منابع ازمون کارشناسی ارشد(سراسری.ازاد)حقوق خصوصی

hesam72

عضو جدید
بسم الله الرحمن الرحیم

اسامی دروس و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی:

نام دروس

حقوق مدنی

تجارت

آ.د.م

متون فقه

متون حقوقی

سراسری

3​

1​

1​

1​

1​

آزاد

3​

1​

1​

1​

1​

منابع آزمون کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد) حقوق خصوصی:

حقوق مدنی؛قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان.قانون مسئولیت مدنی.قانون روابط موجر و مستاجر 1356.قانون روابط موجر و مستاجر 1376.مدنی (1):حقوق مدنی اشخاص و محجورین - دکتر سید حسین صفایی ، دکتر سید مرتضی قاسم زاده.حقوق مدنی 1 (پلی کپی) - دکتر حسنعلی درودیان. (تکمیلی)مدنی (2):اموال و مالکیت – دکتر ناصر کاتوزیان.حقوق مدنی 2 (پلی کپی) - دکتر حسنعلی درودیان. (تکمیلی)مدنی (3):اعمال حقوقی (قرارداد و ایقاع) – دکتر ناصر کاتوزیان.حقوق مدنی 3 (پلی کپی) – دکتر حسنعلی درودیان.مدنی (4):وقایع حقوقی (الزامات خارج از قرارداد) – دکتر ناصر کاتوزیان.حقوق مدنی 4 (پلی کپی) – دکتر حسنعلی درودیان.مدنی (5):مختصر حقوق خانواده – دکتر سید حسین صفایی، دکتر اسدالله امامی.مدنی (6) و (7):عقود معین 1 و 2 – دکتر ناصر کاتوزیان.مدنی (8):شفعه، وصیت، ارث – دکتر ناصر کاتوزیان.تست:مجموعه سئوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی – دکتر میترا ضرابی.برای آزمون دانشگاه آزاد مطالعه حقوق مدنی 3 و 6 و کتب آثار و تشکیل و اصول قراردادها و سقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی نیز توصیه می شود.
حقوق تجارت؛قانون تجارت 1311.لایحه اصلاح قانون تجارت 1347.قانون تصفیه امور ورشکسته.
حقوق تجارت (دورهء 5 جلدی) – دکتر ربیعا اسکینی. (مشترک)حقوق تجارت (تصفیه امور ورشکسته) - دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی. (سراسری)حقوق تجارت (دوره کامل) - دکتر محمود عرفانی. (سراسری) (تکمیلی)حقوق تجارت (دوره کامل) - دکتر حسن ستوده تهرانی. (مشترک) (تکمیلی)قانون تجارت درنظم حقوقی کنونی – دکتر محمد دمرچیلی، دکتر علی حاتمی، محسن قرائی.(شامل قانون تجارت، نظریات مشورتی، رویهء قضائی، قانون تصفیه امور ورشکسته، قانون چک و آراء وحدت رویه)(تکمیلی)تست:ساده ساز حقوق تجارت – فرشید فرحناکیان. (شامل قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط و تست های مربوط به هر ماده در آزمون های گذشته)745 و 600 سئوال حقوق تجارت – دکتر یوسف پاشایی. (این تست ها تألیفی و بسیار قوی می باشند) (تکمیلی)
آیین دادرسی مدنی؛قانون آیین دادرسی مدنی (دوره 3جلدی) - دکتر عبدالله شمس.قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آئین نامه آن. (قانون احیا دادسرا)قانون اجرای احکام مدنی 1356.قانون دیوان عدالت اداری 1385.
قانون امور حسبی 1319. (تکمیلی)قانون تشکیل دادگاه های خانواده 1376. (تکمیلی)قانون وکالت و آئین نامه اجرائی آن 1315. (تکمیلی)لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آئین نامه اجرائی آن. (تکمیلی)قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376. (تکمیلی)تست:ساده ساز آیین دادرسی مدنی – فرشید فرحناکیان. (شامل قانون آ.د.م و سایر قوانین مرتبط و تست های هر ماده در آزمون های گذشته)
متون فقه؛ (در این درس یکی از این دو منبع به انتخاب دانشجو مطالعه گردد)1- مباحث حقوقی شرح لمعه – دکتر اسدالله لطفی.تست:سئوالات طبقه بندی شده متون فقه – دکتر اسدالله لطفی.2- تحریرالروضه فی شرح لمعه – علیرضا امینی، سید محمد رضا آیتی.تست:تست های متون فقه سال های اخیر آزمون ارشد.متون فقه نموداری به همراه تست - مهدی صیادی. (تکمیلی)
متون حقوقی به زبان انگلیسی؛ Law texts.A concise Dictionary of law.
GCSE Law.Oxford Of Law.
زبان عمومی – (گرامر در حد دیپلم متوسطه - لغت از کتاب 504 واژه)متون حقوقی - دکتر میترا ضرابی و ارغوان ادیبی. (این کتاب در دو بخش زبان تخصصی و عمومی تدوین و شامل متون تخصصی، لغات تخصصی، گرامر و لغات زبان عمومی است.) (برای کسانی که فرصت مطالعه منابع اصلی را ندارند، مطالعه این کتاب پیشنهاد می شود)
تست:مجموعه تست های متون حقوقی آزمون های سال های اخیر با پاسخ نامهء سازمان سنجش.
 
آخرین ویرایش:
بالا