[مقالات نرم افزار معماری] - تأثیرات نرم افزار Sketch Up بر فرایند ترسیم اسکیس های معماری

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
عنوان : تأثیرات نرم افزار Sketch Up بر فرایند ترسیم اسکیس های معماری
نویسندگان : هاشم هاشم نژاد - احمد اخلاصی - بهرام صالح صدق پور - کاوه شکوهی دهکردی
مشخصات فایل : (نوع: PDF حجم: 683KB)
نشریه : باغ نظر سال دهم تابستان 1392 شماره 25

چکیده:
کاربرد روزافزون تکنولوژی در زمینه طراحی معماری و مهندسی از مهمترین دستاوردهای اخیر بشر در راستای ارتقای فرایند طراحی و افزایش بهره وری در مراحل مختلف ساخت و ساز محسوب میشود. با افزایش کاربرد کامپیوتر در فرایند طراحی معماری ابزار CAAD 1 تا حدودی جای ابزار دستی طراحی مانند کاغذ، قلم و تخته رسم را گرفته است. اما جایگزینی کامل ابزار CAAD به جای ابزار دستی طراحی در همه مراحل مربوط به فرایند طراحی در هالهای از ابهام است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیرات بکارگیری کامپیوتر در فرایند ترسیم اسکیسهای معماری است. روش تحقیق این پژوهش آزمایشیـ پیمایشی است.
در این مقاله سه روش ترسیم اسکیسها و طرحوارههای معمارانه با ابزار کامپیوتری (نرمافزارSketch Up)، با ابزار دستی و با روش ترکیبی (کامپیوتری و دستی) که به عنوان اصلیترین فعالیت طراحی کانسپچوال محسوب میشوند در جامعه آماری پژوهش با همدیگر مقایسه شدهاند.
برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از تحقیق از میانگین نمرات هیئت داوران به اسکیس های دانشجویان، تحلیل عاملی پرسشنامه و آزمون آماری تحلیل واریانس چندگانه ـ مانوا ـ استفاده شد. نتایج مطالعات آماری نشان داد روش های طراحی و ترسیم اسکیس بر عملکرد دانشجویان مؤثر است. همچنین با توجه به میانگین نمرات دانشجویان در سه گروه شرکت کننده در آزمون اسکیس، گروه اسکیس با روش ابزار دستی (کاغذ و قلم و تخته رسم) بالاترین میانگین نمرات را به دست آورد. لذا مشاهده شد نرمافزارSketch Up همچنان نمیتواند جایگزین مناسبی برای ابزار دستی در مراحل اولیه فرایند طراحی باشد.

کلمه های کلیدی:
• اسکیس • نرم افزارSketch Up • مراحل اولیه طراحی معماری • تأثیرات CAAD • آموزش معماری

.
.
.
.
:gol:
 

پیوست ها

  • 20130625101756-9604-57.pdf
    11 کیلوبایت · بازدیدها: 0

yeganegi

متخصص sketchup
کاربر ممتاز
به نظر حقیر، خیلی از فاکتورها ملاحظه نشده. مثلا تسلط بر نرم افزار و یا نحوه تدریس.به عنوان مثال... یک مربی بد اسکیس کلا میتونه دانشجو رو از رشته معماری فراری بده.... کجای این مقاله این موضوع بررسی شده. سنخ موارد مورد مقایسه صحیح نیست
 

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
به نظر حقیر، خیلی از فاکتورها ملاحظه نشده. مثلا تسلط بر نرم افزار و یا نحوه تدریس.به عنوان مثال... یک مربی بد اسکیس کلا میتونه دانشجو رو از رشته معماری فراری بده.... کجای این مقاله این موضوع بررسی شده. سنخ موارد مورد مقایسه صحیح نیست
سلام
راستش با شما موافق هستم.
علاوه بر مشکلاتی که شما ذکر کردید، میتونم به ضعف و نقصان جامعه ی آماری مورد نظر ( از لحاظ کمی و کیفی و سطح دانش،تجارب،مهارت ها و ... )، و همسان نبودن ِ تجارب افراد در مهارت های دستی (اسکیس) و نرم افزاری اشاره کنم .
مسلما این دو موردی هم که شما گفتید،بسیار تاثیر گذار هست، و نمیشه به سادگی از کنارش رد شد.
از طرف ِ دیگه، نمیشه کلیّت رو هم زیر سوال برد . چرا که هر جامعه ی آماری و نتیجه ی اون، دارای نقاط قوت و ضعفی هست ؛ و مسلما برای ایجاد یک جامعه ی آماری طبق تمام معیارهایی که اشاره کردیم، سالها وقت میبره، و اگر تحقق پیدا کنه،باز بر اون ایراداتی وارد خواهد بود.
 

yeganegi

متخصص sketchup
کاربر ممتاز
موافقم. اضافه بر این به یک نکته بسیار مهم هم بایستی اشاره کرد و اونهم زبان نرم افزارهاست که بسیار مساله برانگیزه. برای تفهیم مثالی میزنم. من فارسی زبانم، اگر تبریز برم حتی نمیتونم نون بخرم... برای کسی هم که فضای یک نرم افزار رو میبینه هم مشابه هست. یعنی همزمان بایستی کلمات و همچنین منطق نرم افزار رو یاد بگیره، لذا خود مساله زبان و پیشینه ذهنی ما نسبت به اون اثر گذاره....و فاکتورهای مداخله گر بسیارند...
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
jentleman_arch دانلود نرم افزار V-ray For Sketch Up – و ری مخصوص اسکیچ آپ Sketch up 11

Similar threads

بالا