کسانی که خواهر دارند ، شادتر و خوش بین ترند...

Sogol1681

مدیر تالار روانشناسی
مدیر تالار
کاربر ممتاز
قاصدک:به نظر می رسد که خواهران روابط اجتماعی باز و همبستگی در خانواده را تشویق می کنند اما ظاهراً برادران اثرات منفی دارند. ابزار احساسات، نقشی اساسی در سلامت روانی ایده آل ایفا می کند و داشتن خواهر باعث ارتقای این مساله در خانواده ها می شود.

براساس یافته های جدید محققان داشتن حداقل یک خواهر در زندگی باعث شادی و نشاط بیشتر انسان و افزایش خوشبینی او می شود در حالی که برخورداری از برادر چنین حالتی را به فرد دست نمی دهد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، این مطالعه جدید همچنین نشان می دهد بزرگ شدن فرد با حداقل یک خواهر در خانواده وی را قادر می سازد که بهتر از دیگران برمشکلات خود غلبه کند.
پروفسور تونی کاسیدی از دانشگاه اولستر که با همکاری محققانی از دانشگاه لیچستر انگلیس این تحقق را انجام داده است گفت داشتن خواهر به افزایش سلامت روانی کمک می کند.
وی افزود به نظر می رسد که خواهران روابط اجتماعی باز و همبستگی در خانواده را تشویق می کنند اما ظاهراً برادران اثرات منفی دارند. ابزار احساسات، نقشی اساسی در سلامت روانی ایده آل ایفا می کند و داشتن خواهر باعث ارتقای این مساله در خانواده ها می شود.
به علاوه تحقیقات نشان می دهد دخترانی که خواهر دارند ظاهراً به داشتن استقلال بیشتر و دستیابی به موفقیت گرایش دارند در حالی که طبق تحقیقات پروفسور کاسیدی پایین ترین امتیازات از آن پسرانی است که تنها برادر دارند و نه خواهر.
وی در خصوص دلایل این مساله گفت پسران به طور ذاتی تمایل دارند که در مورد چیزهای مختلف با دیگران صحبت نکنند و در نتیجه معمولاً با برادران خود گفت و گو نمی کنند در حالی که دختران مخالف این قضیه عمل می کنند.
این مطالعه بر روی 571 جوان بالغ بین 17 تا 25 ساله صورت گرفت که در مورد ترکیب خانواده و میزان سلامت روانی آنها سئوالاتی پرسیده شد.

 

Similar threads

بالا