گرمایش مرکزی خورشیدی (central solar heating)

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
گرمایش مرکزی خورشیدی (central solar heating) سیستمی است که گرمایش مرکزی (central heating) و آب گرم را از انرژی خورشیدی (solar energy) فراهم می‌کند و در آن آب به صورت مرکزی توسط آرایه‌ای از کلکتورهای گرمایی خورشیدی (solar thermal collectors) در تاسیسات گرمایش مرکزی خورشیدی (central solar heating plants) یا CSHPها گرم می‌شود و از طریق شبکه‌های لوله گرمایش ناحیه‌ای (district heating) توزیع می‌شود.

Solar-Heating2.jpg

در تاسیسات کوچک‌تر این کار به صورت گرمایش بلوکی (block heating) هستند. برای سیستم‌های بلوکی، کلکتورهای خورشیدی معمولا بر روی بام ساختمان‌ها نصب می‌شوند. برای سیستم‌های گرمایش ناحیه‌ای ممکن است کلکتورها به جای بام بر روی زمین نصب شوند.

Block-Heating.jpg
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
گرمایش مرکزی خورشیدی می‌تواند شامل ذخیره انرژی گرمایی (thermal storage) در مقیاس بزرگ از اندازه ذخیره روزانه تا ذخیره فصلی انرژی گرمایی (seasonal thermal energy storage) یا STES متغیر باشد. ذخیره‌سازی گرمایی در سیستم‌های حرارتی خورشیدی باعث افزایش سهم خورشیدی (solar fraction) به معنی نسبت بین دریافت انرژی خورشیدی به مجموع تقاضای انرژی در سیستم می‌شود. در حالت ایده‌آل، هدف از ذخیره‌سازی فصلی، ذخیره انرژی خورشیدی جمع‌آوری شده در فصل تابستان برای ماه‌های زمستانی است.

Solar-Distinc-Heating.jpg

در مقایسه با سیستم‌های کوچک خورشیدی، سیستم‌های گرمایش مرکزی خورشیدی با توجه به قیمت نصب کم‌تر، راندمان حرارتی بالاتر و تعمیر و نگه‌داری کم‌تر، نسبت قیمت به راندمان بهتری دارند.

Solar-Heating.jpg

سیستم‌های مرکزی خورشیدی همچنین می‌توانند برای خنک‌کاری خورشیدی (solar cooling) در قالب سرمایش ناحیه‌ای (district cooling) استفاده شوند. در این مورد، با توجه به همبستگی بالا بین تقاضای انرژی و تابش خورشیدی، راندمان کلی بالا است.


Solar-Thermal-Central-Heating-System.jpg
 
بالا