[مقالات معماری منظر] تحلیل زیبا شناسانه پارک دویسبرگ

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
عنوان:
تحلیل زیبا شناسانه پارک دویسبرگ

نویسنده:
مهدی پرتار

چکیده:
از زمانی که انقلاب صنعتی و فرآورده های حاصل از آن جای خود را به عصر اطلاعات داد، توجه به مناظر رها شده ی صنعتی شدت گرفت و با رشد شهر و برخورد به حاشیه های شهری، قطعات صنعتی که زمانی نقشی حیاتی برای شهر داشتند، به دغدغه هایی بر سر راه شریان های اکولوژیک و فضاهای گسترش پذیر زیستی و در عین حال پتانسیل هایی در تعریف پروژه های متفاوت و بزرگ مقیاس برای شهر تبدیل شدند. ..............

واژگان کلیدی:
زیبایی شناسی پساصنعتی، پیتر لاتز، پارک دویسبرگ نورد، فرایندهای طبیعی، نشانه شناسی فضا
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا