تخصيص تلرانسي و انتخاب فرايند توليد براي مجموعه هاي مكانيكي

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تخصيص تلرانسي و انتخاب فرايند توليد براي مجموعه هاي مكانيكي


نويسند‌گان:
[ حسين اطهري فر ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف ، دانشكده مهندسي مكانيك
[ محمدرضا موحدي ] - استاديار دانشگاه صنعتي شريف ، دانشكده مهندسي مكانيك


خلاصه مقاله:
طراحي محصول قابل اعتماد ، هدف اصلي در هر مركز طراحي مهندسي مي باشد . بهينه سازي تلرانسهاي تخصيص داده شده به اجزاء مجموعه نقش اصلي را در توليد محصول با كمترين هزينه و كيفيت مطلوب ايفا مي كند . تخصيص تلرانسي روشي است كه خواسته هاي طراحي محصول را كه بصورت تلرانس در مناطق بحراني مونتاژ بيان مي شود ، به تلرانسها در تك تك اجزاء تشكيل دهنده محصول ارتباط ميدهد . در اين بين ، از روشهاي تحليل تلرانسي نيز براي بررسي صحت كاركرد مجموعه با تلرانسهاي تخصيص داده شده استفاده مي شود . در اين مقاله ، تخصيص تلرانسي با بهينه سازي تابع هزينه - تلرانس با در نظر گرفتن قيد مربوط به كيفيت محصول و ساير قيد هاي مربوط به توليد از جمله انتخاب فرايند توليد ، به روش الگوريتم ژنتيك انجام شده است . كارايي روش ارائه شده با ذكر مثال نشان داده شده است .


كلمات كليدي:
تخصيص تلرانسي – كيفيت – هزينه – محصول – الگوريتم ژنتيك
 

پیوست ها

  • ISME13_490_1934646.pdf
    223.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا