مشاعرۀ سنّتی

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ما بی دهنان طالع سنجاب نداریم
ما کوخ نشینان غم سیلاب نداریم
 

adel_salehi2000

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ما بی دهنان طالع سنجاب نداریم
ما کوخ نشینان غم سیلاب نداریم
من هم شبی به شهر تو، ره جستم ای هوس
من هم لبی ز جام تو تر کردم، ای گناه
زان لب، هزار ناله فروخفته در سکوت!
زان شب هزار قصه فرو مرده در نگاه!
می ترسم از سیاهی شبهای پر ملال
می ترسم از سپیدی روزان بی امید
می ترسم از سیاه، می ترسم از سپید.
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من

الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من​
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
دوســـت دارد یار این آشفتگــــی
کوشـــش بیهوده به از خفتگــــی

«مولانا»
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
یاد آن روزی که یاری داشتیم
این چنین خوار نبودیم ، اعتباری داشتیم
ای
که ما را در زمستان دیده ای با پشت خم
این زمستان را نبین ، ما هم بهاری
داشتیم
 

sar sia

کاربر بیش فعال
ما با دلمان هنوز مشکل داریم
صد سنگ بزرگ در مقابل داریم
معشوق خودش می برد و می دوزد
انگار نه انگار که ما دل داریم
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم
صد درد دل به گوشهٔ چشمی دوا کنیم

در حبس صورتیم و چنین شاد وخرمیم
بنگر که در سراچهٔ معنی چه ها کنیم
 

sar sia

کاربر بیش فعال
مکن تلاش که نتوان گرفت دامن عمر
غبار بادیه با کاروان چه خواهد کرد؟
به باغ خلد نیاسود جان علوی ما
به حیرتم که در این خاکدان چه خواهد کرد؟
صفای باده روشن ز جوش سینه اوست
تو چاره ساز خودی آسمان چه خواهد کرد؟
به من که از دو جهان فارغم به دولت عشق
رهی ملامت اهل جهان چه خواهد کرد؟
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است
شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است

کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد
حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
یـارب چـها به سینه این خاکدان در است
کـس نـیـسـت واقـف ایـنـهـمـه راز نـهفته را

استاد شهریار
 

sar sia

کاربر بیش فعال
این غـرور لعنتــی بـاعـث شـده تنها شوی
تا کجـا دیگــر اسیــر خــانهء غمهــا شوی
یـک نظـر با مـن بیـا در سـرزمین شاعران
محـو اشعــار و تـرانه غـرق در رؤیا شوی
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
یــاد ایــام جــوانـی جـگـرم خـون مـیـکـرد
خـوب شـد پـیـر شـدم کـم کم و نسیان آمد
***

استاد شهریار
 

sar sia

کاربر بیش فعال
دسـت من و آغوش تو ! هیهات ! که یک عمر
تنها نفسی با تو نشستن هوســـــــــــم بود
بالله که بجز یادِ تو ، گــــر هیچ کسم هست
حاشـا که به جز عشق تو گر هیچ کسم بود
لب بســـــــته و پر سوخته ، از کوی تو رفتم
رفتم ، بـــــــــخدا ، گر هوسم بود بَسَم بود
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
دل بـه هـجـران تـو عمریست شکیباست ولی
بــار پــیــری شــکــنــد پـشـت شـکـیـبـائـی را
***

استاد شهریار
 

sar sia

کاربر بیش فعال
از خلق طمع همچو حسد مایه رنج است
بگسل طمع ا ز خلق که رنجور نباشی
 

$marziyeh67$

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
یک نظر مستانه کردی عاقبت
عقل را دیوانه کردی عاقبت
با غم خود آشنای کردی مرا
از خودم بیگانه کردی عاقبت

فیض کاشانی
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
تـا دهـن بـسـتـه ام از نـوش لـبـان میبرم آزار
مــن اگـر روزه بـگـیـرم رطـب آیـد سـر بـازار

***
استاد شهریار
 

حميدرن

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
راه دور است بسی ملک حقیقت را
کوش کاز پای نیفتی به بیابانش

پروین اعتصامی
 

$marziyeh67$

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
شمس الملوک ناصر الدین شه که تیغ او
از هم شکافت مغفر چندین سپاه را
آن آسمان همت و خورشید معدلت
کز دل شنید نالهٔ هر دادخواه را
یا رب به حق قائم آل محمدی
دائم بدار دولت این پادشاه را

# فروغی بسطامی
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
ای کـاش نـالـه هـای چـو مـن بـلبلی حزین

بـیـدار کـردی آن گـل در خـاک خـفـته را

***

استاد شهریار
 

حميدرن

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
ای بی خبر بکوش( تا) که صاحب خبر شوی
تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
naghmeirani اولین مسابقۀ "مشاعرۀ سنتی دور همی" با جایزه مشاعره 109
Fo.Roo.GH مشاعرۀ شاعران مشاعره 10

Similar threads

بالا