تصاویر بافت شناسی گیاهان

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
 

* ziba *

عضو جدید
کاربر ممتاز


Longitudinal section of a Zea (corn) stem. Helical thickening of secondary wall on a xylem tracheary element is clearly visible. Sieve tubes visible to left of xylem.
Micrograph by John Tiftickjian
Spirally-thickened xylem in castor oil plant
Xylem; SEM of a pit membrane from a bordered pit-pair (white pine). The thickening at center, the torus, is surrounded by the membranous margo. Pit pairs, found in the cell walls or tracheids, permit H2O movement to other plant tissues. Mag 2000x at 35mm.Circular bordered pits of pine tracheids seen in face view
Micrograph by John Tiftickjian
Bordered pits of pine tracheids seen in cross sectional view
Micrograph by John Tiftickjian

[h=4]Exarch xylem in dicot root :[/h]


Ranunculus young root x.s. showing Casparian strips.
Micrograph by John TiftickjianA simple pit seen in cross-sectional view.A bordered pit seen in cross-sectional view.
Drawing by John TiftickjianDrawing of bordered pit with torus, common in conifers. The middle of the pit membrane is modified to form the torus.
Drawing by John TiftickjianThe valve-like action of the torus in a bordered pit prevents the spread of cavitation.
Drawing by John Tiftickjian
 

ثریا قدوسی

عضو جدید
1-مقطع عرضی بافت چوب- آبکش (Bundle Sheath)

2-برش طولی راس ساقه (Shoot tip)
 

پیوست ها

 • Bundle sheath(www.ucmp.berkeley.edu).jpg
  Bundle sheath(www.ucmp.berkeley.edu).jpg
  64.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Shoot tip in plant (brunella-beato.blogspot.com ).jpg
  Shoot tip in plant (brunella-beato.blogspot.com ).jpg
  29 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ثریا قدوسی

عضو جدید
تصاویر بافت های گیاهی

تصاویر بافت های گیاهی

1-بافت مریستمی -Meristemic tissue
2-بافت پارانشیمی -Parenchyma tissue
3- بافت کلانشیم - Collenchyma tissue
4- بافت اسکلانشیم- Sclerenchyma tissue
4- بافت محافظ- Protective tissue
5- بافت چوب- Xylem tissue
6- بافت آبکش-Phloem tissue
 

پیوست ها

 • PlantTissues.users.rcn.com.jpg
  PlantTissues.users.rcn.com.jpg
  22.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Plant tissue- www.promma.ac.th.jpg
  Plant tissue- www.promma.ac.th.jpg
  34.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Similar threads

بالا