یک چارت در مورد طراحی کانال با دبی مشخص و طول مشخص کانال میخوام

mowi

عضو جدید
سلام دوست عزیز:smile:
جهت پروژه مورد نظر ابتدا باید نوع پوشش در هر منطقه را مشخص کنی
سپس با توجه به نوع پوشش و با توجه به جدول حداکثر سرعت مجاز و یا عدد فرود مشخص و دبی سطح کانال مشخص می شود
با مشخص شدن سطح مقطع کانال بهترین شکل هندسی را انتخاب کرده و مشخص می کنیم
در مسیرهایی که دارای دراپ قائم و یا مایل و یا شوت هستیم باید با استفاده از فرمول فرود و همچنین جلوگیری از پدیده کاویتاسیون شیب مناسب را انتخاب کنیم
درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر به ایمیل زیر مراجعه نمایید:smile:
m.dehnamaki@yahoo.com
 
بالا