مشاعرۀ سنّتی

RZGH

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
مرغ دردامم مراپروانه ای پروازنیست
درگلویم نغمه هست ورخصت اوازنیست
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
مادر موسیقی جهان همانا صدای توست
گوش دلم به زمزمه لای لای توست
ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند

در سر کار خرابات کنند ایمان را


یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را


برو از خانه گردون به در و نان مطلب

کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را
 

JASMIN.S

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند

در سر کار خرابات کنند ایمان را


یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را


برو از خانه گردون به در و نان مطلب

کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

آنان که ز ما دور و لی در دل و جانند...بسیار گرامی تر از آنند که دانند
 

elahe n

عضو جدید
دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
 

elahe n

عضو جدید
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
اگر دل دليل است، آورده ايم
اگر داغ شرط است، ما برده ايم
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست


می بده تا دهمت آگهی از سر قضا

که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست


کمر کوه کم است از کمر مور این جا

ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست
 

RZGH

عضو جدید
کاربر ممتاز
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست


می بده تا دهمت آگهی از سر قضا

که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست


کمر کوه کم است از کمر مور این جا

ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست
توی باغ روی زمین گل اون شدگل سرخ
گل من شد زردوغمین
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
توی باغ روی زمین گل اون شدگل سرخ
گل من شد زردوغمین
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]نگو دیوانه کو زنجیر گیسو را زهم وا کن[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]دل دیوانه ی دیوانه ی دیوانه اش با من[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]بیا تا سر به روی شانه ی هم راز دل گوییم[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]اگر مویت به رویت شد پریشان شانه اش با من[/FONT]
 
  • Like
واکنش ها: RZGH

RZGH

عضو جدید
کاربر ممتاز
نگو دیوانه کو زنجیر گیسو را زهم وا کن


دل دیوانه ی دیوانه ی دیوانه اش با من


بیا تا سر به روی شانه ی هم راز دل گوییم


اگر مویت به رویت شد پریشان شانه اش با من
نفسش بوی شقایق های تازه شکفته می داد
جلورفتم لبخندزدم خندیدم هم زبان شدیم
همسفرخویش را شناختم
..................................
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
نفسش بوی شقایق های تازه شکفته می داد
جلورفتم لبخندزدم خندیدم هم زبان شدیم
همسفرخویش را شناختم
..................................
میسوزی و هر غروب

میروی و من افتابگردانی را میمانم

که صبح با طلوعی دوباره

رو به سوی خورشید

گرماومحبت را از ان بهره میگیرد
 

RZGH

عضو جدید
کاربر ممتاز
میسوزی و هر غروب

میروی و من افتابگردانی را میمانم

که صبح با طلوعی دوباره

رو به سوی خورشید

گرماومحبت را از ان بهره میگیرد
دل من گرم محبت دل تو گرم امید
تن من مرتع عطشان تن تو رود سپید
چشم من چشم تمنا رخ تو محفل شرم
لحظه ها ساکت وگرم
من وتو دیده به هم دوخته بودیم ان روز
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
دل من گرم محبت دل تو گرم امید
تن من مرتع عطشان تن تو رود سپید
چشم من چشم تمنا رخ تو محفل شرم
لحظه ها ساکت وگرم
من وتو دیده به هم دوخته بودیم ان روز

زخمها از تیغ و طوفان خورده ایم
تا چه بوده تا کنــون تقصیرمان
تا چه باشد بعد از این تقدیرمان
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
naghmeirani اولین مسابقۀ "مشاعرۀ سنتی دور همی" با جایزه مشاعره 109
Fo.Roo.GH مشاعرۀ شاعران مشاعره 11

Similar threads

بالا