[پروژه های مرمت شده] -31-مرمت قلعه تولا در یمن؛ نامزد دریافت جایزه آقا خان 2013

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار


با مورد تهدید قرار گرفتن این قلعه ی تاریخی در یمن به واسطه احتمال ساخت و ساز جاده ای در اطراف آن، انجمن تولا با همکاری و کمک از صندوق اجتماعی ِ توسعه، عهده دار انجام مجموعه ای از پروژه های مرمت ِ تاریخی جهت محافظت از این دارایی های تاریخی گشته است.​
این پروژه ها توسط معمار عبدالله آل هدرامی، شامل مرمت دیوارهای گورستان، دیواره های محوطه های کشاورزی طبقاتی، احیای دروازه ی باب المیاه، حفاظت از برج ها، مسیرها و آبراه ها و تعمیر مخازن نگهداری آب که در زمان حال نیز مورد استفاده قرار می گیرند؛ بوده است.​
تولا به سبب آثار باستانی از دوره صائبین و معماری عظیم سنگی ِ اولیه آن، شناخته شده و مشهور می باشد. در حین عملیات حفظ و نگهداری این قلعه ی تاریخی، یک سایت باستانی از دروازه ها و دیواره ها کشف گشته است که می تواند زمینه ی تحقیقات و تاملات بیشتری پیرامون صائبین و تمدن شان را بوجود آورد.​

قلعه تاریخی تولا در یمن

قلعه تاریخی تولا در یمن

قلعه تاریخی تولا در یمن

قلعه تاریخی تولا در یمن

قلعه تاریخی تولا در یمن

قلعه تاریخی تولا در یمن

قلعه تاریخی تولا در یمن

قلعه تاریخی تولا در یمن

قلعه تاریخی تولا در یمن

قلعه تاریخی تولا در یمن

مـنـــــــبـع : www.akdn.org

 
بالا