╬♥═╬ بیا رنگ تاریخ تولدتو ببین ╬♥═╬

iZass32

عضو جدید
کاربر ممتاز
در صورتیكه تاریخ تولد شما در :
اول فروردین ماه باشد سیاههستید.
بین دوم فروردینتا11 فروردین باشد ارغوانی هستید.
بین 12تا21فروردین باشد. شما سرمه ای است.
بین 22 فروردین تا 31 فروردین باشد نقره ای هستید.
بین یكم اردیبهشت تا 10 اردیبهشت باشد سفید هستید.
بین 11 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت باشد شما آبی هستید.
بین 25 اردیبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلائی رنگ هستید.
بین 4 خرداد تا 13 خرداد باشد شما شیری رنگ هستید.
بین 14 خرداد تا 23 خرداد ماه باشد شما خاكستری هستید.
بین 24 خرداد تا دوم تیر ماه باشد شما رنگ خرمائی هستید.
سوم تیر ماه باشد رنگ شما خاكستری است.
بین 4 تیر ماه تا 13 تیر ماه باشد شما قرمز هستید.
بین 14 تیر ماه تا 23 تیر ماه باشد شما نارنجی هستید.
بین 24 تیر ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستید.
بین 4 مرداد ماه تا 13 مرداد باشد شما صورتی هستید.
بین 14 مرداد تا 22 مرداد باشد شما آبی هستید.
بین 23 مرداد تا یكم شهریور باشد شما سبز هستید.
بین 2 شهریور تا 11 شهریور باشد شما قهوهای هستید.
بین 12 شهریور تا 21 شهریور باشد شما كبود رنگ هستید.
بین 22 شهریور تا 31 شهریور باشد شما لیموئی هستید.
متولدین یكم مهر ماهزیتونی هستند.
بین 2 مهر تا 11 مهر ماهارغوانی هستید.
بین 12 مهر تا 21 مهر ماه شما رنگ سرمه ای دارید.
بین 22 مهر ماه تا یكم آبان ماه شما نقرهای هستید.
بین 2 آبان تا 20 آبان ماه باشد شما سفید هستید.
بین 21 آبان ماه تا 30 آبان ماه باشد رنگ شما طلائی است.
بین یكم آذر ماه تا 10 آذر ماه باشد شما شیری رنگ هستید.
بین 11 آذر ماه تا 20 آذر ماه باشد شما خاكستری هستید.
بین 21 آذر تا 30 آذر باشد شما خرمائی رنگ هستید.
متولدین اول دی ماهنیلی رنگ هستند.
بین دوم دی ماه تا 11 دی ماه باشد رنگ شما قرمز است.
بین 12 دی ماه تا21 دی ماه باشد شما نارنجی هستید.
بین 22 دی ماه تا 4 بهمن ماه باشد شما زرد هستید.
بین 5 بهمن تا 14 بهمن ماه باشد شما صورتی هستید.
بین 15 بهمن تا 19 بهمن ماه باشد شما آبی هستید.
بین 20 بهمن تا 29 بهمن ماه باشد شما سبز هستید.
بین 30 بهمن تا 9 اسفند ماه باشد شما قهوهای هستید.
بین 10 اسفند تا 20 اسفند باشد شما كبودی رنگ هستید.
بین 21 اسفند تا 29اسفند باشد لیمویی هستید.معنا و مفهوم رنگها :


قرمز :با نمك و دوستداشتنی ، مشكل پسند اما همیشه عاشق و اینطور بنظر میرسد كه مورد محبت نیز باشید . با روحیه و بشاش اما در همان زمان میتوانید بد اخلاق هم شوید. قادرید با مردم بسیار خوب و با ملاطفت برخورد كنید و این همان عشقی است كه میتواند در راهی كه در پیش دارید همراهتان باشد. آدمهایی را كه راحت صحبت میكنند دوست دارید و این آدمها باعث میشوند احساس راحتی بیشتری داشته باشید .


شیری :اهل رقابت و بازی دوست . دوست ندارد ببازد ولی همیشه بشاش است. شما قابل اعتماد و امین هستید و خیلی علاقه دارید وقت خود را بیرون بگذرانید . با دقت عشقتان را انتخاب میكنید و بسادگی عاشق نمی شوید اما وقتی او را یافتید تا مدتهای طولانی دوستش خواهید داشت .


نیلی : شما بیشتر متوجه نگاهتان هستید و استانداردهای بالایی در انتخاب عـشـق دارید . هر راه حلی را با دقت و تفكر انتخاب می كنید و بسیار به نـدرت مرتكب اشتباه احمقانه میشوید . دوست دارید رهبر باشید و به راحتی می توانید دوستان جدید پیدا كنید.


خاکستری : جذاب و فعال هستید . شما هرگز احسـاستـان را پنهان نمی كنید و هر آنچه را كه درونتـان است آشـكار می سـازید . اما ضمناً میتـوانید خودخـواه هم باشید. می خواهید مورد توجه باشید و نمی خواهید بطور نا برابر با شما برخورد شود . میتوانید روز مردم را روشن كنید. شما میدانید در زمان مناسب چـه بگویید و خوش اخلاق هستید.


سبز : خیلی خوب با افراد تازه كنار می آیید . در واقع آدم خجالتی ای نیستید ، اما گاهی اوقات با كلماتتان به عواطف مردم آسیب می رسانید . دوست دارید تا مورد توجه و علاقه كسی باشید كه دوستش دارید ولی اغلب تنهایید و به انتظار فرد مورد نظرت می مانید .


طلائی : شما میدانید چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است . آدم بشاشی هستید و زیاد بیرون میروید . بسیار سخت میتوانید فرد مورد نظرتان را پیدا كنـید اما وقتی او را یافتید تا سالیان متمادی دوباره عاشق نمی شوید.


صورتی : شما همواره در تلاشید تا در هر چیزی بهترین باشید و دوست دارید به سایرین كمك كنید . اما به سادگی قانع نمی شوی . دارای افكاری منفی هستید و در جستجوی عشقی شورانگیز مانند آنچه در قصه هاست هستید.


زرد :شما شیرین و بی گناهید . مورد اعتماد بسیاری از مردمو دارای رهبریتی قوی در ارتباطاتتان هستید . شما خوب تصمیم میگیرید و انتخاب درستی در زمـان مناسب می گیرید. همواره در افكار داشتن روابط عاشقانه بسر می برید .


خرمائی : باهوشید و میدانید چه چیزی درست است . میخواهید همه چیز را مطابق میل خود كنید كه گاهی میتواند بدلیل عدم توجه به نظر دیگران مشكل ساز باشد ، اما در مورد عشق صبور هستید. وقتی فرد مورد نظرتان را یافتید برایتان دشوار است فرد بهتری پیدا كنید .


نارنجی : در مقابل اعمالتان مسئولیت پذیر هستید . میدانید چگونه با مردم رفتار كنید. همواره اهدافی برای دستیابی به آنها دارید و حقیقتاً برای رسیدن به آنها تلاش میكنید . فردی آماده رقابت هستید . دوستانتان برایتان بسیار مهم هستند و قدر آنچه را كه دارید میدانید . گاهی اوقات واكنشتان زیادی شدید است و علت آن نیز احساساتی بودنتان است.


ارغوانی : اسرار آمـیـز هستید . به هیچ وجه خـودخـواه نیستید ، زود و آسـان نظرتان جلب میشود. روزتان با توجه به خلقتان میتواند غمگین یا خوش باشد. بیـن دوستان محبوب هستید اما میتوانید دست به عمل احمقانه ای نیز بزنید ، بسادگی امور را فراموش میكنید. بدنبال شخصی هستید كه قابل اعتماد باشد .


لیموئی : آرام هستید . اما به سادگی عصبانی می شوید. به آسانی حسادت می ورزید و در مورد چیزهای كوچك اعتراض میكنید ، نمی توانید به یك كار بچسبیـد اما دارای شخصیتی هستید كه اعتماد و علاقه همه را جلب میكند.


نقره ای : خیال پرداز و بامزه اید . دوست دارید چیز های جدید را بیازمایید . علاقه دارید خود سازی كنید و بسادگی می آموزید ، براحتی میتوان با شما صحبـت كرد و شما نصایح خوبی میدهید. وقتی موضوع دوستی است متوجه میشوید نمی توان به كسی اعتماد كرد ، اما وقتی دوستان واقعی خود را یافتید تا پـایان عمـر به آنها اعتماد میكنید.


سیاه : شما یك مبارز هستید و دارای انگیزه اید. اما تغییر در زندگی را نمی پسندید. زمانی كه تصمیمی گرفتید، روی تصمیمتان تا مدتها پای می فشارید. زندگی عشقی شما نیز توأم با مبارزه است و مثل همه نیست.


زیتونی : شما روشن قلب و آدم گرمی هستید . همراه خوبی برای فامیل و دوستانید. خشونت را نمی پسندید و میدانید چه چیزی درست است . شما مهربان و بشاش هستید اما بسادگی به مردم حسادت نورزید.


قهوه ای : فعال و ورزشكارید . برای دیگران مشكل است كه به شما نزدیك شوند . زمانیكه متوجه میشوید نمیتوانید به چیزی كه میخواهید دست یابید ،* بسادگی تسلیم شده آنرا رها میكنید.


آبی : اتكا به نفس كمی دارید و خیلی ایرادی هستید. هنرمند هستید و دوست دارید عاشق شوید ، اما میگذارید عشقتان از دستتان برود چون در این مورد از مغزتان فرمان میگیرید نه از قلبتان.


سرمه ای : شما جذابید و عاشق زندگی خود هستید . نسبت به همه چیز دارای احساسی قوی هستید و خیلی زود گیج میشوید . زمانیكه از دست شخص یا اشخاصی عصبانی می شوید برایتان مشكل است آنها را ببخشید.


سفید : آرزو و اهدافی در زندگی دارید . زود حسادت می ورزید . نسبت به دیگران متفاوت و گاهی اوقات عجیب هستید اما همه این حالت شما را دوست دارند.


کبود : احساسات شما بسادگی و ناگهانی تغییر میكند . اغلب تنها هستید ، مسافرت را دوست دارید . انسان صادقی هستید ولی حرف مردم را زود باور میكنید. یافتن عشق برای شما سخت است و گمگشته عشق هستید
 

ni_rosa_ce

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بین 2 آبان تا 20 آبان ماه باشد شما سفید هستید.

سفید : آرزو و اهدافی در زندگی دارید . زود حسادت می ورزید . نسبت به دیگران متفاوت و گاهی اوقات عجیب هستید اما همه این حالت شما را دوست دارند.

 

amircrash

عضو جدید
قرمز :با نمك و دوستداشتنی ، مشكل پسند اما همیشه عاشق و اینطور بنظر میرسد كه مورد محبت نیز باشید . با روحیه و بشاش اما در همان زمان میتوانید بد اخلاق هم شوید. قادرید با مردم بسیار خوب و با ملاطفت برخورد كنید و این همان عشقی است كه میتواند در راهی كه در پیش دارید همراهتان باشد. آدمهایی را كه راحت صحبت میكنند دوست دارید و این آدمها باعث میشوند احساس راحتی بیشتری داشته باشید .
 

iZass32

عضو جدید
کاربر ممتاز


قرمز :با نمك و دوستداشتنی ، مشكل پسند اما همیشه عاشق و اینطور بنظر میرسد كه مورد محبت نیز باشید . با روحیه و بشاش اما در همان زمان میتوانید بد اخلاق هم شوید. قادرید با مردم بسیار خوب و با ملاطفت برخورد كنید و این همان عشقی است كه میتواند در راهی كه در پیش دارید همراهتان باشد. آدمهایی را كه راحت صحبت میكنند دوست دارید و این آدمها باعث میشوند احساس راحتی بیشتری داشته باشید .


......;)
 

Ћцвгіѕ Ǥіяl

عضو جدید
کاربر ممتاز
بین 30 بهمن تا 9 اسفند ماه باشد شما قهوهای هستید.
قهوه ای : فعال و ورزشكارید . برای دیگران مشكل است كه به شما نزدیك شوند . زمانیكه متوجه میشوید نمیتوانید به چیزی كه میخواهید دست یابید ،* بسادگی تسلیم شده آنرا رها میكنید.
;)

 

mah*

عضو جدید
نقره ای : خیال پرداز و بامزه اید . دوست دارید چیز های جدید را بیازمایید . علاقه دارید خود سازی كنید و بسادگی می آموزید ، براحتی میتوان با شما صحبـت كرد و شما نصایح خوبی میدهید. وقتی موضوع دوستی است متوجه میشوید نمی توان به كسی اعتماد كرد ، اما وقتی دوستان واقعی خود را یافتید تا پـایان عمـر به آنها اعتماد میكنید. 

Similar threads

بالا