پسرها و تقلب در امتحان

dina arian

عضو جدید
کاربر ممتاز


.حتی اگر تجهیزاتتان را بگیرندحتی اگر تفتیش بدنیتان کردندتک تک لباسهایتان را وارسی کنند

و شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارند

باز هم میتوانید…!!!

با معذرت از همه آقاپسرهای گل
متن جنبه طنز داره


 

Similar threads

بالا