نکات دستوری مقدماتی زبان روسی

Риал Краесис

عضو جدید
سلام به همه دوستان من دانشجوی زبان روسی هستم و میخواهم یک سری مطالب را برای یادگیری این زبان در اینجا قرار دهم.
در ابتدا با اشنایی با حروف الفبای این زبان شروع میکنیم.
این زبان دارای سی و سه حرف میباشد که 2 حرف ان فاقد صدا هستند و فقط برای سخت و نرم کردن حروف قبل از خود به کار می روند.
А,а-->آ-->a
Б,б-->ب-->b
В,в-->و-->v
Г,г-->گ-->g
Д,д-->د-->d
Е,е-->ی-->e
Ё,ё-->ی-->jo
Ж,ж-->ژ-->zh
З,з-->ز-->z
И,и-->ای-->j
К,к-->ک-->k
Л,л-->ل-->l
М,м-->م-->m
Н,н-->ن-->n
О,о-->اُ-->o
П,п-->پ-->p
Р,р-->ر-->r
С,с-->س-->s
Т,т-->ت-->t
У,у-->او-->y
Ф,ф-->ف-->f
Х,х-->خ-->h
Ц,ц-->تس-->c
Ч,ч-->چ-->ch
Ш,ш-->ش-->sh
Щ,щ-->شا-->shh
Ъ,ъ-->توردایزناک علامت سخت کننده
Ы,ы-->اِه-->y
Ь,ь-->میاکیز ناک علامت نرم کننده
Э,э-->اِ-->je
Ю,ю-->یو-->ju
Я,я-->یا-->ja
حروف روسی با صدای فارسی و انگلیسی انها.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نکات دستوری مقدماتی زبان روسی

سلام

دوستان عزیز در این تاپیک نکات دستوری ابتدایی و مقدماتی زبان روسی گذاشته خواهد شد

:gol:
موفق باشید

منبع
سایت ریانووستی


در جدول زیر می توانید با حروف الفبای زبان روسی، برابر فارسی و تلفظ آنها در زبان فارسی آشنا شوید. بسیاری از حروف صدادار و بی صدای روسی با الفبای زبان فارسی همخوانی دارند، اما برخی دیگر مشابهی ندارند:

منبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru1.jpg
  ru1.jpg
  40.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس دهم: ضمیر اشاره

درس دهم: ضمیر اشاره


منبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru 10.jpg
  ru 10.jpg
  27.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس یازدهم: حالت های نحوی

درس یازدهم: حالت های نحوی

 

پیوست ها

 • ru 11.jpg
  ru 11.jpg
  42.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس دوازدهم: حالت های نحوی (بخش دوم)

درس دوازدهم: حالت های نحوی (بخش دوم)
منبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru 12.jpg
  ru 12.jpg
  23.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس سیزدهم: ساخت اسم جمع

درس سیزدهم: ساخت اسم جمعمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru 13.jpg
  ru 13.jpg
  29.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس چهاردهم: جمع اسامی خنثی

درس چهاردهم: جمع اسامی خنثیمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru 14.jpg
  ru 14.jpg
  37.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس پانزدهم: موارد ویژه در ساخت اسم جمع

درس پانزدهم: موارد ویژه در ساخت اسم جمع


منبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru 15.jpg
  ru 15.jpg
  37 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس شانزدهم: ضمیرهای شخصی و واژه های پرسشی

درس شانزدهم: ضمیرهای شخصی و واژه های پرسشیمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru16.jpg
  ru16.jpg
  20.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس هفدهم: ضمیرهای ملکی

درس هفدهم: ضمیرهای ملکیمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru17.jpg
  ru17.jpg
  7.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس هیجدهم: صرف فعل در زمان حال

درس هیجدهم: صرف فعل در زمان حالمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru18.jpg
  ru18.jpg
  19.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس نوزدهم: صرف افعال

درس نوزدهم: صرف افعالمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru19.jpg
  ru19.jpg
  22.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس بیستم: جملاتی کوتاه به زبان روسی

درس بیستم: جملاتی کوتاه به زبان روسیمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru20.jpg
  ru20.jpg
  27.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس بیست و یکم: حالت فاعلی

درس بیست و یکم: حالت فاعلی
منبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru21.jpg
  ru21.jpg
  29.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس بیست و دوم: حالت پیشواژه ای

درس بیست و دوم: حالت پیشواژه ای


منبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru22.jpg
  ru22.jpg
  32.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس بیست و سوم: جملاتی با استفاده از حالت پیشواژه ای

درس بیست و سوم: جملاتی با استفاده از حالت پیشواژه ایمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru23.jpg
  ru23.jpg
  18.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس بیست و چهارم: موارد کاربرد برخی از پیشواژه ها

درس بیست و چهارم: موارد کاربرد برخی از پیشواژه هامنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru24.jpg
  ru24.jpg
  20.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس بیست و پنجم: حالت مفعول بیواسطه

درس بیست و پنجم: حالت مفعول بیواسطهمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru25.jpg
  ru25.jpg
  26.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس بیست و ششم: موارد استفاده از حالت مفعول بیواسطه

درس بیست و ششم: موارد استفاده از حالت مفعول بیواسطهمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru26.jpg
  ru26.jpg
  30.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس بیست و هفتم: صرف ضمیرهای شخصی

درس بیست و هفتم: صرف ضمیرهای شخصیمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru27.jpg
  ru27.jpg
  25.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس بیست و هشتم: دیالوگ

درس بیست و هشتم: دیالوگمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru28.zip
  193.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
درس بیست و نهم: صفت

درس بیست و نهم: صفتمنبع
http://pe.rian.ru
 

پیوست ها

 • ru29.zip
  243 کیلوبایت · بازدیدها: 0
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
1 نکات آموزشی برای یادگیری راحتتر زبان آلمانی سایر زبان ها 0

Similar threads

بالا