[معماری پایدار] بهره گيري از معماري دستكند در ارائه راهكارهاي طراحي معماري پايدار

nafis...

مدیر بازنشسته
بررسي ساختار بوم گرا در روستاي دستكند ميمند براساس شاخص هاي توسعه پايدار

نويسند‌گان:[ مانيا داعي الله ] - مدرس دانشگاه سماء واحد كرمان ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد


[ آيدا گنجي پور ] - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات كرمان


بهره گيري از معماري دستكند در ارائه راهكارهاي طراحي معماري پايدار

نويسنده:[ زهرا كفايتي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد معماري،واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ساوه استان مركزي
 

پیوست ها

  • New folder.zip
    2 مگایابت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا