[پروژه های مرمت شده] -38- طرح بازسازی و الحاق اقامتگاه دالویچ در مونترال ؛ فضاهای همگون و یکپارچه

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار


شرکت معماری نیچرهیومن، بازسازی و طرح الحاق به یک خانه ی کوچک ساخت دهه ی 1920 در حومه ی مونترال کانادا، مشهور به " اقامتگاه دالویچ " را به پایان رسانده اند. قسمت الحاقی خانه با آجرهایی همانند خانه ی اصلی، اما با رنگی تیره تر برای تشخیص دو سازه از هم، نماسازی شده است. در طبقه ی بالا، حجم پروژه با نمایی فلزی پوشیده شده است که از طرف پنجره ی به سمت باغ، با زاویه به سمت بیرون کشیده شده است.​
ساختمان های جدید و قدیم، از لحاظ فضایی به هم پیوسته اند و سه بخش با ارتفاع دو برابر را نیز شامل می گردند. این ترکیب از یک حجم شیشه ای قرار گرفته میان دو حجم سلب در سمت مقابل که پلکان خانه را در بر می گیرند، تشکیل شده است. یک پاسیوی چوبی در فضای باز، گوشه ی پشتی این اقامتگاه را پر می کند و از سوی ناهارخوری و اتاق نشیمن نیز قابل دسترسی می باشد.​

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پلان سطح اول

پلان سطج دوم

سایت پلان

برش

برش

دیاگرام جانمایی فضاها

.


مـنـــــــبـع : www.designboom.com
 
بالا