کمک

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
من فکر میکنم روی گوشیم یا سیم‌کارت هام مشکلی وجود داره ؟
کد های لغو دایورت. رو زدم

چطور میتونم بفهمم روی خط یا گوشیم مشکلی وجود نداره ؟
 
بالا