مشاعرۀ سنّتی

fahimeh89

عضو جدید
کاربر ممتاز
یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی

یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا
از فروغ عشق، خورشید قیامت کن مرا

تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند؟
شسته رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا
 

901010

عضو جدید
کاربر ممتاز
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا
از فروغ عشق، خورشید قیامت کن مرا

تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند؟
شسته رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
naghmeirani اولین مسابقۀ "مشاعرۀ سنتی دور همی" با جایزه مشاعره 109
Fo.Roo.GH مشاعرۀ شاعران مشاعره 11

Similar threads

بالا