[مقالات معماری منظر] انتقال فرهنگ؛ روند انتقال باغ ایرانی به هند

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
عنوان :
انتقال فرهنگ؛ روند انتقال باغ ایرانی به هند

نویسنده :

وحید حیدر نتاج

چکیده :
باغ ایرانی به گواهی تاریخ از قدیمی ترین شیوه های منظرسازی بوده که حاصل تعامل فرهنگی، تاریخی و اقلیمی انسان و طبیعت است و توانسته به بهترین شیوه به آراستن فضاهای انسانی بپردازد. سرزمین ایران به عنوان خاستگاه جغرافیایی این هنر عظیم در مسیر توسعه خود و در دوران مختلف تاریخی گونه های مختلف باغ را از لحاظ کارکردی و کالبدی خلق کرده است. باغ ایرانی در طول تاریخ حیات خود سرمشق و الگویی برای باغ سازی بسیاری از سرزمین های دیگر بوده است. از بین گونه های مختلف باغ ایرانی به اقتضای ویژگی های سرزمینی کشور مقصد، گونه های خاصی به آن سرزمین ها برده شده اند که با برخورداری از اصول مشترک می توان آنها را در زیرگروه باغ ایرانی جای داد.هندوستان از جمله سرزمین هایی است که هنر ایرانی از جمله باغ سازی در آن رسوخ کرده به طوری که باغ ایرانی برگیره بسیاری از باغ های منتسب به پهنه فرهنگی هندوستان است. این مقاله با روش تاریخی و توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای و با بررسی نمونه موردی، روند راه یابی الگوهای اصیل باغ ایرانی به سرزمین هند را بررسی کرده و با شناسایی ویژگی های باغ های احداثی بابر به عنوان حلقه اتصال باغ های ایرانی و باغ های هندی (از جمله باغ بابر در کابل)، به ذکر اشتراکات و افتراقات باغ های دو منطقه پرداخته است.

کلمه های کلیدی:
باغ ایرانی ,باغ بابر ,باغ های هند,بابرشاه ,چارباغ

منبع:

منظر زمستان 1392 شماره 25

دریافت فایل :
(نوع: PDF حجم: 596KB)
 

پیوست ها

  • روند انتقال باغ ایرانی به هند.pdf
    595.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا