۩۩۩ ختم قرآن برای شادی روح عزیز از دست رفته ۩۩۩

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
سلام

متاسفانه با خبر شدم که یکی از اقوام نزدیک دوست خوبمون مدیر تالار کشاورزی
Phyto به رحمت خدا رفتند

ان شاءالله با شرکت در این ختم گروهی موجبات تسلی خاطر ایشون و آرامش روح عزیز از دست رفته شون رو فراهم کنیم

جناب مدیر غم آخرتون باشه

ان شاءالله که روح ایشون در کنار اولیای الهی آرامش بگیره


http://iran-eng.com/attachment.php?attachmentid=224652&d=1322903881​بسم الله الرحمن الرحیم

حزب 1 .... ( سوره حمد الی 43 سوره بقره)**آگاهدخت**
حزب2 .....(44 بقره الی 74 بقره )
z.jafary
حزب 3 ......(75 بقره الی 105 بقره )
Hamzeh856
حزب 4 .....(106 بقره الی 141 بقره)
ghasedak93
حزب 5 .......(142 بقره الی 176 بقره)
خیال شیشه ای
حزب 6 .......(177 بقره الی 202 بقره)
**آگاهدخت**
حرب 7 ........(203 بقره الی 232 بقره)
**آگاهدخت**

حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره )
Faezeh77
حزب9 ..........(253 بقره الی 271 بقره)
Faezeh77

حزب 10 .......(272 بقره الی 14 آل عمران)
حزب 11 .......(15 آل عمران الی 51 آل عمران)

حزب 12 .......(52 آل عمران الی 92 آل عمران)
حزب 13 .......(93 آل عمران الی 132 آل عمران )
جزب14 ........(133 آل عمران الی 170 آل عمران)
حزب 15 ......(171 آل عمران الی آخر آل عمران )

حزب16 ........(1 نساء الی 23 نساء )
فاطمه یاس
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)
فاطمه یاس
حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )
فاطمه یاس
حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)
فاطمه یاس
حزب 20 ......114 نساء الی 147 نساء)
فاطمه یاس
حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)
فاطمه یاس
حزب 22 ......1 مائده الی 26 مائده )

حزب 23 ......27 مائده الی 50 مائده)
حزب24 ........51 مائده الی 81 مائده)
حزب25 ........82 مائده الی 108 مائده)
حزب26 .......109 مائده الی 35 انعام )
حزب27 .......36 انعام الی 73 انعام)
حزب28 .......74 انعام الی 110 انعام)
حزب29 .......111 انعام الی 140 انعام )
حزب30 ........141 انعام الی آخر انعام)​
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف )
"Pejman"
حزب 32 .......47 اعراف الی 87 اعراف)​
حزب 33 ......88 اعراف الی 141 اعراف)​
حزب 34 ......142 اعراف الی 170 اعراف)​
حزب 35...... 171 اعراف الی آخر اعراف)​
حزب 36 .......1 انفال الی 40 انفال)
حزب37 .......41 انفال الی آخر انفال)
حزب38 .......(1 توبه الی 33 توبه )
حزب39 ......34( توبه الی 59 توبه)
حزب 40 .....(60 توبه الی 92 توبه )
حزب41 ......93 توبه الی 121 توبه)
حزب 42 .....122 توبه الی 25 يونس)
حزب 43 ......26 يونس الی 70 يونس)
حزب 44...... 71 يونس الی 5 هود )
حزب45 .......6 هود الی 40 هود )
حزب46 ......41 هود الی 83 هود)
حزب 47 .....84 هود الی 6 يوسف)
حزب 48 .....7 يوسف الی 52 يوسف )
حزب49 ......(53 يوسف الی 100 يوسف)
حزب 50 .....101 يوسف الی 18 رعد)
حزب 51 .....19 رعد الی 9 ابراهيم )
حزب52 ......10( ابراهيم الی آخر ابراهيم)
"Pejman"
حزب 53 ......1 حجر الی آخر حجر)
حزب54 .....1 نحل الی 50 نحل )
حزب55 ......51 نحل الی 89 نحل)
حزب 56 .....90 نحل الی آخر نحل )
حزب57 ......1 اسرا الی 50 اسرا)
حزب 58 ......51 اسرا الی 98 اسرا)
حزب59 .......99 اسرا الی 31 کهف)
حزب 60 ......32 کهف الی 74 کهف )
"Pejman"
حزب61 .......75 کهف الی 21 مريم )
حزب 62 ......22 مريم الی آخر مريم )
حزب 63 .....1 طه الی 82 طه)
حزب 64 .....83طه الی آخر طه )
حزب65 ......1 انبيا الی 50 انبيا)
حزب 66 .....51 انبيا الی آخر انبيا)
حزب 67 ......1 حج الی 37 حج )
حزب68 ......38 حج الی آخر حج)

حزب 69 ....1 مومنون الی 74 مومنون)
* ziba *
حزب 70 .....75 مومنون الی 20 نور)
حزب71 ......21 نور الی 52 نور)
حزب72....... (53 نور الی 22 فرقان)
حزب 73 ......21 فرقان الی آخر شعرا)
حزب 74 ......1 شعرا الی 110 شعرا )
حزب75 ......111 شعرا الی آخر شعرا)
حزب76 .......1 نمل الی 55 نمل )
حزب77 .......56 نمل الی 11 قصص)
حزب 78 ......12 قصص الی 50 قصص )
حزب79....... 51 قصص الی آخر قصص )
حزب80 .......1 عنکبوت الی 45 عنکبوت )

حزب81 .......46 عنکبوت الی 30 روم )

حزب82 .......31 روم الی 21 لقمان )

حزب83 .......(22 لقمان الی آخر احزاب )

حزب84 .......1 احزاب الی 30 احزاب)

حزب85 .......31 احزاب الی 54 احزاب)
حزب86 .......55 احزاب الی 23 سبا )
حزب87 .......24 سبا الی 14 فاطر)
حزب 88 ......15 فاطر الی 27 يس
)shakiba.h
حزب89 ......(28 يس الی 21 صافات)

حزب 90 .....22 صافات الی 144 صافات)
حزب 91 ......145 صافات الی 51 ص )
حزب92 .......52 ص الی 31 زمر )
حزب93 .......32 زمر الی آخر غافر)
حزب94 .......1 غافر الی 40 غافر )
حزب95 .......41 غافر الی 9 فصلت)
حزب96........10 فصلت الی 46 فصلت)
حزب 97 ......47 فصلت الی 26 شورا )
حزب98 ........27 شورا الی 23 زخرف )
حزب99 ........24 زخرف الی 16 دخان )
حزب100 ......17 دخان الی آخر جاثیه )
حزب101 ......1 احقاف الی 9 محمد )
"Pejman"
حزب 102 .....10 محمد الی 17 فتح )
"Pejman"
حزب103 ......18 فتح الی 13 حجرات)
حزب 104 .....14 حجرات الی 30 ذاريات )
حزب105 ......31 ذاريات الی 25 نجم )
خزب106 ......26 نجم الی آخر قمر )

حزب107 ......1 رحمان الی 74 واقعه )

حزب 108 .....75 واقعه الی آخر حدید)

حزب 109 .....1 مجادله الی 10 حشر )

حزب 110 .....11 حشر الی آخر صف )

حزب 111 ......1 جمعه الی آخر تغابن )
حزب 112 ......1 طلاق الی آخر تحریم )
حزب113 .......1 ملک الی آخر قلم )

حزب 114 ......(1 حاقه الی آخر نوح)
حزب 115 ......(1 جن الی آخر مدثر )

حزب 116 .....1 قيامت الی آخر مرسلات)

حزب117 ......(1 نبا الی آخر تکویر )
Mʀ Yᴀsɪɴ
حزب 118 .....(1 انفطار الی آخر طارق )
Mʀ Yᴀsɪɴ
حزب 119 .....(1 اعلي الی آخر ضحی)
شهید یوسف الهی
حزب120 .....(1 شرح الی آخر ناس )
starlet
 
آخرین ویرایش:

فاطمه یاس

عضو جدید
کاربر ممتاز
تسلیت عرض میکنم.
روحشون شاد و قرین آرامش و رحمت.

حزب16 ........(1 نساء الی 23 نساء )
حزب17 .......24 نساء الی 58 نساء)

حزب 18 ......58 نساء الی 87 نساء )

حزب 19 ......88 نساء الی 113 نساء)

حزب 20 ......114 نساء الی 147 نساء)

حزب 21 ......148 نساء الی آخر نساء)
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
حزب101 ......1 احقاف الی 9 محمد )
حزب 102 .....10 محمد الی 17 فتح )
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
حزب 31 .......(1 اعراف الی 46 اعراف ) :gol:
حزب 60 ......32 کهف الی 74 کهف )
 

Faezeh77

عضو جدید
با عرض تسلیت خدمت جناب مدیر
حزب 8 ........(233 بقره الی 252 بقره )
حزب9 ..........(253 بقره الی 271 بقره)

 

Similar threads

بالا