وظایف و تعهدات متقابل کار فرمایان و سازمان تامین اجتماعی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بر اساس قانون ؛ کار فرما موظف است کارگران و کارمندان خود را از طریق سازمان تامین اجتماعی؛ مورد حمایت بیمه ای قرار دهد. کلیه کسانی که با کار فرما رابطه ی حقوق بگیری دارند چنانچه خارج از برنامه استخدام کشوری و لشکری باشند می بایست از این نوع حمایت برخوردار شوند. این وظیفه بر دوش کارفرمایان است و توافق طرفین و یا هر نوع قراردادی که به کارفرما اجازه بدهد که کارگر خود را بیمه نکند؛ هیچگونه وجهه قانونی نداشته و مسئولیت را از دوش کارفرما ساقط نمی نماید.

داشتن دفترچه خدمات درمانی که بعضی از افراد به واسطه بیمه تبعی بودن همسر یا پدر خود از سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی دریافت کرده اند توجیه مناسبی برای بیمه نکردن پرسنل توسط کارفرما نمی باشد زیرا دفترچه خدمات درمانی صرفا برای استفاده بیمه شدگان تبعی از خدمات درمانی صادر می گردد.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
بالا