[مقالات معماری منظر] مطالعه تطبیقی الگوهای معماری و شهرسازی باغشهر طبس در دوره زندیه و باغشهر اصفهان در دوره صفویه

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
عنوان:

مطالعه تطبیقی الگوهای معماری و شهرسازی باغشهر طبس در دوره زندیه و باغشهر اصفهان در دوره صفویه

نویسندگان:
آرزو حسینی
خاطره مروج

چکیده:
با نگاهی به شهرسازی ایران، با مفهومی به نام توسعه شهری به معني تغييرات در كاربري زمين و سطوح تراكم، جهت رفع نيازهاي ساكنان شهر مواجه می شویم که در برخی از شهرها شباهت زیادی با باغشهر در معنای امروزی دارد. امروزه، عدم الگوگیری از ارزش های موجود در معماری و شهرسازی گذشته کشور، سبب بروز مشکلاتی در معماری و شهرسازی شده است. این در حالیست که با تأمل در معماری و شهرسازی سنتی ایران، می توان چنین الگوگیری هایی را در اعصار مختلف به وضوح مشاهده کرد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که توسعه باغشهر طبس در دوره زندیه و اصفهان در دوره صفویه از چه الگوی مشترکی تبعیت کرده است. ............


واژگان کلیدی :
طبس، باغشهر، اصفهان، دوره زندیه، دوره صفویه، الگو

مشاهده پیوست مطالعه تطبیقی الگوهای معماری و شهرسازی باغشهر.pdf
 
بالا