[مقالات معماری منظر] ارتباط با منظر در آثار فرانك لويد رايت

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
عنوان:
ارتباط با منظر در آثار فرانك لويد رايت

نويسنده :
كِلود مَسو

دکتری تاریخ هنر و استاددانشگاه پانتئون – سوربن پاریس یک

چکیده :

در عصر معماری مدرن چه در آغاز و چه در زمان رواج آن نوعی بی تفاوتی نسبت به نظر و طبیعت به چشم می خورد .
اما لوکوربوزیه و فرانک لوید رایت اینگونه نبودند.لوکوربوزیه معماری را با منظر و شرایط طبیعی مرتبط می دانست و برای فرانک لوید رایت منظر و طبیعت منابع الهام بخشی بودند که از آنها برای پروزاندن فرم های معماری استفاده می کرد .


منبع :

مجله منظر - آبان و آذر 1389- شماره 11

دریافت فایل :(نوع: PDF حجم: 420KB)
20130417134451-9808-234.pdf
 
بالا