کارآموزی

corro

عضو جدید
راستش من تازه درسمو تموم کردم(فوق لیسانس خوردگی فلزات) می خواستم بدونم کسی شرکتی، جایی سراغ داره بصورت کاراموز و عملیاتی اونجا فعالیت داشته باشم جهت یادگیری
 
بالا