[مقالات معماری منظر] - زیبایی شناسی میدان ایرانی (تحلیل کالبدی میدان های تاریخی ایران)

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
عنوان مقاله :
زیبایی شناسی میدان ایرانی (تحلیل کالبدی میدان های تاریخی ایران)

نویسنده :
حشمت الله متدین، دکتری تاریخ معماری، استادبار دانشگاه تهران
نرگس آقابزرگ، کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

منبع :
نشریه منظر، شماره 26، بهار 1393
 

پیوست ها

  • MANZAR57171400700600.pdf
    1.8 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا