[پروژه های مرمت شده] -33- بازسازي و احياي بازار تاريخي تبريز ؛‌ نامزد دريافت جايزه آقا خان 2013

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
مجموعه بازار تاريخي تبريز به طور رسمي از سال 1975 تحت حفاظت قرار گرفته است و با اقدامات خاصي تا سال 2010 كه به فهرست ميراث جهاني اضافه گشته، مورد نظارت قرار گرفته است. اين مجموعه ي تاريخي در27 هكتار، شامل 5.5 كيلومتر بازار سرپوشيده مي باشد.​
بنا بر مقررات خاص گنجانده شده در اصول برنامه ريزي بازسازي، سه منطقه حفاظت ايجاد شده است : منطقه تعيين شده، منطقه ايمني و منطقه فضاي سبز و منظر. چارچوب مديريت اين طرح بر اساس مشاركت اهالي بازار همراه با مقامات شهري و ميراث فرهنگي شهر تبريز تشكيل شده است. از سال 2000،‌ با همكاري مغازه داران و مستاجران، مجتمع هاي متعددي در داخل بازار بازسازي و مرمت گشته اند.​
در اين بازسازي، زيرساخت هاي بازار بهبود يافته و امكانات عمومي بيشتري نيز احداث گشته اند. بازار تاريخي تبريز، يك نمونه منحصر بفرد از پروژه هاي توسعه و حفاظت شهري مي باشد كه در آن، ميراث همچون كاتاليزوري به احياي حافظه محسوس و نامحسوس شهر تاريخي تبريز عمل نموده است.​

بازار تاريخي تبريز

بازار تاريخي تبريز

بازار تاريخي تبريز

بازار تاريخي تبريز

بازار تاريخي تبريز


مـنـــــــبـع : www.akdn.org
 
بالا