مشخصات کلی رشته معماری و گرایشات آن در مقاطع مختلف(مصوبات شورای عالی برنامه ریزی)

SATTAR 017

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
ارشد برنامه ریزی منطقه ای
 

پیوست ها

 • ارشد برنامه ریزی منطقه ای.pdf
  401.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

SATTAR 017

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
ارسد برنامه ریزی شهری
 

پیوست ها

 • ارشد برنامه ریزی شهری.pdf
  415.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
چارت درسی کارشناشی ارشد معماری - معماری :
 

پیوست ها

 • مهندسی معماری ارشد.pdf
  70.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
چارت درسی کارشناسی ارشد معماری منظر :
 

پیوست ها

 • معماری منظر.pdf
  86.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
چارت درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی، دیجیتال - بایونیک :
 

پیوست ها

 • معماری دیجیتال.pdf
  74.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • معماری بیونیک.pdf
  74.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
چارت درسی کارشناسی ارشد معماری و انرژی :
 

پیوست ها

 • بازنگری برنامه معماری و انرژی.pdf
  61 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
چارت درسی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه :
 

پیوست ها

 • بازنگری مدیریت پروژه.pdf
  64.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
چارت درسی کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافت های تاریخی :
 

پیوست ها

 • میراث شهری.pdf
  80.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • میراث معماری.pdf
  70.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

DDDIQ

مدیر ارشد
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد
رشته مطالعات معماری ایران


وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
نسخه بازنگری شده مورخ - 94/3/10​
 

پیوست ها

 • مطالعات معماری ایران.pdf
  5.1 مگایابت · بازدیدها: 0

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
چارت درسی کارشناسی ارشد معماری داخلی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بازنگری شده مورخ 92/4/23

 

پیوست ها

 • معماری داخلی.pdf
  2.5 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا