پل آیژایی

behrooz civil

کاربر فعال مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز
همه ما وقتی اسم کشور چین رو میشنویم به یاد اجناس بنجل و تقلبی میوفتیم که بازار ایران رو پر کرده . اما کشور چین مهد پل سازی نوین و مهندسی عمران فوق پیشرفته میباشد . چینی ها این علم بسیار دقیق و پیچیده خودشون رو توی برج ها و پل ها به معرض نمایش میگذارند . نمونه ای از کاربرد علم مهندسی عمران به سبک چینی را در زیر معرفی میکنیم .

شاهکار پل سازی جهان ( پل آیژایی )
بلندترین و طولانی ترین دره جهان در استان هونان چین جنوبی، به وسیله بزرگ ترین و پیچیده ترین پل معلق جهان به یکدیگر متصل شد . این پل دارای ارتفاع 336 متر از سطح زمین و طول 1176 متر ساخته شد . این پل ، طی مسافت بین دو شهر را که با اتومبیل چندین روز به طول می انجامید ، به حدود 8 ساعت کاهش داده . این پل در هنگام شب با 1888 چراغ روشن میشود . این پل از نوع معلق میباشد یعنی اپتدا دو پایه بسیار بزرگ ساخته میشود و سپس این دو پایه توسط مجموعه ای از کابل ها که پس از تابیده شدن قطر آن به 1 متر میرسد به هم متصل میشوند سپس کابل های عمودی از این کابل اصلی آویزان میشود و انتهای هر یک از آنها به عرشه پل متصل میشود . وزن عرشه و خودروها توسط این کابل های عمودی به کابل اصلی منتقل میشود و از انجا به دو پایه بزرگ منتقل میشود . کشش این کابل اصلی باعث میشود که دو پایه بزرگ به طرف داخل پل خم شود و باعث فرو ریختن پل مشود به همین منظور کابل اصلی در طرف دیگر پایه ها ادامه میابد و از آنجا به لنگرگاه منتقل میشود . نکته جالب این است که برای اینکه کابل اصلی را بین دو پایه متصل کنند اپتدا باید یک رشته را متصل کنند تا رشته های دیگر را توسط قرقره متصل کنند ، اگر پل بر روی رودخانه بود اینکار مشکلی نداشت و توسط قایق از یک طرف رودخانه به طرف دیگر برده میشد . اما در این پل که بر روی دره ای به عمق 336 متر بنا شده این کابل توسط موشک های که برای مراسم ها و جشن های چینی استفاده میشده به طرف دیگر دره منتقل شده . 

Similar threads

بالا