چرا بخش تحقيقات آفت کشها به آگرو شيمي تغيير نام يافت؟

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
توضيح: همانطور که مستحضريد چندی پيش نام بخش تحقيقات آفت كش های موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور، به بخش تحقيقات اگروشيمی تغيير نام يافت. نوشته حاصل به قلم دکتر مروتی رئيس وقت بخش مذکور برای درج در نشريه الکترونيکی گياهپزشکان ايران انگاشته شده است.امروزه در علم كشاورزي تخصص شيمي و بيو شيمي هر چه بيشتر احساس شده و مورد نياز مي باشد. لغت " آفت كش ها " به صورت عام به معني از بين برنده كليه آفات (حشرات ، قارچها و علفهاي هرز) مي باشد.در حال حاضر با توجه به اينكه در مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي تفاوتهاي فاحشي ما بين آفات، بيماريها و علفهاي هرز ديده مي شود استفاده از لفظ آفت كش ها مختص گروهي از سموم مي شود كه براي از بين بردن حشرات( آفات ) استفاده مي گردند و به صورت عمومي نمي توان آن را مطرح نمود كه شامل بيماريها و علفهاي هرز نيز گردد.در ضمن با توجه به وجود مواد شيميايي ديگر كه در كنترل آفات و بيماريها و علفهاي هرز نقش زيادي را پيدا كرده اند از جمله فرمونها، كايرومون ها و ديگر سميو كميكالها و هورمونهاي رشدي براي گياهان و حشرات، لفظ آفت كش ها معني اصلي و جامع را از دست داده و در برگيرنده فعاليتهاي اين بخش نمي گردد .بنابراين علم آگروشيمي يا Agrochemistry به كليه جنبه هاي شيميايي مورد نياز در بخش كشاورزي اشاره مي كند، كه با توجه به فعاليتهاي موجود در بخش تحقيقات آفت كش های موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور، جامع تر و دقيق تر خواهد بود كه نام اين بخش به بخش تحقيقات آگروشيمي تبديل شود.
 

Similar threads

بالا