گنجینه مقالات معمــــــاری منظــــــر

وضعیت
موضوع بسته شده است.

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
مجموعه مقالات پیرامون بــــاغ ایرانــــــی

مجموعه مقالات پیرامون بــــاغ ایرانــــــی


  • مقاله زبان باغ سازى ايرانى
نویسنده:
فرامرز پارسى

چکیده :
مفهوم باغ ایرانی همچون معماری ایرانی و یا شهرسازی ایرانی سال‌ها است در هاله ای از تکرار مفاهیمی قرار گرفته که اولین پژوهندگان این حوزه بیان کرده اند و نیازمند نگرشی دیگر برای پاسخگویی به سوالات فراوانی است.تاکنون مهم‌ترین محورهای برخورد با مفهوم باغ ایرانی به شرح زیر بوده است.
1- نگرش های عرفانی و معنوی – تشبیه باغ ها به بهشت که انگیزه سازندگان این باغ ها را ساختن بهشتی بر روی زمین معرفی می کنند و به دنبال راز و رمز در این فضاها می گردند. در این نگرش با تکیه بر آیات قرآنی، اشعار شعراء و مینیاتورها به تبیین چگونگی شکل گیری باغ می‌پردازند.
2- نگرش هایی که به دنبال عناصری از تمایز بین باغ ایرانی و سایر باغ ها می گردند و از این طریق ثابت کنند که تا شعاع بسیار زیادی از مرکز ایران حوزه های تمدنی هم جوار متأثر از باغ ایرانی بوده اند. این دسته با تأکید بر مفهومی به نام چهارباغ به عنوان اصلی ترین الگوی باغ سازی ایرانی ردپای این الگو را در همه جا حتی تا آندولس جستجو می کنند و گاه مفهوم باغ در محدوده فرهنگی جغرافیایی ایران را به این الگو تنزل می دهند.منابع اصلی این نگرش قالی های کهن، برخی مینیاتورها و بیشتر باغ‌های سلطنتی دروه صفوی است.
3- نگرش هایی که به دسته بندی عملکردی باغ ها می پردازند که البته از کاربردی ترین انواع نگرش به باغ است. آن‌ها باغ ها را به حکومتی – خانه باغ – باغ مزار – باغ آب و جز آن تقسیم کرده و سعی می کنند به دور از مفهوم‌های رمزگونه یا ماورایی به شناخت باغ ها کمک کنند. در این نگرش از منابع گسترده تری استفاده کرده و محدودیتی در رجوع به همه باغ ها ندارند.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
زبان باغ سازى ايرانى 

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری منظــــــر

فهرسـت مقالات مرتبط با معمــــــاری منظــــــر

  • مقاله رویکردهای برخورد با منظر طبیعی جنوب

​نویسنده:
ماریا مشکاتی

چکیده :
ریخت اصلی زمین، قبل از تغییر توسط تمدن انسانی را منظر طبیعی می‌گویند. تقریباً هیچ ‌جایی از زمین باقی نمانده است که از انسان، تمدن و فرهنگ انسانی در آن اثری وجود نداشته باشد. منظر طبیعی و منظر ناشی از تمدن انسانی دو تصویر مجزا و رو به‌ روی هم از محیط ‌زیست هستند. ازجمله تجاوزهای انسانی به بستر طبیعی، می توان از نرده ‌ها، جاده ‌ها، پارکینگها، مسیرهای پیاده روی، مداخلات مدیریتی گیاهان موجود و … نام برد. در عصر امروز، بشر برای احتراز از نابودی مطلق محیط زیست تلاش دارد تا با بکارگیری روشهایی، منظر تغییر یافته را به اصل خود برگرداند و یا حتی ‌الامکان به آن نزدیک کند. (Carl O Sauer,1968). بنابراین در این گزارش به بررسی میزان و نوع تغییرات به وجود آمده در مناظر طبیعی واقع در جزایر هرمز و قشم، به عنوان نمونه موردی، پرداخته شده‌ است و پیشنهاداتی جهت انتخاب رویکردی مناسب برای بهبود وضع موجود، ارائه می‌شود.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
رویکردهای برخورد با منظر طبیعی جنوب  • مقاله بازی با سطوح برای تولید هویت های منظر

نویسنده :
مهگل احمری

چکیده:
اختلاف سطح ظرفیت ساز موقعیت هایی برای تولید هویت های منظر شهری یا فرهنگی می باشد. نکته جالبی که در بافت شهر آران و بیدگل توجه را به خود جلب میکند، این است که فضای معماری علاوه بر گسترش در یک سطح، گاهی با توجه به نیازهای زمینه می تواند در دو یا چند سطح شکسته شود و برای جوابگویی به نیاز های مختلف سطوحی افقی را در ارتفاعات مختلف شکل دهد. اختلاف سطح ایجاد شده نقطه عطفی را پدید آورده که با گزینش یک منظره میتواند سبب ایجاد منظر (منظر شهری، منظر طبیعی و یا فرهنگی) شود. ضمن آنکه موجب می شود فضا ها به هم متصل گردند ودر هم حل شوند.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید :
بازی با سطوح برای تولید هویت های منظر


 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا