يک كلمه بدون نقطه

eterno

کاربر فعال مهندسی مواد و متالورژی ,
کاربر ممتاز
اول سلام، دوم کلام
 

eterno

کاربر فعال مهندسی مواد و متالورژی ,
کاربر ممتاز
سِر هادی همه کار بلده.
 

eterno

کاربر فعال مهندسی مواد و متالورژی ,
کاربر ممتاز
مروا همراه هلما درس داد.
 

eterno

کاربر فعال مهندسی مواد و متالورژی ,
کاربر ممتاز
در ماه مهر هوا سرده
 

Similar threads

بالا