلب جای داده برای ان اثر تقویت نیروی حیاتی بدن قائل شده و چنین بیان داشته که با مصرف ان بی حوصلگی ها و کج خلقی ها ازبین می رود.
در میان اکسیرهای جوانی در قرون وسطی این گیاه بیشترین محبوبیت را داشته.
سراپینserapion: آن را مفرح قلب وکمک کننده به هضم می دانسته
پارسلز(1543-1493)میگوید: ملیس اغلب درد هارا شفا می دهد. خوابانده ان در شراب قوت وسلا متی را به مرضا وخستگان بازمی گرداند.
لمری بیان کرده نام این گیاه از نام عسل می اید وMeliیعنی گلی که زنبور به ان راغب است.ملیس طبی که همان چای فرانسه هم می گویند اختصاصا به علت ملیس کارم است که در اصل به اوایل قرن17مربوط میشود.
شومل در اظهار اینکه اب ملیس از اب هنگری در بسیاری از موارد برتری دارد تردید نمی کند.آب هنگری با اکلیل کوهی تهیه می شود.

طبیعت گیاه :
طبیعت آن گرم و خشک در اواسط دوم و منسوب به مشتری است (و بعضی در اول معتدل و در دوم گرمی و خشکی گفته اند این قول ضعیفتر است).

خواص درمانی :
نیرودهنده و ضد تشنج است بعلاوه به عنوان مقوی معده ، بادشکن ، تسهیل کننده عمل هضم و معرق، مورد استفاده قرار می گیرد. اسانس آن دارای خاصیت ضد تشنج و آرام کننده با اثر قاطع است مشروط بر آنکه به مقادیر کم و درمانی مصرف می گردد .
از آن در رفع دل پیچه های ناشی از نفخ ، درد معده منشاء عصبی ، احساس چنگ زدگی در معده ، اختلالات هضمی، طپش قلب ، سردرد های یکطرفه ، سرگیچه، سنکوپ، عصبانیت ها ، بیخوابی ، ضعف قلب ، احساس صدای های مبهم در گوش ، خستگی های روحی ، هیستری ، مالیخولیا ، استفراغهای دوره بارداری ، کم خونی دختران جوان ، برخی حالات آسم ، نزله های مزمن برونش ها ، بیماریهای مختلف دستگاه تنفسی ، فلج درد های عصبی دندان ، سردرد ، گوش درد و تاخیر وقوع قاعدگی وغیره مصرف می شود .
در کتاب تحفةالحکیم مصارف دارویی آن به شرح زیر آمده است :
جهت خفقان و غشی و فواق و تحلیل سودا و امراض بلغمی و کابوس و معض و امراض رگین و گرده و رفع سموم مطلقا شربا ضمادا، خائیدن برگ آن جهت ازاله ی بوی شراب و بوی بد دهان بسیار مؤثر است. جهت دفع سم فطر و سماروغ مفید است. مضمضه به طبیخ آن جهت فساد دندان و لعوق آن با عسل جهت عسرالنفس با سرکه محلل خنازیر و منقی قروح.
جلوس در آن جهت احتباس حیض و ضمادش جهت درد مفاصل و طلای آب او جهت جرب سوداوی و نمله و نار و آکله. جهت دفع لرز و قشعریره مصرف می شود.
مصرف آن اثر رفع تند خوئی در دختران جوان و زنان ضعیف البنیه دارد وباعث بهبود حالت تهوع بارداری می شود.
مالش دادن جوشانده آن، موجب از بین رفتن درد های صورت می شود
گرد سرشاخه های گیاه و یا لوسیون حاصل از دم کردن آن ، اگر بر روی زخمها و جراحات اثر داده شود ، درد را تسکین می دهد و التیام و بهبود آنرا باعث می گردد.
در عطر سازی مورد توجه بسیار است.
در قدیم نیز از ان برای رفع حالت مالیخولیایی واحساس صداهای مبهم در گوش استفاده می شده است.
در فارماکوپه گیاهی به اثرات ارامش بخشی و خواب اوری ان اشاره شده همچنین در مورد خاصیت ضد ویروسی ان که مربوط به واکنش پلی فنل های موجود در ان با ویروسهاست.
عصاره این گیاه باعث کاهش فعالیت غده تیرویید نیز می شود.

اسانس بادرنجبویه:
یکی از مهمترین اشکال دارویی این گیاه اسانس آ ن است که:
مایه ای بی رنگ یا به رنگ زرد روشن یا زرد مایل به خاکستری و دارای بوی بسیار مطبوع شبیه بوی لیمو می باشد و این بو مخصوصا اگر اسانس از برگ گیاه قبل از گل دادن به دست آمده باشد محسوس تر است.
اسانس ملیس مرکب از سیترال، سیترونل لال،ژرانیول و لینالول می باشد.
اسانس ملیس در آب عملا غیر محلول ولی در الکل حل می شود. باید در جای سرد، به دور از نور و در ظرف در بسته نگهداری شود.

صور دارویی :
به دلیل سمی بودن مصرف بیش از اندازه این گیاه از بیان مقدار مصرفی در صور دارویی معذوریم .
دم کرده: برای افسردگی ,خستگی عصبی, سو هاضمه ,تهوع و مراحل اول سرماخوردگی و آنفولانزا مفید است .
شراب ملیس که از جوشاندن مقدار درمانی گیاه در شراب به دست می آید در چند روز متوالی به منظور تقویت قلب و مراکز عصبی و رفع تنگی نفس استفاده می شود .
در استعمال خارج ، له شده آن بر روی محل دردناک و گزیدگی زنبور معمولی و زنبور عسل ، جهت رفع درد و ناراحتی ، اثر داده می شود .
از بادرنجبویه، نوعی میکستور نیرو دهنده برای کسانی که دوره نقاهت را می گذارنند و همچنین برای رفع ضعف عمومی افراد مسن با زرده تخم مرغ, خامه ,آب دارچین و قند نیز مصرف می شود.
الکلای ملیس کمپوزه یا آب ملیس (Eau de Melisse des carmes) یکی دیگر از فرآورده های این گیاه است که شهرت درمانی فراوان در همه کشور ها دارد و به عنوان تقویت کننده اعصاب و نیرو دهنده مصرف می شود
گاهی آب بادرنجبویه را به مقدار 30 تا 40 قطره بر روی یک حب قند می ریزند و مصرف می کنند. از آب بادرنجبویه در رفع سنکوپ ، احساس کسالت عمومی ، احساس چنگ زدگی در معده و غیره استفاده می شود.
تنتور:اثری مشابه اما قوی تر از دم کرده دارد بهتر است با برگ تازه تهیه شود.(مقادیر اندک معمولا موثرتر است(
کمپرس: پارچه خیس شده با دم کرده را برای تورم ها دردناک مانند نقرس روی محل درد قرار دهید.آثار فارماکولوژیک:
آثار آنتی هیستامین و ضد اسپاسم اسانس بادرنجبویه روی روده ی جدا شده ی خوکچه ی هندی مشخص شده است که به دلیل وجود استات اوژنول آن است.
مطالعاتی که در آلمان انجام شده است. نشان می دهند که اسانس بادرنجبویه و بخصوص سیترال آن باعث آرامش در دستگاه مرکزی اعصاب می شود.

عوارض جانبی:
بدلیل آثار آنتی تیروتروپیک این گیاه باید در تجویز آن برای بیماران مبتلا به اختلال های تیروئیدی دقت شود . اسانس بادرنجبویه به دلیل آثار سمی از جمله بروز خستگی, خواب عمیق و افت فشار خون بعد از مصرف 2 گرم آن در صبح ناشتا ، باید تحت نظر پزشک و با دقت مصرف شود.

اپیدمیولوژی:
به طور کلی در مناطق جنوبی و مرکزی اروپا , اسیای غربی وشمال افریقا می روید
در ایران نیزاطراف تهران ، پس قلعه در ارتفاعات 1500 تا 1800متری نزدیک در بند کرج ، قزوین ، گرگان: جنگل گلستان در 700 متری ، گنبد کاووس ، آذربایجان: حسن بیگلوف کرمانشاه : بین ریجاب و شالان ، لرستان : بیشه در 1200 – 1400 متری ، گیلان :اطراف رشت


کشت و تکثیر :
کشت به دو صورت انجام می شود :
کشت با بذر
کشت رویشی
کشت با بذربه 2صورت انجام می شود: کشت مستقیم بر روی زمین - کشت غیرمستقیم به صورت نشاکاری

1- کشت مستقيم بذر در زمين اصلي :
در اواخر پاييززمين را که 20 تا 30 تن کود دامي به آن داده شده و تاعمق 25 تا 30 سانتي متري شخم خورده به رديف هايي با فواصل 60 سانتي متر از هم تقسيم کرده و بذر را در عمق 5/0 تا 1 سانتي متري کشت مي کنند.لازم است بذرها به خاطر قوه ي ناميه ي ضعيفي که دارند حدود 20 ساعت در آب خيس شده و يا اينکه 48 ساعت در دماي صفر درجه نگهداري شده و سپس کاشته شوند. رشد اوليه ي بادرنجبويه بسيار کم است وبايدعلفهاي هرز دائماً وجين شوند. ولي هنگامي که بوته ها به حدي رسيدند که زمين را پر کنند علفهاي هرز قدرت رقابت با بادرنجبويه را نخواهند داشت. معمولا به خاطر همين رشد اوليه ضعيف بادرنجبويه است که آنرا به صورت مستقيم کشت نمي کنند. در اين سيستم براي هر هکتار زمين به 8 تا 10 کيلوگرم بذر نياز است .
2- کشت بذري غير مستقيم:
بذربادرنجبويه را به صورت رديفي دراواخر بهمن ماه در خزانه زيرپلاستيکي يا در اواخر فروردين و ارديبهشت در خزانه ي هواي آزاد کشت مي کنند.فاصله رديفها از يکديگر 25 تا 30 سانتي متر و عمق کاشت حدود 5/0 سانتي متر است. براي هر هکتار زمين به 5/0 کيلوگرم بذر مناسب نياز است و از هر متر مربع خزانه 250 تا 300 نشا به دست مي آيد.زمان مناسب براي انتقال نشاها از خزانه زير پلاستيکي به زمين اصلي اواسط ارديبهست و براي انتقال نشاها از خزانه ي هواي آزاد به زمين اصلي اواخر تابستان مي باشد. فاصله ي رديف در زمين اصلي 50 تا 60 سانتي متر و فاصله ي دو بوته از هم 30 تا 40 سانتي متر است. براي هر هکتار هم 50 تا 65هزار بوته مورد نياز است.
تکثير رويشي:
در اين روش بوته هاي دو تا سه ساله را از خاک خارج کرده و آنرا به سه تا چهار قسمت تبديل مي کند. هر بوته ي جديد بايد شامل ريشه ساقه و چند برگ سالم و مفيد باشد. از آنجا که اين کار هزينه ي زيادي را در بر دارد معمولا کمتر استفاده مي شود.

داشت :
همانطوري که ذکر شد چون رشد اوليه بادرنجبويه بسيار کند است بايد درايتداي رشد علفهاي هرز بطور مرتب وجين شوند که در سطوح وسيع تجاري به طور مکانيکي ممکن نيست و بايداز علفکشهايي مانند مرکازين به مقدار 4 تا 6 کيلوگرم در هکتار استفاده کرد.کک نباتي شلغم که با تغذيه از برگهاي گياه آن را توري شکل مي کند ، زنجره ي سبز که از شيره ي نباتي گياه تغذيه ميکند و باعث بيماريهاي ويروسي ميشود از مهمترين آفات اين گياه هستند. براي مبارزه با آنها مي توان از محلول يک درصد BI-58 يا محلول يک درصد فوسدرين استفاده کرد. لازم به ذکر است که اين کاربرد سموم بايد حداکثر تا 25 روز قبل از برداشت محصول انجام شود و بعداز آن به خاطر عدم اتمام دوره ي کارنس سموم استفاده از آنها به صلاح نيست.
آبياري بايد به طور مرتب هر يک هفته تا ده روز انجام شود. اگر چه بادرنجبويه قادر به تحمل خشکي است ولي کم آبي و خشکي هاي طولاني سبب خشک شدن آن مي شود. در هر دوره ي آبياري بايد گياهان حدود 30 تا 40ميلي متر آب دريافت کنند.
کاربرد محلول غذايي مانند واکسال و يا ميکراميد به مقدار چهار تا شش ليتر در هکتار دو تا سه هفته قبل از برداشت اثر بسيار چشمگيري بر افزايش عملكرد رويشي گياه دارد.

برداشت:
در سال اول يك مرحله و در سالهاي بعدي دوتا سه مرحله مي توان محصول بادرنجبويه را برداشت کرد. براي اين کار بايد کليه پيكره رويشي گياه از فاصله ي حدود 4 تا 5 سانتي متري زمين چيده شود. براي برداشت اول بهترين زمان مرحله ي گلدهي است و براي برداشت دوم اواسط شهريور و برداشت سوم اواخر مهر ماه انجام مي گيرد. بهترين ساعت براي شروع کار برداشت ساعات 8 تا 9 صبح است که شبنم موجود روي برگها تبخير شده و برگها خشک هستند. برگها پس از برداشت براي جلوگيري از خشک شدن بايد به سرعت با خشک کنهاي الکتريکي و با دماي 45 تا 50 درجه خشك شوند. از آنجا که بيشتر ماده مؤثره ي بادرنجبويه در برگهاي آن است بهتر است که فقط برگهاي آن مورد استفاده قرار گيرند تا ميزان ماده موثره حاصله بيشتر باشد.
عملکرد پيکره ي رويشي بادرنجبويه بسته به کليه شرايط (اقليمي، نوع کاشت ، نوع برداشت و . . .) بين 10 تا 20 تن در هکتار مي باشد.

بذرگيري:
براي جمع آوري بذر بايد در شهريور ماه هنگامي که بذرها شروع به رسيدن مي کنند سرشاخه هاي گلدار گياه را جمع آوري کرده و در مکاني آفتاب دار خشک کرده و سپس اقدام به بوجاري بذر نمود . معمولا از هر هکتار بادرنجبويه بين 150 تا 300 کيلوگرم بذر بدست مي آيد.

نیازهای اکولوژیک:
در طول رويش به هواي گرم و نور کافي نياز دارد. بذرها در دماي 10 درجه سانتي گراد جوانه مي زنند و درجه حرارت مطلوب براي رشد آن 20 تا 22 درجه سانتي گراد است. براي مدتي مي تواند سرماهاي شديد تا 20- درجه را هم تحمل کند ولي اگر گياه مسن باشد اين دماها براي آن مضر خواهد بود.
کمبود نور سبب کاهش رشد و مواد موثره و کيفيت و کميت اسانس ميشود. بادرنجبويه در هر نوع خاکي قادر به رويش است ولي خاکهايي با بافت متوسط و غني از ترکيبات کلسيم و مواد و عناصر غذايي برا ي رويش آن مناسب است. pH مناسب آن بين 4/8تا8 مي باشد.
از اين گياه داروها و محصولات بسياري همچون انواع کرمهای ضد چروک و ضد لک, انواع دئودورانت، قطره های ضد دندان درد, قرصهای ضد تشنج و آرامبخش و . . . در بازار وجود دارد. در ايران هم پمادي به نام پماد مليسان که از ترکيبات اين گياه گرفته شده، جهت رفع تبخال وجود دارد.


مواردی دیگر از بازار بادرنجبویه :
شربت والریک شرکت مینا
پودر التیپ شرکت گل دارو
قطره انتی میگرن شرکت گل دارو
قطره کارمینت لابراتوار پورسینا
—

تذکر مهم :
لازم به ذکر است گياهي که هم اکنون در سبزي فروشي ها به نام بادرنجبويه به فروش مي رسد گياه ديگري با نام فارسي بادرشبو و با نام علمي Deracocephalum muldavica است که اثراتي تا حدودي شبيه بادرنجبويه ولي خفيف تر دارد. در ضمن در فروشگاههاي عطاري هم به علت عدم آشنايي عطاران سنتي و جمع آوري کنندگان گياهان از منابع طبيعي با علم گياهشناسي ، گياهي به نام گل اروانه (دواي شيخ علي) ياHymenocrater که برگهايي بسيار شبيه بادرنجبويه دارد به فروش مي رسد. تعدادی از گیاهانی که در بازار ایران به جای بادرنجبویه به فروش می رسد : Nepeta spp، Dracocephalum moidavicaStachys spp، Asperugo procumbens L.

—
رفع مشکل شناسایی:
وجه تمايز بادرنجبويه با گياهان مذکور اين است که بادرنجبويه برگهاي قلبي شکل دارد در حالي که بادرشبو برگهايي کشيده و به طول 3 تا 5 سانتي متر و عرض 1 تا 5/1 سانتی متر دارد . همچنين تمايز آن از گل اروانه يا دواي شيخ علي اين است که در بادرنجبويه برگها بويي شبيه ليمو دارند که در گل اروانه اين بو اصلاً به مشام نمي رسد. یکی دیگر از روش های تشخیصی استفاده از ازمایش خلوص با کروماتوگرافی لایه نازک که فاز ثابت ان سلیکاژل جی-الف-252 است.منابع:
مخزن الادویه
الحاوی
تحفه الحکیم
فارماکوپه گیاهی
متداولترین گیاهان دارویی ایران
گیاهان دارویی تالیف دکتر علی زرگری
فلور مصور ایران
گیاهشناسی دارویی
راهنمای کاربردی گیاهان دارویی تالیف دکتر حاجی آخوندی
—Herbal medicine
و تعدادی از سایت های مرتبط با فارماکوگنوزی
تهیه کننده: خانم یکتا فراهانی- جلسه عمومی پاییز 1390

 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز
داروهاي گياهي رسمي ايران

توليد كننده
آنتي ميگرن ANTIMIGRAINE
گل دارو


اشكال دارويي :
قطره 30 ميلي ليتري
موارد مصرف :قطره آنتي ميگرن به عنوان پيشگيري كننده و برطرف كننده حملات ميگرني و سردردهاي با منشاء عصبي بكار مي رود .
اجزاء فرآورده :
قطره آنتي ميگرن از عصاره هيدروالكلي گياهان زير تهيه مي شود :1- دانه رازيانه 30% Foeniculum vulgare]2-ريشه سنبل الطيب 30% Valeriana officinalis3-پوست ساقه بيد 20% Salix alba4-برگ بادرنجبويه 20% Melissa officinalis
مواد موثره :
والرينيك اسيد ، والپوتريات ها ، ساليسين ،‌روغن هاي فرار نظير آنتول ،‌سيترال و سيترونال .
آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
مكانسيم دقيق اثر ضد ميگرني اين فرآورده بطو كامل شناخته نشده است . آنتي ميگرن به دليل داشتن سنبل الطيب و بادرنجبويه داراي اثرات مضعف سيستم اعصاب مركزي مي باشد . ساليسين موجود در پوست بيد اثر ضد درد مشابه ساليسيلات ها ايجاد مي نمايد .
تداخل دارويي :
- از مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي حاوي ساليسيلات ها خودداري شود .- مصرف اين فرآورده موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرامبخش مي شود .
مقدارمصرف :
به محض شروع اولين آثار حمله ميگرني 30 تا 40 قطره در يك فنجان آب سرد ريخته و ميل شود . در صورت لزوم مي توان بعد زا يك ساعت مصرف دارو را تكرار نمود .
موارد احتياط :
1- مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي نمايد بنابراين هنگام رانندگي و يا كار با ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارد با احتياط مصرف شود .2- در افراد حساس به ساليسيليك اسيد ،‌مبتلا به آُسم ، زخمهاي حاد گوارشي ‌فهموفيلي ،‌نقرس ،‌اختلالات انعقادي و كمي پروترومبين خون با احتياط مصرف شود .
مصرف در حاملگي وشيردهي :
ايمني در مصرف اين فراورده در دوران بارداري وشيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز

توليد كننده
آفروديت APHRODIT
گل دارو


اشكال دارويي :
قطره 30 ميلي ليتريقرص روكشدار 380 ميلي گرمي
موارد مصرف :
برطرف كننده اختلالات ناشي از ناتواني و كمبود تمايلات جنسي
اجزاء فرآورده :
قطره آفروديت حاوي 0/32-0/48 ميلي گرم فلانوييد تام مي باشد و از گياهان زير تشكيل شده است :1- عصاره خارخاسك 65% Tribulus tertestris2- عصاره دارچين 30% Cinnanomum zeylanicum3-عصاره زنجبيل 4/5% Zingiber officinale4-عصاره كلاله زعفران 0/5% Crocus sativusقرص حاوي 0/35-0/75 ميلي گرم فلانوييد تام مي باشد و از گياهان زير تشكيل شده است :1- عصاره خشك خارخاسك 40 ميلي گرم Tribulus tertestris2- عصاره خشك دارچين 11 ميلي گرم Cinnanomum zeylanicum3-عصاره خشك زنجبيل 12/27 ميلي گرم Zingiber officinale4-كلاله زعفران 3 ميلي گرم Crocus sativus
مواد ويژه :
فلانوييدها ، ساپونين هاي استروييدي ، 3-د-اكسي ديوزژنين و روغن هاي فرار تقطير بنزو آلدئيد ، كومينالدئيد ، زينجبيرن
آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
مكانيسم اثر اين دارو بدرستي شناخته نشده است آزمايشات باليني انجام شده اثرات برطرف كننده اختلالات ناشي از ناتوانايي و كمبود تمايلات جنسي را تائيد كرده همچنين براساس آزمايشات انجام شده بر روي رت گزارش شده است كه گياه خارخاسك بعلت داشتن استروئيدهاي مختلف باعث تحريك اسپرماتوژنز شده و با تاثير بر روي سلولهاي سرتولي موجب افزايش توليد اسپرم و قوه باء مي گردد .
تداخل دارويي :
از آنجا كه گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضد فعاليت پلاكتي و پائين آورنده قند خون مي باشد لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است با داروهاي قلبي پائين آورنده قند خون و ضد انعقاد تداخل نمايد .
موارد احتياط :
در بيماران قلبي و بيمارانيكه اخيرا مبتلا به سكته قلبي شده اند با احتياط مصرف شود .
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز

توليد كننده
بابونه BABOONEH
شيمي دارويي امين


اشكال دارويي :
قطره 15 ميلي ليتري

موارد مصرف :قطره بابونه براي درمان التهاب بافت مخاطي دهان وساير قسمتهاي دستگاه گوارش بكار مي رود علاوه بر اين داراي اثرات ضد اسپاسم و ضد نفخ مي باشد . اين فرآورده به صورت دهانشويه جخت رفع التهابات مخاطي دهان نيز بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :
قطره بابونه از عصاره هيدرو الكلي گياه بابونه Matrivaria chamomilla تهيه شده است كه هر 100 ميلي ليتر از قطره حاوي 10 ميلي گرم كامازولن و حداقل 2 ميلي گرم آپي ژنين مي باشد .

مواد موثره :
روغن هاي فرار نظير كامازولن ، بيزابولول و فلانوييد آپي ژنين

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
فعاليت ضد التهابي عصاره بابونه بيشتر بواسطه تركيبات ماتريسين (پيشاز كامازولن ) ، بيزابولول و اكسيدهاي آن بوده كه عمده ترين تركيبات موجود در عصاره را تشكيل مي دهند و اين فعاليت به عمل آنتي اكسيدان آنها نسبت داده شده است . مطالعات در آزمايشگاه نشان داده است كه عصاره بابونه موجب وقفه سيكلواكسيژناز و ليپواكسيژناز شده در نتيجه توليد پروستاگلاندين ها و لوكوترين ها را متوقف مي نمايد و آپي ژنين موجود در عصاره بابونه علاوه بر وقفه در ايجاد محصولات 5- ليپو اكسيژناز و سيكلو اكسيژناز ( نظير 12- ليپو اكسيژناز ) موجب مهار آزاد سازي هيستامين نيز مي گردد . اثرات آنتي اسپاسموديك بابونه به آپي ژنين نسبت داده ميشود كه يمزان اين اثر نسبت به پاپاورين 3/92 برابر قويتر است .

مقدارمصرف :
براي مصرف خوراكي در بزرگسالان روزي 3 بار هر بار 30 قطره و رد اطفال روزي 3 بار هر بار 20-10 قطره در يك فنجان آب ولرم ميل نمايئد .به عنوان دهانشويه : روزي سه بار هر بار يك قاشق مرباخوري از قطره با نصف ليوان آب ولرم مخلوط و غرغره شود .

عوارض جانبي :
در افراد حساس احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت و آنافيلاكسي وجود دارد .

موارد منع مصرف :
اين فرآورده در افراد حساس به بابونه و بيماران مبتلا به آسم منع منصرف دارد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :
ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود .

نكات قابل توصيه :
در كاربرد دارو به عنوان ضد التهاب و سوزش مخاط معده و روده نيم ساعت قبل از غذا مصرف شودو به عنوان ضد اسپاسم و ضد نفخ بايد دارو يك ساعت بعد از غذا مصرف شود
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز

توليد كننده
برن BRAN
دينه ايران


اشكال دارويي :
پودر در بسته هاي 250 گرمي

موارد مصرف :برن د ر اختلالات دستگاه گوارش نظير يبوست ، بيماريهاي ديورتيكولار روده بزرگ و سندرم روده تحريك پذير بكار مي رود . ملين هاي حجيم كننده مدفوع براي پيشگيري از يبوست در بيماراني كه در حين اجابت مزاج نبايد تحت فشار باشند مانند بيماراني كه زخم برش فرج دارند ، هموروئيد ، ترومبوزه دردناك ، شقاق يا آبسه پرينه اي ، فتق ديافراگم و تنگي آنوركتال مصرف مي شود .

اجزاء فرآورده :
پودر برن از پوسته خارجي گندم تهيه شده است

مواد موثره :
پلي ساكاريدها (سلولز [ همي سلولز و پكتين ) پروتئين ، چربي و املاح

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
برن احتمالا از طريق جذب و نگهداري آب باعث افزايش حجم و رطوبت مدفوع شده و اين افزايش حجم موجب تحريك روده بزرگ و افزايش حركات دودي و در نتيجه كوتاه شده زمان عبور مواد از روده و افزايش دفعات دفع مي گردد

تداخل دارويي :
پودر برن باعث كاهش جذب برخي از مواد معدني ( نظير كلسيمم ، منيزيم ،مس و روي ) ، ويتامين B12 ، گليكوزيدهاي قلبي و مشتقات كوماريني مي گردد .

مقدارمصرف :
روزانه 3-2 بار يك يا دو قاشق غذاخوري از پودر برن را در يك ليوان آب ميوه ، شير و يا ساير نوشيدنيها اضافه كرده 15 تا 30 دقيقه قبل از غذا ميل شود .

موارد احتياط :
1- ميلن ها در كودكان ( تا سن 6 سال ) به جز با دستور پزشك نبايد مصرف شوند . از آنجا كه اين كودكان قادر به توضيح علائم بيماري خود نيستند تشخيص دقيق بيماري بر مصرف اين داروها ارجحيت دارد .به يان طريق مي توان ازعواقب بيماري مانند آپانديسيت يا بروز عوارض جانبي شديدتر جلوگيري كرد.2-پودر برن بايد با مقادير زياد مايعات مصرف شود . زيرا در صورت عدم مصرف كافي مايعات احتمال بروز انسداد مري و تراكم مدفوع در روده وجود دارد .

عوارض جانبي :
در شروع درمان ممكن است سنگيني و نفخ موقتي در بيماران ايجاد گردد كه با ادامه درمان برطرف مي شود . مصرف مقادير زياد از پودر برن ، باعث انسداد روده و مري( معمولا بدليل مصرف كم مايعات ) مي گردد . همچنين واكنشهاي آلرژيك با مصرف دارو گزارش شده است .

موارد منع مصرف :
اين فراورده مانند ساير داروهاي ملين در آپانديسيت و يا نشانه هاي آن ، خونريزي ركتوم با علت نامشخص ، نارسايي احتقاني قلب و انسداد روده ممنوعيت مصرف دارد . داروهاي ملين حجيم كننده مدفوع در صورت وجود اشكال در بلع نبايد مصرف شوند .

نكات قابل توصيه :
1- مصرف حداقل 8-6 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع . جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است . اين امر به دليل خروج حجم زيادي آب با مدفوع اهميت دارد .2-مصرف طولاني مدت اين داروها كه بصورت عادت درآمده باشد ممكن است باعث وابسته شدن كار روده ها به اين دارو هاشود .3-داروهاي ملين نبايد بيشتر از يك هفته ( مگر با دستور پزشك ) يا در موارد غير ضروري ( مانند عدم اجابت مزاج طي يك يا دو روز ) مصرف شود4-از مصرف داروهاي ملين تا دو ساعت بعد از مصرف ساير داروها خودداري شود.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز

توليد كننده
برونكوتيدي BRONCHO T.D
توليدارو


اشكال دارويي :
شربت 120 ميلي ليتري

موارد مصرف :شربت برونكوتيدي به عنوان ضد سرفه و خلط آور بكار مي رود

اجزاء فرآورده :
هر 100 ميلي ليتر شربت حاوي 25 گرم عصاره هيدروالكلي 20% آويشن شيرازي Zataria multiflora مي باشد.

مواد موثره :
روغن هاي فرار نظير تيمول و كارواكرول

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
اثرات ضد سرفه و خلط آور آويشن شيرازي احتمالا مربوط به روغن هاي فرار ( تيمول و كارواكرول) آن مي باشد .

مقدارمصرف :
بزرگسالان : يك قاشق غذاخوري 3 تا 4 بار در روزكودكان : يك قاشق مرباخوري 3 تا 4 بار در روز

عوارض جانبي :
تيمول موجود در اين فراورده ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي مي گردد

موارد منع مصرف :
بدليل وجود ساكاروز نبايد در افراد ديابتيك مصرف شود

مصرف در حاملگي وشيردهي :
ايمني مصرف اين فراورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود .
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز

توليد كننده
سي لاكس C_LAX
دينه ايران


اشكال دارويي :
قرص 750 ميلي گرمي

موارد مصرف :
اين دارو براي برطرف ساختن كوتاه مدت يبوست بكار مي رود

اجزاء فرآورده :
قرص سي لاكس حاوي 600 ميلي گرم برگ سنا Cassia obovata ( معادل 15 ميلي گرم سنوزيد B) و 100 ميلي گرم دانه گشنيز Coriandrum sativum مي باشد.

مواد موثره :
هيدروكسي آنتراسن گليكوزيد ( سنوزيد A,B) ،روغن هاي فرار نظير لينالول و كورياندرول.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
مطالعات در آزمايشگاه نشان داده است كه سنوزيدهاي A,B توسط باكتريهاي روده بزرگ متابوليز شده ،‌تبديل به مشتقات فعال Rhein-anthrone مي گردند . اين تركيبات موجب تحريك و افزايش حركات پريستالتيك روده و در نتيجه كاهش جذب آب و الكتروليتها شده و همچنين ترشح مايعات در روده بزرگ را از طريق تحريك ترشح فعال كلرايد و مخاط افزايش مي دهند . بر اساس گزارشات موجود، اثرات فوق احتمالا با افزايش بيو سنتز و آزاد سازي پروستا گلاندين ها ايجاد مي شوند . روغنهاي فرار اسانس زيره بعلت داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك مانع ايجاد درد و كرامپ ناشي از مصرف سنا مي گردند .

تداخل دارويي
اين دارو به دليل تغيير رنگ و افزايش PH ادرار ممكن است با آزمايشهاي تشخيصي ( مانند تعيين ميزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر ) تداخل نمايد . فرآورده هاي حاوي سنا با داروهاي پايين آورنده پتاسيم خون مانند مدرهاي تيازيدي ، آدرنوكورتيكوستروييدها ،‌ريشه شيرين بيان و گليكوزيدهاي قلبي تداخل اثر داشته و احتمالا ايجاد اختلالات قلبي و عصبي - عضلاني مي نمايد .

مقدارمصرف :
ملين : بزرگسالان 2-1 قرص در روزكودكان بالاتر از 6 سال ، 1-0/5 قرص طبق دستور پزشك مصرف شودمسهل : 3-2 قص بطور همزمان قبل از خواب مصرف شود

موارد احتياط :
1- دفع كليوي تركيبات آنتراكينوني موجب تغيير رنگ ادرار ( زرد قهوه اي به قرمز ) همراه با افزايش PH مي گردد2- ملينها در خردسالان تا 6 سال بجز با دستور پزشك نبايد مصرف شود

عوارض جانبي :
1- مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ شكمي مي نمايد ولي اين فرآورده بدليل داشتن اسانس زيره احتمالا اين عارضه را ايجاد نمي نمايد .2- مصرف طولاني مدت و دوزهاي بالاي اين فرآورده موجب از بين رفتن كارايي روده ها ، اسهال و از دست دادن آب و الكتروليتها ( بويژه پتاسيم ) آلبومينوري و هماتوري مي گردد .3-مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت كند4-در افرادي كه به مدت طولاني از ملين هاي آنتراكينوني استفاده نموده اند پيگمانتاسيون ملانوتيك مخاط روده ( Melanosis colic) مشاهده شده است . البته 12-4ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت

موارد منع مصرف :
1-اين فرآورده مانند ساير ملين ها در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايلئوم ، دردهاي شكمي ناشناخته ، خونريزي ركتوم با علت نامشخص ،‌بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت ممنوعيت مصرف دارد2-استفاده طولاني از ملين هاي آنتراكينوني ايجاد وابستگي مي نمايد لذا مصرف طولاني مدت آنها ممنوع مي باشد .
مصرف در حاملگي وشيردهي1-مصرف اين فرآورده در دوران بارداري تنها هنگامي توصيه مي گردد كه رژيم غذايي مناسب و ملين هاي فيبري موثرواقع نشده اند .2-به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينون در شير مادر مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه
نمي گردد .


نكات قابل توصيه :
1- با توجه به اينكه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از مصرف آن ظاهر مي گردد بهتر است اين فرآورده قبل از خواب مصرف شود2-مصرف حداقل 8-6 ليوان آّب در روز براي كمك به نرمش دن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب يا مدفوع اهميت دارد .
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز

توليد كننده
كالاندولا CALENDULA
دينه ايران


اشكال دارويي :
پماد 15 گرمي

موارد مصرف :
- در ماتيت آلرژيك- پيشگيري و تسكين التهاب و تحريكپ وست بدن شيرخوار بر اثر تماس با ادرار- آزردگي هاي جلدي ناشي از خراش ها و بريدگي هاي سطحي- خشكي و ترك پوست-پيشگيري و درمان آفتاب سوختگي- تسكين خارش و التهاب ناشي از گزيدگي حشرات

اجزاء فرآورده :
پماد كالاندولا از عصاره تام گلهاي كالاندولا Calendula officinalis به ميزان 1/5% تهيه شده است

مواد موثره :
فلانوييدهايي نظير كورستين ، ايزوكورستين ، استرولها ،‌كاروتنوييها و ساپونين .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
- فلانوييدهاي موجود در گل همشه بهار از آزاد شدن هيستامين و توليد پروستاگلاندين ها جلوگيري مي نمايند . همچنين براي اين دسته از مواد گياه ، اثرات ديگري نظير تثبيت غشا ليزوزومي و تاثير بر نفوذ پذيري و مقاومت مويرگي قائل هستند .-ساپونين هاي گل هميشه بهار از آزاد شدن هيستامين ،‌برادي كينين و بعضي از آنزيمهاي پروتئوليتيك جلوگيري كرده و با كاهش نفوذ پذيري مويرگها ، مانع ترشح پلاسما به داخل بافتها گرديده و مهاجرت گويچه هاي سفيد را به محل التهاب كاهش مي دهند . بعلاوه گزارشهايي مبني بر وقفه در رشد برخي از باكتريها و قارچها توسط اين مواد وجود دارد .-كاروتنو ئيدهاي گل هميشه بهار ، بخصوص بتاكاروتن پيش ساز ويتامين A بوده و به اثرات ضد التهاب و التيام بخش فلانوييدها و ساپرنوزيدهاي آن كمك مي كنند . كاروتنوئيها همچنين همراه با تانن موجود در گياه در پيشگيري و بهبود حالت قرمزي پوست ، تورم و درد ناشي از آفتاي سوختگي كه در اثر اشعه ماوراء بنفش ايجاد مي شود موثر گزارش شده اند .

مقدارمصرف :
روزي چند بار پس از تميز كردن پوست ف به مقدار كافي از پماد روي موضع ماليده شود .

مصرف در حاملگي وشيردهي : ايمني مصرف اين فرآورده دردوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.
 

S i s i l

عضو جدید
کاربر ممتاز

توليد كننده
كارامين CARAMIN
گل دارو


اشكال دارويي :
پودر در بسته هاي 40 گرمي

موارد مصرف :
كارامين در برطرف نمودن سوء هاضمه ،‌نفخ و درد ناشي از آن مصرف شود

اجزاء فرآورده :
كارامين از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است :1- دانه انيسون 20% Pinpinella anisum2-دانه رازيانه 20% Foeniculun vulgare3-دانه زيره سياه 20% Carun carvi4-گل بابونه 20% Matricaria chamomilla5-برگ نعناع 20% Mentha pipreita

مواد موثره :
روغن هاي فرار مانند كاروون ، آنتول ، فنكون ، منتول ، كامازولن و فلانوييد آپي ژنين

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
روغن هاي فرار موجود در كارامين با داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد .مطالعات در آزمايشگاه نشان داده است كه تركيبات فلانوييدي و بيزابولول بابونه داراي اثرات آنتي اسپاسموديك مي باشد ( اثرات آنتي اسپاسموديك فلانوييدها بخصوص آپي ژنين سه بار قويتر از پاپاورين است .)بعلاوه منتول موجود در نعناع احتمالا از طريق اثر آنتاگونيستي كلسيم موجب شل شدن عضلت صاف جداره كولون مي شود .

مقدارمصرف :
روزي 2 بار هر بار 2-1 قاشق مرباخوري از پودر كارامين را در يك ليوان آب جوش دم كرده نيم ساعت بعد از غذا ميل نمايند .

عوارض جانبي :
در افراد حساس امكان بروز واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي وجود دارد

مصرف در حاملگي وشيردهي : ايمني مصرف اين فرآورده دردوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.
 

Miss doctor

عضو جدید
کاربر ممتاز
سایت داروهای گیاهیی رسمی ایران رو برای شما اینجا اوردم

برای ورود اینجا رو
کلیک کنید
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز


[h=1]درمان‌های گیاهی برای درد کلیه[/h]


اگر با درد ناگهانی در قسمت پایین پشت‌تان مواجه شدید، ممکن است به عفونت کلیه مبتلا شده باشید. در حالیکه بسیاری از این دردها، درد کلیه نیستند اما در بعضی موارد مربوط به اعضای داخلی بدن به ویژه مشکلات کلیوی مانند سنگ کلیه، عفونت‌ها یا بیماری‌های دیگر کلیه هستند. گاهی این دردها دقیقاً در ناحیه تُهیگاه – ناحیه بین آخرین دنده و باسن- هستند .


درد تُهیگاه معمولاً در یک طرف بدن و شدید است و به شکل موجی می‌آید و می‌رود. گاهی این درد به ناحیه‌ی باسن و کشاله ران نیز سرایت می‌کند. اگر این درد مربوط به کلیه باشد، ممکن است نشانه‌های دیگری مانند درد هنگام ادرار، تب، و سوزش به همراه خون در ادرار داشته باشد که البته خون در ادرار ممکن است با چشم بدون ابزار، قابل دیدن نباشد.

حتی اگر ذره‌ای شک دارید که دردتان، درد کلیه است باید با پزشک مشورت کنید تا درمان شوید. درمان‌های گیاهی که در زیر می‌آوریم می‌توانند به عنوان درمان‌های کمکی و با نظارت پزشک یا کارشناس انجام شوند:
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
1.آب درمانی :مقدار زیادی آب بنوشید تا از درد کلیه خلاص شوید. نوشیدن آب به مقدار کافی نه تنها از تشکیل سنگ کلیه پیشگیری می‌کند بلکه سبب دفع سنگ‌های تشکیل شده در کلیه از طریق مجرای ادرار نیز می‌شود. آب باعث رقیق شدن ادرار و پیشگیری از رسوب نمک‌ها و املاح معدنی در کلیه می‌شود. اما نکته‌ی مهم این است که نوشیدن مقدار زیادی آب می‌تواند به سرعت سبب رفع درد کلیه شود. به این منظور به محض اینکه درد شدیدی در نواحی کلیه‌ها احساس می‌کنید، شروع به نوشیدن آب تصفیه شده کنید. ممکن است مجبور باشید 1 تا 1.5 لیتر آب بنوشید. آب درمانی به ویژه برای از بین بردن درد کلیه ناشی از سنگ و عفونت کلیه بسیار مؤثر است.
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
2.آب لیموترش تازه :


آب لیموترش یکی از بهترین درمان‌های برای سنگ کلیه و رفع درد ناشی از آن است. اسید استیک موجود در مرکباتی مانند لیموترش، سنگ کلیه را حل می‌کند. اما برای این کار فقط باید آب لیموترش تازه و طبیعی بنوشید و نوشیدنی‌های لیمویی مصنوعی چنین اثری ندارند.


به این منظور، روز خود را با نوشیدن یک لیوان آب مخلوط شده با آب یک لیموترش تازه آغاز کنید. در هنگام درد شدید، چهار قاشق غذاخوری آب لیموترش را با یک لیوان آب مخلوط کنید و بنوشید. اگر بدنتان به این درمان پاسخ دهد در طی 20 دقیقه باید درد برطرف شود.

علاوه بر این می‌توانید به این مخلوط 4 قاشق غذاخوری روغن زیتون هم بیافزایید.
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
3.چای قاصدک :گیاه قاصدک خاصیت ادرارآوری دارد به این معنی که میزان ادرار را افزایش می‌دهد. بنابراین استفاده از آن می‌تواند سنگ کلیه را دفع و درد کلیه را تسکین بخشد. علاوه براین قاصدک باعث افزایش جریان خون در کلیه می‌شود. به این منظور 1 تا 2 قاشق چایخوری برگ قاصدک را در یک فنجان آب داغ بریزید و ده دقیقه با حرارت ملایم بجوشانید. سپس محلول را صاف کنید و بنوشید. هر روز 2 تا 3 فنجان چای قاصدک می‌توانید بنوشید.
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
4.چای تخم هندوانه :


ادرارآور مؤثری است و برای تحریک کلیه‌ها به دفع ادرار بسیار مناسب است. در واقع اگر کلیه‌ها کم کار باشند، دانه‌ی هندوانه می‌تواند کلیه‌ها را تحریک کند. به این منظور یک قاشق غذاخوری دانه‌ی هنداونه (آسیاب شده) را در دو فنجان آب جوش بریزید. محلول را صاف کنید و بگذارید سرد شود. از این چای سه بار در روز بنوشید.
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
5.تخم کرفس :


سرعت دفع مواد زاید در کلیه‌ها را افزایش می‌دهد. بعضی از مطالعات پزشکی که در چین انجام شده نشان داده است که کرفس میزان ادرار را افزایش می‌دهد و به همین دلیل سبب تسکین درد کلیه می‌شود. روغن فرّاری که در کرفس موجود است خاصیت ضدقارچ دارد و در حذف باکتری‌ها بسیار مؤثر است. بنابراین برای درمان عفونت‌های کلیوی بسیار مفید است. به این منظور یک قاشق غذاخوری تخم کرفس آسیاب شده را در یک فنجان آب داغ بریزید و بگذارید سرد شود. محلول را صاف کنید و بنوشید. روزی یکبار و سه روز در هفته از این چای بنوشید.


تذكر:


دوستا توجه كنيد چون کرفس، ممکن
هست سبب تحریک رحم بشود زنان باردار نباید
از تخم کرفس استفاده کنند. اما برای تسکین درد قاعدگی خيلي مفید است
.
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
6.کلاله‌ی ذرت :

اگر سنگ یا عفونت کلیه داشته باشید، ادرارکردن همراه درد خواهد بود، چای کلاله‌ی ذرت این درد را تسکین می‌دهد. بسیاری از مطالعات، خاصیت ادرارآوری و ضدباکتری بودن کلاله‌ی ذرت را نشان داده است. کلاله ذرت خشک را در فروشگاه داروهای گیاهی می‌توانید پیدا کنید.
 

sheyda kashani

عضو جدید
کاربر ممتاز
7.پماد خردل :

گاهی بجای درد فقط حساسیت کلیه‌ها را احساس می‌کنید. استفاده از پماد خردل یا پماد پودر دانه خردل این حساسیت را از بین می‌برد. به این منظور از پماد خردل بر روی پوست تمیز ناحیه‌ی کلیه‌ها استفاده کنید تا احساس گرما و حرارت در آن ناحیه بوجود آید. از این پماد برای کودکان کمتر از 6 سال استفاده نکنید.

منبع :rapidhomeremedies.com
 
بالا