همایش ها، سمینارها و نمایشگاههای مهندسی کشاورزی

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایرانچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران به عنوان یکی از بزرگترین، معتبرترین و منظم ترین گردهمایی های سالانه علمی، پژوهشی و اجرایی این حوزه در تاریخ 24 الی 26 بهمن ماه 1397 توسط دانشگاه میعاد و با همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه یاسوج و با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 7686869 و مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به شماره 70101-97180 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار می شود.

محورهای کنگره:
1-کشاورزی و توسعه پایدار:
تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
میوه های مناطق معتدله
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی
اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
به زراعتی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار
2- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:
آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه
روشهای مصرف کود در خاک
هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی
پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

3- منابع طبیعی و توسعه پایدار:
مباحث نوین در منابع طبیعی
تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
روشهای پالایش در منابع طبیعی
ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی
4- علوم صنایع غذایی:
مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
میکروب شناسی مواد غذایی
5- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات:
محصولات تراریخته
بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
زراعت و اصلاح نباتات
روشهای جدید به نژادی در گیاهان
بیوتکنولوژی ، کشت بافت
6- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی:
صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها
7- علوم شیلات و آبزیان:
کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
تکثیر و پرورش آبزیان
بهداشت و بیماری های آبزیان
صید و بهره برداری

8- علوم دامی و دامپزشکی:
کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
نقش تکنیک¬های تولید مثلی در تولیدات دامی
دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

9- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:
کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

10- نانو تکنولوژی در کشاوزی:
نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی
نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی
11- علوم زراعت:
تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت
12- علوم جنگل و مرتع:
علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل
مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل
سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل
نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل
آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع
13- بیابان و بیابان زدایی:
ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
بیابانزایی و توسعه پایدار
خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی
14- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست:
نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی
نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

15- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت:
زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
خشکسالی و تغییرات اقلیمی
طوفان ، صاعقه و ریزگرد
کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی
نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
حیات وحش و استفاده چند منظوره

16- مدیریت انرژی و توسعه پایدار:
انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )
انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )
مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست
سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن
نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن
تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران
بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
17- زیست بوم پایدار و توسعه:
محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست
18- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی:
نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم
19- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار :
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

20- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار:
تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی
21- محیط زیست ،آب و فاضلاب:
انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
مهندسی آب و فاضلاب
فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

22- محیط زیست ، هوا و صوت:
پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن
مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

23- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
فضای سبز و محیط زیست شهری
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری
24- توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار:
گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
استانداردسازی خدمات گردشگری
زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
اکوتوریسم و گردشگری معاصر
گردشگری و انرژی های نو و پایدار
آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت
گردشگری درمناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
تغییرات آب و هوایی و گردشگری
گردشگری مذهبی ، فرهنگی
گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار
گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن
گردشگری و زنان ، گردشگری و معماری
گردشگری وموسیقی های محلی
نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
آموزش و تورگردانی گردشگری
گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
شهر برگزاری: مشهد
سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته شده جهانی است. براساس نظر گیاه شناسان و پژوهشگران، تعداد گونه های گیاهی ایران در حدود 8000 گونه است که از نظر تنوع گون های حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقیقات نشان داده است که بیشاز2300 گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری، ادوی های و آرایشی- بهداشتی هستند .به علاوه 1728 گونه از این گیاهان به عنوان گیاهان بومی ایرانمی باشند، منحصرا در سرزمین ایران رویش کرده وبه عنوان یک ظرفیت انحصاری در کشور محسوب میشوند . حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از 60میلیارددلار در سال 1996 به 140 میلیارد دلار در سال 2016 افزایش یافته است و بر اساس پیش بینی بانک جهانی در سال 2050 گردش مالی و تجارت جهانی متمرکز ومبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود 5000 میلیارد دلار خواهد رسید . در اکثر کشورهای توسعه یافته، طب سنتی در ابعاد مختلف تحتحمایت دولت قرار گرفته و سهم خوبی از تأمین سلامت مردم را در سیستم سلامت کشور به عهده گرفته است. طب سنتی چین 40 درصد خدمات بهداشتی-درمانی را در این کشور بر عهده دارد؛ پوشش بیم های هزینة درمان، دارو و خدمات طب سنتی در ژاپن، چین، کره و ویتنام به صورت کامل است و در کشورهایآلمان، استرالیا ،نروژ، انگلستان،کانادا و آمریکا قسمتی از هزینه ها توسط سازما نهای بیمه پرداخت میشود . با توجه به افزایش حجم تجارت جهانی گیاهان داروییو فرآورده های آن، پیشینه غنی ایران در طب سنتی و نیز اینکه در نقشه جامع علمی کشور، گیاهان دارویی در اولویت الف حوزه علوم پایه و کاربردی و طب سنتیدر اولویت ب حوزه سلامت قرار گرفته اند، بدیهی است برای هدایت حرکت احیاء و توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی ایران با استفاده بهینه از تمامی منابع ملی،داشتن یک سند علمی که به همه نکات لازم توجه کافی مبذول داشته باشد امری واجب و اجتناب ناپذیرا ست . تاکنون گردهمایی های متعددی پیرامون مسائلمختلف کشاورزی ارگانیک،گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار شده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع کشاورزی و داروسازی سنتی و ضرورت تبادل نظر منظمصاحب نظران این حوزه انجمن گیاهان دارویی ایران با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارایة دستاوردهای پژوهشی و علمی اندیشمندان،پژوهشگران و دست اندرکاران حوزه های مختلف کنگره فوق را برگزار خواهد کرد . رویکرد انجمن گیاهان دارویی در برگزاری این کنفرانس ، جلب مشارکتتمامی مراکز علمی وحرفه ایی ، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوریعلمی در کشور ،تمرکز بر مسائل وچالشهای روز ، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین می باشد . امید است با همکاری و حمایت سایر ارگانهایاجرایی و علمی کشوربتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای محققان عزیز کشورمان در راستای توسعه و ترویج علم و فنون بنیادین بمنظور بسترسازی زمینههای پژوهشی در حوزه علوم کشاورزی ارگانیک ، پزشکی سنتی برای جامعه و مردم ایجاد نمود.
محورهای کنفرانس:
گیاهان دارویی:

 • گیاهان دارویی ، اکولوژی و اکوفیزیولوژی
 • گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت
 • گیاهان دارویی ، بهره برداری از منابع طبیعی
 • گیاهان دارویی ، بیوتکنولوژی
 • گیاهان دارویی ، فرآوری
 • گیاهان دارویی ، زیست شناسی
 • گیاهان دارویی ، فارماکولوژی
 • گیاهان دارویی ، میکروبیولوژی
 • گیاهان دارویی ، طب سنتی
 • گیاهان دارویی ، اقتصاد و بازاریابی
 • گیاهان دارویی مبارزه با آفات
 • گیاهان دارویی واسلام
 • تولید فراورده های گیاهان دارویی
 • تجاری سازی گیاهان دارویی
 • نوآوری در تولید محصول
 • انتقال تکنولوژی و تولید محصولات گیاهی

  و سایر محورهای مرتبط با گیاهان دارویی

کشاورزی ارگانیک:

 • کشاورزی ارگانیک و پایدار
 • به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
 • مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
 • کاربرد علوم نانو در کشاورزی
 • مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
 • مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
 • کاربرد بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی
 • تاثیر تنش­های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
 • فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
 • تغذیه دام و طیور
 • فیزیولوژی دام و طیور
 • پرورش و تغذیه آبزیان
 • هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
 • ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 • نقش تکنیک­های تولید مثلی در تولیدات دامی
 • دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
 • زیست شناسی (گیاهی و جانوری)

  و سایر محورهای مرتبط با کشاورزی ارگانیک

داروسازی، طب سنتی و مکمل

 • کاربرد طب سنتی ومکمل در سبک زندگی سالم
 • کاربرد طب سنتی ومکمل در پیشگیری از بیماری ها
 • استفاده همزمان ازروش های مختلف طب مکمل و طب رایج در پیشگیری و درمان بیماران
 • خلاقیت در پیشگیری و درمان بیماران باطب سنتی و طب مکمل
 • استفاده از درمان های معنوی در پیشگیری و درمان بیماران
 • کاربرد طب سنتی ومکمل در تکامل سالم ذهن، روان و معنویت
 • تحقیقات سلامت مبتنی بر قرآن و حدیث
 • مبانی فلسفی روش های سنتی و مکمل و نگرش آنان به سلامت و بیماری
 • وسایرمحورهای مرتبط باطب سنتی و مکمل
 • اثرات فارماکولوژیک
 • توکسیکولوژی
 • اثرات بالینی
 • فرمولاسیون و کنترل

  و سایر محورهای مرتبط با داروسازی، طب سنتی و مکمل

علوم پایه

 • مطالعات حیوانی
 • گیاه شناسی، فیتوشیمی
 • بیوشیمی، فیزیولوژی
 • ژنتیک
 • بیوتکنولوژی و اثرات بیولوژیک
 • و سایر محورهای مرتبط با علوم پایه
علوم بالینی، بهداشت و عوامل مرتبط با سلامت

 • بیماری های غیر واگیر
 • اصلاح سبک زندگی
 • پیشگیری و عوامل مرتبط با سلامت
 • داروسازی، طب سنتی، دامپزشکی
 • اثرات فارماکولوژیک
 • توکسیکولوژی
 • اثرات بالینی
 • فرمولاسیون و کنترل
 • و سایر محورهای مرتبط با علوم بالینی، بهداشت و عوامل مرتبط با سلامتhttp://confmt.ir/fa/
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست

اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
۱-کشاورزی و توسعه پایدار
– اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
– تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
– فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
– ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
– علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
– میوه های مناطق معتدله
– هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
– مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
– شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی
– اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
– به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
– ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
– ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
– نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
– نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
– نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
– نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار
۲- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
– آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی
– چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی
– بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی
– چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی
– کشاورزی با رویکرد دام و طیور
– بحران آب در بخش کشاورزی
– تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری
– آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور
– آمایش سرزمین، شناخت استعدادها
– تولید پایدار، امنیت تولیدکننده
سایر مباحث مرتبط….
۳- منابع طبیعی و توسعه پایدار
– مباحث نوین در منابع طبیعی
– تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
– استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
– روشهای پالایش در منابع طبیعی
– ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی
۴- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
– آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
– مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
– حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
– کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
– مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
– نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
– تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه
– روشهای مصرف کود در خاک
– هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
– اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی
– پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها
۵- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
– محصولات تراریخته
– بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
– زراعت و اصلاح نباتات
– روشهای جدید به نژادی در گیاهان
– بیوتکنولوژی ، کشت بافت
۶- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
– صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
– سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
– بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
– بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
– مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
– الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها
۷- علوم صنایع غذایی
– مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
– علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
– بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
– بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
– فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
– میکروب شناسی مواد غذایی
۸- علوم دامی و دامپزشکی
– کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
– تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
– کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
– مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
– نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
– فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
– نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
– دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
– بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
– کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
– جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور
۹- علوم شیلات و آبزیان
– کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
– نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
– تکثیر و پرورش آبزیان
– بهداشت و بیماری های آبزیان
– صید و بهره برداری
۱۰- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
– کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
– ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
– تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
– بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
– کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
– گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
– روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
– هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
– الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
– مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
– سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
– به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
– مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
– کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار
۱۱- گیاهان دارویی
– گیاهان دارویی (اکولوژی و اکوفیزیولوژی – فرآوری، بسته بندی و صنعت )
– بهره برداری از منابع طبیعی – فرآوری- زیست شناسی
– بیوتکنولوژی – فارماکولوژی – میکروبیولوژی
– طب سنتی
– اقتصاد و بازرگانی
– مهارت‌ها و اشتغال زایی
– گردشگری
– مبارزه با آفات
– علف های هرز
– نقش گیاهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی
– جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی
– سایر مباحث مرتبط
۱۲- گیاه پزشکی
– مدیریت تلفیقی آفات
– بیماریهای گیاهی
– علف های هرز و توسعه پایدار
– اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم
– معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی
– روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سموم
سایر مباحث مرتبط …
۱۳- علوم زراعت
– تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
– کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
– مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
– تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
– زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
– روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
– فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت
۱۴- علوم جنگل و مرتع
– علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
– روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
– جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل
– مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل
– سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
– کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
– جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل
– نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
– پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
– اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل
– آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
– اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
– مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
– کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
– محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
– مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع
۱۵- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
– کاربرد نانو در علوم کشاورزی
– کاربرد نانو در علوم محیط زیست
– نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
– کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
– نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
– نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
– نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
– کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی
۱۶- بیابان و بیابان زدایی
– ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
– بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
– اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
– کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
– بیابانزایی و توسعه پایدار
– خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی
۱۷- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
– زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
– آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
– خشکسالی و تغییرات اقلیمی
– طوفان ، صاعقه و ریزگرد
– کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی
– نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
– اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
– حیات وحش و استفاده چند منظوره
۱۸- مدیریت انرژی و توسعه پایدار
– انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و…
– انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و … )
– مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
– محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
– آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
– نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست
– سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
– فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
– سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
– روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن
– نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
– راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن
– تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
– شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران
– بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
۱۹- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست
– نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
– آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
– نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
– نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
– نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی
– نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
– کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست
۲۰- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
– نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
– تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
– اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
– تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
– اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
– پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
– اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
– توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
– قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم
۲۱- زیست بوم پایدار و توسعه
– محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
– پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
– حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
– ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
– شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
– مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
– صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست
۲۲- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
– مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
– استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
– آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
– مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
– اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
– تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
– کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
– مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
۲۳- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار
– تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
– مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
– جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
– مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
– زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
– مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی
۲۴- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)
– پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
– ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
– شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
– پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
– شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
– استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
– ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن
– مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا
۲۵- محیط زیست ،آب و فاضلاب
– انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
– مهندسی آب و فاضلاب
– فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
– تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
– خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
– مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
– اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
– استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
– مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
– روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
۲۶- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
– اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست
– فضای سبز و محیط زیست شهری
– شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
– اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
– مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
– ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
– حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
– کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
– اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
– توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
– اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
– ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
– طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
– نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
– اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری
۲۷- محیط زیست شهری
– اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز
– برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
– خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات
– فناوری اطلاعات و خدمات شهری
– خدمات شهری و ارتقای محیط زیست
– فناوری های نوین و محیط زیست شهری
– مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
– قوانین، خدمات و محیط زیست شهری
– چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری
– فضای سبز و محیط زیست شهری
– ارزیابی اثرات محیط زیست در شهرها
– اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها
– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
– مسائل محیط زیست کلان شهرها
– مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
– حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
– اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
– ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
– طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
– نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
۲۸- مدیریت سبز
– مدیریت سبز
– نوآوری سبز
– اقتصاد زیست‌محیطی
– منطقه سبز و شهر پایدار
– اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی
– مدیریت محصول سبز
– دفتر کار سبز
– ساختمان سبز
– طراحی سبز
– تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
۲۹- پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست
– الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت
– تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید
– بهداشت، ایمنی و محیط زیست
– پایش های زیست محیطی
– فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست
– بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی
– فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
– کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست
– کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها
– کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
– روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار
– کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی
– استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
– زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها
– ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها
– محیط زیست و فناوری اطلاعات
– روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
– روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست
– بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی
– الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی
– سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست
– اکوتوریسم و محیط زیست
– محیط زیست و و تولید سالم
– قوانین جرایم زیست محیطی
– حقوق محیط زیست
– توسعه پایدار در منابع طبیعی
۳۰- توریسم، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار
– گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
– گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
– گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
– مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
– استانداردسازی خدمات گردشگری
– زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
– گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
– نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
– گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
– رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
– فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
– اکوتوریسم و گردشگری معاصر
– گردشگری و انرژی های نو و پایدار
– آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
– ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
– موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
– نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
– گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
– مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
– گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
– گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
– گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت
– گردشگری در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
– استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
– تغییرات آب و هوایی و گردشگری
– گردشگری مذهبی ، فرهنگی
– گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار

– گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن
– گردشگری و زنان ، گردشگری و معماری
– گردشگری وموسیقی های محلی
– نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
– آموزش و تورگردانی گردشگری
و سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی و محیط زیست…

http://iscn.ir/fa/
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
شهر برگزاری:
تهرانمحور های کنفرانس :


پیوند انرژی آب و محیط زیست
انرژی‎های تجدید‌پذیر و توسعه پایدار
انرژی، ایمنی و محیط زیست
اقتصاد انرژی
ذخیره‌سازی انرژی و فناوری‌های نوین
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی
انرژی‌های فسیلی
بهینه‌سازی انرژیhttp://ieanc.org/fa/
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایرانحوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی ، علوم محیط زیست
برگزار کننده: موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

[h=3]محورهای همایش:[/h]
کشاورزی و منابع طبیعی :
مدیریت در بخش کشاورزی زیست فناوری
اقتصاد
گیاه پزشکی
ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
هواشناسی و اقلیم شناسی
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
بیوتکنولوژی کشاورزی
نانو تکنولوژی در کشاوزی
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
علوم تکنولوژی نهال و بذر
علوم باغبانی
علوم دام و دامپزشکی
آب و خاک
علوم شیلات و آبزیان
علوم و صنایع غذایی
IT در بخش کشاورزی
حشره شناسی
مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
جنگل ، مرتع و بیابان
آبیاری و زهکشی
ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
محیط زیست :
استاندارسازی،سیستم های مدیریتی
ایمنی،بهداشت و محیط زیست( HSE)
آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت)
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی ، طوفان ،گرد و غبار و کم آبی)
مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
مدیریت پسماند و بازیافت
مدیریت انرژی
اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
مهندسی آب و فاضلاب
زمین شناسی
جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری(

تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
پدافند غیرعامل و دفاع زیستی
پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی منابع طبیعی جغرافیا و انرژی پاک

اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی منابع طبیعی جغرافیا و انرژی پاک

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی
برگزار کننده: شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت
سیویلیکا
شهر برگزاری: مشهد

پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و محققان عزیزی که در رشته های ذیل تحصیل می کنند یا در موضوعات و محورهای ذیل دارای مقاله هستند، می توانند مقالات خود را برای دبیرخانه این همایش ارسال کنند:1. علوم کشاورزی (مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری/مهندسی آب/مهندسی زراعت/مهندسی اقتصاد کشاورزی/مهندشس علوم باغبانی/ترویج و آموزش کشاورزی/مهندسی منابع طبیعی-جنگل/مهندسی علوم خاک/مهندسی علوم دام و طیور/مهندسی تولیدات گیاهی/مهندسی شیلات/مهندسی منابع طبیعی-چوب/مهندسی صنایع غذایی/مهندس محیط زیست/مهندسی منابع طبیعی-بیابان/مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی/مهندسی فضای سبز/مدیریت کشاورزی/گیاهان دارویی/ و...) کلیه گرایش ها
2. علوم جغرافیایی (جغرافیای طبیعی/جغرافیای گردشگری/جغرافیای انسانی/جغرافیای شهری/جغرافیای روستایی/جغرافیای نظامی/جغرافیای سیاسی/ژئومورفولوژی/آب و هواشناسی/کارتوگرافی/آمایش سرزمین/سنجش از دور RS/سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS/ و...) کلیه گرایش ها
3. محیط زیست (مهندسی محیط زیست-انرژی/مهندسی محیط زیست-آب و فاضلب/مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا/مهندسی محیط زیست-آلودگی آب/مهندسی محیط زیست-آلودگی خاک/مهندسی محیط زیست-تنوع زیستی/برنامه ریزی محیط زیست/آمایش سرزمین/اقتصاد محیط زیست/حقوق محیط زیست/مدیریت محیط زیست HSE/ و...) کلیه گرایش ها
4. منابع طبیعی (مهندسی منابع طبیعی-شیلات/مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست/مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری/مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری/مهندسی منابع طبیعی-بیابان/مهندسی منابع طبیعی-صنایع چوب و کاغذ/ و....) کلیه گرایش ها
5. انرژی (سیستم های انرژی/فناوری های انرژی/انرژی و محیط زیست/مهندسی انرژی هسته ای/مهندسی پرتوپزشکی/انرژی های نو/ و...) کلیه گرایش ها
6. گردشگری (مدیریت جهانگردی/بازاریابی گردشگری/جغرافیا و برنامه ریزی توریسم/اکوتوریسم/گردشگری مذهبی/مدیریت گردشگری/مدیریت هتلداری/گردشگری سلامت/پذیرایی و تشریفات/ و...) کلیه گرایش ها
7. و کلیه رشته های مرتبط 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان داروییحوزه های تحت پوشش:
پزشکی ، بیماریها ، حشره شناسی
برگزار کننده: دانشگاه شیراز
شهر برگزاری: شیراز
گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشگاه علوم پزشکی شیراز مفتخر است که با همکاری انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران در تاریخ 23-22 آبانماه 1398 در شهر جنت طراز شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)، شهر علم و ادب و مهد تمدن ایران زمین، میزبان اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز در این کنگره مهم باشد. دوره های قبل این کنگره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شده است.
هدف از برگزاری این کنگره (Issme4) آشنایی و تبادل نظر محققان حوزه های مختلف حشره شناسی پزشکی و بیماریهای منتقله بوسیله بند پایان در خصوص جدیدترین دستاوردهای علمی پژوهشگران در زمینه های مختلف این علم همچون اپیدمیولوژی بیماری ناقل–زاد، جنبه های تشخیصی، تأثیر تغییرات آب و هوایی و اقلیمی بر این بیماریها با تأکید بر بیماریهای بازپدید و نوپدید، حشره شناسی و انگل شناسی مولکولی، توکسیکولوژی و روشهای نوین کنترل ناقلین بیماریها، حشره شناسی شهری و قانونی، بندپایان زهرآگین، بیوتراپی و سایر جنبه های کاربردی حشره شناسی می باشد. باتوجه به بین المللی بودن کنگره، فرصت مناسبی خواهد بود که محققین جوان و بالاخص دانشجویان با همکاران سایر نقاط دنیا آشنا شده و زمینه های پژوهشهای مشترک فراهم گردد. حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی مایه مباهات و سرافرازی برگزارکنندگان خواهد بود.

محورهای چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران و دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان با تأکید بر بیماریهای نوپدید و بازپدید

 1. لیشمانیوزها
 2. مالاریا
 3. بیماریهای آربوویروسی
 4. آفات شهری
 5. بیوتراپی (فرصتها و تهدیدها)
 6. بیماریهای نوپدید و بازپدید
 7. کنترل آفات و مقاومت به سموم.
 8. بندپایان سمی و زهرآگین
 9. حشره شناسی قانونی
 10. تغییرات آب و هوایی
 11. علوم نوین در حشره شناسی پزشکی و مطالعات بین رشته ای


 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی

همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه
برگزار کننده: دانشگاه اصفهان -مرکزپژوهشی فرآورده‌های طبیعی و زیستی دارویی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: اصفهان
محورهای همایش:
ابعاد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی
ارزش غذایی و جایگاه آن در سبد غذایی مردم
ابعاد بهداشتی و درمانی
صنایع غذایی مرتبط
ترکیبات فرآسودمند حاوی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی
شیرین کننده ها و شیرینی جات ایرانی
اقتصاد و تجارت
زیست شناسی

کشاورزی و تولید محصولات مرتبط
سایر موارد مرتبط


 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگریشهر برگزاری: تهران
اهداف کنگره
1- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری.
2- اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت توسعه و ترویج صحیح کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری.
3-راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران.
4- فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف.
5- جلب توجه صاحبنظران و سیاستگذاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتها.
6- اشاعه ی فرهنگ صحیح مدیریت و برنامه ریزی و توسعه آموزش و پژوهش علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری.
7- ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های اسلامی و شناخت ارزش‌ها و الگوهای مناسب.
8-دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه .


[h=3]محورهای کنگره[/h]
الف: یافته های نوین در علوم کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات
تولید وبهره برداری ازگیاهان دارویی
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
تولیدات گیاهی و علوم تکنولوژی نهال و بذر
مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی


ب : یافته های نوین در منابع طبیعی
جنگل و مرتع و بیابان
علوم شیلات و آبزیان
مباحث جهانی منابع طبیعی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
آمایش سرزمین(ارزیابی ،مدیریت و برنامه ریزی)
زیستگاه ها و تنوع زیستی(گونه های در خطر انقراض،حفاظت و...)


پ :یافته ها ی نوین درمحیط زیست
ایمنی، بهداشت و محیط زیست
پدافند غیرعامل و دفاع زیستی
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان، گرد و غبار و کم آبی)


ت:یافته های نوین در گردشگری
گردشگری مذهبی ، فرهنگی
گردشگری، کارآفرینی و اشتغال زایی
گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل
گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
گردشگری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریتگ
گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی

 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی

پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعیشهر برگزاری: یزد
محورهای اصلی همایش
1-بیوتکنولوژی و اصلاح گیاهان زراعی، باغی، دارویی، جنگلی و مرتعی
2-مدیریت منابع آب و آبخیزداری
3-پایش و سنجش محیط زیست
4-علوم و مهندسی خاک
5-آلودگی عناصر رادیو اکتیو و فلزات سنگین
6-مطالعات تغییر اقلیم

7-مدیریت آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز

8-دامپزشکی، علوم دامی و شیلات
9-علوم و صنایع غذایی
10-ترویج اقتصاد، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی هسته ای


 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
اولین کنگره ملی غذای حلال

اولین کنگره ملی غذای حلالبا توجه به استقبال روز افزون از غذای حلال در جهان و گستردگی این مبحث در علوم متفاوت و در فقه اسلامی لذا جهت ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه اهداف ذیل مد نظر می باشد.

 • ارتباط و همکاری با مراکز دینی و دانشگاهی داخلی با هدف بررسی مسائل و چالش های جدید در امر حلیت و حرمت مواد و فرآورده های حلال

 • بررسی اقتصاد فراورده‌های حلال
 • بررسی حلال و اقتصاد مقاومتی
 • بررسی فراورده‌های آرایشی حلال
 • بررسی اقتصاد غذای حلال
 • بررسی حلال در آیات قرآن
 • بررسی افزودنی های مجاز خوراکی حلال
 • بررسی علل پزشکی حلال بودن بعضی اعضای حیوان حلال گوشت
 • بررسی حلال در علم تغذیه
 • بررسی حلال در علم شیمی
 • بررسی حلال در زیست‌شناسی

محور های کنگره:

 • غذای حلال و تاثیر آن بر کیفیت مواد غذایی
 • شناسایی و تجزیه غذای حلال
 • حلال در صنعت شیلات
 • حلال در محصولات بیولوژیک
 • آزمایشات تشخیصی مدرن در فرآورده‌های حلال
 • افزودنی‌های خوراکی و غیر خوراکی حلال و حرام
 • بیوتکنولوژی و غذای حلال
 • ذبح شرعی و دیدگاه اسلام
 • اقتصاد فرآورده‌های حلال

 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران

همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
شهر برگزاری: تهران- دانشگاه تهران

محورهای همایش:
1- مطالعات صنایع غذایی
2- مطالعات علوم تعذیه
3- مطالعات سلامت
4- محور های آزاد
5- توسعه فناوری و فناوری های نوین
6- نانو فناوری
7- بیوتکنولوژی
حوزه های تحت پوشش :
صنایع غذایی – کشاورزی – محیط زیست – اقتصاد – داروسازی – شیمی
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره

حوزه های تحت پوشش:
علوم کشاورزی و بیولوژی ، علوم تغذیه ، علوم کشاورزی ، گیاه شناسی ، علوم محیط زیست
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت
سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران-دانشگاه شهید بهشتی
محورهای کنفرانس:
مدیریت و اقتصاد کشاورزی
فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم باغبانی و فضای سبز

علوم دام و طیور
علوم شیلات و آبزیان
علوم و صنایع غذایی
گیاه پزشکی
محیط زیست و آمایش سرزمین
علوم زیست شناسی (گیاهی / جانوری)

ترویج و توسعه روستایی
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
و تمامی موضوعات مرتبط با کشاورزی

 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارحوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی مهر اروند

شهر برگزاری: تهران
[h=3]اهداف همایش:[/h]
1. آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته و فن آوریهای نوین.
2. توجه و دقت نظر دستاندارکاران به ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و تحقق توسعه پایدار.
3. راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران
4. فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف.
5. جلب توجه سیاستگزاران بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در بهینه سازی فعالیتها.
6. ترویج تحقیقات بنیادی وکاربردی در کلیه بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی .
7. آشنایی با تهدیدات زیستی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و راهکارهای مقابله با آن.
8. کمک به تعیین راهبرد و مسیر تحقیقات اساسی مورد نیاز کشور در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی.


محورهای همایش:
* مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
* مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
* آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
* علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
* هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
* سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
* شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
* تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
* پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
* محیط زیست و آمایش سرزمین
* علوم تکنولوژی نهال و بذر

* علوم باغبانی و فضای سبز
* حشره شناسی کشاورزی
* زراعت و اصلاح نباتات
* علوم دام و دامپزشکی
* جنگل و مرتع و بیابان
* علوم شیلات و آبزیان
* علوم و صنایع غذایی
* آبیاری و زهکشی
* توسعه روستایی
* و سایر موارد مرتبط و...


 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزیحوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی ، مهندسی صنایع ، اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
برگزار کننده: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان

شهر برگزاری: اهواز
با استعانت از خداوند متعال، " کنفرانس ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی " توسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه ، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این کنفرانس با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط اعم از مسئولین، متخصصین ، مهندسین ، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی در نهایت افزایش بهره وری و نهایتا توسعه همه جانبه و صحیح جامعه گامی استوار برداریم.
رویکرد دبیرخانه علمی و اجرایی در برگزاری این برنامه ، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه ایی ، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی در کشور ، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز ، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین می باشد .


[h=3]محورهای همایش:[/h]- تعامل صنعت و کشاورزی در رونق تولید، اشتغال مولد و فضای کسب و کار
- فرصت ها و چالش های صنعت و تجاری سازی کشاورزی در سایه تحریم
- صنعت و تولید نهاده های کشاورزی (کود، سموم، ابزار و ماشین آلات ...)
- کشاورزی دقیق و فناوری های نوین در کشاورزی و محیط زیست
- چالش های اقتصادی در توسعه کشاورزی و پایداری منابع طبیعی
- زنان و تجاری سازی کشاورزی با تاکید بر گردشگری کشاورزی
- نقش حکمرانی در توسعه صنعت کشاورزی و تجاری سازی آن
- نقش صنعت در تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک
- جایگاه بخش خصوصی در صنعت و تجاری سازی کشاورزی
- نگرش کارآفرینانه به آموزش و تجار ی سازی کشاورزی
- پدافند غیرعامل در صنعت کشاورزی و محیط زیست
- صنعت در تولیدات زراعی و باغی و گیاهان دارویی

- صنعت آب و انرژی در کشاورزی و محیط زیست
- بازاریابی، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی

- تعامل صنعت و کشاورزی در ارتقاء امنیت غذایی

- محیط زیست و آلودگی های صنعتی و کشاورزی
- زنجیره تولید و ارزش در بخش کشاورزی
- صنعت کشاورزی و محصولات تراریخته
- نقش ریزگردها در صنعت و کشاورزی

- تجارت و کشاورزی در نظام بین الملل
- صنعت در شیلات و علوم دامی
- صنعت و فرآورده های غذایی
- منابع طبیعی و توسعه پایدار
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی) ، طب مکمل ، علوم زیستی و کشاورزی ، علوم زیستی ، علوم کشاورزی و بیولوژی ، علوم کشاورزی ، گیاه شناسی
برگزار کننده: انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
سایر برگزار کنندگان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
شهر برگزاری: اهواز
محورهای کنگره

 • زراعت: فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی
 • ژنتیک و به­نژادی گیاهی
 • تنش­های غیر­زیستی در گیاهان زراعی
 • تنش­های زیستی در گیاهان زراعی
 • نظام­های زراعی زیست بوم سازگار
 • تولیدات زراعی ارگانیک
 • زیست فناوری گیاهان زراعی
 • ذخایر ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی
 • به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی
 • گیاهان زراعی جدید و فراموش شده
 • فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان زراعی
 • بهره‌وری و کارایی مصرف منابع در زراعت
 • تغییر اقلیم و چالش­های زیست محیطی در تولیدات زراعی
 • فناوری­های نوین در تولید محصولات زراعی
 • مدیریت علف­های هرز در زراعت
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
حوزه های تحت پوشش:
علوم کشاورزی
برگزار کننده: انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران دانشگاه شهید چمران اهواز
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت
سیویلیکا
شهر برگزاری: اهواز-دانشگاه شهید چمران اهواز
محورهای کلی کنگره:

 1. توان، ماشین، طراحی و ساخت
 2. کشاورزی دقیق و سامانه‌های هوشمند
 3. فناوری‌های نوین در سامانه‌های پس از برداشت و صنایع غذایی
 4. مهندسی انرژی، پایداری و محیط زیست
 5. مهندسی پسماند و تکنولوژی بازیافت
 6. مدیریت و تحلیل سامانه ­ها در صنایع کشاورزی

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

اولین همایش ملی راهبردهای توسعه فضای سبز در شهر های حاشیه کویر​

The first national conference on strategies for the development of green space in cities on the edge of the desert​

اولین همایش ملی راهبردهای توسعه فضای سبز در شهر های حاشیه کویر روز سه شنبه، 25 مهر، 1402 لغایت چهارشنبه، 26 مهر، 1402 توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم, شهرداری قم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای همایش:

معرفی گونه های گیاهی سازگار با شرایط خشک و نیمه خشک در فضای سبز شهری
تامین، انتقال، توزیع و بهره وری آب
استفاده از آب های نامتعارف در آبیاری فضای سبز شهری
راهکار های اصلاح خاکهای شور و قلیا در فضای سبز شهری
مدیریت و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی در فضای سبز
کاربرد ماشین آلات و مکانیزاسیون فضای سبز
طراحی منظر و استفاده از المان های شهری متناسب با اقلیم
استفاده از فناوری های نوین و هوشمند سازی در فضای سبز

تاریخ برگزاری: 25 مهر 1402 تا 26 مهر 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 1402
محل برگزاری: قم
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: GREENSPACE01

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

هشتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری​

The 8th National Congress of New Findings in Agricultural and Natural Resources, Environment and Tourism​

هشتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری روز پنجشنبه، 20 مهر، 1402 توسط مجتمع آموزش عالی سراوان, مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای کنگره:
الف: یافته های نوین در علوم کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات
تولید وبهره برداری ازگیاهان دارویی
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
تولیدات گیاهی و علوم تکنولوژی نهال و بذر
مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
ب : یافته های نوین در منابع طبیعی
جنگل و مرتع و بیابان
علوم شیلات و آبزیان
مباحث جهانی منابع طبیعی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
آمایش سرزمین(ارزیابی ،مدیریت و برنامه ریزی)
زیستگاه ها و تنوع زیستی(گونه های در خطر انقراض،حفاظت و...)
پ :یافته ها ی نوین درمحیط زیست
ایمنی، بهداشت و محیط زیست
پدافند غیرعامل و دفاع زیستی
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان، گرد و غبار و کم آبی)
ت:یافته های نوین در گردشگری
گردشگری مذهبی ، فرهنگی
گردشگری، کارآفرینی و اشتغال زایی
گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل
گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
گردشگری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریتگ
گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی

تاریخ برگزاری: 20 مهر 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 15 مهر 1402
محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: NEWCONF08

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

هفتمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی​

7th International Congress on Food Science & Technology & Agriculture and Food Security​

هفتمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی روز پنجشنبه، 30 شهریور، 1402 توسط مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين سازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای همایش:
صنایع غذایی
روشهای نوین پایش کیفیت- نانوفناوری در صنایع غذایی- بسته بندی نوین- ماشین آلات و تجیزات در صنایع غذایی- فرآورده های غذایی ارگانیک- روشهای نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی- نقش تغذیه در سلامت جامعه- نقش غذاهای آماده در مدیریت بحران- راهکارهای کاهش افزودنی ها در صنایع غذایی- کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات صنعت غذا- روشهای نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی- سلامت بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی- غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک و پروبیوتیک- کاربرد اسانسها و عصاره های طبیعی در صنایع غذایی- ترکیبات ضد مغذی در مواد غذایی- امنیت و ایمنی مواد غذایی- بحران آب و صنایع غذایی- غنی سازی مواد غذایی- نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی و افزودنی های غذایی- مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید مواد غذایی- راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع غذایی- فرمولاسیون مواد غذایی- صنایع بسته بندی مواد غذایی- صنایع فرآورده های گوشتی، غلات، لبنی و روغنی، امنیت و ایمنی موادغذایی- سایر مباحث مرتبط.

کشاورزی و محیط زیست:
مباحث نوین در مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی ایران- مباحث نوین در علوم باغبانی- مباحث نوین در علوم زراعت و اصلاح نباتات- علوم تکنولوژی نهال و بذر- علوم دام و دامپزشکی- علوم زیست شناسی گیاهی و جانوری- علوم شیلات و آبزیان- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین- جنگل و مرتع و بیابان- راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع- ضایعات محصولات کشاورزی- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک- آبیاری و زهکشی- بیوتکنولوژی کشاورزی- پدافند غیرعامل و امنیت زیستی- تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک- حشره شناسی کشاورزی- سیستم اطلاعات جغرافیایی- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز- فناوریهای نوین در کشاورزی- مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش- مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی- هواشناسی کشاورزی- صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی سالم با تاکید بر روشهای نوین- تخریب اراضی و راهکارهای مقابله با آن- پیامدهای تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی- کشاورزی و آلودگیهای زیست محیطی- فناوریها و روشهای نوین در تولید محصولات کشاورزی و حفاظت محیط زیست- مدیریت بحران آب در کشاورزی و محیط زیست- محیط زیست و آمایش سرزمین- تنوع زیستی و تولید پایدار محصولات کشاورزی- ریزگردها و پیامدهای زیست محیطی آنها- محصولات تراریخته و چالشهای زیست محیطی- سایر مباحث مرتبط.

تاریخ برگزاری: 30 شهریور 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 25 شهریور 1402
محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: FOODCONG07

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست​

The second international research conference on agriculture and environment​

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست روز یکشنبه، 30 مهر، 1402 توسط انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران , پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای همایش:

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
فضای سبز و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
مسائل محیط زیست کلان شهرها
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار
آبخیزداری و مدیریت منابع خاک و توسعه پایدار
مدیریت و اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه پایدار
بیوتکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار
مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار
علوم باغبانی و توسعه پایدار
علوم شیلات و توسعه پایدار
صنایع غذایی و توسعه پایدار
منابع طبیعی و توسعه پایدار
علوم زراعت و توسعه پایدار
گیاهان دارویی، طب سنتی و توسعه پایدار
سایر موضوعات مرتبط با مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار

تاریخ برگزاری: 30 مهر 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 1 مهر 1402
مهلت ثبت نام در کنفرانس: 15 مهر 1402
محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: ENVCNF02

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

هفتمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی​

The 7th National Innovation Conference in Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine​

هفتمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی روز یکشنبه، 30 مهر، 1402 توسط انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای کنفرانس:

نوآوری علوم دامی و دامپزشکی:

کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

نوآوری کشاورزی و توسعه :
تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
میوه های مناطق معتدله
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی
اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
به زراعتی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

تاریخ برگزاری: 30 مهر 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 20 مهر 1402
مهلت ثبت نام در کنفرانس: 28 مهر 1402
محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: ANIMALB07

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه​

The 5th National Conference on Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Sciences in Society​

پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه روز دوشنبه، 15 آبان، 1402 توسط مركز آموزش عالي كاشمر, مرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام, مرکز رویدادهای جهانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای کنفرانس:
محورهای مهندسی کشاورزی :

-مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
-مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
-آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
-علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
-هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
-سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
-تغییرات اقلیمی و آب و هواشناسی
-تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
-شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
-محیط زیست و آمایش سرزمین
-پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
-گیاهشناسی و گیاهان دارویی
-علوم تکنولوژی نهال و بذر
-علوم باغبانی و فضای سبز
-حشره شناسی کشاورزی
-زراعت و اصلاح نباتات
-علوم دام و دامپزشکی
-علوم شیلات و آبزیان
-جنگل و مرتع و بیابان
-علوم و صنایع غذایی
-آبیاری و زهکشی
-و سایر موارد مرتبط با مهندسی کشاورزی
محورهای علوم خاک :
-فن آوری های نوین در علوم خاک
-آبخیزداری و حفاظت منابع خاک
-بهسازی خاک و اصلاح اراضی
-حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
-ریزگرد ها و پیامد های آن
-مدیریت پایدار منابع خاک
-پیدایش و رده بندی خاک
-فیزیک و فرسایش خاک
-شیمی و آلودگی خاک
-وسایر موارد مرتبط با علوم خاک

تاریخ برگزاری: 15 آبان 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 12 آبان 1402
محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: ISCONF05

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

اولین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی پاک​

The first national conference of research findings in agricultural sciences, natural resources, environment and clean energy​

اولین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی پاک روز جمعه، 26 آبان، 1402 توسط مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه پیام نور استان خوزستا, شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی, مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد, شرکت ویدا عصر ویرا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای همایش:

برنامه ریزی و آمایش سرزمین
تئوری برنامه ریزی محیط زیست – برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای – برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی – برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی – ارزیابیهای زیست محیطی بر محیط زیست – پایش محیط زیست – ارزیابی ریسک زیست محیطی – مدلهای آمایش سرزمین – اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرحهای کلان – توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها – بهداشت، ایمنی و محیط زیست – بهداشت محیط شهری و روستایی – بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بحرانها – کلیات خدمات بهداشتی (مواد غذایی، مسکن) – معرفی نرم افزارهای تخصصی بهداشت محیط ومحیط زیست – کاربرد فناوری نانو در بهداشت محیط ومحیط زیست – روش های ارزیابی و مدیریت ریسک
فن آوری های نوین زیست محیطی(GIS,RS)
کاربرد فناوری GIS و RS در شناسایی اکوسیستم های طبیعی – کاربرد فناوری GIS و RS در منابع آب – روشهای مکان دار کردن مطالعات محیط زیست – تحلیلهای اکوسیستمی با استفاده از روش های GIS و RS – رتعیین قابلیت های تفرجی پارک ها با استفاده از GIS – GIS و کاربران در طرح های توسعه شهری
محیط زیست و انرژی
شناسایی، بهروری، ذخیره سازی، انرژی های تجدیدپذیر و پاک و شناسایی منابع – اثرات محیط زیستی استفاده از منابع مختلف انرژی – فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی – سیاست گذاری و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی – ابعاد مختلف اقتصادی بهروری منابع انرژی – فرهنگ سازی و تشویق به جایگزینی سوخت های پاک – طراحی محیط شهری پایدار با تاکید بر کاهش مصرف انرژی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان
محیط زیست و تنوع زیستی
مهمان های ناخوانده محیط زیست – آینده تنوع زیستی آبزیان در اکوسیستم های آبی داخلی – سرزمین شناسی و حفاظت از آن – حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری – حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض – بررسی عوامل موثر در بروز کاهش تنوع زیستی حامل از بهره برداری های غیر اصولی در اکوسیستم های خشکی و آبی
تغییرات آب و هوائی و اقلیمی
اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس جهانی – اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس محلی – تنوع زیستی در اکوسیستم های آبی، خشکی – اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات آب و هوا – گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی و تاثیرات اقتصادی آن – تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی (راهبردها و سیاست‌ها) – خشکسالی و راه کارهای کاهش اثرات آن
مهندسی طراحی محیط زیست
اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز – طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه‌ و پارکهای ملی – طراحی و معماری بومی با رویکرد اسلامی منطبق بر فضای سبز – طراحی اکولوژیک و پایدار – بازسازی و بهسازی محیطی – نقش طراحی محیطی در کاهش اثرات زیست محیطی – طراحی شهری، بهسازی محیط زیست – فضای سبز و محیط زیست شهری – شهرنشینی و اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهای عمرانی و شهرسازی درشهرها – اکولوژی شهری و شهر سبز – نقش مواد و مصالح در طراحی فضاهای تفرجی – نقش فضاهای سبز و باز شهری در کاهش تنش‌های زیست محیطی – اصول و مبانی طراحی محیط پایدار شهری و حومه شهری – برنامه های توسعه شهری و محیط زیست – برنامه ریزی ملی و منطقه ای و سیاست‌های زیست محیطی – استفاده از فن آوریهای نوین در فضای سبز شهری – کاربرد اصول اکولوژیکی در مدیریت و برنامه ریزی فضای سبز شهری – کنترل انفعالات درون و برون مرزی مواد زائد زیان آور
سوانح و بحران های محیط زیستی
بررسی عوامل موثر در تخریب لایه ازون ناشی از ورود آلاینده ها به جو و ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی – شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی (سوانح شیمیایی، هسته ای، میکروبی، بیولوژیک و مدیریت بحران‌ها و سوانح زیست محیطی و روش‌های کاهش آن) – چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری – سیاست گذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح – به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری – بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی
اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محیط زیست
مبانی نظری اقتصاد محیط زیست – روشها و فنون در اقتصاد محیط زیست – ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی – حسابداری زیست محیطی – مسائل و مشکلات روش های موجود مبانی نظری حقوق محیط زیست – مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست – قوانین و مقررات در سطح ملی و بین المللی – تدوین و اجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست – چالشهای منطقه ای و بین المللی زیست محیطی – جرائم زیست محیطی – مبانی نظری و تئوریهای و تکنیکهای آموزش محیط زیست – ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها به جهت تفرج و توریسم پروری – روشهای ارتقاء آموزش محیط زیست در کلیه سطوح – روشهای ارتقاء فرهنگ زیست محیطی – نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست – روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی – آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست – تولید ملی در راستای اقتصاد سبز – نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار زیست محیطی
آب و فاضلاب
انواع آلایندههای آب – کیفیت آب آشامیدنی و رعایت استانداردهای ملی و جهانی – تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی – مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی – اثرات زیست محیطی آفت کش ها بر منابع آب های زیرزمینی – استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلایندهها و پسابهای تصفیه شده – مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب – فن آوریهای نوین در پایش و حذف آلاینده های آب – بررسی علل خشکسالی سالهای اخیر – خشک شدن تالابها – روشهای نوین آبیاری، مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی – بررسی نقش آلودگی آب های سطحی در کاهش گونه ایی اکوسیستم های کف زی – آبخوان ها و نقش آن در اکوسیستم های طبیعی
هوا و صوت
شناسایی و کنترل آلودگیهای صوتی و ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا – آلودگی هوا، شناسایی منابع، آلایندهها و مخاطرات بهداشتی – ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن و راه کارهای کنترلی – روشهای نوین کنترل آلودگی هوا – استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار – پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی – ابعاد روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا – نقش پالایشگاه های صنعتی در تخریب اکوسیستم منطقه ایی
خاک
شناسایی و پایش آلایندههای خاک – حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی و غیره – استانداردهای حد مجاز آلایندهها در خاک – مدیریت پسماند و بازیافت – مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، بازیافت) – مدیریت و بازیافت مواد زائد خطرناک – مکان یابی، ساماندهی و مهندسی مکانهای دفن بهداشتی پسماندها – فناوری های نوین در فرآیند مدیریت پسماند – تولید مواد و انرژی از پسماند – اقتصاد و مدیریت پسماندها – قوانین، مقررات و استانداردهای مدیریت پسماندها در ایران و سایر کشورها – مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مدیریت پسماند – نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت تفکیک از مبدا – روش های بازیافت
محیط زیست و علوم مختلف
بیوتکنولوژی و محیط زیست – نانوتکنولوژی و محیط زیست – محیط زیست و فناوری اطلاعات – محیط زیست و پزشکی – فیزیک و محیط زیست – حمل و نقل و محیط زیست – صنعت، معدن و محیط زیست – سوخت، انرژی و محیط زیست – علوم جانوری و محیط زیست – زمین شناسی زیست محیطی – کشاورزی و محیط زیست – منابع طبیعی و محیط زیست – هواشناسی و محیط زیست – شیمی، پتروشیمی و محیط زیست – معماری، شهرسازی و محیط زیست – عمران، ساخت و ساز و محیط زیست – گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست – و سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست
اکو توریسم و محیط زیست
تفرج گرایی و تالاب ها – اکوتوریسم و نقش آن در اقتصاد بومی – اکوتوریسم، مخاطرات و معضلات ناشی از آن – نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار
محیط زیست و توسعه پایدار
-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها -ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها -فضای سبز و محیط زیست شهری -شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن -مسائل محیط زیست کلان شهرها -اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها -کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست -اکولوژی شهری و شهر سبز -شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست -توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها -اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها -همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست -مکانیسم های توسعه پاک -اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها -ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری -مدیریت پسماند در شهرها -فاضلاب شهری و تصفیه -طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست -حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای مجیط زیستی آن
محیط زیست
– زیستگاه ها و تنوع زیستی – آلودگی‌های محیط زیست – مدیریت محیط زیست – محیط زیست و آمایش سرزمین – پساب و پسماند ومحیط زیست – انرژی ومحیط زیست – تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست – کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست – تالاب ها و محیط زیست – دریا ها ومحیط زیست – حقوق ومحیط زیست – سنجش از دور ومحیط زیست – آموزش ومحیط زیست – برنامه ریزی ومحیط زیست – فرهنگ ومحیط زیست
مهندسی کشاورزی
– مهندسی تولیدات گیاهی – اصلاح گیاهان باغبانی – تولید محصولات باغبانی – حشره شناسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی – بیوتکنولوژی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز – مدیریت کشاورزی – مهندسی فضای سبز – گیاه‌پزشکی(مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌های گیاهی، علف‌های هرز) – پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری
– آبخیزداری و توسعه پایدار – مرتعداری و منابع طبیعی – حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعی – تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار
جنگل و صنایع چوب
– جنگداری و مهندسی جنگل – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل – فرآورده های چندسازه چوب – حفاظت و اصلاح چوب – بیولوژی و آناتومی چوب – صنایع خمیر و کاغذ – طراحی و مهندسی چوب – مسایل اقتصادی –اجتماعی جنگل
شیلات
– تکثیر و پرورش آبزیان – فرآوری محصولات شیلاتی – بوم شناسی آبزیان شیلاتی – صید و بهره برداری آبزیان
مدیریت مناطق بیابانی
– آبیاری، مرتع و آبخیزداری مناطق بیابانی – خاک‌شناسی مناطق بیابانی – محیط زیست و منابع طبیعی بیابان – بیابان زدایی، توسعه و عمران مناطق بیابانی
آبیاری و زهکشی
– سازه های آبی و مدیریت منابع آب – مهندسی منابع آب – هواشناسی کشاورزی – حفاظت کیفی و کمی منابع آب – افزایش بهره‌وری توزیع، انتقال و مصرف آب – مدیریت آب در مزرعه و پایش منابع آبی – بهره برداری از آب‌های زیرزمینی و استفاده از منابع آب غیر متعارف – روش‌های نوین در آبیاری و زهکشی
زراعت و اصلاح نباتات
– اصلاح نباتات – زراعت – علوم و تکنولوژی بذر – کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
مهندسی اقتصاد کشاورزی
– سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست – بازاریابی محصولات کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – نقش نظام اقتصادی و بیمه‌ای در توسعه کشاورزی
علوم باغبانی
– گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای – باغبانی میوه‌کاری – باغبانی سبزی‌کاری – پرورش گیاهان زینتی – فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه – فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها – فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی – فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی– ادویه‌ای و عطری – فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی – بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
ترویج و آموزش کشاورزی
– ترویج و آموزش کشاورزی – آموزش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزی – بهینه‌سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی – آموزش و گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک – کاربرد داده‌های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی – کاربرد IT و ICT در ترویج و توسعه کشاورزی
علوم خاک
– شیمی و حاصلخیزی خاک – فیزیک و حفاظت خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاک
علوم دام و طیور
– اصلاح نژاد دام – تغذیه دام، طیور و نشخوارکنندگان – مدیریت دامپروری – فیزیولوژی دام و طیور – تولید طیور(پرورش و مدیریت)
مهندسی صنایع غذایی
– صنایع غذایی – علوم مواد غذایی – زیست فناوری مواد غذایی
مکانیزاسیون کشاورزی و مکانیک بیوسیستم
– طراحی و ساخت – انرژی‌های تجدیدپذیر – فناوری پس از برداشت – مدیریت و تحلیل سامانه‌ها – انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند
محور اصلی انرژی
انرژی باد – انرژی زمین گرمایی – بیوگاز و زیست توده – پیل های سوختی – انرژی وابسته به آب – انرژی هیدروژن -انرژی ومحیط زیست – سیستم های انرژی هیبرید – مدیریت و بهینه سازی انرژی – بازیافت انرژی – روش های ذخیره سازی انرژی – اثرات محیط زیستی منابع انرژی تجدید پذیر – ارزیابی جنبه های اقتصادی و فنی منابع انرژی پاک – و سایر محورهای مرتبط با مدیریت انرژی های نو و پاک

تاریخ برگزاری: 26 آبان 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 18 آبان 1402
مهلت ثبت نام در کنفرانس: 22 آبان 1402
محل برگزاری: اهواز
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: NATURALCONF01

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی​

The 6th International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal and Traditional Plants​

ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی روز شنبه، 27 آبان، 1402 توسط شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تفلیس-گرجستان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای کنفرانس:
علوم کشاورزی:
کشاورزی ارگانیک و پایدار
بهنژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
کاربرد علوم نانو در کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
کاربرد بیوتکنولوژی و کشت بافت در علوم کشاورزی
تاثیر تنش های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
و .....
گیاهان دارویی:
گیاهان دارویی ، اکولوژی و اکوفیزیولوژی، بیوتکنولوژی، فارماکولوژی، میکروبیولوژی
گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت
گیاهان دارویی، بهره برداری از منابع طبیعی
گیاهان دارویی، اقتصاد و بازاریابی
گیاهان دارویی و اسلام
تولید فراورده های گیاهان دارویی
تجاری سازی گیاهان دارویی
انتقال تکنولوژی و تولید محصولات گیاهی
مبارزه با آفات
و ......
طب سنتی و مکمل:
کاربرد طب سنتی و مکمل در سبک زندگی سالم
کاربرد طب سنتی و مکمل در پیشگیری از بیماری ها
استفاده همزمان ازروش های مختلف طب مکمل و طب رایج در پیشگیری و درمان بیماران
خلاقیت در پیشگیری و درمان بیماران با طب سنتی و طب مکمل
استفاده از درمان های معنوی در پیشگیری و درمان بیماران
و......
علوم پایه:
مطالعات حیوانی
گیاه شناسی
فیتوشیمی، بیوشیمی، فیزیولوژی
ژنتیک، بیوتکنولوژی و اثرات بیولوژیک
و ......
منابع طبیعی:
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
هواشناسی و اقلیم شناسی
گرمایش جهانی
بحران آب
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
علوم تکنولوژی نهال و بذر
بیابانزائی و بیابانزدائی
زراعت و اصلاح نباتات
صنایع چوب و کاغذ
علوم جنگل و مرتع
علوم محیط زیست
و ....
منابع تجدیدپذیر:
هوا، غذا و آب
غذاهای غیرکشاورزی
کشاورزی پایدار
منابع غیرغذایی
استفاده از منابع تجدیدپذیر برای خودکفایی
مواد شیمیایی زیست تجدیدپذیر
بیوپلاستیک‌ها
قیر زیستی
انرژی تجدیدپذیر
زیست توده
سوخت زیستی
بیوگاز
الیاف طبیعی
و ....
منابع تجدیدناپذیر:
مواد معدنی و سنگ‌های معدن
سوخت‌های فسیلی
سوخت‌های هسته ای
سطح زمین
و .....
علوم بالینی، بهداشت و عوامل مرتبط با سلامت:
بیماری های غیر واگیر
اصلاح سبک زندگی
پیشگیری و عوامل مرتبط با سلامت داروسازی، طب سنتی
اثرات فارماکولوژیک، توکسیکولوژی
اثرات بالینی، فرمولاسیون و کنترل
و .....

تاریخ برگزاری: 27 آبان 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 1 آبان 1402
مهلت ثبت نام در کنفرانس: 27 آبان 1402
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: CONFMT06

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران​

7th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran​

هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران روز دوشنبه، 9 بهمن، 1402 لغایت چهارشنبه، 11 بهمن، 1402 توسط دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری, دانشگاه یاسوج, دانشگاه شیراز, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

چکیده و اصل مقالات همزمان دریافت میگردد
مکان برگزاری: تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

هفتمین کنگره بین المللی سالانه توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران به عنوان بزرگترین، معتبرترین، منظم ترین و شناخته شده ترین گردهمایی سالانه علمی، پژوهشی و اجرایی این حوزه خاورمیانه در کشور ایران بوده که با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه یاسوج و دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان و سایر دانشگاه های برجسته کشور و با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۷۶۸۶۸۶۹ و لذا تحت تایید و حمایت آن وزارت خانه و تمام دانشگاه ها و سازمان های وابسته در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار می گردد. تمام مقالات پذیرفته شده آن علاوه بر چاپ در کتاب و مجموعه مقالات کنگره در کنسرسیوم محتوای ملی، SID، سیویلیکا و سایر پایگاه های معتبر نیز نمایه خواهند شد. همچنین مقالات برگزیده به طور رایگان در ژورنال های معتبر ISI،ISC و پژوهشی چاپ خواهند گردید.
شایان ذکر است طبق قوانین جدید وزارت علوم تنها مقالات ارائه شده در کنگره های دارای مجوز وزارت علوم دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می باشند.
محورهای کنگره:
۱-کشاورزی و توسعه پایدار:
تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
میوه های مناطق معتدله
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی
اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
به زراعتی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

۲- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:
آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
نقش تغییرات آب و هوایی بر ویژگی های فیزیکی، کانی شناسی و میکرومرفولوژیکی خاک ها
هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

۳- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک:
کاربرد کود ها و مواد آلی مختلف در خاک
روشهای مصرف کود در خاک
تنوع زیستی و روابط زیستی در خاک و ریزوسفر
شیمی و آلودگی خاک و کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلودگی خاک
اصلاح خاک های شور و سدیمی

۴- منابع طبیعی و توسعه پایدار:
مباحث نوین در منابع طبیعی
تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
روشهای پالایش در منابع طبیعی
ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی
صنعت چوب و کاغذ

۵- علوم صنایع غذایی:
مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
میکروب شناسی مواد غذایی

۶- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات:
محصولات تراریخته
بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
زراعت و اصلاح نباتات
روشهای جدید به نژادی در گیاهان
بیوتکنولوژی ، کشت بافت

۷- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی:
صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

۸- علوم شیلات و آبزیان:
کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
تکثیر و پرورش آبزیان
بهداشت و بیماری های آبزیان
صید و بهره برداری

۹- علوم دامی و دامپزشکی:
کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

۱۰- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:
کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

۱۱- نانو تکنولوژی در کشاوزی:
نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی
نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

۱۲- علوم زراعت:
تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

۱۳- علوم جنگل و مرتع:
علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل
مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل
سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل
نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل
آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

۱۴- بیابان و بیابان زدایی:
ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
بیابانزایی و توسعه پایدار
خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

۱۵- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست:
نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی
نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

۱۶- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت:
زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
خشکسالی و تغییرات اقلیمی
طوفان ، صاعقه و ریزگرد
کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی
نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
حیات وحش و استفاده چند منظوره

۱۷- مدیریت انرژی و توسعه پایدار:
انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )
انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )
مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست
سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن
نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن
تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران
بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

۱۸- زیست بوم پایدار و توسعه:
محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

۱۹- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی:
نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

۲۰- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار :
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
۲۰- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار:
تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

۲۱- محیط زیست ،آب و فاضلاب:
انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
مهندسی آب و فاضلاب
فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

۲۲- محیط زیست ، هوا و صوت:
پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن
مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

۲۳- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
فضای سبز و محیط زیست شهری
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری

۲۴- توریسم، گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار:
گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
استانداردسازی خدمات گردشگری
زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
اکوتوریسم و گردشگری معاصر
گردشگری و انرژی های نو و پایدار
آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت
گردشگری درمناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
تغییرات آب و هوایی و گردشگری
گردشگری مذهبی ، فرهنگی
گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار
گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن
گردشگری و زنان ، گردشگری و معماری
گردشگری وموسیقی های محلی
نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
آموزش و تورگردانی گردشگری
گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

۲۵- مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه جغرافیا:
جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
جغرافیا ی سیاسی
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
جغرافیا ومدیریت جامع شهری
جغرافیا ی پزشکی
برنامه ریزی و آمایش سرزمین
جغرافیا و فناوریهای نوین
برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و محیط زیست
برنامه ریزی شهری
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
ژئومورفولوژی
جغرافیا، دفاع و امنیت

۲۶- آب و هوا شناسی:
تغییرات آب و هوایی در ایران
ایران و معاهدات بین المللی تغییرات آب و هوا
ارزیابی سیاستگذاری های مبتنی بر تغییرات آب وهوا
آب و هواشناسی شهری
آب و هواشناسی کاربردی (کشاورزی، حمل و نقل، معماری، پزشکی، گردشگری و ... )
مدل سازی آب و هوا - پیش بینی زیر فصلی (S۲S)، فصلی و بلندمدت
آب و هواشناسی ماهواره ای
آب و هواشناسی و چالش های محیطی ایران
هیدرواقلیم
طرح نظریات جدید و نظریه پردازی در آب و هواشناسی
آب و هواشناسی همدید و دینامیک (خاورمیانه و ایران)
مخاطرات جوی و پدیده های آب و هوایی فرین
آب و هواشناسی دیرینه

تاریخ برگزاری: 9 بهمن 1402 تا 11 بهمن 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 4 آبان 1402
تاریخ اعلام داوری مقالات: 20 آبان 1402
مهلت ثبت نام در کنفرانس: 30 آبان 1402
محل برگزاری: تبریز
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: ICSDA07

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

دومین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی​

Second Congress for Agriculture, Veterinary Medicine, Environment and Natural Resources Students​

دومین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی روز سه شنبه، 15 اسفند، 1402 توسط مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای کنفرانس:
۱-کشاورزی :
تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
میوه های مناطق معتدله
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی
اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
به زراعتی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

۲- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:
آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
نقش تغییرات آب و هوایی بر ویژگی های فیزیکی، کانی شناسی و میکرومرفولوژیکی خاک ها
هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

۳- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک:
کاربرد کود ها و مواد آلی مختلف در خاک
روشهای مصرف کود در خاک
تنوع زیستی و روابط زیستی در خاک و ریزوسفر
شیمی و آلودگی خاک و کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلودگی خاک
اصلاح خاک های شور و سدیمی

۴- منابع طبیعی و توسعه پایدار:
مباحث نوین در منابع طبیعی
تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
روشهای پالایش در منابع طبیعی
ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی
صنعت چوب و کاغذ

۵- علوم صنایع غذایی:
مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
میکروب شناسی مواد غذایی

۶- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات:
محصولات تراریخته
بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
زراعت و اصلاح نباتات
روشهای جدید به نژادی در گیاهان
بیوتکنولوژی ، کشت بافت

۷- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی:
صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای
سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

۸- علوم شیلات و آبزیان:
کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
تکثیر و پرورش آبزیان
بهداشت و بیماری های آبزیان
صید و بهره برداری

۹- علوم دامی و دامپزشکی:
کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
نقش تکنیک¬های تولید مثلی در تولیدات دامی
دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

۱۰- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:
کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

۱۱- نانو تکنولوژی در کشاوزی:
نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی
نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

۱۲- علوم زراعت:
تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

۱۳- علوم جنگل و مرتع:
علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
جنگل و جنگل نشینان ، بهره برداری و حمل و نقل جنگل
مهندسی جنگل ، ساختار و توالی جنگل
سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
جنگلداری و مدیریت جنگل ، محصولات غیر چوبی جنگل
نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
پرورش جنگل ، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
اقتصاد ، اکوتوریسم ، گردشگری و مسائل اجتماعی جنگل
آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

۱۴- بیابان و بیابان زدایی:
ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
بیابانزایی و توسعه پایدار
خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

۱۵- پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست:
نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
آینده‌پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نوپدید
نقش پدافند غیر عامل در تامین امنیت غذایی کشور
نقش پدافند غیر عامل در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در بخش کشاورزی
نقش پدافند غیر عامل در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و امنیت زیستی
نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل بمنظور توانمندی‌ بخش کشاورزی
کاربرد فناوری‌های نوین در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست

۱۶- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت:
زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
خشکسالی و تغییرات اقلیمی
طوفان ، صاعقه و ریزگرد
کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت سوانح طبیعی
نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
حیات وحش و استفاده چند منظوره

۱۷- مدیریت انرژی و توسعه پایدار:
انرژی های تجدید پذیر (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )
انرژی های تجدید ناپذیر (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )
مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست
سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمان ها و نقش آن
نقش فن آوری های نوین و مدیریت انرژی ، مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی ، استانداردها و معیارهای آن
تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
شیوه های مختلف استحصال و چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ایران
بومی سازی فن آوری استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

۱۸- زیست بوم پایدار و توسعه:
محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

۱۹- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی:
نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

۲۰- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار :
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
تنوع زیستی و توسعه پایدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
۲۰- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار:
تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

۲۱- محیط زیست ،آب و فاضلاب:
انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
مهندسی آب و فاضلاب
فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

۲۲- محیط زیست ، هوا و صوت:
پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن
مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

۲۳- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
فضای سبز و محیط زیست شهری
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری

۲۴- توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار:
گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
استانداردسازی خدمات گردشگری
زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
اکوتوریسم و گردشگری معاصر
گردشگری و انرژی های نو و پایدار
آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
گردشگری شهری ، روستایی، عشایری ومدل های اقلیمی
گردشگری، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
گردشگری در سواحل ، گردشگری و امنیت
گردشگری درمناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
تغییرات آب و هوایی و گردشگری
گردشگری مذهبی ، فرهنگی
گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پایدار
گردشگری الکترونیک ، گردشگری و جهانی شدن
گردشگری و زنان ، گردشگری و معماری
گردشگری وموسیقی های محلی
نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
آموزش و تورگردانی گردشگری
گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

۲۵-مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه جغرافیا:
جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
جغرافیا ی سیاسی
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
جغرافیا ومدیریت جامع شهری
جغرافیا ی پزشکی
برنامه ریزی و آمایش سرزمین
جغرافیا و فناوریهای نوین
برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و محیط زیست
برنامه ریزی شهری
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
ژئومورفولوژی
جغرافیا، دفاع و امنیت

۲۶-آب و هوا شناسی:
تغییرات آب و هوایی در ایران
ایران و معاهدات بین المللی تغییرات آب و هوا
ارزیابی سیاستگذاری های مبتنی بر تغییرات آب وهوا
آب و هواشناسی شهری
آب و هواشناسی کاربردی (کشاورزی، حمل و نقل، معماری، پزشکی، گردشگری و ... )
مدل سازی آب و هوا - پیش بینی زیر فصلی (S۲S)، فصلی و بلندمدت
آب و هواشناسی ماهواره ای
آب و هواشناسی و چالش های محیطی ایران
هیدرواقلیم
طرح نظریات جدید و نظریه پردازی در آب و هواشناسی
آب و هواشناسی همدید و دینامیک (خاورمیانه و ایران)
مخاطرات جوی و پدیده های آب و هوایی فرین
آب و هواشناسی دیرینه
و سایر موضوعات مرتبط

تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 5 اسفند 1402
مهلت ثبت نام در کنفرانس: 10 اسفند 1402
محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: CACDSTS02

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

هشتمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار​

8th International Conference on Agriculture & Environment with sustainable development approach​

هشتمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار روز سه شنبه، 15 اسفند، 1402 توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای همایش:
۱) مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار
۱-۱) آبخیزداری و مدیریت منابع خاک و توسعه پایدار
۲-۱) مدیریت و اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
۳-۱) ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه پایدار
۴-۱) بیوتکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار
۵-۱) مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار
۶-۱) علوم باغبانی و توسعه پایدار
۷-۱) علوم شیلات و توسعه پایدار
۸-۱) صنایع غذایی و توسعه پایدار
۹-۱) منابع طبیعی و توسعه پایدار
۱۰-۱) علوم زراعت و توسعه پایدار
۱۱-۱) گیاهان دارویی، طب سنتی و توسعه پایدار
۱۲-۱) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار

۲) مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
۱-۲) مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
۲-۲) آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
۳-۲) حقوق محیط زیست و توسعه پایدار
۴-۲) مدیریت پسماند و توسعه پایدار
۵-۲) آمایش سرزمین و توسعه پایدار
۶-۲) مدیریت انرژی و توسعه پایدار
۷-۲) کنوانسیون ها و توسعه پایدار
۸-۲) تنوع زیستی و توسعه پایدار
۹-۲) اکوتوریسم و توسعه پایدار
۱۰-۲) HSE و توسعه پایدار
۱۱-۲) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1402
مهلت ارسال اصل مقالات: 15 آبان 1402
محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: AGRISD08

منبع
 
بالا